YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.10.2020 18:40

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Radlinského ulica

Radlinského ulica

Práce na rekonštrukcii električkovej trate v priestore Radlinského ulice a Amerického námestia viditeľne pokročili a v tejto chvíli je už prakticky dokončená trať na Radlinského. V dohľadnej dobe tak bude pripravená na spustenie. Zhotoviteľ, spoločnosť TSS Grade, už dokončil obnovu obrubníkov na prestupnej zastávke Blumentál a pracuje na finalizácii povrchov ciest a chodníkov. Bývalá zastávka Floriánske námestie sa premenila na záhon, v ktorom bude umiestnená zeleň. Konečne tu pribudli aj bezbariérové priechody pre chodcov, ktoré doteraz absentovali.

Cieľom stavebníka – Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku – je totiž umožniť prevádzku MHD na Blumentáli a po Radlinského čo najskôr. Súčasný stav si vyžaduje využívanie obchádzkových trás, spôsobuje komplikácie a v neposlednom rade aj ekonomické škody. Radlinského ulica tak bude dokončená a sprístupnená už 9. novembra po dobehnutí všetkých administratívnych úkonov.

Nido

Rekonštrukcia priestoru zastávky Americké námestie má byť ukončená o niečo neskôr – zmluvným termínom je koniec novembra, predpoklad obnovenia prevádzky je 13. december. Dokončené sú už stĺpy trolejového vedenia a aktuálne sa realizuje električkový spodok alebo chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Rozšírenie tohto chodníka je jedným z kľúčových benefitov celej rekonštrukcie, po ktorej sa má zlepšiť nielen stav trate, ale aj priľahlého verejného priestoru.

Z tohto dôvodu je škoda, že sa na Radlinského na chodníkoch nepoužili aj iné materiály ako asfalt, ak nerátam prídlažby. Zmenu snáď niekedy v budúcnosti prinesie uvažovaná rekonštrukcia Floriánskeho námestia, ktorá by sa mohla v horizonte niekoľkých rokov realizovať. Pozitívom ostáva, že na vyššej úrovni by mala byť úprava Amerického námestia, kde sa bude dláždiť koľajisko alebo bezprostredné okolie zastávok v podobe veľkoformátovej betónovej dlažby.

Rozpočet celého projektu je 3,125 miliónov eur. Rekonštrukciou tejto trate sa odstráni najviac poškodený úsek v rámci bratislavskej električkovej siete. Po obnove ostane najviac zanedbanou traťou úsek na Tomášikovej smerom k Železničnej stanici Nové Mesto, ktorý sa bude opravovať v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

 

Zastávka na Americkom námestí bude dokončená o čosi neskôr ako Radlinského a Blumentál

 

Ďalším veľkým a dôležitým projektom, ktorý je tesne pred dokončením, je rekonštrukcia časti ulice Mlynské nivy. Stavebník projektu – Hlavné mesto – už v tejto chvíli celý prebudovaný úsek kolauduje. Takmer dokončené je zvislé aj vodorovné dopravné značenie, realizujú sa sadové úpravy, vrátane výsadby stromov v stredovom páse, a finalizuje cyklotrasa medzi Mlynskými nivami a Páričkovou. Ulica je takmer pripravená na spustenie.

To by malo nastať približne 7. novembra, kedy bude pravdepodobne obnovená premávka verejnej dopravy v bezprostrednej blízkosti Stanice Nivy a umožnená aj prevádzka individuálnej automobilovej dopravy.

Úplne bezproblémová ešte nebude cyklodoprava, keďže stále nie je dokončený celý úsek cyklotrasy na severnej strane ulice popri fasáde projektu od HB Reavisu. Investor v tejto chvíli pracuje na zhotovovaní fasád „pebbles“ (okruhliakov), teda reštaurácií, ktoré budú vysunuté nad ulicu. To si vyžaduje záber priestoru pod nimi, preto nie je chodník a cyklotrasa ešte ani vo výstavbe. Celkové dokončenie úseku tak možno očakávať v horizonte niekoľkých týždňov.

Sprístupnením ulice sa konečne ukončia obmedzenia, ktoré v tejto oblasti prebiehajú s prestávkami už od roku 2018, čo vyústilo v úplné uzavretie ulice na začiatku roka 2019. Do užívania mala byť odovzdaná pre MHD už po polroku, pre automobily po roku. Mesto však vyrokovalo určité úpravy, ktoré majú byť jednou z príčin, prečo sa realizácia tak natiahla. Druhou je nečakane komplikovaná výstavba mohutného kanalizačného zberača.

K zmieňovaným úpravám patrí zúženie pruhov a zníženie ich počtu v križovatkách, rozšírenie chodníkov na južnej strane ulice, výstavba segregovanej cyklotrasy na severnej strane, či rozšírenie zelených plôch. Oproti pôvodnému projektu, kedy sa plánovali absurdne úzke chodníky a vedenie cyklodopravy v stavebne neoddelených pruhoch na vozovke, ide o značné zlepšenie. Niektoré zmeny sa však zrealizujú až v roku 2021.

Pre developera aj pre mesto sú dosiahnuté úpravy dôvodom, prečo o ulici hovorí ako o mestskom bulvári. Ide o mierne prehnané tvrdenie, zvlášť s ohľadom na fakt, že severná strana „bulváru“ bude tvorená hluchou stenou nákupného centra a dominantným prvkom priestoru bude aj tak vozovka. Na druhej strane je pozitívom, že ide o jednu z prvých ulíc, kde bola komplexne riešená cyklodoprava, kým nové buspruhy prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti verejnej dopravy.

 

Prestavba Mlynských nív je do veľkej miery dokončená, dobudovať však ostáva ešte úsek cyklotrasy na severnej strane ulice. Fotografia z 4.10.2020

 

Dokončenie oboch projektov, teda kompletnej rekonštrukcie trate na Americkom námestí, ako aj Mlynských nív (vrátane súvisiacich investícií, teda aj cyklotrás a úprav križovatiek) zásadne zlepší mobilitu v rámci Bratislavy. Dôležité je, že na vyššej úrovni bude predovšetkým verejná doprava a vyčkávacie priestory - zastávky. Základnými kritériami kvality verejnej dopravy sú predovšetkým jej spoľahlivosť a dobrá úroveň komfortu, a v tomto smere prinesú projekty citeľné zlepšenie.

Bratislava v roku 2020, napriek pandémii, urobila výrazné pokroky, čo sa týka zlepšovania imidžu a úrovne verejnej dopravy. Extrémne k tomu dopomohla dokončená modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály, spoločne s rekonštrukciou trate v Záhumeniciach. K týmto projektom sa teraz pripojí Americké námestie a Mlynské nivy. Vo všetkých prípadoch ide o projekty a procesy, ktoré sa rozbehli ešte v minulosti pred nástupom súčasného vedenia mesta, to vstúpilo najmä do riešenia dizajnovej úrovne rekonštrukcií.

V budúcom roku však už bude zásobník takýchto projektov do veľkej miery vyčerpaný a Bratislava bude musieť začať pracovať na nových zlepšeniach, kompletne v réžii súčasného vedenia. To potvrdzuje, že má silný záujem na dôraze na verejnú dopravu, cyklistov a peších, čo musí potvrdiť skutočne významnými úpravami. Len v takom prípade sa podarí presvedčiť väčšiu časť verejnosti, aby uprednostnila alternatívne formy dopravy pred osobnými automobilmi.

Pre Bratislavu ide o jedinú cestu, ako skutočne zlepšiť dopravnú situáciu v meste. Existujúca infraštruktúra nie je pripravená na daný objem automobilov a mnohé projekty, ktoré by to dokázali „riešiť“, sú dnes už nereálne a nie sú ani vo verejnom záujme. Skutočným riešením je výrazné zvýšenie podielu verejnej, pešej a cyklistickej dopravy na celkovej doprave, čo sa musí stať prioritou nielen v dopravnom, ale aj územnom, urbanistickom a strategickom plánovaní.

 

Fotografie rekonštrukcie trate z 26.10.2020. Pozrite si viac vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

22.09.2022 10:37:47 Adrian Gubčo

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Čítať viac

Obnova prvých zastávok na Račianskej radiále je dokončená, ďalšie sa chystajú

12.07.2022 17:27:27 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) dokončili rekonštrukciu prvej série električkových zastávok na Račianskej električkovej radiále. Za relatívne krátku dobu sa tak čiastočne zvýšila úroveň vyčkávacích priestorov pre cestujúcu verejnosť. Úspech projektu mesto podnietil k príprave aj ďalších opráv.

Čítať viac

Mesto opravuje zastávky na Račianskej radiále, definitívna rekonštrukcia Račianskeho mýta sa odsúva

13.06.2022 14:14:47 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) pristúpili k čiastočnej rekonštrukcii viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Tieto sa nesú v podobnom duchu ako minuloročná provizórna obnova zastávky na Račianskom mýte. Výsledkom je zlepšenie stavu vyčkávacieho priestoru pre cestujúcich. Skutočná modernizácia zastávok je však hudbou budúcnosti.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Hlavné mesto definitívne ukončilo obnovu zastávky na Račianskom mýte a ohlásilo veľkú obnovu prístreškov

21.09.2021 14:13:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava dnes oficiálne ukončilo provizórnu rekonštrukciu električkovej zastávky na Račianskom mýte. Bodkou za opravou bolo nainštalovanie zastávkových prístreškov a elektronickej tabule, čím získal priestor relatívne slušnú úroveň. V obdobnom zvyšovaní kvality zastávok plánuje Magistrát a DPB pokračovať – v dohľadnej dobe by sa malo v meste nainštalovať 200 ďalších prístreškov.

Čítať viac

Úpravy na Račianskom mýte sú pred dokončením

31.08.2021 15:31:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa chýlia k záveru rekonštrukčné práce na Račianskom mýte, ktorých cieľom bolo zlepšenie úrovne električkovej zastávky a prechádzania cez rušnú križovatku. Mesto tým reagovalo na doterajší desivý stav priestoru, nehodný súčasných požiadaviek na modernú verejnú dopravu. Magistrát a Dopravný podnik sľubujú, že zastávku aj upravené časti križovatky odovzdajú 2. septembra do plného užívania.

Čítať viac

Mesto spúšťa čiastočnú obnovu Račianskeho mýta

09.08.2021 09:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát spoločne s Dopravným podnikom Bratislava rozbehnú v priebehu tohto týždňa čiastočnú rekonštrukciu zastávky električiek na Račianskom mýte. Ďalšie zmeny sa dotknú ostrovčekov a priechodov, čím sa prechádzanie križovatky stane pre chodcov pohodlnejšie. Ide zatiaľ len o provizórne úpravy, mesto má v úmysle zrealizovať aj komplexnejšiu rekonštrukciu.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

11.03.2021 11:30:29 Adrian Gubčo

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je dokončená

14.12.2020 11:48:48 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate na Americkom námestí ide do ďalšej fázy

16.11.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Dnešok je v bratislavskej doprave v znamení veľkých noviniek. Po viac ako roku a pol sa otvárajú Mlynské nivy, čo prispeje k výrazným zmenám v organizácii verejnej dopravy. Po určitej dobe sa dnes spúšťa aj iná dôležitá súčasť dopravnej infraštruktúry mesta: zastávka Blumentál, čo znamená, že obnova trate na Americkom námestí vstupuje do svojej záverečnej fázy.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

02.07.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

30.01.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

27.01.2020 10:27:03 Adrian Gubčo

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

04.12.2019 09:43:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Čítať viac

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

30.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Čítať viac

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

23.07.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Nová zastávka na Špitálskej je vo finále

17.08.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončuje električková zastávka na Špitálskej ulici, ktorá sa nevybudovala v rámci minuloročnej rekonštrukcie úseku trate po tejto ulici. Projekt realizuje Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom svojej podriadenej firmy Dopravný podnik Bratislava.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Intenzívne práce na Špitálskej

07.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Špitálskej ulici sa tvrdo pracuje, aby sa čo najskôr spustila prevádzka električiek. Obnova trate bola reakciou na jej katastrofálny stav. Bratislava - hlavné mesto SR však nevyužilo príležitosť na kvalitatívnu transformáciu celej ulice a realizuje sa len na samotnej trati.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube