Author photoAdrian Gubčo 06.05.2023 17:03

Krok od veľkej zmeny. Najväčší projekt v Rači je pred dokončením

Mestská časť Rača je populárnym miestom pre život. Kombinuje relatívnu dopravnú dostupnosť do centra Bratislavy s príjemným prostredím pôvodnej vinohradníckej obce a blízkych lesov. To láka nových obyvateľov a s nimi aj developerov. K dokončeniu sa blíži sa jeden z najväčších račianskych projektov v poslednom období.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Rača je dodnes intenzívne spojená s vinohradníckou tradíciou. Pôvodná malovýroba sa v socialistickom období mala nahradiť koncentrovanou produkciou vína vo Vinárskych závodoch, ktoré vznikli v susedstve tzv. Nemeckého kultúrneho domu. Závod bol postupne obstavaný sídliskami Experimentálka a Barónka. Výroba tu prebiehala až do konca 20. storočia, odkedy začal areál chátrať.

V roku 2007 sa začalo nad starými objektami „zmrákať“. V roku 2015 bola predstavená v podstate definitívna podoba projektu, keď spoločnosť Jurský obytný park 2 s.r.o., jedna z firiem, patriacich pod developera Bencont Group, predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer „Vin-Vin Rača“.

V zmysle dokumentácie malo ísť o veľký obytný súbor, tvorený deviatimi bytovkami v severozápadno - juhovýchodnom smere v trojradovej riadkovej zástavbe, doplnený o jeden objekt s občianskou vybavenosťou (prevažne kanceláriami). Priestory medzi budovami mali byť vyplnené zeleňou alebo parkovaním. Po diskusiách a určitých lokálnych konfliktoch musel developer do projektu zakomponovať ďalšie úpravy v prospech verejnosti, o radikálne zmeny ale nešlo.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bencont

Výstavba sa spustila v roku 2019. Dnes sú prvé časti projektu v cieľovej rovinke. „Aktuálne prebieha kolaudačný proces k 1. etape a dokončujú sa posledné stavebné práce na 2. etape,“ hovorí Martin Šimurda z Bencont Development. „Do konca roku 2023 by sme tak chceli skolaudovať a postupne odovzdávať 316 bytov. Kolaudáciu a odovzdávanie 3. etapy plánujeme postupne v druhej polovici roku 2024. Do konca roku 2024 by sme tak chceli mať skolaudovaných všetkých 460 bytov v projekte.“

Daný počet bytov svedčí o mimoriadnom rozsahu súboru. Štandard je skôr priemerný, developer však stavil na kombináciu lokality, ceny a dostupnej vybavenosti. Klienti reagovali vcelku pozitívne. „V prípade 1. a 2. etapy, ktorú kolaudujeme a odovzdávame v roku 2023 máme aktuálne predaných 280 z 316 bytov,“ približuje Šimurda. „V 3. etape, ktorá je momentálne v štádiu realizácie hrubej stavby a ktorej kolaudáciu a odovzdávanie plánujeme na druhú polovicu roka 2024 máme momentálne v ponuke 110 bytov, z čoho 54 bytov je predaných.“

Problémom však ostáva, že tieto rezidencie sa predávali ešte pred súčasnými otrasmi na realitnom trhu. „Najvyšší predaj sme mali v rokoch 2021 a 2022 s takmer 200 predanými bytmi v projekte. Najsilnejšie obdobie boli prvé mesiace roku 2022, keď sme predávali vôbec najviac bytov od uvedenia projektu do ponuky v roku 2019,“ konštatuje developer. „Za posledného trištvrte roka sme tak ako zvyšok Bratislavy zaznamenali pokles dopytu a posledných 6 mesiacov sme predali len necelých 20 bytov.“

Investora tak čaká úloha presvedčiť kupujúcich o výhodnosti zisku bývania práve v Rínku Rača. Konkurenčnou výhodou má byť obchodná pasáž smerom ku Kubačovej s viacerými prevádzkami. Ich výber má byť vcelku široký. „Medzi prvými nájomcami v projekte budú sieťová predajňa potravín, drogéria a reštaurácia,“ potvrdzuje M. Šimurda. „Okrem toho máme otvorené rokovania so zdravotným strediskom či pobočkou banky, ale aj s menšími prevádzkami ako kaderníctvo, petshop alebo cukráreň. Prvé prevádzky sa otvoria v druhej polovici roka 2023.“

Veľmi silným lákadlom má byť verejná škôlka, ktorú tu zriaďuje mestská časť. Investor avizuje aj otvorenie detského voľnočasového centra. K ďalším verejnoprospešným zmenám patria úpravy okolia v rámci vyvolaných investícií. „Realizovali sme úpravu viac menej všetkých väčších križovatiek v okolí. Najrozsiahlejšia bola úprava križovatky pred NKD (Nemecký kultúrny dom). Okrem toho sme pomohli mestskej časti s úpravou NKD v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur,“ zhŕňa Bencont.

Rínok Rača tak prináša do Rače skutočne veľkú zmenu. Urbanizmom pripomína skôr staršie modernistické sídliská, hoci obohatené o prvok integrovanej občianskej vybavenosti. Po architektonickej stránke je prinajlepšom priemerný (autorom je kancelária Mrazek Architects). Na druhej strane ale prináša transformáciu brownfieldu, prináša prvky, z ktorých bude benefitovať aj pôvodná komunita a jednoznačne zvýši objem zelene.

Development mohol mať bez debaty omnoho vyššiu úroveň (rovnako ako susedné vyvolané investície). Kvalitu prostredia v mestskej časti však nijakým spôsobom nezhorší. Práve naopak – mestská časť získa nových obyvateľov a novú vybavenosť, čo prispeje k jej oživeniu.

 

Budúca obchodná pasáž. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Projekt prichádza v čase, kedy prechádza zmenami celá Rača. Už čoskoro bude dokončená významná investícia – v budúcom školskom roku bude otvorená zmodernizovaná základná škola na Plickovej. Vďaka spolupráci s renomovanou kanceláriou Pantograph by mala patriť k najmodernejším školám na Slovensku. Podľa mestskej časti tým navyše – minimálne na čas – zaniknú problémy Rače s nedostatkom kapacít v školách.

Platí to aj napriek tomu, že Rínok Rača nie je jedinou veľkou investíciou. V štvrti Východné napreduje realizácia súboru RNDZ, doplniť ho má Obytný súbor Nad Šúrom. Vo výstavbe je aj Verdena v Krasňanoch. Mestskú časť tak čaká mierny rast. Doplnený bude o rozvoj kancelárskych kapacít, napríklad v podobe centrály spoločnosti Unimed Pharma.

Čo sa týka developera, tento má vo výhľade ďalšiu veľkú investíciu, týkajúcu sa premenu brownfieldu. Vo vlastníctve má totiž veľký areál medzi Kukučínovou a Pri Dynamitke v Novom Meste. Dnes tu sídlia rozličné autoservisy alebo menšie firmy. „Areál momentálne využívame a máme ho skoro celý prenajatý,“ pripomína Šimurda. Do budúcna by to ale malo byť inak.

„Našou snahou je zmena územného plánu z aktuálneho funkčného využitia na bývanie. To bude však závisieť od ochoty mesta riešiť brownfieldy,“ tvrdí developer. „Podľa toho sa rozhodneme, či areál nevyužijeme v zmysle aktuálneho územného plánu a neprebudujeme ho na výrobno-skladovaciu funkciu.“ Ide o podobnú dilemu, akú určitú dobu riešil developer neďalekej Palmy Corwin. Aj v tomto prípade by to bola škoda.

Budúcnosť rozvoja mesta je v premene nevyužívaných a opustených priemyselných areálov na polyfunkčné zóny s bývaním a vybavenosťou. Vie to aj mesto. Nanešťastie, od plánov na premenu ku konkrétnym úpravám regulácie vedie dlhá cesta.

 

Fotografie z 16.04.2023. Pozrite si výstavbu Rínku Rača vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube