Author photoAdrian Gubčo 30.10.2020 18:40

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Radlinského ulica

Radlinského ulica

Práce na rekonštrukcii električkovej trate v priestore Radlinského ulice a Amerického námestia viditeľne pokročili a v tejto chvíli je už prakticky dokončená trať na Radlinského. V dohľadnej dobe tak bude pripravená na spustenie. Zhotoviteľ, spoločnosť TSS Grade, už dokončil obnovu obrubníkov na prestupnej zastávke Blumentál a pracuje na finalizácii povrchov ciest a chodníkov. Bývalá zastávka Floriánske námestie sa premenila na záhon, v ktorom bude umiestnená zeleň. Konečne tu pribudli aj bezbariérové priechody pre chodcov, ktoré doteraz absentovali.

Cieľom stavebníka – Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku – je totiž umožniť prevádzku MHD na Blumentáli a po Radlinského čo najskôr. Súčasný stav si vyžaduje využívanie obchádzkových trás, spôsobuje komplikácie a v neposlednom rade aj ekonomické škody. Radlinského ulica tak bude dokončená a sprístupnená už 9. novembra po dobehnutí všetkých administratívnych úkonov.

Nido

Rekonštrukcia priestoru zastávky Americké námestie má byť ukončená o niečo neskôr – zmluvným termínom je koniec novembra, predpoklad obnovenia prevádzky je 13. december. Dokončené sú už stĺpy trolejového vedenia a aktuálne sa realizuje električkový spodok alebo chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Rozšírenie tohto chodníka je jedným z kľúčových benefitov celej rekonštrukcie, po ktorej sa má zlepšiť nielen stav trate, ale aj priľahlého verejného priestoru.

Z tohto dôvodu je škoda, že sa na Radlinského na chodníkoch nepoužili aj iné materiály ako asfalt, ak nerátam prídlažby. Zmenu snáď niekedy v budúcnosti prinesie uvažovaná rekonštrukcia Floriánskeho námestia, ktorá by sa mohla v horizonte niekoľkých rokov realizovať. Pozitívom ostáva, že na vyššej úrovni by mala byť úprava Amerického námestia, kde sa bude dláždiť koľajisko alebo bezprostredné okolie zastávok v podobe veľkoformátovej betónovej dlažby.

Rozpočet celého projektu je 3,125 miliónov eur. Rekonštrukciou tejto trate sa odstráni najviac poškodený úsek v rámci bratislavskej električkovej siete. Po obnove ostane najviac zanedbanou traťou úsek na Tomášikovej smerom k Železničnej stanici Nové Mesto, ktorý sa bude opravovať v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

 

Zastávka na Americkom námestí bude dokončená o čosi neskôr ako Radlinského a Blumentál

 

Ďalším veľkým a dôležitým projektom, ktorý je tesne pred dokončením, je rekonštrukcia časti ulice Mlynské nivy. Stavebník projektu – Hlavné mesto – už v tejto chvíli celý prebudovaný úsek kolauduje. Takmer dokončené je zvislé aj vodorovné dopravné značenie, realizujú sa sadové úpravy, vrátane výsadby stromov v stredovom páse, a finalizuje cyklotrasa medzi Mlynskými nivami a Páričkovou. Ulica je takmer pripravená na spustenie.

To by malo nastať približne 7. novembra, kedy bude pravdepodobne obnovená premávka verejnej dopravy v bezprostrednej blízkosti Stanice Nivy a umožnená aj prevádzka individuálnej automobilovej dopravy.

Úplne bezproblémová ešte nebude cyklodoprava, keďže stále nie je dokončený celý úsek cyklotrasy na severnej strane ulice popri fasáde projektu od HB Reavisu. Investor v tejto chvíli pracuje na zhotovovaní fasád „pebbles“ (okruhliakov), teda reštaurácií, ktoré budú vysunuté nad ulicu. To si vyžaduje záber priestoru pod nimi, preto nie je chodník a cyklotrasa ešte ani vo výstavbe. Celkové dokončenie úseku tak možno očakávať v horizonte niekoľkých týždňov.

Sprístupnením ulice sa konečne ukončia obmedzenia, ktoré v tejto oblasti prebiehajú s prestávkami už od roku 2018, čo vyústilo v úplné uzavretie ulice na začiatku roka 2019. Do užívania mala byť odovzdaná pre MHD už po polroku, pre automobily po roku. Mesto však vyrokovalo určité úpravy, ktoré majú byť jednou z príčin, prečo sa realizácia tak natiahla. Druhou je nečakane komplikovaná výstavba mohutného kanalizačného zberača.

K zmieňovaným úpravám patrí zúženie pruhov a zníženie ich počtu v križovatkách, rozšírenie chodníkov na južnej strane ulice, výstavba segregovanej cyklotrasy na severnej strane, či rozšírenie zelených plôch. Oproti pôvodnému projektu, kedy sa plánovali absurdne úzke chodníky a vedenie cyklodopravy v stavebne neoddelených pruhoch na vozovke, ide o značné zlepšenie. Niektoré zmeny sa však zrealizujú až v roku 2021.

Pre developera aj pre mesto sú dosiahnuté úpravy dôvodom, prečo o ulici hovorí ako o mestskom bulvári. Ide o mierne prehnané tvrdenie, zvlášť s ohľadom na fakt, že severná strana „bulváru“ bude tvorená hluchou stenou nákupného centra a dominantným prvkom priestoru bude aj tak vozovka. Na druhej strane je pozitívom, že ide o jednu z prvých ulíc, kde bola komplexne riešená cyklodoprava, kým nové buspruhy prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti verejnej dopravy.

 

Prestavba Mlynských nív je do veľkej miery dokončená, dobudovať však ostáva ešte úsek cyklotrasy na severnej strane ulice. Fotografia z 4.10.2020

 

Dokončenie oboch projektov, teda kompletnej rekonštrukcie trate na Americkom námestí, ako aj Mlynských nív (vrátane súvisiacich investícií, teda aj cyklotrás a úprav križovatiek) zásadne zlepší mobilitu v rámci Bratislavy. Dôležité je, že na vyššej úrovni bude predovšetkým verejná doprava a vyčkávacie priestory - zastávky. Základnými kritériami kvality verejnej dopravy sú predovšetkým jej spoľahlivosť a dobrá úroveň komfortu, a v tomto smere prinesú projekty citeľné zlepšenie.

Bratislava v roku 2020, napriek pandémii, urobila výrazné pokroky, čo sa týka zlepšovania imidžu a úrovne verejnej dopravy. Extrémne k tomu dopomohla dokončená modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály, spoločne s rekonštrukciou trate v Záhumeniciach. K týmto projektom sa teraz pripojí Americké námestie a Mlynské nivy. Vo všetkých prípadoch ide o projekty a procesy, ktoré sa rozbehli ešte v minulosti pred nástupom súčasného vedenia mesta, to vstúpilo najmä do riešenia dizajnovej úrovne rekonštrukcií.

V budúcom roku však už bude zásobník takýchto projektov do veľkej miery vyčerpaný a Bratislava bude musieť začať pracovať na nových zlepšeniach, kompletne v réžii súčasného vedenia. To potvrdzuje, že má silný záujem na dôraze na verejnú dopravu, cyklistov a peších, čo musí potvrdiť skutočne významnými úpravami. Len v takom prípade sa podarí presvedčiť väčšiu časť verejnosti, aby uprednostnila alternatívne formy dopravy pred osobnými automobilmi.

Pre Bratislavu ide o jedinú cestu, ako skutočne zlepšiť dopravnú situáciu v meste. Existujúca infraštruktúra nie je pripravená na daný objem automobilov a mnohé projekty, ktoré by to dokázali „riešiť“, sú dnes už nereálne a nie sú ani vo verejnom záujme. Skutočným riešením je výrazné zvýšenie podielu verejnej, pešej a cyklistickej dopravy na celkovej doprave, čo sa musí stať prioritou nielen v dopravnom, ale aj územnom, urbanistickom a strategickom plánovaní.

 

Fotografie rekonštrukcie trate z 26.10.2020. Pozrite si viac vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube