Author photoAdrian Gubčo 04.06.2023 13:45

Nové kúsky krajšieho mesta. Verejný priestor v Bratislave sa pomaly zlepšuje

Posledné roky sa v Bratislave niesli v podobe zvýšeného dôrazu na zlepšovanie verejného priestoru. Po verbálnych vyjadreniach sa začínajú realizovať úpravy viacerých plôch, ktoré ukazujú náznaky toho, kam by sa mesto mohlo posunúť. Cesta k naozaj krásnej Bratislave je však ešte veľmi dlhá a za súčasných podmienok v podstate nereálna.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Hlavné mesto v posledných rokoch začalo k obnove verejných priestranstiev pristupovať odlišným spôsobom. Kým donedávna mali mnohé rekonštrukcie podobu ad-hoc zásahov bez ucelenej koncepcie alebo kritérií kvality, po roku 2019 sa začali postupy štandardizovať. Postupne vznikla séria tzv. princípov a štandardov (medzičasom ich je už 20), ktoré sú súčasťou mestského Manuálu verejných priestorov. Vznikli aj Technické listy mesta Bratislava, ktoré upravujú podobu rekonštrukcií ciest.

Jednotlivé zásahy už tak majú do veľkej miery jednotnú podobu. Krok po kroku si tak Bratislava buduje identitu aj prostredníctvom verejného priestoru. Tieto snahy umocňuje aj postupujúca inštalácia jednotných druhov dlažby, vrátane unikátnej Bratislavskej dlažby, alebo unifikovaného mobiliáru v podobe pražských lavičiek, košov alebo cyklostojanov.

Na tieto aktivity Hlavného mesta už postupne nadväzujú aj iní hráči. K mestským manuálom sa prihlásila mestská časť Staré Mesto a zásahy podľa nich realizujú aj niektoré súkromní či verejní investori. Kombinácia projektov od všetkých týchto aktérov by mohla v budúcnosti viesť ku vzniku väčších oblastí, ktoré budú využívať mestský dizajn. Pomaly sa to už začína stávať realitou v okolí Mýtnej ulice.

Galéria

 • Mýtna. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Mýtna. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Mýtna. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Mýtna. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Ostrovček na Ul. Imricha Karvaša. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Ostrovček na Ul. Imricha Karvaša. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Ul. 29. augusta. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Ul. 29. augusta. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Ul. 29. augusta. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Košická. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Košická. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Košická. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Harmincova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Harmincova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Harmincova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Harmincova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Práve na Mýtnej bola prvýkrát realizovaná rekonštrukcia chodníka, pričom bola naplno použitá Bratislavská dlažba. Ide o betónovú dlažbu, ktorú chce mesto využívať najmä na významných uliciach v jednotlivých mestských častiach. Podľa zonácie, ktorá vychádza z Princípov a štandardov povrchov chodníkov, sa začne realizovať v celom meste. Nateraz je na dvoch miestach – na Mýtnej ulici (kde sa aktuálne rozširuje dĺžka úseku s touto dlažbou) a na Košickej, kde ju realizoval developer YIT Slovakia.

Na Mýtnej možno pozorovať aj ďalší výstup z existujúcich mestských pravidiel. V priebehu minulého roka sa tu objavili tzv. ochranné pruhy, teda vymedzený priestor pre cyklistov, ktorý síce nie je plnohodnotnou cyklotrasou, je však lepším spôsobom upozornenia vodičov na ich prítomnosť ako cyklopiktokoridory. V duchu zásad mesta tento rok získali výraznejšie a kvalitnejšie podfarbenie.

Na Mýtnej napokon možno pozorovať aj zásah tretej strany. Pri rekonštrukcii chodníkov v susedstve svojej budovy sa tu o mestské manuály opierala Národná banka Slovenska. Krátky úsek Mýtnej ulice je tak aktuálne najreprezentatívnejším príkladom, ako by mal vyzerať základný štandard budúcich ulíc. K lepšej kvalite jej chýbajú ešte plnohodnotné segregované cyklotrasy.

 

Nový úsek chodníka s Bratislavskou dlažbou na Mýtnej v dotyku s Námestím slobody. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Hlavné mesto sa zlepšovaním kvality verejný priestorov usiluje aj o zlepšenie pripravenosti na klimatickú zmenu. Už v priebehu uplynulých dvoch rokov tak rozbehlo projekt transformácie ostrovčekov, ktoré boli v mnohých prípadoch tvorené zbytočne veľkými spevnenými plochami. Po novom sú asfaltové či vydláždené povrchy nahradené zeleňou pri zachovaní peších koridorov. Tie sú následne predláždené mestskou alebo inou kvalitnejšou dlažbou.

Aktuálne tak pribudli takéto zelené ostrovčeky na Radlinského pri križovatke s Ulicou Imricha Karvaša alebo pri križovatke s Vazovovou. V druhom prípade sa má onedlho nadviazať revitalizáciou parčíka v susedstve prestupnej zastávky Blumentál. Ďalšie zelené ostrovčeky sa počas tohto roka objavili na križovatke Bajkalskej s Trnavskou a s Vajnorskou, nové vzniknú v Dúbravke Pri Kríži.

 

Upravený ostrovček na križovatke Ulice Imricha Karvaša a Radlinského. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Významná úprava sa realizuje na Ulici 29. augusta, ktorá patrí k najviac poškodeným uliciam v centre Bratislavy. Kritický bol najmä úsek v dotyku s Poľnou. Mesto tu pristúpilo k významnej oprave, počas ktorej vyvyšuje vozovku v priestore ohybu ulice a priechodu pre chodcov, takže motorové vozidlá budú nútené spomaliť. Opravený bude taktiež chodník a vstup do trhoviska na Poľnej, ako aj vstup do Medickej záhrady. Dĺžka obnoveného chodníka na východnej strane ulice je pomerne rozsiahla, siahať bude minimálne po opravenú zastávku MHD.

Mesto tu namiesto Bratislavskej dlažby osadilo kamennú dlažbu, keďže pre najužšie centrum so staršou historickou zástavbou zonácia žiada práve tento materiál. Ulici by nepochybne prospelo, keby prešla komplexnou obnovou od začiatku po koniec, pričom by sa upravilo aj parkovanie. Dnešné šikmé parkovanie by bolo vhodné nahradiť pozdĺžnym.

 

Úprava na Ulici 29. augusta. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Jeden z najväčších projektov sa aktuálne realizuje na Košickej ulici, kde dochádza k celkovej obnove povrchu vozovky, súvisiacej s výmenou vodovodu. Na projekte sa podieľa developer YIT Slovakia, ktorý tu realizuje polyfunkčný development Zwirn. Situáciu využilo aj SPP, ktoré tu zároveň opravuje plynovod. Ide tak o veľký zásah, v dôsledku čoho je pomerne dlhé aj trvanie realizácie – úsek pri Zwirne bude dokončený na začiatku septembra.

Mesto situáciu využilo pre skvalitnenie a debarierizáciu priechodov pre chodcov a úpravu vozovky v zmysle technických listov. Radikálnejšie zásahy nateraz veľký zmysel nemajú – je možné, že celá Košická ulica prejde ešte v tomto desaťročí komplexnou modernizáciou v dôsledku výstavby električkovej trate.

 

Úpravy na Košickej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Najväčšou aktuálne rozostavanou realizáciou, ktorá čiastočne súvisí aj s verejným priestorom, je rozširovanie Harmincovej ulice. Dôležitá dopravná stavba v mestskej časti Dúbravka prináša dlhoočakávané zlepšenie podmienok pre cestu z a do mestskej časti, v tomto prípade najmä pre verejnú dopravu – ulica by mala byť podľa všetkého rozšírená o buspruhy. Upravené budú aj priľahlé chodníky.

Projekt je zaťažený meškaním, ktoré je podľa mesta spôsobené nestabilným podložím. Potrebné tak bolo vybudovať úplné nové podložie. Tieto práce si vyžiadajú aj čiastočné predraženie prác. Aktuálne sa predpokladá, že rozšírenie by malo byť dokončené najneskôr na začiatku novembra tohto roka. Pre chodcov bude najväčším zlepšením skvalitnenie priechodov pre chodcov či modernizácia zastávok verejnej dopravy.

 

Rozširovanie Harmincovej. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Okrem týchto zásahov Magistrát pripomína, že komplexnejšia rekonštrukcia, spojená s vydláždením chodníka, sa realizuje v Lamači na ulici Lediny, chodník a vozovka sa opravujú na Lietavskej v Petržalke a debarierizovať sa bude ostrovček na Majerníkovej v Karlovej Vsi. Debarierizácia prebehla na Kadnárovej v Rači a nový dláždený chodník bol dobudovaný pred Slovenskou národnou galériou na Rázusovom nábreží.

Ide o pozitívne zlepšenia, nie je ich však tak veľa. Omnoho pozitívnejší nie je ani rozpočet, ktorý síce naznačuje, že sa budú realizovať ďalšie projekty (najmä predĺženie Saratovskej do Borov), celkovo však nebude stačiť na komplexnejšie úpravy celých ulíc.

Hlavné mesto dopláca na devastačný vplyv nielen pandémie, vojny či inflácie, ale najmä populistických legislatívnych zmien na úrovni štátu, ktoré pripravili samosprávy o nemalé zdroje. Mestá a obce sú nútené zabezpečiť svoju prevádzku, čo sa odrazilo na krátení financií pre kapitálové investície. V prípade Bratislavy to znamená menej peňazí na rekonštrukcie a modernizácie verejných priestorov.

Ide o škandalóznu situáciu bez nádeje na skoré zlepšenie. Bohužiaľ, žiaden slovenský politik si netrúfne vziať späť rozhodnutie v oblasti sociálnej politiky, ktoré by ľudí pripravilo o sľúbené peniaze. Samosprávy tak musia hľadať nové spôsoby, ako vykryť straty. V prípade Bratislavy sa to dotkne výšky cestovného v MHD a teoreticky aj cien parkovného (v druhom prípade to je správne). Treba opäť ale pripomenúť, že tieto prostriedky sú určené na bežný chod mesta.

Bratislava tak náznakovo ukazuje, ako by mohla vyzerať, keby mala dosť peňazí. Pokiaľ by sa rozpočet pohyboval v podobnej výške ako v Prahe (v relatívnom pomere), pustiť by sa mohla do rozsiahlej série rekonštrukcií verejných priestranstiev, vrátane viacerých ulíc a námestí. Už o niekoľko rokov by tak mohla byť krásnym mestom na európskej úrovni. Nanešťastie, pozitívny prístup štátu k svojej metropole je na Slovensku naďalej ilúziou.

 

Pozrite si obnovu verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube