Author photoAdrian Gubčo 23.10.2020 18:25

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo pri prezentovaní najdlhšieho a najzložitejšieho úseku električkovej trate poďakoval Bratislavčankám a Bratislavčanom: „Uvedomujem si, aké boli posledné týždne a mesiace pre vás komplikované. Museli ste stáť v zápchach,  predierali sa stavbou, nemohli využívať v plnej miere MHD. Ďakujem vám, že ste boli trpezliví, že ste to zvládli a že sme stavbu radiály aj vďaka vášmu prístupu mohli úspešne dokončiť.“

Primátor tým pripomenul, že modernizácia, ktorá sa spustila koncom júna roku 2019, bola spojená s mnohými problémami. K najvážnejším komplikáciám patrilo odopieranie prístupu do meniarne v čase dokončovania prvej a druhej etapy, chyby pôvodného projektu, pomalé pracovné tempo zhotoviteľa, dopravné obmedzenia, alebo dunenie, ktoré vznikalo pri prechode nových električiek po trati. Modernizácia mala byť pôvodne dokončená a trať odovzdaná 11. septembra, meškanie tak nastalo aj pri poslednej etape prác.

Nido

Na náročnosti procesu sa zhodli aj ostatní rečníci, na druhej strane však uznávajú, že zmodernizovaná radiála je po zmenách, ktoré boli do projektu priebežne zapracovávané, ekologickou a pohodlnou alternatívou k autám. Viaceré zo zmieňovaných problémov sa podarilo vyriešiť, vrátane dunenia, ktoré už podľa primátora nebude problémom. Každopádne, zhotoviteľ má čas na opravu nedorobkov a vád do polovice novembra.

K týmto úpravám majú patriť práce na cestných obrubníkoch, chodníkoch, na zastávkach sa budú vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené), začiatkom novembra počas víkendu sa bude asfaltovať križovatku Molecova v smere do mesta a budú sa d okončovať vegetačné úpravy popri trati. Dopĺňať sa bude trvalé dopravné značenie, zatiaľ však nebudú fungovať informačné tabule. Prvý novembrový týždeň sa bude dokončovať chodník v okolí Chatam Sofer.

Mesto zároveň upozorňuje, že dopravné obmedzenia sa dotknú automobilovej a sčasti trolejbusovej dopravy pri asfaltovaní križovatky Molecovej druhý novembrový víkend. Nadchody na Botanickej a Kútiky so schodmi sú funkčné, nefungujú zatiaľ výťahy, keďže chýba potrebná dokumentácia. Lávka Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná, dorába sa na nej zábradlie. Rampa lávky bola v oveľa horšom technickom stave, ako uvažoval projekt, preto je nutný výrazne väčší rozsah rekonštrukcie, aký mesto predpokladalo. Magistrát rovnako pripomína, že čas dokončenia závisí aj od protiepidemiologických opatrení (veľká časť robotníkov je z Česka alebo Oravy).

K základným výhodám zmodernizovanej trate patrí skrátenie jazdnej doby o 3 minúty, a to aj vďaka preferencii električiek na križovatkách. Zriadenie dvoch prestupných zastávok na Záluhách a na Riviére zas prinesie výrazné zvýšenie komfortu a rýchlosti prestupovania. Všetky zastávky sú riešené ako bezbariérové a obsahujú elektronické informačné tabule s odchodmi spojov. Dôležitým zásahom je aj umožnenie vjazdu električiek do obratiska Karlova Ves z Dúbravky. Naostatok, Dopravný podnik garantuje, že na novej trati je schopný v špičke garantovať interval 2 minúty.

Projekt bol financovaný prevažne z Kohézneho fondu EÚ, ktorá hradila 85% celkových výdavkov, zo štátneho rozpočtu (10%) a zvyšok je z mestských zdrojov. Celková výška nákladov dosiahla viac ako 66 miliónov eur.

 

Prezentácia novej trate, pri mikrofóne primátor Bratislavy Matúš Vallo

 

Končí sa tak dlhý a komplikovaný proces, ktorý skutočne priniesol veľa problémov. Na druhej strane však ide o trať s najvyšším štandardom z doteraz zrekonštruovaných či zmodernizovaných tratí v Bratislave (možno s výnimkou Záhumeníc, kde sa ale obnovil len veľmi krátky úsek trate). Mesto tvrdí, že modernizácia bola pôvodne pripravovaná rovnakým štýlom, ako je zmodernizovaná trať v Dúbravke z roku 2014, museli sa tak spraviť mnohé zmeny.

Hoci nie je celkom pravda, že malo ísť o kópiu trate v Dúbravke, na karloveskom úseku sa skutočne zrealizovalo mnoho úprav, ktoré vzhľadu radiály pomohli. Za najdôležitejšiu z nich mesto považuje dôraz na prevednie kvalitnejších detailov. To ovplyvnilo napríklad farebnosť dlažby (ktorá je bledšia), podobu nástupiskovej hrany, ktorá sa bude menej ničiť, alebo jednotná farebnosť mobiliáru a prvkov, ktoré sú antracitové.

Mesto inštalovalo dizajnové prístrešky od spoločnosti mmcité s logom mestskej časti, no odkazujúc aj na logo Bratislavy. Zrealizované boli kvalitnejšie lavičky s USB portami, ako aj dizajnové koše, kde k zmesovému pribudli aj koše na plast. Povrch električkového zvršku na zastávkach zas bol zmenený z betónového na zelený, pričom bol použitý bezúdržbový rozchodník. Dizajnovými zmenami prešli aj podchody, kde je namiesto mozaikového obkladu použitý veľkoformátový, kým prestrešenie má dizajn, ktorý zabráni stretom s letiacimi vtákmi.

Trať v Karlovej Vsi by mala byť určitou latkou (po odstránení vád), ktorá stanoví úroveň rekonštrukcií a modernizácií električkových tratí v Bratislave. Hlavné mesto totiž pripravuje výstavbu novej trate v Petržalke a modernizáciu VajnorskejRužinovskej radiály. Ak budú v danej kvalite, prispejú k výraznému zatraktívneniu okolitých štvrtí, Magistrát však sľubuje, že tieto projekty budú ešte lepšie, keďže už ide o zámery plne v jeho réžii.

Už čoskoro sa ukáže, či modernizácia priniesla želaný výsledok a skutočne prispeje k tomu, že obyvatelia ochotnejšie vymenia autá za električky či verejnú dopravu vo všeobecnosti. Zvýšenie významu MHD v rámci prepravnej deľby práce je jediným spôsobom, ako skutočne zlepšiť dopravnú situáciu v metropole, a to trvalo udržateľným spôsobom. Ak chce byť Bratislava úspešným mestom 21. storočia, musí takéto projekty naďalej podporovať.

 

Fotografie z 23.10.2020. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Prestupná zastávka na Riviére
  • Prestupná zastávka na Riviére
  • Botanická záhrada
  • Štandard nových zastávok je pomerne vysoký

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube