YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.10.2020 18:25

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo pri prezentovaní najdlhšieho a najzložitejšieho úseku električkovej trate poďakoval Bratislavčankám a Bratislavčanom: „Uvedomujem si, aké boli posledné týždne a mesiace pre vás komplikované. Museli ste stáť v zápchach,  predierali sa stavbou, nemohli využívať v plnej miere MHD. Ďakujem vám, že ste boli trpezliví, že ste to zvládli a že sme stavbu radiály aj vďaka vášmu prístupu mohli úspešne dokončiť.“

Primátor tým pripomenul, že modernizácia, ktorá sa spustila koncom júna roku 2019, bola spojená s mnohými problémami. K najvážnejším komplikáciám patrilo odopieranie prístupu do meniarne v čase dokončovania prvej a druhej etapy, chyby pôvodného projektu, pomalé pracovné tempo zhotoviteľa, dopravné obmedzenia, alebo dunenie, ktoré vznikalo pri prechode nových električiek po trati. Modernizácia mala byť pôvodne dokončená a trať odovzdaná 11. septembra, meškanie tak nastalo aj pri poslednej etape prác.

Nido

Na náročnosti procesu sa zhodli aj ostatní rečníci, na druhej strane však uznávajú, že zmodernizovaná radiála je po zmenách, ktoré boli do projektu priebežne zapracovávané, ekologickou a pohodlnou alternatívou k autám. Viaceré zo zmieňovaných problémov sa podarilo vyriešiť, vrátane dunenia, ktoré už podľa primátora nebude problémom. Každopádne, zhotoviteľ má čas na opravu nedorobkov a vád do polovice novembra.

K týmto úpravám majú patriť práce na cestných obrubníkoch, chodníkoch, na zastávkach sa budú vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené), začiatkom novembra počas víkendu sa bude asfaltovať križovatku Molecova v smere do mesta a budú sa d okončovať vegetačné úpravy popri trati. Dopĺňať sa bude trvalé dopravné značenie, zatiaľ však nebudú fungovať informačné tabule. Prvý novembrový týždeň sa bude dokončovať chodník v okolí Chatam Sofer.

Mesto zároveň upozorňuje, že dopravné obmedzenia sa dotknú automobilovej a sčasti trolejbusovej dopravy pri asfaltovaní križovatky Molecovej druhý novembrový víkend. Nadchody na Botanickej a Kútiky so schodmi sú funkčné, nefungujú zatiaľ výťahy, keďže chýba potrebná dokumentácia. Lávka Nad lúčkami zatiaľ nebude prístupná, dorába sa na nej zábradlie. Rampa lávky bola v oveľa horšom technickom stave, ako uvažoval projekt, preto je nutný výrazne väčší rozsah rekonštrukcie, aký mesto predpokladalo. Magistrát rovnako pripomína, že čas dokončenia závisí aj od protiepidemiologických opatrení (veľká časť robotníkov je z Česka alebo Oravy).

K základným výhodám zmodernizovanej trate patrí skrátenie jazdnej doby o 3 minúty, a to aj vďaka preferencii električiek na križovatkách. Zriadenie dvoch prestupných zastávok na Záluhách a na Riviére zas prinesie výrazné zvýšenie komfortu a rýchlosti prestupovania. Všetky zastávky sú riešené ako bezbariérové a obsahujú elektronické informačné tabule s odchodmi spojov. Dôležitým zásahom je aj umožnenie vjazdu električiek do obratiska Karlova Ves z Dúbravky. Naostatok, Dopravný podnik garantuje, že na novej trati je schopný v špičke garantovať interval 2 minúty.

Projekt bol financovaný prevažne z Kohézneho fondu EÚ, ktorá hradila 85% celkových výdavkov, zo štátneho rozpočtu (10%) a zvyšok je z mestských zdrojov. Celková výška nákladov dosiahla viac ako 66 miliónov eur.

 

Prezentácia novej trate, pri mikrofóne primátor Bratislavy Matúš Vallo

 

Končí sa tak dlhý a komplikovaný proces, ktorý skutočne priniesol veľa problémov. Na druhej strane však ide o trať s najvyšším štandardom z doteraz zrekonštruovaných či zmodernizovaných tratí v Bratislave (možno s výnimkou Záhumeníc, kde sa ale obnovil len veľmi krátky úsek trate). Mesto tvrdí, že modernizácia bola pôvodne pripravovaná rovnakým štýlom, ako je zmodernizovaná trať v Dúbravke z roku 2014, museli sa tak spraviť mnohé zmeny.

Hoci nie je celkom pravda, že malo ísť o kópiu trate v Dúbravke, na karloveskom úseku sa skutočne zrealizovalo mnoho úprav, ktoré vzhľadu radiály pomohli. Za najdôležitejšiu z nich mesto považuje dôraz na prevednie kvalitnejších detailov. To ovplyvnilo napríklad farebnosť dlažby (ktorá je bledšia), podobu nástupiskovej hrany, ktorá sa bude menej ničiť, alebo jednotná farebnosť mobiliáru a prvkov, ktoré sú antracitové.

Mesto inštalovalo dizajnové prístrešky od spoločnosti mmcité s logom mestskej časti, no odkazujúc aj na logo Bratislavy. Zrealizované boli kvalitnejšie lavičky s USB portami, ako aj dizajnové koše, kde k zmesovému pribudli aj koše na plast. Povrch električkového zvršku na zastávkach zas bol zmenený z betónového na zelený, pričom bol použitý bezúdržbový rozchodník. Dizajnovými zmenami prešli aj podchody, kde je namiesto mozaikového obkladu použitý veľkoformátový, kým prestrešenie má dizajn, ktorý zabráni stretom s letiacimi vtákmi.

Trať v Karlovej Vsi by mala byť určitou latkou (po odstránení vád), ktorá stanoví úroveň rekonštrukcií a modernizácií električkových tratí v Bratislave. Hlavné mesto totiž pripravuje výstavbu novej trate v Petržalke a modernizáciu VajnorskejRužinovskej radiály. Ak budú v danej kvalite, prispejú k výraznému zatraktívneniu okolitých štvrtí, Magistrát však sľubuje, že tieto projekty budú ešte lepšie, keďže už ide o zámery plne v jeho réžii.

Už čoskoro sa ukáže, či modernizácia priniesla želaný výsledok a skutočne prispeje k tomu, že obyvatelia ochotnejšie vymenia autá za električky či verejnú dopravu vo všeobecnosti. Zvýšenie významu MHD v rámci prepravnej deľby práce je jediným spôsobom, ako skutočne zlepšiť dopravnú situáciu v metropole, a to trvalo udržateľným spôsobom. Ak chce byť Bratislava úspešným mestom 21. storočia, musí takéto projekty naďalej podporovať.

 

Fotografie z 23.10.2020. Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Prestupná zastávka na Riviére
  • Prestupná zastávka na Riviére
  • Botanická záhrada
  • Štandard nových zastávok je pomerne vysoký

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube