YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 12.09.2022 14:54

Rača čaká na novú škôlku, naráža na dlhú kolaudáciu

Viac ako štyristo bytov a apartmánov, vypredané tri bytovky, ale i odpor zo strany obyvateľov. Polyfunkčný komplex Rínok Rača, ktorý vzniká na mieste bývalých Vinárskych závodov, ponúkne bývanie, obchody a služby priamo v komplexe. Dôležitou súčasťou je zriadenie verejnej materskej školy v jednom z domov, ktorá sa pripravuje na otvorenie.

Materská škola Rínok Rača už prijíma príhlášky do prvého ročníka na školský rok 2022/2023. Na svojej webovej stránke spoločnosť zverejnila aj príslušné tlačivá a informácie ohľadom zápisu. Škôlka sa nachádza v obytnom bloku C3, pozostáva z dvoch tried a jej kapacita je 44 detí. Ako uviedol na sociálnej sieti starosta mestskej časti Rača Michal Drotován, pôjde o alokované (vysunuté) pracovisko materskej školy Barónka a škôlka sa bude otvárať ešte pred nasťahovaním obyvateľov do bytového komplexu. 

Pravdepodobný termín otvorenia škôlky je október alebo november 2022, čo znamená, že v priebehu prvých dvoch mesiacov školského roka musia rodičia nájsť iné riešenie ohľadom umiestnenia svojich detí.

Dôvodom je ešte neskolaudovaná kanalizácia a vodovod, pre ktoré nie je možné skolaudovať celú budovu. Starosta Michal Drotován sa pri tomto probléme odvoláva na Okresný úrad Bratislava. Ako pripomína vo svojom statuse, žiadosť o kolaudáciu bola podaná ešte 13. apríla 2022. Kolaudačné rozhodnutie však nebolo dodnes vydané, čo nevie ovplyvniť ani mestská časť, ani stavebník polyfunkčného objektu Rínok Rača. Túto správu potvrdila aj mestská časť Rača vo svojom facebookovom statuse

Projekt je inak vo vysokom štádiu realizácie. Na piatich domoch z desiatich sú dokončené fasády, kým na výškovej dominante sa práve realizujú. Pracuje sa aj na treťom rade domov – stavebník už dokončil hrubé stavby ďalších dvoch bytoviek. Plnú výšku dosiahol objekt občianskej vybavenosti. V celom okolí súboru sa realizujú alebo sa už čiastočne zrealizovali úpravy dopravnej infrašktruktúry, ktoré majú priniesť zlepšenie úrovne pešieho pohybu vytvorením priechodov pre chodcov a debarierizáciou. O dokončení sa dá hovoriť pri parkovacích miestach pod sektormi A-C.

Galéria

  • Zdroj: Bencont

Ako už bolo spomenuté, stavba sa nachádza na mieste, kde v minulosti fungovali Vinárske závody Rača – veľký areál v susedstve tzv. Nemeckého kultúrneho domu. Pôvodne sa nachádzali bokom od historickej Rače, po výstavbe sídliska Experimentálka a Barónka sa však stali jej súčasťou. Výroba tu prebiehala až do konca 20. storočia, následný vývoj ale priniesol utlmenie výroby a chátranie podnikov. V zlom stave boli aj Vinárske závody. 

O premene areálu sa začalo hovoriť už v roku 2007, transformácia zóny mala priniesť polyfunkčnú zástavbu. V roku 2015 získal projekt konkrétnejšie črty, kedy jedna z firiem, patriacich pod developera Bencont Group, predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zámer „Vin-Vin Rača“.

Navrhnutý bol pomerne mohutný obytný súbor, tvorený deviatimi bytovkami a doplnený o objekt s občianskou vybavenosťou – najmä kanceláriami. Parkovanie a zeleň zas mali vyplniť priestor medzi budovami. Voči takejto forme projektu sa však zdvihol odpor zo strany verejnosti, čo prinieslo ústupky od developera a investície do okolitej infraštruktúry a občianskej vybevnosti. V roku 2019 sa spustila jeho výstavba, ktorá sa pomaly blíži k záveru. 

Obytný súbor je rozvíjaný v dvoch etapách. Prvá etapa obsahuje trojicu nižšie položených polyfunkčných stavieb, trojicu rezidenčnných budov a objekt občianskej vybavenosti (sektory A-C). Druhá etapa je tvorená trojicou obytných domov (D). Rínok Rača prinesie aj výškovú dominantu, dom A1 na nároží Kubačovej a Sadmelijskej, ktorý disponuje dvanástimi, resp. trinástimi nadzemnými podlažiami (záleží od pohľadu z Kubačovej či Sadmelijskej). Ostatné budovy sú nižšie, majú sedem až osem nadzemných podlaží. 

Prvá etapa Rínku Rača by mala byť dokončená už v dohľadnej dobe, čo znamená, že prví obyvatelia sa začnú do projektu sťahovať pravdepodobne na začiatku roka 2023. S ohľadom na rozsah súboru ich nebude málo.

 

Komplex bude totiž obsahovať 474 bytov a apartmánov. Vypredané sú tri takmer dokončené bytovky, pri ďalších ostávajú dostupné posledné jedntoky. Byty v tomto projekte bolo možné považovať za dostupnejšiu variantu bývania v Bratislave, medzičasom však stúpli ceny bývania a developer spúšťal predaj bytových jednotiek po vlnách, aby postupne reagoval na cenový vývoj. 

Štandard by mal byť priemerný, dispozície však poukazujú na kolísavú úroveň. Záujemcovia tu môžu nájsť zaujímavé aj slabšie byty, okrem toho však projekt prinesie 835 parkovacích miest, ktoré budú väčšinou v garážach. Dôležitým prínosom projektu je odstránenie brownfieldu a rozvoj v medziach mesta, pričom zástavba, aj keď trochu paradoxne, zvýši podiel zelene v oblasti. V tomto kontexte možno podotknúť, že developer navyše zaplatil mestskej časti asi milión eur na poplatku za rozvoj. 

V susedstve komplexu sa nachádza sídlisko Experimentálka s vežovými bytovými domami. Rínok Rača tak nadväzuje na okolité modernistické štruktúry a pridáva im svoj súčasnejší charakter. Mrazek Architects, architekti projektu, vytvorili polyfunkčný súbor, ktorého veľkosť umožní uplatniť úspory z rozsahu. Projektu taktiež nemožno uprieť pár pozitívnych bodov: obchodnú pasáž (už potvrdenými nájomníkmi sú supermarket a drogéria, ktoré obsadili najväčšie priestory), verejnú materskú školu (v iných projektoch sú štandardom súkromné zariadenia), dostatok zelene, oddelenie verejnej od polosúkromnej časti, náznaky pripomenutia pôvodnej vinohradníckej tradície a najmä dostupnosť električkovej trate. 

Nový projekt prinesie do niekdajšej "čiernej diery” aktívnejší život. Po dokončení a zaľudnení prvej etapy bude o čosi neskôr dobudovaná aj druhá etapa. Možno tak predpokladať, že ku koncu roka 2024 sa už Rínok Rača plnohodnotne zapojí do života mestskej časti.

 

Fotografie z 15.8.2022. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Prvé časti Rínku Rača získavajú definitívnu podobu

28.02.2022 18:23:36 Adrian Gubčo

Veľký račiansky polyfunkčný projekt Rínok Rača začína miestami získavať definitívnu podobu. Viaceré z desiatich hlavných stavebných objektov už sú na pohľad dokončené, kým ďalšie domy rastú. Rínok Rača prinesie do lokality výraznú zmenu, a to nielen kvôli stovkám nových bytov, ale aj vďaka novej občianskej vybavenosti alebo výrazným zmenám v dopravnej infraštruktúre.

Čítať viac

Novinky z Rače

21.07.2020 10:30:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača patrí k periférnym častiam Bratislavy, stavebný rozvoj sa jej však nevyhýba. Aj tu pribúdajú nové projekty, vrátane nových polyfunkčných súborov. Developeri pripomínajú dostupnosť prírodného prostredia Malých Karpát, prítomnosť električkovej trate alebo historické prostredie tradičnej vinohradníckej obce, Rača sa však mení na modernú a živú bratislavskú štvrť.

Čítať viac

Rínok Rača ide do výstavby

16.10.2019 09:10:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších a zároveň najkontroverznejších projektov v mestskej časti Rača, nazvaný Rínok Rača, ide do výstavby. Developer Bencont Group tak konečne odštartoval premenu bývalých Bratislavských vinárskych závodov, ktoré sa zmenia na nový rezidenčný súbor s prímesou retailu a kancelárií.

Čítať viac

Rínok Rača sa rozbieha

30.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt prestavby areálu niekdajších Vinárskych závodov v centrálnej časti Rača štartuje. Napriek tlaku miestnych obyvateľov a samosprávy bolo okresným úradom potvrdené územné rozhodnutie, developer Rínok Rača, patriaci pod Bencont Group, sa tak môže začať pripravovať na výstavbu. Aktuálne prebieha čistenie pozemku a sanácia starých objektov.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube