Author photoAdrian Gubčo 31.10.2019 09:33

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA

Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA

Detaily o najnovšej časti Borov sú súčasťou dokumentácie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA). Z pohľadu developera ide o zatiaľ najmenšiu etapu, ktorá však vypĺňa územie, ktoré sa z jednej strany dotýka aj komerčnej časti projektu (Bory Retail Zone). Tým sa dotvára prostredie s vyššou mierou urbanizácie, ktorá bude v budúcnosti smerom k nákupnému centru pravdepodobne gradovať.

Samotný návrh je založený na vybudovaní dvojice oproti sebe orientovaných bytových domov v tvare písmena U, ktoré takto tvoria polootvorený vnútroblok s parkovo upravenou centrálnou plochou. Daný tvar je do istej miery daný tým, že investor nevlastní celý pozemok vo vnútrobloku, jeho spoluvlastníkom je Hlavné mesto. Jednotlivé sekcie bytových domov sa líšia podlažnosťou, ktorá je nastavená tak, aby zabezpečila optimálne preslnenie. Maximálna podlažnosť je na úrovni šiestich nadzemných podlaží.

V rámci danej etapy sa ráta so vznikom 151 bytov, z toho najviac – 61 – bude dvojizbových. Okrem toho by malo byť vybudovaných aj 36 trojizbových, 20 jedenapolizbových, 18 štvorizbových a 16 jednoizbových. To predpokladá prírastok približne 386 obyvateľov. Štandard ešte nie je definovaný, dispozície však pôsobia veľmi dobre. Byty na prízemí budú mať k dispozícii predzáhradky, všetky ostatné majú k dispozícii loggiu, balkón alebo terasu.

V dome sa bude okrem bývania nachádzať aj drobný retail v dvojici priestorov v severnej bytovke s celkovou výmerou 150 metrov štvorcových. Jednotky budú orientované do veľkej miery do hlavnej ulice, smerujúcej do komerčnej zóny. Parkovanie je riešené predovšetkým v podzemí, kde vznikne 173 parkovacích miest. Ďaších 38 bude na teréne, čo celkovo dáva 211 parkovacích miest. Podzemné garáže budú taktiež oddelené pozemkom vo vlastníctve mesta.

Za architektúrou stojí kancelária Vallo Sadovsky Architects, ktorá si aj napriek odchodu jedného z partnerov zachovala svoju dobrú úroveň. Tú demonštruje aj v tomto prípade, kedy navrhla napohľad jednoduché, no zároveň elegantné bytovky, ktoré sú v danom prostredí absolútne vhodné a budú dobre nadväzovať na ostatné fázy Bory Bývanie, ktoré sú taktiež riešené touto kanceláriou. Pozitívne vnímam, že väčšina bytov disponuje loggiou a nie balkónom, vďaka čomu pôsobia fasády čisto.

Pri privretí oka obytný súbor dokonca vzdialene pripomína – minimálne tvarom, hrou s odlišnými výškami jednotlivých sekcií, väčším počtom vchodov a v neposlednom rade aj architektúrou – projekt Hájpark v Petržalke, ktorý patrí k najlepším porevolučným rezidenčným developmentom v Bratislave. Pre najnovšiu fázu Borov je to teda pochvala.

Náklady ani dátum realizácie spracovateľ dokumentácie ani investor nešpecifikovali. S ohľadom na aktuálny postup výstavby Borov však možno predpokladať, že realizácia „Obytného súboru Lamač“ sa spustí najskôr v priebehu roka 2021 s dokončením približne o dva roky neskôr.

 

Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA

 

Developer takto postupuje v príprave jedného z najväčších projektov v Bratislave, ktorého ambíciou je vytvoriť úplne novú mestskú štvrť na jej severozápadnom okraji. Penta Real Estate pripomína, že s ohľadom na rozsah občianskej vybavenosti a zelene pôjde o mimoriadne kvalitný priestor pre život, a to aj napriek pomerne veľkej vzdialenosti od centra mesta.

Touto občianskou vybavenosťou je myslené existujúce nákupné centrum Bory Mall, retail v jednotlivých komerčných boxoch v Bory Retail Zone a budúca Nemocnica novej generácie Bory, ktorá je už vo výstavbe. Okrem toho, v tesnom dotyku s dokončenou prvou fázou, ale aj v tomto článku riešenou piatou (resp. 3B), sa spustila výstavba materskej školy, ktorá bude verejná a zverená mestskej časti Lamač. Čo sa týka zelene, jej veľký rozsah je daný rozvoľneným štýlom zástavby, ktorý sa v Boroch zatiaľ presadzuje.

V skutočnosti však tieto vstupy nestačia, aby zo štvrte vzniklo skutočne kvalitné miesto pre život. Tým môže byť len územie, ktoré má jasnú filozofiu, danú racionálnym a efektívnym urbanizmom, s dobrou dostupnosťou služieb v pešom dosahu, prepojenou sieťou bezpečných verejných priestranstiev a podporou alternatívnej alebo verejnej dopravy. To všetko zatiaľ Borom chýba.

Nanešťastie, v tejto chvíli sa ani nezdá, že by sa na tom niečo zásadne menilo. Jednotlivé rezidenčné fázy majú svoje individuálne kvality, inak však nepôsobia ako súčasť jasného konceptu, ale skôr ako voľne osádzané súbory, prispôsobené aktuálnym trhovým podmienkam a nárokom. Ak chce developer, ktorý už v minulosti dokázal, že je schopný realizovať aj veľmi dobré projekty, dokázať, že to myslí vážne, bude potrebné zmeniť prístup.

Bory ešte stále môžu byť vynikajúcou štvrťou. Urbanizácia kľúčovej oblasti – severne od nemocnice, pozdĺž dlhodobo uvažovaného električkového koridoru – kde sa očakáva aj najvyššia úroveň architektúry a urbanizmu, sa ešte nespustila. Developer má šancu poprepájať fragmentované územia a dať im jasnú víziu.

Ak sa mu to nepodarí, pôjde o problém nielen pre mesto, ale aj pre samotného investora – pri absencii jasnej schémy totiž začne štvrť generovať problémy. V takom prípade si potenciálni klienti veľmi skoro rozmyslia, či pôjdu do novej štvrte bývať, zvlášť v kontexte konkurencie na pravom brehu Dunaja. Urbanizmus sa vždy robí na desiatky rokov dopredu. Jeho podoba tak nemôže byť diktovaná len aktuálnym vkusom a trhovou situáciou.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA
  • Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA
  • Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA
  • Pohľad západný. Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA
  • Pohľad východný. Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA
  • Situácia. Zdroj: Vallo Sadovsky Architects / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube