YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.04.2020 11:00

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Realizácia modernizácie sa spustila s niekoľkoročným oneskorením oproti pôvodným plánom v priebehu minulého leta. Projekt sa týka pomerne dlhého úseku električkovej trate medzi tunelom na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu a zástavkou Záluhy (predtým Damborského) v Dúbravke v celkovej dĺžke 6,8 kilometrov, rozdelený je na štyri etapy.

Prvá etapa v úseku medzi zastávkou Molecova a obratiskom Karlova Ves mala byť dokončená už na konci septembra 2019, do prevádzky však bola spustená až na konci decembra. V tomto čase mala byť ukončená aj druhá etapa v úseku medzi obratiskom a zastávkou Záluhy, v skutočnosti sa sa však premávka obnovila až v druhej polovici februára.

Meškania boli spôsobné kombináciou viacerých faktorov – Hlavné mesto argumentuje nezakreslenými sieťami alebo problémami na strane dodávateľa. Najväčším problémom sa  ukázal byť odpor vlastníkov pozemkov v okolí meniarne v Dúbravke, ktorá napája podstatnú časť radiály. Túto podľa všetkého účelnú obštrukciu musel riešiť až súd.

Napriek spustenej prevádzke však ešte realizácia prvej alebo druhej etapy nie je celkom ukončená, keďže stále ostáva dokončiť niektoré úpravy. Dokončené nie je zazelenanie trate, podchody na Borskej ulici, schodisko na zastávke Nad lúčkami, alebo výťahy na zastávke Kútiky. Okrem toho, mesto rieši aj problém s podkladom pod zeleným povrchom trate, kedy bol namiesto štrkodrvy použitý riečny štrk.

Bratislava pripúšťa meškanie, práce by mali byť ukončené až v lete. Zhotoviteľ bol údajne vyzvaný k akcelerácii prác. Modernizácia aktuálne svoj cieľ – výrazne skvalitniť komfort verejnej dopravy v oblasti – napĺňa len čiastočne.

 

Zastávka Nad lúčkami sa od spustenia premávky 19.12.2019 veľmi nezmenila

 

Táto časť modernizácie navyše aktuálne čelí ďalšiemu problému. Podľa viacerých obyvateľov Karlovej Vsi sa po dokončení prestavby trate výrazne zvýšil hluk v jej okolí, čo výrazne znižuje komfort bývania. Nespokojní rezidenti tvrdia, že najviac je cítiť dunenie, ktoré sa pri prejazde električky prenáša do jednotlivých bytov. Hluk v noci sa namiesto limitných 30 dB údajne pohybuje až na úrovni 43 dB. Hlavné mesto malo mať tvrdenia o splnení hygienických noriem opreté o analýzu zo strany neakreditovanej spoločnosti.

Obyvatelia spísali ešte v januári 2020 petíciu, na čo mesto reagovalo zverejnením analýzy, ktorá zvýšenie hluku nepreukázala, resp. že namerané hodnoty sú v prípustných medziach. Mesto však pripúšťa, že sa zvýšila miera vibrácií, čo je pravdepodobne spôsobené nefunkčnosťou tzv. systému LMSS, ktorý vytvára spojenie medzi nosnou doskou a antivibračnou rohožou. Mesto zrealizovalo v apríli jadrové vrty, ktoré majú túto hypotézu preveriť, medzičasom však znížilo rýchlosť električiek vo večerných a skorých ranných hodinách.

Iniciatíva obyvateľov si dala taktiež vypracovať vibroakustický posudok. Podľa tohto mesto zmenilo výšku limitov vo vlastnom posudku tak, aby boli namerané hodnoty hluku v norme. Iniciatíva to považuje za hrubé zavádzanie a na mesto podala trestné oznámenie. Magistrát zatiaľ na tieto tvrdenia aktivistov, ani podanie trestného oznámenia, nereagoval. Ak sa však potvrdia pochybnosti o sfalšovaní výsledkov meraní, ide o vážny problém.

Jeho možným riešením je v prvom rade kvalitné prebrúsenie trate, ktoré podľa portálu iMHD.sk doteraz nenastalo, prípadne zníženie traťovej rýchlosti. Spomalenie električiek by však kompletne znegovalo význam modernizácie.

Jej cieľom bolo totiž aj zrýchlenie premávky, čím sa mala zvýšiť atraktivita verejnej dopravy oproti individuálnej automobilovej. Za takýchto okolností sa však prilákať nových cestujúcich do električiek nepodarí. Prípadné falšovanie výsledkov sa navyše nedá ospravedlniť ani chybami minulého vedenia mesta.

 

Nová podoba prestupnej zastávky na Molecovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Každopádne, nespokojní obyvatelia Karlovej Vsi si v dohľadnej dobe aspoň na chvíľu vydýchnu, keďže sa naplno rozbehne štvrtá etapa modernizácie električkovej trate v úseku od tunela po zastávku Molecova, tesne potom, ako bude na začiatku mája dokončená tretia etapa, zahŕňajúca úpravu výhybiek pri tuneli a čiastočnú opravu zastávky Chatam Sofer. Tretia etapa bola mierne spomalená pandémiou koronavírusu, mesto však tvrdí, že harmonogram spustenia štvrtej etapy to nenaruší. 

Od 2. mája až do polovice septembra by tak mala byť kompletne vylúčená električková doprava od tunela až do Dúbravky. Už teraz mesto realizuje prípravné práce v podobe výmeny trakčných stožiarov a rekonštrukcie trakčných káblov na nábreží. Čoskoro by mala byť odhalená podoba náhradnej autobusovej dopravy namiesto električiek, ktorá by mala byť vedená v úseku medzi Mostom SNP a Dúbravkou.

Mesto tvrdí, že zatiaľ platí dátum dokončenia modernizácie 12. septembra 2020. V tomto čase majú byť dokončené aj všetky práce na ostatných úsekoch tratí. Hlavnou zmenou bude najmä zriadenie veľkej prestupnej zastávky na Molecovej, kde bude zabezpečený komfortný prestup medzi električkami a trolejbusmi smerujúcimi na sídlisko Dlhé Diely, čo si teraz vyžaduje prechod cez frekventovanú križovatku.

Po mnohých problémoch, sužujúcich zvyšok projektu, by bolo bezproblémové a včasné dokončenie modernizácie maximálne žiadúce. Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály priniesla skutočne výrazné zatraktívnenie zastávok či trate, ako aj o niečo rýchlejšiu premávku. Dobrý dizajn trate nastavuje latku pre ďalšie projekty mesta v tejto oblasti.

Zároveň však pripomína, nakoľko dôležitá je kvalitná príprava, zahŕňajúca nielen návrh a dokumentáciu, ale aj projektový manažment. To je niečo, v čom zlyháva každé vedenie mesta, a to súčasné zatiaľ nie je výnimkou. Pre budúcnosť mnohých ambicióznych zámerov, ktoré sú aktuálne v príprave, to môže byť hrozbou. Spraviť achitektonickú súťaž je totiž oveľa jednoduchšie, ako jej výsledok aj skutočne zrealizovať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube