Author photoAdrian Gubčo 06.03.2019 08:00

V Záhorskej Bystrici pribudne Obytný súbor Záhorská

Mestská časť Záhorská Bystrica sa rozrastie. V lokalite Podkrepušky, ktorá sa nachádza pri vstupe do intravilánu mestskej časti z juhu, vyrastie rezidenčný súbor Záhorská. Projekt môže predznamenať intenzívnejší rozvoj v tejto časti mesta a Záhorskej Bystrice. Detaily sa objavili v rámci pripomienkovania vplyvov zámeru na životné prostredie.

Zdroj: RV Development 9 / EIA

Zdroj: RV Development 9 / EIA

Územie, v ktorom má nový development vyrásť, je dnes prázny a nevyužívaný. Zo západu je vymedzený Hodonínskou ulicou, ktorá je hlavnou spojnicou so Záhorskou Bystricou, z juhu voľnou plochou, z východu areálom projektu Záhorské Sady a záhradkárskou kolóniou a zo severu nestálym vodným tokom Dievčí potok. Prístup má byť riešený v smere od Hodonínskej.

Spoločnosť RV Development 9, s.r.o., blízka aktivitám podnikateľa Ivana Kmotríka st., tu plánuje realizovať polyfunkčný projekt s prevahou bývania v podobe súboru deviatich domov s maximálne piatimi nadzemnými podlažiami (z toho najvyššie bude ustúpené). Šestica objektov (A1-A6) vznikne severne od novej prístupovej komunikácie, južne od nej vznikne trojica mestských víl s drobnou občianskou vybavenosťou. Developer sa musí vyrovnať s morfológiou pozemku, keďže domy budú v mierne stúpajúcom svahu.

Domy A1-A6 budú mať formu riadkovej zástavby, kde medzi jednotlivými domami vzniknú nádvoria, ktoré budú využité striedavo ako parkovo upravené plochy s detskými ihriskami či predzáhradkami, prípadne ako povrchový parking. Domy sú dvojsekciové, teda s dvoma vchodmi. Mestské vily budú mať štvorcový pôdorys a vďaka svojmu osadeniu v tvare písmena L vytvoria pred sebou trojuholníkový priestor, ktorý bude mať taktiež parkovú úpravu.

V projekte by malo vzniknúť 352 obytných jednotiek, z čoho bude 245 bytov a 107 apartmánov (čo je dané Územným plánom). Z tohto počtu bude 57 jednotiek 1,5-izbových, 154 dvojizbových, 103 trojizbových a 38 štvorizbových. To robí z Obytného súboru Záhorská stredne veľký projekt v celomestskom kontexte. Danú schému doplní 623 metrov štvorcových občianskej vybavenosti. Tieto funkcie budú obslúžené 487 parkovacími miestami, z ktorých bude 262 v podzemí, zvyšok na povrchu.

Architektonický koncept projektu vypracovala kancelária Superatelier, ktorú v minulosti založili odídenci z kancelárie Vallo Sadovsky Architects. Rukopis pôvodného pracoviska je v ich tvorbe stále prítomný – domy sú síce jednoduché, ale pomerne elegantné, svojim výrazom pripomínajú práve realizovanú druhú fázu Bory Bývanie od VSA. Inšpirovanie sa touto kanceláriou preto považujem za pozitívne.

Projekt je posudzovaný variantne, pričom jednotlivé varianty sa líšia výmerou zelene. Odporúčaný je Variant 2, kde je viac zelene na úkor spevnených plôch, každopádne je však obytný súbor súčasťou zeleného územia s minimom zástavby. V prípade kladného stanoviska a rýchleho priebehu ostatných stupňov povoľovania by sa výstavba mohla spustiť už v priebehu roka 2020, dokončená by bola v roku 2022. Odhadované náklady sú 30 miliónov eur.

 

Situácia. Zdroj: RV Development 9 / EIA

 

Obytný súbor Záhorská prináša ďalšie rozširovanie zástavby mimo existujúceho intravilánu mestskej časti, na druhej strane však nebude v extraviláne naveky. Viaceré okolité parcely sú už rozpredané vo forme pozemkov pre individuálnu výstavbu rodinných domov, za čím stojí spriaznená firma. Zaujímavosťou však ostáva, že pozemky tu vlastní aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy.

Do veľkej miery tak dôjde k nadviazaniu na podobné aktivity v celej južnej časti Záhorskej Bystrice – nielen na spomínané Záhorské Sady, ktoré takto čiastočne prídu o časť svojho nerušeného výhľadu na Záhorskú nížinu, ale aj na projekty ako Pod Vŕškami či Kolísky. Záhorská Bystrica tak pokračuje vo svojom masívnom rozširovaní, pričom výsledkom tohto procesu bude postupné zrastanie mestskej časti s Bratislavou.

Dá sa predpokladať, že Obytný súbor Záhorská je len ďalší z mnohých. V tomto prípade je dobré, že svojou architektúrou stanoví určitý štandard a veľmi pozitívne je taktiež aj to, že sa relatívne kontroverzný developer rozhodol pre oslovenie danej kancelárie. Ostáva veriť, že bude Superatelier, prípadne ešte kvalitnejšie kolektívy, oslovovať aj v budúcnosti.

Starosťou do budúcna tak ostáva predovšetkým otázka dopravnej dostupnosti. Rastie otázka aktuálnosti hľadania iných foriem dopravy, z čoho sa ako najideálnejší kandidáti črtajú železničná alebo električková doprava. Preverenie vhodných alternatív, spoločne s riešením dopravy v celej severozápadnej časti Bratislavy, sa stáva dôležitou témou pre Magistrát.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RV Development 9 / EIA
  • Situácia. Zdroj: RV Development 9 / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube