Author photoAdrian Gubčo 22.09.2021 18:01

Hotel Avion môže prejsť prestavbou, príčinou je koronavírus

Pandémia koronavírusu COVID-19 sa výrazne podpísala na viacerých sektoroch hospodárstva. K najviac postihnutým patrí cestovný ruch, kde opatrenia a obmedzenie cestovania viedli k zániku mnohých prevádzok. Jednou z obetí je aj hotel Avion, jednoduché zariadenie nižšieho štandardu naproti rovnomennému nákupnému centru. Majitelia sa ho preto rozhodli prebudovať na polyfunkčný objekt.

Zdroj: DM Architekti

Zdroj: DM Architekti

Zámer prestavby budovy na polyfunkčný objekt je aktuálni v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako sa v zámere uvádza, opatrenia, ktoré boli vykonané v súvislosti s ochranou obyvateľstva kvôli pandémii, sa veľmi negatívne podpísali na ubytovacích a stravovacích službách, pričom nie je predpoklad, že by sa malo v dohľadnej dobe výraznejšie zlepšiť. Z tohto dôvodu bol hotel v roku 2021 uzavretý. Navrhovateľ, spoločnosť IMOBA FIN, a.s., sa preto rozhodol budovu využiť inak – prestavbou na polyfunkčný objekt.

Objekt ako taký je banálnou, päťpodlažnou obdĺžnikovou prefabrikovanou budovou, postavenou v 70-tych rokoch 20. storočia. Nový projekt predpokladá výraznú prestavbu a dostavbu. Súčasná hmota bude po oboch stranách predĺžená a pristavaná, pričom na koncoch budovy vzniknú kolmo sa napájajúce dva trakty dostavby. V priestore medzi projektom Avion a susedným domom Dornyk tak vznikne akýsi dvor. Podlažnosť hlavného traktu sa zvyšuje o jedno ustúpené podlažie a dva vyššie segmenty, nové trakty budú mať od štvrtého po šieste podlažie ustupujúce podlažia.

Novou funkciou objektu bude predovšetkým bývanie. Na druhom a treťom podlaží bude celkovo 28 bytov a 2 apartmány, na štvrtom bude 16 bytov a veľké nebytové priestory v nových krídlach, na piatom bude 17 bytov a na šiestom budú najväčšie rezidencie, ktorých bude 7. Na streche bude navyše pochôdzna zelená strecha s kaviarňou a wellness s verejnou prístupnosťou. Na prízemí projektu vzniknú komerčné prevádzky, vrátane reštaurácie s vlastnými skleníkmi, pod časťami prístavieb však budú umiestnené aj parkovacie miesta. Tých bude v celom areáli 141, všetky budú na teréne.

Dokumentácia naznačuje, že špecifickému architektonickému výrazu sa venovala veľká pozornosť. Byty, apartmány a administratívne priestory na nižších podlažiach by mali napríklad disponovať sekundárnou oceľovou konštrukciou so vsadeným tienením, čím sa dosiahne kompaktný tvar budovy. Pri bytoch je navyše zabezpečený aj zber dažďovej vody, ktoré budú umožňovať závlahu pre popínavé rastliny, nasadené okolo konštrukcie. Za architektúrou stojí pravdepodobne kancelária DM Architekti. 

Investor plánuje zrealizovať aj ďalšie zelené opatrenia – napríklad rozšíriť plochy zelene, využívať zatrávňovacie tvárnice, vytvoriť komunitné záhradky alebo zabezpečiť parkovanie pre bicykle. Nevýhodou ostáva, že areál bude oplotený, aby sa zabránilo „vniknutiu neželaných osôb do areálu“.  Vo všeobecnosti však ide o prekvapivo odvážny návrh v navštevovanej, no predsa len periférnej lokalite Bratislavy.

Investor ešte v tejto chvíli nemá vyčíslené náklady a bližšie nie je definovaný ani odhadovaný dátum realizácie. Projekt je ešte len na posudzovaní EIA, takže na začiatku povoľovacieho procesu. Ako ale developer konštatuje, transformácia budovy je v konečnom dôsledku nevyhnutná.

 

Zdroj: DM Architekti

 

Prestavba a dostavba hotelu Avion pôsobí zo zverejnených vizualizácií skutočne zaujímavo. Investor nie je typickým developerom, takže ostáva len dúfať, že sa ambiciózny zámer postupne nezracionalizuje na čosi omnoho jednoduchšie a banálnejšie. V lokalite sa napriek jej celkovej odpudivosti (danej najmä obrovským množstvom reklamného smogu) podarilo zrealizovať aj príjemné projekty – napríklad Dornyk s architektúrou od Architekti Šebo Lichý – takže možno nejde o beznádejnú ideu.

Zaujímavá je aj otázka, či pôjde o ojedinelú situáciu, alebo bude koronavírus podnetom pre zatvorenie a prestavbu ďalších ubytovacích zariadení. Nie všade to umožňuje Územný plán, inak by však mohlo ísť pre mnohých vlastníkov v tejto chvíli skutočne o lepšiu formu zárobku (čo dokazuje už prestavba objektu na Košickej 52). Bratislava ani pred pandémiou nebola známa vysokou obsadenosťou hotelov, koronavírus tak mohol byť pre viacerých klincom do rakvy.

Viaceré bratislavské hotely tak môže teoreticky čakať zánik a premena. V niektorých prípadoch by to bolo možno logické, v iných by to mohla byť strata. Potom sú tu ešte hotely, ktoré sa mali transformovať už predtým, z rozličných dôvodov to ale nevyšlo.

Z nich je najznámejším príkladom hotel Park Inn by Danube, ktorého majiteľ sa už dávnejšie netajil tým, že by ho najradšej zbúral a nahradil novostavbou s bývaním, kanceláriami, obchodmi a len v malej miere aj ubytovaním. Keďže s týmito plánmi zodpovedné orgány nesúhlasili, pôvodný hotel Danube bol zrekonštruovaný. Skončilo to škandalóznou vulgarizáciou budovy aj bratislavského nábrežia.

Podobné správy svedčia o tom, že ak majú byť bratislavské hotely udržateľné, mesto bude potrebovať zvýšiť počet prichádzajúcich návštevníkov v nepandemickom období. Otázne je, do akej miery je potenciál mesta naplnený. Cestovný ruch sa v súčasnosti sústredí najmä na pamiatky v malom historickom centre a je viazaný na určité ročné obdobia. V ponuke chýbajú pravidelné podujatia, ktoré by na seba viazali tisíce ľudí, ako aj budovy, ktoré by tieto aktivity zastrešovali.

„Game-changerom“ by mohol byť vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, zariadenia, ktoré jednoznačne Bratislave chýba. V súčasnosti vrcholí diskusia o jeho forme a umiestnení, parametroch a adekvátnych nákladoch, ako aj o architektúre a podobe súvisiaceho priestoru. Zo strany aktivistov, lobujúcich za vznik centra, ako aj ich podporovateľov z najvyšších kruhov politiky, ale panuje zhoda, že by v metropole malo vzniknúť čosi výnimočné.

Do akej miery sa to naplní, nie je v tejto chvíli ešte jasné. Každopádne, organizácia významných kongresov je asi najdôležitejšou úlohou, ktorú musí Bratislava zvládnuť, ak chce opäť pozdvihnúť cestovný ruch. Až potom možno začnú nové hotely opäť vznikať a nie zanikať a meniť sa na bytovky. Ako však ukazuje zámer a prípadná úspešná realizácia ex-hotela Avion, nemusí to byť vždy len na škodu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti
  • Zdroj: DM Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube