Author photoAdrian Gubčo 22.11.2021 18:36

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Prvé aktivity by sa mali spustiť už v priebehu tohto týždňa. Pôjde o odstraňovanie stromov a náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v priestore novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. Stromy sa v lokalite nachádzajú v dôsledku dlhodobej nečinnosti – v koridore, kde má električková trať vzniknúť, sa pôvodne plánovala (resp. aj začala stavať) línia metra, po pozastavení výstavby po roku 1989 sa ale následne poldruha desaťročia hľadala vhodná alternatíva a ďalšie desaťročie sa pripravovala. Územie stihlo medzitým zarásť bujnou vegetáciou.

Práce na novej trati sa následne rozvinú na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celého úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor. Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, mesto upozorňuje, že počas prác nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia. O týchto plánuje včas informovať. K prvým prácam by mala podľa harmonogramu (str. 581) patriť výstavba združeného mosta pre cestnú a električkovú dopravu na Rusovskej ceste, križovatka Jantárová cesta – Rusovská cesta alebo preložky infraštruktúry pri premostení na Kutlíkovej.

Okrem samotnej trate v dĺžke 3,78 kilometra sa totiž opraví aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudujú sa štyri nové mostné objekty, deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj šesť kilometrov novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate. Okrem dvoch zmienených mostov sa postaví električkový cez Chorvátske rameno (severne od Kutlíkovej) a lávka pre peších a cyklistov.

Hlavné mesto zdôrazňuje, že odstránená zeleň bude nahradená inou v oveľa väčšej kvalite a rozsahu. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk, kde sa pri ich výsadbe bude využívať konštrukčný systém s koreňovými bunkami tak, aby mali stromy dostatok priestoru na koreňový systém pod dlažbou nástupísk. Sadiť sa budú domáce kultivary. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Magistrát si od vzniku trate sľubuje výrazné zlepšenie dopravnej situácie v Petržalke, ktorá je najľudnatejšou mestskou časťou Bratislavy. Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich (podľa tlačovej správy – pri kapacite električky Škoda 29T 208 cestujúcich by mohla byť kapacita oveľa vyššia) v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty. Vybudovaných bude sedem zastávok, z toho päť má slúžiť ako prestupné. Na šiestich zastávkach (tri v jednom smere) by mal byť prestup na hrane, teda autobus bude zastavovať priamo na trati.

Hlavné mesto venovalo veľkú pozornosť dizajnovej stránke trate. Na jej podobu vypracovalo manuál, podľa ktorého sú riešené zastávky aj prístrešky na zastávkach. Celkovo ich bude 33 a budú špecifické pre Petržalku. Do prístreškov budú integrované oznamovacie tabule, smetné koše alebo automaty na lístky. Takisto by mali disponovať dostatočnou šírkou, budú plne bezbariérové a vydláždené.

Podpisu zmluvy o dielo a začiatku výstavby podľa mesta predchádzal náročný proces verejného obstarávania, v ktorom neboli podané žiadne námietky. Po úspešnom ukončení verejnej súťaže mesto Bratislava podpísalo Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, skupinou dodávateľov zo „Združenia NS MHD PETRŽALKA“ v celkovej hodnote zákazky 74.585.993,96 EUR bez DPH.

Napriek určitým zdržaniam sa aj naďalej ráta so spustením prevádzky pred koncom roka 2023, hoci nie všetky práce a administratívne úkony už budú ukončené. Podľa Magistrátu však nie je nutné, aby bolo všetko do konca roka 2023 ukončené. Mesto dodáva, že sa netreba obávať ani toho, že by sa projekt v takom prípade neprefinancoval. Projekt bude financovaný priebežne a peniaze, ktoré sa nestihnú vyčerpať, budú využité na iné projekty, ktoré má Magistrát v zálohe.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Bratislava konečne rozbehla (pravdepodobne) najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy tejto dekády. Jeho príprava, stíhaná zdržaniami, trvala prakticky od dokončenia výstavby prvej etapy v priebehu roka 2016. Vtedajšie vedenie Hlavného mesta sľubovalo, že druhá etapa bude dokončená už v roku 2020, hoci išlo o krajne nerealistický dátum. Ak však hovoríme o úplne prvom projekte nosného dopravného systému, teda o metre, podľa pôvodných plánov malo premávať v roku 2000. Petržalka sa reálne dočká koľajovej trate naprieč svojim územím minimálne 23 rokov po pôvodne sľubovanom termíne – a vyše 50 rokov po spustení jej výstavby.

Je to taká dlhá doba, že pre obyvateľov Petržalky pôjde o dnes ťažko predstaviteľnú zmenu. Dve generácie jej obyvateľov si navykli na nezastavaný priestor v okolí Chorvátskeho ramena, ktorý teraz pretne vysokokapacitná línia verejnej dopravy. Centrum mesta bude odrazu omnoho dostupnejšie a pohyb po sídlisku omnoho jednoduchší. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Petržalka tak stále ešte nebude „kompletná“ a „dokončená“ (dokončená, ako každé mesto, nebude v skutočnosti nikdy), konečne sa však priblíži k tomu, aby dávala jej priestorová organizácia väčší zmysel. Urbanisti, ktorí pôvodné sídlisko tvorili, si ju predstavovali v skutočnosti ako svojbytnú a plnohodnotnú alternatívu tradičnému mestu na ľavom brehu Dunaja. Petržalka nemala byť len rezidenčným zázemím Bratislavy – mala byť skutočnou mestskou štvrťou, podľa ich predstáv najlepšou zo všetkých.

Tomu mala zodpovedať vybavenosť, naplánovaná na pravom brehu. Vybudovať sa nestihlo hneď niekoľko kľúčových súčastí Petržalky. Jednou z nich bola priemyselná štvrť v Janíkovom dvore – čo je našťastie už minulosť. Plný rozsah nezískala Incheba, čo sa teraz snaží ako-tak napraviť vízia Národného kultúrneho a kongresového centra. Budovať sa nezačalo ani pravobrežné centrum Bratislavy medzi riekou a Einsteinovou ulicou, čo je dnes víziou Nového Lida. Napokon, stavať sa nezačalo líniové centrum Petržalky okolo Chorvátskeho ramena, lebo sa čakalo na metro.

Veľmi pomaličky sa dnes ale staré plány stávajú skutočnosťou, hoci v modifikovanej podobe a prispôsobené súčasným možnostiam a požiadavkám. Petržalka si po náročných 90-tych rokoch 20. storočia získava obľubu, keďže mnoho problémov prekryli stromy a nákupné centrá. Mnoho obyvateľov ju považuje za dobré miesto pre život a sídliskové prostredie si pochvaľuje. Dopovedanie konceptu by tak malo byť prijímané s nadšením – ale nie je. Je to veľká škoda, keďže presne toto je spôsob, ako urobiť z Petržalky objektívne lepšie miesto pre život.

Každopádne, rozvoj v nejakej podobe príde. Kľúčom k nemu je práve električková trať, ktorej výstavba sa v týchto dňoch začína. Po jej dobudovaní by sa mali pre výstavbu odomknúť viaceré priestranstvá, kde je dnes development obmedzený. Petržalka tak vďaka novej trati urobí na ceste k lepšej a udržateľnejšej štvrti nielen krok, ale skutočný skok.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube