Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.10.2020 18:40

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Article Big

Radlinského ulica

Práce na rekonštrukcii električkovej trate v priestore Radlinského ulice a Amerického námestia viditeľne pokročili a v tejto chvíli je už prakticky dokončená trať na Radlinského. V dohľadnej dobe tak bude pripravená na spustenie. Zhotoviteľ, spoločnosť TSS Grade, už dokončil obnovu obrubníkov na prestupnej zastávke Blumentál a pracuje na finalizácii povrchov ciest a chodníkov. Bývalá zastávka Floriánske námestie sa premenila na záhon, v ktorom bude umiestnená zeleň. Konečne tu pribudli aj bezbariérové priechody pre chodcov, ktoré doteraz absentovali.

Cieľom stavebníka – Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku – je totiž umožniť prevádzku MHD na Blumentáli a po Radlinského čo najskôr. Súčasný stav si vyžaduje využívanie obchádzkových trás, spôsobuje komplikácie a v neposlednom rade aj ekonomické škody. Radlinského ulica tak bude dokončená a sprístupnená už 9. novembra po dobehnutí všetkých administratívnych úkonov.

Nido

Rekonštrukcia priestoru zastávky Americké námestie má byť ukončená o niečo neskôr – zmluvným termínom je koniec novembra, predpoklad obnovenia prevádzky je 13. december. Dokončené sú už stĺpy trolejového vedenia a aktuálne sa realizuje električkový spodok alebo chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Rozšírenie tohto chodníka je jedným z kľúčových benefitov celej rekonštrukcie, po ktorej sa má zlepšiť nielen stav trate, ale aj priľahlého verejného priestoru.

Z tohto dôvodu je škoda, že sa na Radlinského na chodníkoch nepoužili aj iné materiály ako asfalt, ak nerátam prídlažby. Zmenu snáď niekedy v budúcnosti prinesie uvažovaná rekonštrukcia Floriánskeho námestia, ktorá by sa mohla v horizonte niekoľkých rokov realizovať. Pozitívom ostáva, že na vyššej úrovni by mala byť úprava Amerického námestia, kde sa bude dláždiť koľajisko alebo bezprostredné okolie zastávok v podobe veľkoformátovej betónovej dlažby.

Rozpočet celého projektu je 3,125 miliónov eur. Rekonštrukciou tejto trate sa odstráni najviac poškodený úsek v rámci bratislavskej električkovej siete. Po obnove ostane najviac zanedbanou traťou úsek na Tomášikovej smerom k Železničnej stanici Nové Mesto, ktorý sa bude opravovať v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

 

Zastávka na Americkom námestí bude dokončená o čosi neskôr ako Radlinského a Blumentál

 

Ďalším veľkým a dôležitým projektom, ktorý je tesne pred dokončením, je rekonštrukcia časti ulice Mlynské nivy. Stavebník projektu – Hlavné mesto – už v tejto chvíli celý prebudovaný úsek kolauduje. Takmer dokončené je zvislé aj vodorovné dopravné značenie, realizujú sa sadové úpravy, vrátane výsadby stromov v stredovom páse, a finalizuje cyklotrasa medzi Mlynskými nivami a Páričkovou. Ulica je takmer pripravená na spustenie.

To by malo nastať približne 7. novembra, kedy bude pravdepodobne obnovená premávka verejnej dopravy v bezprostrednej blízkosti Stanice Nivy a umožnená aj prevádzka individuálnej automobilovej dopravy.

Úplne bezproblémová ešte nebude cyklodoprava, keďže stále nie je dokončený celý úsek cyklotrasy na severnej strane ulice popri fasáde projektu od HB Reavisu. Investor v tejto chvíli pracuje na zhotovovaní fasád „pebbles“ (okruhliakov), teda reštaurácií, ktoré budú vysunuté nad ulicu. To si vyžaduje záber priestoru pod nimi, preto nie je chodník a cyklotrasa ešte ani vo výstavbe. Celkové dokončenie úseku tak možno očakávať v horizonte niekoľkých týždňov.

Sprístupnením ulice sa konečne ukončia obmedzenia, ktoré v tejto oblasti prebiehajú s prestávkami už od roku 2018, čo vyústilo v úplné uzavretie ulice na začiatku roka 2019. Do užívania mala byť odovzdaná pre MHD už po polroku, pre automobily po roku. Mesto však vyrokovalo určité úpravy, ktoré majú byť jednou z príčin, prečo sa realizácia tak natiahla. Druhou je nečakane komplikovaná výstavba mohutného kanalizačného zberača.

K zmieňovaným úpravám patrí zúženie pruhov a zníženie ich počtu v križovatkách, rozšírenie chodníkov na južnej strane ulice, výstavba segregovanej cyklotrasy na severnej strane, či rozšírenie zelených plôch. Oproti pôvodnému projektu, kedy sa plánovali absurdne úzke chodníky a vedenie cyklodopravy v stavebne neoddelených pruhoch na vozovke, ide o značné zlepšenie. Niektoré zmeny sa však zrealizujú až v roku 2021.

Pre developera aj pre mesto sú dosiahnuté úpravy dôvodom, prečo o ulici hovorí ako o mestskom bulvári. Ide o mierne prehnané tvrdenie, zvlášť s ohľadom na fakt, že severná strana „bulváru“ bude tvorená hluchou stenou nákupného centra a dominantným prvkom priestoru bude aj tak vozovka. Na druhej strane je pozitívom, že ide o jednu z prvých ulíc, kde bola komplexne riešená cyklodoprava, kým nové buspruhy prispejú k zvýšeniu spoľahlivosti verejnej dopravy.

 

Prestavba Mlynských nív je do veľkej miery dokončená, dobudovať však ostáva ešte úsek cyklotrasy na severnej strane ulice. Fotografia z 4.10.2020

 

Dokončenie oboch projektov, teda kompletnej rekonštrukcie trate na Americkom námestí, ako aj Mlynských nív (vrátane súvisiacich investícií, teda aj cyklotrás a úprav križovatiek) zásadne zlepší mobilitu v rámci Bratislavy. Dôležité je, že na vyššej úrovni bude predovšetkým verejná doprava a vyčkávacie priestory - zastávky. Základnými kritériami kvality verejnej dopravy sú predovšetkým jej spoľahlivosť a dobrá úroveň komfortu, a v tomto smere prinesú projekty citeľné zlepšenie.

Bratislava v roku 2020, napriek pandémii, urobila výrazné pokroky, čo sa týka zlepšovania imidžu a úrovne verejnej dopravy. Extrémne k tomu dopomohla dokončená modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály, spoločne s rekonštrukciou trate v Záhumeniciach. K týmto projektom sa teraz pripojí Americké námestie a Mlynské nivy. Vo všetkých prípadoch ide o projekty a procesy, ktoré sa rozbehli ešte v minulosti pred nástupom súčasného vedenia mesta, to vstúpilo najmä do riešenia dizajnovej úrovne rekonštrukcií.

V budúcom roku však už bude zásobník takýchto projektov do veľkej miery vyčerpaný a Bratislava bude musieť začať pracovať na nových zlepšeniach, kompletne v réžii súčasného vedenia. To potvrdzuje, že má silný záujem na dôraze na verejnú dopravu, cyklistov a peších, čo musí potvrdiť skutočne významnými úpravami. Len v takom prípade sa podarí presvedčiť väčšiu časť verejnosti, aby uprednostnila alternatívne formy dopravy pred osobnými automobilmi.

Pre Bratislavu ide o jedinú cestu, ako skutočne zlepšiť dopravnú situáciu v meste. Existujúca infraštruktúra nie je pripravená na daný objem automobilov a mnohé projekty, ktoré by to dokázali „riešiť“, sú dnes už nereálne a nie sú ani vo verejnom záujme. Skutočným riešením je výrazné zvýšenie podielu verejnej, pešej a cyklistickej dopravy na celkovej doprave, čo sa musí stať prioritou nielen v dopravnom, ale aj územnom, urbanistickom a strategickom plánovaní.

 

Fotografie rekonštrukcie trate z 26.10.2020. Pozrite si viac vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

11.03.2021 11:30:29 Adrian Gubčo

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre