Author photoAdrian Gubčo 25.02.2020 16:21

Hlavné mesto odhaľuje podobu prvého nájomného bytového domu

Po dlhých rokoch pripravuje Bratislava konečne reálnu výstavbu nájomných bytov a odhaľuje podobu prvého zámeru – bytového domu na Terchovskej ulici v štvrti Trnávka. Čakanie sa odrazilo na enormnom záujme architektov, ktorí zaslali do architektonickej súťaže až 76 návrhov. Víťazom sa stala brnenská kancelária The Büro.

Zdroj: The Büro / MIB

Zdroj: The Büro / MIB

Bratislava má dlhodobo problém nielen s nízkou dostupnosťou bývania, ale aj nedostatkom vlastného bytového fondu. Sama disponuje len približne tisíckou nájomných bytov, mestské časti ďalšími dvoma tisícmi. Okrem toho, mnoho budov vo vlastníctve mesta, ktoré by mohli byť pre tento účel využité, je v zlom a nevyužiteľnom stave. Daná situácia neumožňuje mestu realizovať reálnu bytovú politiku, vyriešiť problém reštituentov ani riešiť akútne potreby bývania pre zamestnancov mesta alebo ľudí v sociálnom ohrození. Na bytovom fonde sa nájomné byty s regulovaným nájmom podieľajú asi na úrovni 1%. 

Posledný nový bytový dom vznikol v roku 2014 v Petržalke a bol na pomerne nízkej úrovni. Odvtedy nastal v tomto smere absolútny útlm. V minulom volebnom období pribudlo len osem bytov, aj to rekonštrukciou existujúcich priestorov. Nové projekty sa s výnimkou jedného – domu Pri kríži v Dúbravke – nerozvíjali, tento bol však napriek ústretovosti voči okoliu napadnutý susedmi a populistické vedenie mestskej časti zámer zablokovalo.

Aktuálne vedenie Hlavného mesta sa rozhodlo problém začať riešiť. Okrem veľkého mapovania existujúceho majetku za účelom jeho lepšieho využitia sa rozhodlo aj pre budovanie nového bytového fondu. Plány sú na pomery Bratislavy ambiciózne: v priebehu niekoľkých rokov by chcel Magistrát získať vyše 1,2-tisíc nových bytov, z toho 887 by malo byť v nových projektoch budovaných mestom.

Vytypovaných lokalít je viacero a rozložené sú po celom meste. Ide o parcely na Súhvezdnej, Bazovej, Baltskej, Peknej ceste, Dúbravčickej, Delenej, Šintavskej, Bratskej, Sosnovej, Parkovej, Šustekovej či Pastierskej. Hlavné mesto sľubuje v prípade každého pozemku architektonickú súťaž a dobrú kvalitu nových domov. Za súťaže bude zodpovedný Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorého aktivita postupne rastie a s ňou aj skúsenosti pri ich vedení.

Dnes je prvá z týchto súťaží vyhodnotená a sú známe jej výsledky. Ako dopadla?

 

Lokalita. Zdroj: Google Maps

 

Predmetom prvej súťaže na nájomný mestský bytový dom bola zástavba pozemku v mestskej časti Ružinov, v štvrti Trnávka. Lokalita má trojuholníkový tvar a z východnej strany je vymedzená rušnou Galvaniho ulicou, zo západu Terchovskou a z juhovýchodu Banšelovou. V susedstve sa síce nachádzajú bytové domy, ale aj drobná zástavba rodinných domov. Nový projekt mal byť citlivým a rešpektujúcim voči lokálnym podmienkam.

Daný pozemok bol doteraz využívaný nevhodne, nachádzala sa tu požičovňa áut. Namiesto nej tu má vzniknúť obytný súbor s 82 bytmi. Priemerná podlahová plocha všetkých bytov by nemala presiahnuť 60 m2 a maximálna podlahová plocha bytu by nemala byť väčšia, ako 80 m2. Obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy bytu nesmú presiahnuť hodnotu 1.350 eur. Tretina bytov má byť jednozibových, tretina dvojizbových a tretina trojizbových.

Súčasťou domu majú byť aj spoločné priestory, resp. lokálna vybavenosť, parkovacie miesta v počte jedno miesto na byt + 30 pre lokálnych obyvateľov, architekti mali riešiť aj návrh súvisiaceho verejného priestoru. Odporúčaná bola snaha o čo najekologickejšie riešenie, zahŕňajúce maximalizáciu priepustných a zelených plôch. Požadovaná je preferencia pešej a cyklistickej dopravy.

 

Zdroj: The Büro / MIB

 

Ide o náročné podmienky, na druhej strane však Metropolitný inštitút prišiel s kvalitnou porotou a dobrými odmenami, kedy víťaz získa 16-tisíc eur a ďalšie prostriedky v rámci projekcie. Súťaž bola jednokolová a overená Slovenskou komorou architektov. Na dané východiská reagovalo až 76 architektonických kancelárií. Ide o jednu z najlepšie obsadených architektonických súťaží, aké sa na Slovensku v posledných rokoch konali.

Z obrovského množstva návrhov nakoniec porota jednohlasne označila za najlepší koncept českého ateliéru The Büro. Porotcovia vyzdvihli predovšetkým vynikajúce urbanistické riešenie a citlivé začlenenie do územia. Obytný súbor pozostáva z doskového pavlačového bytového domu súbežného s Galvaniho ulicou, čím sa odizoluje hluk, a série menších domov, ktoré vhodne dopĺňajú menšiu zástavbu západne od Terchovskej. Vybavenosť je umiestnená na priečeliach domu od Galvaniho. Pozitívom je priepustnosť verejného priestoru a vzniknutné spoločné a komunitné priestory.

Architektúra domov je jednoduchá, čo však porota oceňuje, keďže kritériom je aj finančná dostupnosť riešenia. Vjazd do garáže je umiestnený na Banšelovej ulici, vďaka čomu sa dá Terchovská ako slepá ulica ešte vhodnejšie ukľudniť. Napriek tomu, práve tu vidí porota priestor pre zlepšenie v podobe optimalizovania veľkosti podzemnej garáže a posunu vjazdu do suterénu od križovatky s Galvaniho.

"Bytový súbor, ako ho navrhol víťaz The Büro, s.r.o., porota vyhodnotila ako víťazný najmä vďaka jeho vynikajúcemu urbanistickému riešeniu a citlivému začleneniu do územia. Pavlačový dom na strane hlučnej Galvániho ulice odtieni hluk a logicky doplní hmotu štvorpodlažných bytových domov južnejšie. Na druhej strane objektami s menšou mierkou nadväzuje na priľahlú zástavbu rodinných domov,“ povedal Peter Lényi z Útvaru súťaží MIB. „Návrh počíta s veľkým množstvom zelene, a zároveň používa súčasný architektonický jazyk,“ dodal Lényi. 

Bytový dom Terchovská tak bude vysoko pravdepodobne projektovaná českými architektmi. Porota vyhlásila aj druhé a tretie miesto (ocenenými sú kancelárie Superatelier a MRCKGROUP) a dala ocenenie štyrom ďalším tímom. Celkovo možno túto súťaž hodnotiť jednoznačne ako úspech.

 

Axonometria. Zdroj: The Büro / MIB

 

Mesto, resp. MIB, teraz pravdepodobne oslovia The Büro k ďalšej spolupráci na projekcii, ešte predtým však inštitút plánuje spustiť participačný proces s miestnymi obyvateľmi, aby sa nielen znížil odpor verejnosti, ale sa aj zriadili v rámci projektu také služby, aby čo najlepšie reagovali na potreby miestnej komunity. Snahou mesta je už v priebehu tohto roka mať proces zvládnutý, aby sa mohol dom vyprojektovať a ísť do povoľovacieho procesu.

Povoľovanie by malo byť ukončené v roku 2021 a v rokoch 2022-2023 sa predpokladá aj samotná výstavba. Dokončením bytového domu na Terchovskej ulici Bratislava získa niekoľko desiatok nových bytov v architektonicky hodnotnom súbore. Problém to ani zďaleka nevyrieši – ten nevyriešia ani všetky mestom aktuálne naplánované byty – je to však dobrý štart pred ďalšími projektami.

Ďalšia súťaž by sa mala podľa všetkého spustiť už čoskoro. Malo by ísť o komornejší projekt na Parkovej ulici v ružinovskom Prievoze. Ťažko povedať, či opäť príde toľko návrhov, keby však aj prišla hoci len polovica, bol by to skvelý výsledok a obrovské množstvo podnetov a inšpirácií.

Ukazuje sa, aký je v Bratislave obrovský dopyt po architektonických súťažiach. V nedávnej minulosti sa verejné architektonické súťaže takmer vôbec nerealizovali a architekti tak boli nútení pracovať výlučne pre súkromných investorov. Na jednej strane je to enormne dôležité, na druhej strane, pri firmách, kde je kľúčovým kritériom výška zisku (čo ale nie je nič negatívne!), je kreativita návrhu potlačená.

Teraz však prichádza príležitosť preraziť aj pre mladých talentovaných architektov, ktorí by inak popri skúsených a overených ateliéroch pracujúcich pre veľkých developerov nemali šancu. Pre kvalitu slovenskej architektúry to môže mať blahodarné účinky.

 

Pozrite si výsledky súťaže na tomto odkaze.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Zdroj: The Büro / MIB
  • Axonometria. Zdroj: The Büro / MIB

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube