Author photoRED 26.09.2022 11:37

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Správu, že jeden z najväčších dopravných projektov na Slovensku v réžii samosprávy dostal opäť zelenú, privítala aj mestská časť Bratislava – Petržalka na sociálnej sieti. Ako priblížila, reštart umožnil podpis dodatku zmluvy. Ten má umožniť úpravu cien vysúťažených verejných zákaziek pre pokračujúcu vysokú infláciu a značné zdražovanie stavebných materiálov podľa transparentných, férových a vopred dohodnutých podmienok, ako aj v súlade s usmernením Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Celková zmluvná hodnota zákazky bola síce stanovená na takmer 74,6 milióna eur bez DPH, spomínaný dodatok však v prípade tohto projektu zavádza novinku – priebežnú cenotvorbu v reálnom čase.

Čo všetko sa odvtedy na stavbe udialo? Najvýznamnejšou spomedzi pozitívnych správ je, že za necelé dva mesiace sa práce na predĺžení električkovej radiály ani raz nezastavili. Zhotoviteľ, Združenie NS MHD Petržalka, začal s výstavbou odklonu križovatky Jantárovej a Rusovskej cesty, ktorá podľa najnovšej informácie Hlavného mesta v týchto dňoch pokračuje. Na tzv. bypass, čiže obchádzkovú trasu za zastávkou Jungmannova, bude odklonená doprava počas výstavby mosta pre električky, ktorý povedie ponad Chorvátske rameno. Momentálne sa budujú jeho zákady a už spomínaná križovatka.

Galéria

  • Prekládka Rusovskej cesty
  • Prekládka Rusovskej cesty
  • Násyp pre budúcu trať
  • Násyp pre budúcu trať
  • Práce pri Kostole sv. Rodiny
  • Práce pri Kostole sv. Rodiny
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Okrem toho prebiehajú aj ďalšie súbežné aktivity. Ako informuje Magistrát, zhotoviteľ začal tiež s budovaním násypu spodku samotného jej telesa, ktoré sprevádza realizácia prekládky jedného z najväčších telekomunikačných uzlov na Slovensku. Ďalším dejiskom stavebného ruchu je okolie Námestia Jána Pavla II. pri Kostole sv. Rodiny, kde okrem veľkej prekládky inžinierskych sietí vyrastá ďalší mostný objekt určený pre električku.

V Janíkovom dvore pokračujú búracie práce na depe (relikt z čias prípravy nakoniec nerealizovaného projektu bratislavskej rýchlodráhy, respektíve metra), ktoré má nahradiť budúce obratisko električiek. Zhotoviteľ sa zaviazal materiál po depe zrecyklovať a využiť ho na niektorej z budúcich stavieb.

Celý projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 km a 7 zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 9 križovatiek, 6 kilometrov segregovanej cyklotrasy popri električkovej trati a 4 nových mostných objektov – kombinovaného pre cestnú aj električkovú dopravu (Rusovská cesta), výlučne pre električku (ponad Chorvátske rameno), výlučne pre automobily (Kutlíkova ulica) a kombinovaného pre chodcov aj cyklistov (Chorvátske rameno). Hlavné mesto plánuje vybudovať aj štvoricu peších lávok cez rameno, ktoré sú výsledkom architektonickej súťaže

Výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky za 74,58 milióna eur bez DPH, ktorá v úseku Bosákova – Janíkov dvor zabezpečí dennú prepravnú kapacitu 30-tisíc cestujúcich v každom smere, spustilo mesto Bratislava odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka 18.11.2021 s pôvodným termínom dokončenia do konca roka 2023. Dnes však tento dátum nepôsobí reálne. Otvorene sa tak vyjadril aj starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý predpokladá posun odovzdania trate minimálne o pol roka a v prípade komplikácií aj o rok. 

Po dokončení projektu sa zásadne zlepší spojenie sídliska Petržalka s centrom mesta. Konečná v Janíkovom dvore by mala byť s centrom spojená už za 12 minút. Na trať bude naviazaný masívny rozvoj okolia. V Janíkovom dvore už rastú Slnečnice, nájomné bývanie tu plánuje vybudovať aj Hlavné mesto. Medzi zastávkami Chorvátske rameno a Zrkadlový háj sa zas očakáva vznik nového centra Petržalky. Vznikom novej električkovej trate sa tak Petržalka konečne priblíži k premene na plnohodnotnú mestskú štvrť. 

 

Fotografie z 23.9.2022. Pozrite si výstavbu Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube