Author photoAdrian Gubčo 10.05.2023 18:40

Rača sa konečne dočkala. O škôlku bojovala s NIMBYs, teraz ju začína stavať

Mestská časť Rača má podobne ako iné rastúce samosprávy v Bratislave aj okolí problém s kapacitami materských škôl. Riešiť to chcela výstavbou úplne novej budovy v Krasňanoch, narazila však na odpor lokálnych NIMBYs. Po dlhom boji sa v posledných dňoch pristúpilo k spusteniu výstavby.

Materská škola Tramín. Zdroj: Michal Drotován

Materská škola Tramín. Zdroj: Michal Drotován

Rača už roky rieši problémy s nedostatočnou kapacitou materských škôl. Kvôli rastúcej populácii majú miestni rodičia problémy umiestňovať svoje deti, čo umocňuje postupujúci development v niektorých lokalitách mestskej časti. Preto už v roku 2018 pristúpila k odkúpeniu opustenej budovy niekdajšej vinárne Tramín na Kadnárovej ulici v Krasňanoch. Po preverení možností sa rozhodla objekt odstrániť a nahradiť novostavbou škôlky.

Zámer vzniku novej škôlky sa nepozdával obyvateľom priľahlej bytovky na Kadnárovej 63-67. V námietkach ľudia požadovali napríklad zachovať parkovanie aj obojsmernú komunikáciu medzi bytovým domom a škôlkou Tramín. Takisto požadovali rozšírenie územia tak, aby tam opäť bola obojsmerná asfaltová komunikácia a parkovisko. Podľa mestskej časti boli viaceré z požiadaviek nerealizovateľné.

V každom prípade, výstavbu to zdržalo zásadným spôsobom. Pôvodne sa uvažovalo nad spustením prác už v roku 2021, toto sa však kvôli obštrukciám ukázalo ako nereálne. O projekte musel rozhodnúť až Okresný úrad, ktorý najprv minulý rok v januári zrušil stavebné povolenie, aby na jeseň potvrdil jeho právoplatnosť. Konečne sa tak otvorila cesta pre naštartovanie verejného obstarávania.

Jeho víťazom sa stala spoločnosť Kami Profit, ktorá už realizovala rekonštrukciu základnej školy Plickova v Rači aj nadstavbu a dostavbu základnej školy v Záhorskej Bystrici. Na všetkých projektoch zároveň spolupracovala s architektonickou kanceláriou Pantograph. Celková hodnota zákazky je 2,174 miliónov eur aj s DPH.

Za túto sumu Rača získa atraktívnu jednopodlažnú drevostavbu kruhového tvaru s priemerom približne 32 metrov, s vnútorným átriom a polointenzívnou zelenou strechou. Z konštrukčného hľadiska pôjde o stĺpikový vertikálny nosný systém v kombinácii s lepenými lamelovými nosníkmi a CLT panelmi. Fasáda v átriu bude plne presklená. Vonkajšia fasáda bude tvorená metalickým obkladom z perforovaného trapézového plechu s oknami rôznych tvarov, veľkostí a polôh. Celková kapacita škôlky bude 80 detí.

Stavbu si už zhotoviteľ prebral, takže výstavba sa oficiálne začala. Realizácia bude trvať približne 10 mesiacov, kolaudácia je naplánovaná na február 2024. Kedy bude škôlka v prevádzke, vedenie mestskej časti pre istotu neuvádza – s najvyššou pravdepodobnosťou to ale bude v septembri budúceho roka.

 

Materská škola Tramín. Zdroj: Michal Drotován

 

Príbeh škôlky Tramín je pomerne smutný. Nebyť zbytočného odporu susedov, budova už mohla byť dokončená a sprevádzkovaná. Na prieťahy však doplatili nielen deti a ich rodičia, ale aj celá Rača. Podľa miestneho poslanca Michala Feika sa mal totiž pôvodne projekt financovať z eurofondov, avšak z dôvodu neskorého nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia sa mestská časť už nemohla uchádzať o finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Jediným riešením tak bola kombinácia úveru vo výške 1,5 milióna eur a vlastných zdrojov samosprávy. Tieto mohli byť za priaznivejších okolností použité inak a Rača sa nemusela ani zadlžovať. Takmer 0,7 milióna eur je dostatok peňazí na úpravu viacerých verejných priestranstiev alebo aspoň čiastočné rekonštrukcie ostatných škôl a škôlok. O tieto možnosti mestská časť kvôli požiadavke po parkovaní prišla.

Ide o dôkaz toho, že vyjadrovať sa k výstavbe z pozície občana a „byť aktívny“ nemusí byť len pozitívna vec. Niekedy ide o klasický NIMBYizmus (z anglického Not In My BackYard, označujúceho odporcov voči výstavbe), ktorý je dnes už všeobecne uznávaný ako škodlivý fenomén. V mimoriadnych prípadoch ubližuje celej komunite, nielen developerom a realitným investorom.

Rača sa o tom bolestivo presvedčila. Našťastie sa ale problémy podarilo prekonať a mestská časť tak získa prvú úplne novú škôlku za posledných niekoľko desaťročí.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Materská škola Tramín. Zdroj: Michal Drotován
  • Materská škola Tramín - situácia. Zdroj: Michal Drotován

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube