Author photoAdrian Gubčo 23.04.2023 14:11

Najväčší projekt základnej školy je vo finále. Na Plickovej prebiehajú posledné úpravy

Rekonštrukcia Základnej školy na Plickovej ulici v Rači je v súčasnosti najväčším projektom obecnej školy na Slovensku. Starší typový objekt prechádza kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou, ktorá z nej spraví jednu z najlepších základných škôl na Slovensku. Po štyroch rokoch prípravy a stavebných prác je teraz realizácia v cieľovej rovinke.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Škola v centrálnej časti Rače bola otvorená v roku 1971. Ide o štandardnú typovú stavbu, aké v povojnovom období vznikali aj inde. V 90-tych rokoch 20. storočia sa začali objavovať výraznejšie známky chátrania v podobe zatekania strechy. Problémy boli ignorované, čo viedlo až k tomu, že škola bola v roku 2007 nakoniec vyradená zo siete škôl a o rok neskôr uzatvorená.

Snahy o oživenie budovy v podobe umiestnenia súkromnej školy, vysokej školy či depozitáru Galérie mesta Bratislava sa nevydarili. Mestská časť preto požiadala Hlavné mesto o zverenie budovy na Plickovej do správy so zámerom obnovy pôvodnej funkcie. Mestskí poslanci a poslankyne sa s týmto plánom stotožnili a zverenie do správy odsúhlasili.

Mestská časť Rača zadala projekt rekonštrukcie známemu a prestížnemu architektonickému ateliéru Pantograph, ktoré obnovu budovy poňalo ako príležitosť pre vznik inovatívnej budovy. Škola by už mala spĺňať nároky na vzdelávanie 21. storočia, čo predpokladá vyššiu zážitkovosť výuky aj podporu kreativity žiakov. Okrem toho je budova plne bezbariérová a inkluzívna, pričom študovať tu budú môcť aj žiaci s poruchou autistického spektra.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača

Čo sa týka základných bilancií, vznikne 25 tried a 10 špecializovaných učební pre 600 žiakov. Nachádzať sa tu bude jedáleň, kuchyňa, jedna menšia telocvičňa, určená najmä na gymnastiku, jedna väčšia telocvičňa, ale aj tanečná sála. Vznikne aj príslušná infraštruktúra a v pláne je tiež druhá fáza obnovy, ktorá ráta s vybudovaním vonkajšieho športového a oddychového areálu – rovnako z dielne kancelárie Pantograph. Naostatok, rekonštrukcia má zvýšiť udržateľnosť budovy či podporovať zadržiavanie vody.

V rámci obnovy sa podarilo zachovať aj mozaiku Kocúr z roku 1972 od Ivana Vychlopena, ktorý ju vytvoril v spolupráci s J. Slížom. Pôvodne mala byť prekrytá zateplením bez náhrady a uvažovalo sa aj o zložení umeleckého diela, čo by však viedlo k nezvratnému poškodeniu mozaiky. Investor však zvolil taký postup, ktorý umožnil umelecké dielo ponechať na mieste – naostatok bolo ešte zreštaurované.

Stavba je dnes pred dokončením. V súčasnosti už prebieha kolaudácia školy, niektoré časti sú už dokonca skolaudované. „Čo sa týka kolaudácie, tak niektoré objekty už majú právoplatnú kolaudáciu (napr. trafostanica), u niektorých objektov prebehla už kolaudácia a miestna obhliadka a v najbližších dňoch bude vydané kolaudačné rozhodnutie (napr. pripojenie na kanalizáciu a vodovod), a kolaudácia celej budovy prebehne po Veľkonočných sviatkoch,“ špecifikuje starosta mestskej časti Rača Michal Drotován. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie by mala mať samospráva k dispozícii v máji.

Budova sa tak v tomto momente zariaďuje. Dokončená je kuchyňa, postupne sa dodáva nábytok (čiastočne aj vďaka darom súkromných spoločností) a prebiehajú súťaže na dodávateľov zariadení a vybavenia. Vysúťažené je vybavenie telocvične.

Okrem súťaží na súčasti interiéru sa súťaží aj zhotoviteľa športovísk školy. Starosta predpokladá, že realizácia tejto časti areálu prebehne v priebehu tohto leta. Naplánovaný je vznik troch zón – športového areálu, priestoru pre exteriérové vyučovanie a napokon miesto pre oddych či exteriérové aktivity. Architektonickú štúdiu vypracoval taktiež Pantograph. Ako posledná bude realizovaná zeleň a výsadba drevín, čo sa predpokladá na jar 2024.

Celková hodnota rekonštrukcie je 5,6 miliónov eur, z čoho je asi polovica (2,85 miliónov) hradená z eurofondov. K týmto nákladom treba ešte pripočítať modernizáciu areálu, čo by malo byť ďalších 650-tisíc eur. Za viac ako 6 miliónov tak Rača získa na bratislavské aj slovenské pomery mimoriadne modernú školskú budovu na súčasnej úrovni. Využívaná bude už od školského roka 2023/2024.

 

Škola je už prakticky dokončená, na realizáciu čaká areál. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača

 

Pre celú Raču ide o fantastickú správu. Mestská časť, podobne ako iné samosprávy v Bratislave a okolí, čelí nedostatku kapacít v školách. Starostovia a starostky to riešia rozširovaním existujúcich škôl v podobe nadstavieb, dostavieb či prístavieb, v ojedinelých prípadoch aj výstavbou úplne nových pavilónov. Len minimum z týchto projektov sa však kvalitou približuje k realizácii z Rače.

Staronová Základná škola Plickova sa bude svojou stavebnou kvalitou približovať k novostavbe, čím bude v Bratislave unikátom. Úplne nové budovy škôl tu nevznikli už desaťročia. Počas tejto dekády by sa mohla negatívna tendencia narušiť v dôsledku aktivít súkromných investorov, budujúcich celé nové štvrte s tisíckami bytov a desaťtisícmi obyvateľov. To však nevynahradí celkový investičný dlh, ktorý sa neprejavuje len vo fyzickom stave budov, ale aj v ich zaostávaní oproti požiadavkám na vzdelávanie v 21. storočí.

Ak chce byť Bratislava aj celé Slovensko ekonomicky a spoločensky úspešné, nie je možné, aby samosprávy túžobne očakávali ojedinelé eurofondové výzvy, hasili krízy v podobe nedostatku kapacít a len zľahka rozširovali existujúce budovy. Potrebné sú totálne rekonštrukcie a v niektorých prípadoch aj úplne nové a architektonicky prepracované budovy. Základná škola Plickova je dobrý príklad kvalitného projektu. Nesmie však ostať výnimočnou a ojedinelou lastovičkou, ale začiatkom celej vlny podobných realizácií.

 

Fotografie z 16.4.2023. Pozrite si rekonštrukciu školy vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube