Author photoAdrian Gubčo 09.09.2019 15:38

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Zdroj: Superatelier

Zdroj: Superatelier

Autorom vizualizácii je architektonická kancelária Superatelier, ktorá zvíťazila v architektonickej súťaži, ktorá sa organizuje pre každú z etáp projektu. Na návrhu však spolupracoval aj architekt Oliver Sadovský, ktorý je zas ako partner v kancelárii Vallo Sadovsky Architects zodpovedný za podobu druhej a tretej časti developmentu.

Štvrtá etapa priamo nadviaže na druhú, ktorú doplní o šesticu bytových domov s piatimi až šiestimi podlažiami. Ide o podobný typ zástavby, teda o rozvoľnenú štruktúru, v rámci ktorej sú komponované bodové aj doskové domy tak, aby vytvárali akýsi vnútroblok s komunitným priestorom uprostred, a zároveň došlo k tlmeniu ruchu z prístupovej cesty západne od sídliska. Východnú stranu tvorí vodný tok, pozdĺž ktorého vznikne pešia a cyklistická trasa.

Developer naplánoval v tejto časti vznik 306 bytov a apartmánov. 56 jednotiek by malo byť 1,5-izbových, 140 dvojizbových, 68 bytov bude trojizbových a 42 štvorizbových. Parkovacích miest bude 421, parking má byť čiastočne zapustený pod zemou, čím vznikne platforma, na ktorej budú osadené niektoré domy aj centrálny verejný priestor. Ten má obsahovať detské ihrisko či spoločný gril. 

Podľa posledných informácií Penta pripravuje potrebnú dokumentáciu a rieši povolenia. Spustenie výstavby je plánované v priebehu budúceho roka, čo by znamenalo dokončenie najneskôr v roku 2023.

 

Zdroj: Superatelier

 

Bory tak čoskoro porastú a čoskoro začnú dosahovať pomerne vysoké počty obyvateľov. Lokalita prakticky na okraji mesta znamená, že ceny sú tu nižšie, čo láka mnohých klientov, pre ktorých sú centrálne časti Bratislavy nedostupné. Hoci je potrebné podporovať zahusťovanie vnútromestských lokalít pred výstavbou na greenfielde, čím Bory sú, výhodou aspoň je, že stále sú na území Hlavného mesta a nedochádza k suburbanizácii.

Na druhej strane, dostatok priestoru podnietil developera k tomu, aby zástavbu viac rozvoľnil. Samozrejme, do veľkej miery ide aj o požiadavku slovenského zákazníka a slovenských noriem, ktoré dávajú urbanistom len obmedzené možnosti, ako sa vrátiť k tvorbe klasického mesta založeného na blokovej štruktúre. V tomto prípade však ide o jednu zo základných charakteristík Borov, ktoré sa snažia o tvorbu akýchsi mikrokomunít žijúcich v zelenom prostredí.

V princípe ide o dobrú ideu, zdanie však môže klamať: rozsiahle zelené priestory pôsobia na prvý pohľad esteticky, no to je v podstate ich jediná hodnota. Zeleň v meste však nemôže byť len samoúčelná, ale musí prispievať k celej rade ďalších funkcií: mikroklimatickej, vodozádržnej alebo rekreačnej, zároveň by ten typ zelene, ktorý tieto aspekty spĺňa, mal byť dostupný čo najviac ľuďom.

Paradoxne, lepšie sa tieto funkcie darí napĺňať v husto zastavanom meste so stromoradiami a veľkými centrálnymi parkami, ako v „mestách v parku“ – t.j modernistických sídliskách. V tých je zelene jednoducho toľko, že ju ľudia veľmi nevyužívajú a ani samosprávy nemajú dosť financií na jej údržbu, čo vedie k jej degradácii a zhoršovaniu možností plniť ostatné potrebné funkcie. K skutočným parkom majú ľudia v takýchto štvrtiach ďaleko.

S dobudovaním štvrtej etapy Borov sa pravdepodobne viac pozornosti prenesie na pozemky východne od Dúbravčického potoka, s lepšou dostupnosťou k uvažovanej hlavnej osi, tak, ako bola prezentovaná na starších materiáloch. Tie sa takisto zhodujú na postupne narastajúcej hustote zástavby smerom k hlavnej triede, kde by sa v zmysle strategických koncepcií mesta mala jedného dňa nachádzať aj električková trať. Penta sa pred časom zaviazala k vypracovaniu štúdie predĺženia trate do Borov.

V tejto chvíli by bolo ešte predčasné hodnotiť celú štvrť, keď je známa definitívna podoba len malej časti Borov. Bolo by však vhodné, keby sa už pri jadre budúcej mestskej štvrte naozaj budovala mestská štruktúra s adekvátne hustou zástavbou, udržiavanými verejnými priestranstvami, aktívnym parterom a preferenciou pešej, cyklistickej a verejnej dopravy.

Inak sa stane z Borov len ďalšie sídlisko, čo by malo byť v Bratislave 21. storočia minulosťou.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube