Author photoAdrian Gubčo 27.02.2020 08:30

Príprava projektu Bývanie Záhorská už prebieha, bytové domy majú nové vizualizácie

V mestskej časti Záhorská Bystrica začína rásť ďalšia obytná zóna. V lokalite nazývanej Podkerepušky aktuálne prebiehajú stavebé práce na výstavbe infraštruktúry k budúcim rodinným domom, súčasťou developmentu však budú aj bytovky. Za projektom stojí spoločnosť Grafobal Group Development cez blízku firmu RV Development 9.

Zdroj: Superatelier

Zdroj: Superatelier

Development vzniká pri južnom vstupe do mestskej časti, resp. jej intravilánu, v priestore medzi Hodonínskou ulicou, záhradkárskou kolóniou a projektom Záhorské Sady od Penta Real Estate. Práve z Hodonínskej sú viditeľné práce na infraštruktúre, vrátane kanalizácie, sietí a budúcej cestnej siete. Rozloženie pripravovaných komunikácií je najviac zreteľné z katastrálnej mapy, keďže priestor už bol rozparcelovaný.

V prvej fáze developmentu vzniká séria minimálne 53 pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov pod oficiálnym názvom Bývanie Záhorská. Urbanistická štruktúra je pomerne kompaktná, v zóne sa takmer nevyskytujú slepé ulice, jedno z najväčších negatív suburbánnej výstavby. Stredom územia kolmo na smer ulíc bude prechádzať pešia os so stromovou výsadbou.

Realizácia infraštruktúry nadväzuje na stavebné povolenie, vydané mestskou časťou ešte v lete 2019. Predaj pozemkov sa spustil už dávnejšie, dnes sú všetky pozemky s výnimkou dvoch predané. Ceny za zostávajúce pozemky vo výmere približne 800 metrov štvorcových vychádzajú na viac ako 200-tisíc eur. Nanešťastie, oficiálna stránka nešpecifikuje, či sú od kupujúceho vyžadované aj nejaké nároky na architektúru alebo osadenie domov, vychádzajúc zo skúseností z podobných projektov však takéto nároky vysoko pravdepodobne kladené nebudú.

 

Zdroj: Superatelier

 

Developer však okrem pozemkov pripravuje aj výstavbu bytových domov v podobe projektu Obytný súbor Záhorská, čo je ale len oficiálny názov využívaný v povoľovacom procese. Predpokladám, že skutočný názov projektu bude Podkerepušky. V tomto smere už existuje pripravená webstránka, hoci zatiaľ bez obsahu.

Obytný súbor Záhorská bude pozostávať z deviatich domov s maximálne piatimi nadzemnými podlažiami (z toho najvyššie bude ustúpené). Šestica objektov (A1-A6) vznikne severne od novej prístupovej komunikácie, južne od nej vznikne trojica mestských víl s drobnou občianskou vybavenosťou.

Domy A1-A6 budú mať formu riadkovej zástavby, kde medzi jednotlivými domami vzniknú nádvoria, ktoré budú využité striedavo ako parkovo upravené plochy s detskými ihriskami či predzáhradkami, prípadne ako povrchový parking. Domy sú dvojsekciové, teda s dvoma vchodmi. Mestské vily budú mať štvorcový pôdorys a vďaka svojmu osadeniu v tvare písmena L vytvoria pred sebou trojuholníkový priestor, ktorý bude mať taktiež parkovú úpravu.

V projekte by malo vzniknúť 352 obytných jednotiek, z čoho bude 245 bytov a 107 apartmánov (čo je dané Územným plánom). Z tohto počtu bude 57 jednotiek 1,5-izbových, 154 dvojizbových, 103 trojizbových a 38 štvorizbových. Danú schému doplní 623 metrov štvorcových občianskej vybavenosti. Tieto funkcie budú obslúžené 487 parkovacími miestami, z ktorých bude 262 v podzemí, zvyšok na povrchu.

Autorom návrhu je kancelária Superatelier, ktorá sa v čoraz väčšej miere etabluje ako úspešný autor obytných komplexov. Projekty má rozpracované v Banskej Bystrici a v Bratislave navrhuje štvrtúpiatu etapu projektu Bory Bývanie. V čerstvo ukončenej súťaži na nájomný bytový dom na Terchovskej ulici obsadila v konkurencii 75 iných ateliérov vynikajúce druhé miesto. Dobrá úroveň architektov sa odzrkadľuje aj v návrhu Obytného súboru Záhorská, domy sú síce jednoduché, no s ohľadom na lokalitu solídne.

Táto čast projektu je aktuálne v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Záverečné stanovisko ešte udelené nebolo, ďalšie stupne povoľovania – územné rozhodnutie a stavebné povolenie – môžu nasledovať až potom. V optimistickom variante pre developera by sa výstavba mohla spustiť v priebehu budúceho roka.

 

Zdroj: Superatelier

 

Zástavba Podkerepušiek je pokračovaním aktuálneho rozvojového procesu, ktorý robí z pôvodnej malej mestskej časti, ktorá si v takmer najväčšej miere zachovala svoj pôvodný vidiecky charakter (azda s výnimkou Vajnor), čoraz ľudnatejšiu časť mesta. Dá sa dokonca povedať, že Záhorská Bystrica je najviac rastúca časť mesta, keďže svoju populáciu vďaka novému developmentu zdvojnásobí.

Nové domy rastú predovšetkým na nezastavaných plochách južne od pôvodnej obce, bližšie k Bratislave. Podstatná časť developmentu sa sústredí na obytnú zónu Pod vŕškami, kde sa pôvodný veľký projekt rozdelil na menšie pozemky, kde budujú svoje bytové súbory viacerí developeri. V nedávnej dobe tu pribudli Limea či Greenvia, aktuálne vznikajú bytové domy Kolísky, Tillia, Karpatium či Pod Vŕškami. Okrem toho sa súťaží aj podoba centrálnej časti celej štvrte, kde má vzniknúť aj občianska vybavenosť.

Výsledkom tohto procesu bude prílev stoviek, resp. až tisícov nových obyvateľov, a postupné zrastanie s Bratislavou. Nie je pravdepodobne ďaleko doba, kedy vznikne od Lamača po Stupavu súvisle zastavaný pás, ktorý postupne nájde protipól v podobe urbanizácie Lamačskej brány a priľahlej časti Záhorskej nížiny v projektoch Bory či Centrop.

Niekto by mohol považovať tieto predstavy za prehnané, ale už nedávno publikované porovnanie premien mesta v službe Street View, konkrétne z Ulice Ota Holúska v štvrti Pod Vŕškami, ukazuje radikálnu transformáciu v priebehu len niekoľkých rokov. Odvtedy dynamika rozvoja skôr narástla a bude naďalej poháňaná klesajúcou dostupnosťou bývania hlbšie v meste. Plány zástavby sa v skutočnosti kreslia už teraz.

Je čas, aby mesto na to reagovalo a začalo pripravovať plány rozvoja infraštruktúry, ktorá už nemusí zvládať nové nároky, rovnako ako ucelenú víziu rozvoja vybavenosti, aby bolo možné uspokojiť potreby nových obyvateľov priamo v lokalite. V opačnom prípade sa môže stať to, čo na juhovýchodnom vstupe do Bratislavy – len s tým rozdielom, že diaľnica D2, ktorá je už tak zaťažená, veľmi nepomôže.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube