Author photoAdrian Gubčo 17.05.2023 11:56

Projekt pre lepšiu štvrť. Rača dostane nové služby, Magistrát dáva zámeru zelenú

Mestská časť Rača prechádza rozvojom, ktorého súčasťou je výstavba nových projektov aj rozširovanie občianskej vybavenosti. Stáva sa z nej čoraz príjemnejšie miesto pre život. Teraz sa môže kvalita života ešte zvýšiť, keďže v račianskych Krasňanoch sa pripravuje nový polyfunkčný development. Byty však neobsahuje – namiesto toho ráta len s funkciami, ktoré môžu štvrť obohatiť.

Zdroj: DM Architekti

Zdroj: DM Architekti

Krasňany patria k prvým bratislavským sídliskám. Stavali sa v dvoch etapách, pričom prvá je tvorená tradičnými tehlovými domami so sedlovými strechami, druhý panelovou technológiou. Napriek tomu vzniklo vcelku harmonicky pôsobiace prostredie, ktoré je dnes vďaka dobrému spojeniu s centrom električkou, zeleni a relatívne uspokojivej vybavenosti obľúbené. Na rastúcu popularitu sa viaže rozvoj ďalších služieb.

Asi aj preto sa investor Rezidencia Cyprichova s.r.o. rozhodol pre umiestnenie nového polyfunkčného projektu na Cyprichovej ulici, juhozápadne od Peknej cesty. V priestore vnútrobloku medzi bytovým domom a menším zdravotným strediskom naplánoval výstavbu komornej stavby, ktorá dotvorí funkčnú ponuku v tejto časti mesta. Hoci názov firmy nasvedčuje, že by malo ísť o byty, podľa oficiálnej dokumentácie sa tu bývanie nepredpokladá.

Namiesto toho bude v trojpodlažnej budove, tvorenej štvoricou modulov, umiestnená kombinácia administratívy a občianskej vybavenosti. Na prvom podlaží má vzniknúť kaviareň, kaderníctvo, recepcia objektu s čakárňou a priestorom na odloženie bicyklov a sociálne zariadenia. V exteriéri bude k objektu priliehať aj vonkajšie kino s pobytovým schodiskom. Na druhom podlaží sú navrhované kancelárske priestory, recepcia a sociálne zariadenie. K priestorom prislúchajú terasy. Na treťom podlaží sa navrhuje wellness prevádzka s prístupom na terasy bez prestrešenia.

Galéria

  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti

Okrem toho investor dodáva, že súčasťou projektu budú aj okolité zelené plochy s komunitnými záhradami, na strechách zas bude extenzívna zeleň. Dažďové vody sa budú odvádzať do vsakovacieho zariadenia v rámci pozemku. Parkovanie v počte 14 miest sa bude nachádzať v podzemnej garáži s vjazdom a výjazdom do Hubeného. Vyše dvojnásobne viac bude parkovacích miest pre bicykle – teoreticky až 34.

Architektúru zveril developer kancelárii DMArchitekti, ktorá nie je taká známa. V portfóliu však má viacero kvalitných realizácií aj návrhov. Z výrazných projektov v poslednom období sa podieľala na návrhu prestavby hotela Avion na bytový dom, s ktorým má račiansky projekt niekoľko podobností. Taktiež v ňom cítiť vplyv industriálnej architektúry či snahu o využitie dreva ako významného výrazového prostriedku.

Projekt získal od Magistrátu kladné záväzné stanovisko. Mesto si voči zámeru neuplatnilo zásadné alebo naozaj špecifické pripomienky. Investor sa tak môže posunúť na územné a neskôr na stavebné konanie. V ideálnom prípade začne výstavbu v priebehu budúceho roka a dokončí ju o dva roky neskôr.

 

Projekt má bezkonfliktne dotvoriť obytnú štvrť. Zdroj: DM Architekti

 

Kombinácia funkcií v rámci Polyfunkčného objektu Cyprichova môže pozitívne ovplyvniť kvalitu života aj rozvoj komunity v račianskych Krasňanoch. Kaviareň, komunitné záhrady, vonkajšie kino či wellness vhodne dotvárajú ponuku voľnočasových aktivít v mestskej štvrti, kým kancelárie sú prísľubom vytvorenia pracovísk mimo hlavných administratívnych zón. Redukuje sa tak doprava, prípadne sa preorientujú prúdy, čo je žiadúce.

Zámer vyzerá tak pozitívne, až sa zdá, že nemôže byť ekonomicky udržateľný. Niektoré z plánovaných funkcií nepôsobia vysoko návratne, resp. nie natoľko, aby ospravedlnili výstavbu celej novej stavby. Vývoj projektu tak môže byť zaujímavý. Je celkom možné, že ide o ďalší príklad „srdcovky“ investora, kedy sa nehľadí na rýchly zisk, ako to je pri tradičnom developmente.

Ak sa ho ale podarí zrealizovať v danej podobe, pôjde o ďalší plusový bod pre Raču. V mestskej časti sa dokončuje veľká rekonštrukcia základnej školy na Plickovej, začala sa výstavba materskej školy Tramín, pracuje sa na obnove viacerých verejných priestranstiev a pripravuje sa komplexná modernizácia miestnej knižnice na kultúrne centrum. Mesto chce zlepšiť verejný priestor v okolí škôl, upraviť miestne kúpalisko a zlepšiť rekreačné možnosti. Naostatok sú tu ešte aktivity súkromných investorov, meniacich viaceré zóny a areály.

Rača tak zvyšuje svoju príťažlivosť pre bývanie i návštevu. Výstavba polyfunkčného projektu, z ktorého podstatná časť bude určená na využívanie širokou verejnosťou, sa zaradí do rady pozitívnych zmien, ktorými táto mestská časť v súčasnosti prechádza.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube