Author photoSimona Schreinerová 22.04.2024 14:30

Dúbravsko-Karloveská radiála je hotová len naoko. Po rokoch využívania stále čaká na kolaudáciu

Jeden z nosných prvkov bratislavskej hromadnej dopravy stále funguje v provizórnom režime. Po zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej radiále už roky jazdia električky, oficiálne rozhodnutie jej však stále chýba. Dočká sa ho vôbec niekedy?

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Vytúžená modernizácia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v úseku medzi tunelom na nábreží a zastávkou Záluhy za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Práce boli rozdelené na tri etapy. Obnova bola financovaná najmä z európskych peňazí. Kohézny fond EÚ hradil 85% celkových výdavkov, štátny rozpočet 10% a zvyšok išiel z mestských zdrojov.

Napriek tomu, že električky premávajú po obnovenej trati už približne 3,5 roka, stále chýba posledné kolaudačné rozhodnutie. Týka sa samotnej dráhy, nástupíšť a meniarní, kde bolo vydané povolenie o predčasnom užívaní električkovej dráhy. Toto povolenie Bratislava získala v júni 2021 s platnosťou do 31. júla 2024.

Niektoré kolaudačné rozhodnutia už mesto získalo v uplynulých rokoch. Týkajú sa plynovodu, vodovodu, cesty a signalizácií, lávky, verejného osvetlenia a preložky vysokého a nízkeho napätia. Ďalšie kolaudačné rozhodnutie by mohlo získať už čoskoro. Mestská časť Karlova Ves zverejnila oznámenie o začatí konania, ktoré má dve časti.  

Galéria

  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Prvá časť konania rieši časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby, druhá časť sa týka kolaudačného konania. Povolenie na dočasné užívanie sa žiada pre modernizovaný koľajový zvršok, spodok a odvodnenie, priecestia, dočasné objekty koľajového zvršku, úpravu trolejového vedenia vo viacerých úsekoch a vegetačné úpravy. 

Kolaudačné konanie sa týka dopravnej signalizácie, informačného systému MHD, modernizovaných meniarní, električkových zastávok, nástupiska v obratisku či úprav podchodu na zastávke Borská. Skolaudovaných by mohlo byť niekoľko ďalších prevádzkových súborov a stavebných objektov. Kompletná kolaudácia všetkých častí sa zatiaľ zrejme konať nebude.

Kolaudačné rozhodnutie, resp. povolenie na predčasné užívanie vydáva Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Mesto ešte minulý rok deklarovalo, že s dodávateľom, konzorciom DK Radiála, aktívne rieši reklamované nedostatky v záručnej dobe.

Zhotoviteľ ich priebežne odstraňoval, išlo napríklad o miestami poškodený rozchodník, hrdzavé zábradlia, popraskané betónové povrchy či časť nefunkčných zvukových zariadení na informačných tabuliach. Bola tiež uplatnená penalizačná pokuta, týkajúca sa omeškania prác v minulosti. Zdá sa, že všetky nedostatky ešte odstránené neboli a tak bude trať ďalej prevádzkovaná na základe dočasného povolenia na predčasné užívanie stavby.

 

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Proces modernizácie trate nebol jednoduchý a zdržanie spôsobili aj zmeny, ktoré sa do projektu zapracovávali priebežne. Priniesli však ekologickú a pohodlnú alternatívu k autám. Viaceré z problémov sa podarilo vyriešiť, eliminovať alebo redukovať vrátane dunenia pri prejazde električiek.

Nedokončené kolaudačné konanie je stále škvrnou projektu, ktorý inak priniesol zvýšenie kvality električkovej dopravy v Karlovej Vsi a časti Dúbravky. Modernizácia priniesla predovšetkým zlepšenie zastávok Riviéra a Záluhy. Vznikli tu prestupné uzly s pohodlným prestupom na hrane na ďalšie spoje. Všetky zastávky sú bezbariérové, vydláždené a rozšírené. Pribudol nový moderný mobiliár, ktorý doplnili elektronické odchodové tabule. Samotné električky môžu jazdiť rýchlejšie a sú spoľahlivejšie.

Rozhodnutie o kolaudácii teda nebráni využívaniu modernizovanej trate a nedostatky nie sú tak závažné, aby ohrozili jej prevádzku. Provizórium môže trvať dlhé roky. Niečo podobné sa udialo napríklad v prípade mosta Apollo, ktorý dokončili a uviedli do prevádzky v roku 2005. Skolaudovaný bol hlavný mostný objekt, avšak toto rozhodnutie nepokrývalo všetky objekty stavby. Most nie je 19 rokov kompletne skolaudovaný. S jeho kolaudáciou by však bolo potrebné uhradiť nevyplatenú DPH, ktorej výška je niekoľko miliónov eur. 

V hlavnom meste by sa našlo viac príkladov stavieb, ktoré síce nie sú oficiálne dokončené, ale ich prevádzke to nijako neprekáža. Či to bude aj prípad Dúbravsko-karloveskej radiály, zrejme ukážu najbližšie roky. Minimálne časť objektov by mala v najbližšej budúcnosti fungovať na základe povolenia na predčasné užívanie.  

 

Pozrite si fotografie z modernizácie radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube