Author photoAdrian Gubčo 27.04.2020 11:00

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Realizácia modernizácie sa spustila s niekoľkoročným oneskorením oproti pôvodným plánom v priebehu minulého leta. Projekt sa týka pomerne dlhého úseku električkovej trate medzi tunelom na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu a zástavkou Záluhy (predtým Damborského) v Dúbravke v celkovej dĺžke 6,8 kilometrov, rozdelený je na štyri etapy.

Prvá etapa v úseku medzi zastávkou Molecova a obratiskom Karlova Ves mala byť dokončená už na konci septembra 2019, do prevádzky však bola spustená až na konci decembra. V tomto čase mala byť ukončená aj druhá etapa v úseku medzi obratiskom a zastávkou Záluhy, v skutočnosti sa sa však premávka obnovila až v druhej polovici februára.

Meškania boli spôsobné kombináciou viacerých faktorov – Hlavné mesto argumentuje nezakreslenými sieťami alebo problémami na strane dodávateľa. Najväčším problémom sa  ukázal byť odpor vlastníkov pozemkov v okolí meniarne v Dúbravke, ktorá napája podstatnú časť radiály. Túto podľa všetkého účelnú obštrukciu musel riešiť až súd.

Napriek spustenej prevádzke však ešte realizácia prvej alebo druhej etapy nie je celkom ukončená, keďže stále ostáva dokončiť niektoré úpravy. Dokončené nie je zazelenanie trate, podchody na Borskej ulici, schodisko na zastávke Nad lúčkami, alebo výťahy na zastávke Kútiky. Okrem toho, mesto rieši aj problém s podkladom pod zeleným povrchom trate, kedy bol namiesto štrkodrvy použitý riečny štrk.

Bratislava pripúšťa meškanie, práce by mali byť ukončené až v lete. Zhotoviteľ bol údajne vyzvaný k akcelerácii prác. Modernizácia aktuálne svoj cieľ – výrazne skvalitniť komfort verejnej dopravy v oblasti – napĺňa len čiastočne.

 

Zastávka Nad lúčkami sa od spustenia premávky 19.12.2019 veľmi nezmenila

 

Táto časť modernizácie navyše aktuálne čelí ďalšiemu problému. Podľa viacerých obyvateľov Karlovej Vsi sa po dokončení prestavby trate výrazne zvýšil hluk v jej okolí, čo výrazne znižuje komfort bývania. Nespokojní rezidenti tvrdia, že najviac je cítiť dunenie, ktoré sa pri prejazde električky prenáša do jednotlivých bytov. Hluk v noci sa namiesto limitných 30 dB údajne pohybuje až na úrovni 43 dB. Hlavné mesto malo mať tvrdenia o splnení hygienických noriem opreté o analýzu zo strany neakreditovanej spoločnosti.

Obyvatelia spísali ešte v januári 2020 petíciu, na čo mesto reagovalo zverejnením analýzy, ktorá zvýšenie hluku nepreukázala, resp. že namerané hodnoty sú v prípustných medziach. Mesto však pripúšťa, že sa zvýšila miera vibrácií, čo je pravdepodobne spôsobené nefunkčnosťou tzv. systému LMSS, ktorý vytvára spojenie medzi nosnou doskou a antivibračnou rohožou. Mesto zrealizovalo v apríli jadrové vrty, ktoré majú túto hypotézu preveriť, medzičasom však znížilo rýchlosť električiek vo večerných a skorých ranných hodinách.

Iniciatíva obyvateľov si dala taktiež vypracovať vibroakustický posudok. Podľa tohto mesto zmenilo výšku limitov vo vlastnom posudku tak, aby boli namerané hodnoty hluku v norme. Iniciatíva to považuje za hrubé zavádzanie a na mesto podala trestné oznámenie. Magistrát zatiaľ na tieto tvrdenia aktivistov, ani podanie trestného oznámenia, nereagoval. Ak sa však potvrdia pochybnosti o sfalšovaní výsledkov meraní, ide o vážny problém.

Jeho možným riešením je v prvom rade kvalitné prebrúsenie trate, ktoré podľa portálu iMHD.sk doteraz nenastalo, prípadne zníženie traťovej rýchlosti. Spomalenie električiek by však kompletne znegovalo význam modernizácie.

Jej cieľom bolo totiž aj zrýchlenie premávky, čím sa mala zvýšiť atraktivita verejnej dopravy oproti individuálnej automobilovej. Za takýchto okolností sa však prilákať nových cestujúcich do električiek nepodarí. Prípadné falšovanie výsledkov sa navyše nedá ospravedlniť ani chybami minulého vedenia mesta.

 

Nová podoba prestupnej zastávky na Molecovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Každopádne, nespokojní obyvatelia Karlovej Vsi si v dohľadnej dobe aspoň na chvíľu vydýchnu, keďže sa naplno rozbehne štvrtá etapa modernizácie električkovej trate v úseku od tunela po zastávku Molecova, tesne potom, ako bude na začiatku mája dokončená tretia etapa, zahŕňajúca úpravu výhybiek pri tuneli a čiastočnú opravu zastávky Chatam Sofer. Tretia etapa bola mierne spomalená pandémiou koronavírusu, mesto však tvrdí, že harmonogram spustenia štvrtej etapy to nenaruší. 

Od 2. mája až do polovice septembra by tak mala byť kompletne vylúčená električková doprava od tunela až do Dúbravky. Už teraz mesto realizuje prípravné práce v podobe výmeny trakčných stožiarov a rekonštrukcie trakčných káblov na nábreží. Čoskoro by mala byť odhalená podoba náhradnej autobusovej dopravy namiesto električiek, ktorá by mala byť vedená v úseku medzi Mostom SNP a Dúbravkou.

Mesto tvrdí, že zatiaľ platí dátum dokončenia modernizácie 12. septembra 2020. V tomto čase majú byť dokončené aj všetky práce na ostatných úsekoch tratí. Hlavnou zmenou bude najmä zriadenie veľkej prestupnej zastávky na Molecovej, kde bude zabezpečený komfortný prestup medzi električkami a trolejbusmi smerujúcimi na sídlisko Dlhé Diely, čo si teraz vyžaduje prechod cez frekventovanú križovatku.

Po mnohých problémoch, sužujúcich zvyšok projektu, by bolo bezproblémové a včasné dokončenie modernizácie maximálne žiadúce. Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály priniesla skutočne výrazné zatraktívnenie zastávok či trate, ako aj o niečo rýchlejšiu premávku. Dobrý dizajn trate nastavuje latku pre ďalšie projekty mesta v tejto oblasti.

Zároveň však pripomína, nakoľko dôležitá je kvalitná príprava, zahŕňajúca nielen návrh a dokumentáciu, ale aj projektový manažment. To je niečo, v čom zlyháva každé vedenie mesta, a to súčasné zatiaľ nie je výnimkou. Pre budúcnosť mnohých ambicióznych zámerov, ktoré sú aktuálne v príprave, to môže byť hrozbou. Spraviť achitektonickú súťaž je totiž oveľa jednoduchšie, ako jej výsledok aj skutočne zrealizovať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube