Author photoAdrian Gubčo 05.10.2023 14:04

Bude konečne dokončená? Karloveská radiála sa využíva roky, skolaudovaná stále nie je

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály bola jedným z najvýznamnejších dopravných projektov mesta v posledných rokoch. Komplexná oprava trate a zastávok mala priniesť radikálne zlepšenie úrovne radiály a nový štandard električkovej dopravy. Z administratívneho hľadiska však ide o problém, keďže karloveský úsek dodnes nie je plne skolaudovaný.

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Hlavnému mestu chýba posledné kolaudačné rozhodnutie pre zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu v Bratislave. Týka sa samotnej dráhy, nástupíšť a meniarní, kde bolo vydané povolenie o predčasnom užívaní električkovej dráhy. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla. Povolenie bolo vydané v júni 2021, platné je do 31. júla 2024. „Platí, že robíme všetko pre to, aby sa o trvalé užívanie požiadalo do konca roku 2023,“ skonštatoval Bubla.

V súčasnosti má hlavné mesto päť právoplatných kolaudačných rozhodnutí. Ide o plynovody, vodovody, cesty a signalizáciu, lávky, verejné osvetlenie a tiež preložky vysokého a nízkeho napätia. Chýba ešte kolaudačné rozhodnutie na dráhu, nástupištia a meniarne, ktoré bude vydávať Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy.

Magistrát zároveň deklaruje, že s dodávateľom, konzorciom DK radiála, aktívne rieši reklamované nedostatky v záručnej dobe. Zhotoviteľ ich priebežne odstraňuje. Ide napríklad o miestami poškodený rozchodník, hrdzavé zábradlia, popraskané betónové povrchy či časť nefunkčných zvukových zariadení na informačných tabuliach. Bola tiež uplatnená penalizačná pokuta, týkajúca sa omeškania prác v minulosti. Zhotoviteľovi bola zaslaná ešte vo februári vo výške takmer 1.628.000 eur.

S kolaudačným konaním môže začať kraj až na návrh stavebníka, teda Hlavného mesta. Pri kolaudácii bude postupovať v súlade so stavebným zákonom, zákonom o správnom konaní či zákonom o dráhach. Po miestnom zisťovaní a doložení všetkých potrebných dokladov vydá následne užívacie povolenie na stavbu. Zverejnené bude 15 dní, bude sa možné voči nemu odvolať. Ak odvolanie v zákonnej lehote podané nebude, užívacie povolenie nadobudne právoplatnosť.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.

 

Súčasťou Dúbravsko-karloveskej radiály je aj zbytočný podchod. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Problémy s kolaudáciou patria ku škvrnám tohto projektu, ktorý inak priniesol zvýšenie kvality električkovej dopravy v Karlovej Vsi a časti Dúbravky. Zlepšenie bolo dosiahnuté najmä v prípade zastávok Riviéra a Záluhy, kde vznikli prestupné uzly s pohodlným prestupom na hrane. Všetky zastávky boli debarierizované, vydláždené, rozšírené a dostali moderný mobiliár, doplnený o elektronické odchodové tabule. Samotné električky môžu jazdiť rýchlejšie a sú spoľahlivejšie.

S kolaudáciou by malo prísť k napraveniu niektorých nedostatkov. Nezmení sa už problém s hlukom a vibráciami v niektorých úsekoch, čo je podľa všetkého dôsledkom nesprávneho riešenia podložia trate. Do veľkej miery nepochopiteľné je aj udržiavanie podchodu na Záluhách, čo je dnes už prežitý model oddeľovania pešej a automobilovej dopravy. Podobne zbytočný podchod sa nachádza aj na zastávke Podvornice, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný tak zle, že je čiastočne nepoužiteľný a obnovu potrebuje opäť.

V rámci celého mesta ostáva viacero neskolaudovaných, no dlhodobo využívaných objektov. Najznámejším príkladom je Most Apollo, ktorý je v prevádzke od roku 2005. S jeho kolaudáciou by však bolo potrebné uhradiť nevyplatenú DPH, ktorej výška je niekoľko miliónov eur. Záujem o oficiálne dokončenie mostu tak pravdepodobne nie je.

Skolaudovaná nie je ani diaľnica D2, konkrétne úsek v Mlynskej doline, v dôsledku chýbajúcich protihlukových opatrení. V čase realizácie údajne už na riešenie hluku neostalo dosť peňazí, čo sa dodnes negatívne odráža na živote obyvateľov z okolia, ale aj zvierat v Zoologickej záhrade, priamo susediacej s diaľnicou. Problémy s hlukom z D2 mali dlhodobo aj v Jarovciach, Lamači či Dúbravke, postupne sa tu ale budujú alebo budú stavať protihlukové steny.

V Bratislave aj na celom Slovensku čaká množstvo podobných „nástražných bômb“. Nezriedka sú spojené s nedostatkami, negatívne ovplyvňujúcimi kvalitu diela alebo jeho používateľnosť zo strany užívateľov. Úspešná kolaudácia Karloveskej radiály by mohla vyriešiť aspoň problémy v tejto mestskej časti a tým dokázať, že záujem o rozvoj verejnej dopravy sa u mesta nekončí sprevádzkovaním obnoveného úseku.

 

(TASR, YIM.BA)

Pozrite si modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube