Author photoAdrian Gubčo 31.01.2023 12:14

Ešte krajšia Mýtna: Dláždenie bude pokračovať, zlepšenie podmienok pre chodcov si počká

Na Mýtnej ulici sa finalizujú práce na predláždení chodníka v susedstve budovy Slovenského rozhlasu. Ide o prvé miesto v Bratislave, kde bola naplno využitá tzv. Bratislavská dlažba. Vizuál tejto časti ulice sa zásadne zlepšil. Dobrou správou je, že sa tým zmeny v území nekončia. Tá najvýraznejšia si však podľa všetkého počká.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Zmeny v lokalite sa začali už v priebehu roka 2021, kedy Národná banka Slovenska (NBS) pristúpila k predláždeniu priestoru pred vstupom do budovy. Dovtedy bol tvorený obyčajným asfaltom a slabo udržiavanou zeleňou. Revitalizácia priniesla vydláždenie časti plochy kamennou dlažbou, chodník získal betónovú dlažbu, pribudlo stromoradie a zeleň sa upravila. Priestor sa taktiež debarierizoval. Celkovo dostala táto plocha omnoho kultivovanejší ráz.

Mesto odpovedalo na konci roka 2022. Mýtna ulica popri budove Slovenského rozhlasu bola donedávna extrémne zanedbaná – kým vozovka bola v ako-tak uspokojivom stave, chodník bol tvorený kombináciou poškodeného asfaltu a ešte narušenejšej betónovej dlažby, tvorenej veľkými blokmi. Jednotlivé plochy od seba oddeľovali nevzhľadné kochlíky. Na betónových dlaždiciach sa nadivoko parkovalo, či prispievalo k ďalšej vizuálnej devastácii lokality. Vrcholom bol vizuálny smog v podobe reklamy.

Revitalizácia zásadne zmenila situáciu. Dnes sa tu nachádza dobre pôsobiaci betónový chodník s charakteristickým vzorom, vydláždené parkovacie miesta, nová výsadba stromov a aktuálne sa dokončujú aj nedorobky – kontakt s ostatnými plochami a priestor na križovatke s Ulicou Imricha Karvaša. Čoskoro by mal pribudnúť aj pražský mobiliár. Nejde o dokonalú rekonštrukciu (napríklad pre cyklistov sa neurobilo skoro nič), ide však o neporovnateľné zlepšenie.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Našťastie, týmto sa zmeny v lokalite nekončia. Najnovšie sa objavil plot na juhovýchodnej strane chodníka na Mýtnej popri NBS. Banka už dávnejšie avizovala, že po priestore pred vstupom do budovy plánuje obnoviť aj ostatné. „Áno, oplotenie pri NBS súvisí s prácami na obnove, rekonštrukcii chodníkov od Mýtnej, Vazovovej a Slovanskej ulice,“ potvrdzuje Peter Majer, vedúci oddelenia komunikácie v NBS. Predláždený by tak mal byť v podstate celý mestský blok.

NBS na príprave projektu spolupracovala s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). „Teší nás, že zjednocovať povrchy v meste pomáhajú aj ďalšie inštitúcie,“ hovorí Annamária Krchňavá, PR špecialistka na MIBe. „Národná banka Slovenska pri obnovovaní verejného priestoru pred svojim sídlom na ulici Imricha Karvaša v spolupráci s architektmi BKPŠ projekt obnovy a výber dlažby s MIB konzultovali a zhodli sa aj na ďalších blízkych uliciach, ktoré takýmto spôsobom obnovia.“

Dlažba by tak mala nadväzovať na už zrekonštruované úseky. „Podľa posledných informácií bude v tomto úseku použitá dlažba Casa di Campo, ako pokračovanie projektu, ktorý bol realizovaný v čase, kedy ešte nebola k dispozícií Bratislavská dlažba,“ približuje Krchňavá. „S investorom sme preverovali aj možnosti zámeny Casa di Campo za Bratislavskú dlažbu, žiaľ už to nebolo možné.“ V každom prípade, v podstate celý mestský blok dostane jednotnú podobu dláždenia.

Ak na NBS nadviaže aj developer Alto Real Estate, ktorý pripravuje v susedstve veľký development, vzniknúť by mohla relatívne veľká, celistvá zóna s jednotným štýlom dláždenia a podobou verejného priestoru. Táto časť Bratislavy, dnes pomerne nesúrodá, by sa mohla premeniť na reprezentatívnu štvrť. S ohľadom na prítomnosť významných verejných inštitúcií by to bolo absolútne adekvátne.

 

Predimenzovaný dopravný priestor na nároží Vazovovej a Mýtnej je vhodný na premenu na plochu pre chodcov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Kým podoba lokality získava vyššiu úroveň, v menšej miere to platí o pešom pohybe. Nová dlažba síce už snáď nebude zaťažovaná parkovaním a v rámci kontaktu s vozovkou vzniknú bezbariérové priechody, to však považované za prirodzené (a vyžadované legislatívou). Dramatické zmeny, ktoré by naozaj ukazovali príklon k mestu pre peších a cyklistov, zatiaľ nebadať. Existujú pritom úvahy o úpravách, ktoré by mohli priniesť citeľné skvalitnenie územia z pohľadu pešiaka.

Najvýraznejším príkladom preferencie automobilov oproti chodcom je priestor vozovky na nároží Mýtnej a Vazovovej pred hotelom Akademik. Miestna križovatka je pomerne využívaná, nie však extrémne. Automobilom je prenechaný neúmerne obrovský priestor, v čoho dôsledku je veľká plocha v podstate nevyužívaná. Vákuum obsadili parkujúce autá. Územie by sa dalo pritom využiť oveľa lepšie.

Už v roku 2015 bola prezentovaná myšlienka zmeniť podobu križovatky a veľkú nevyužitú plochu premeniť na akési námestíčko – piazzetu – pre peších. Asfalt by mohol byť nahradený dlažbou, sedením a aj zeleňou. Pre chodcov by sa skrátili pešie väzby a vzniklo miesto pre oddych. Okrem skvalitnenia verejného priestoru by sa tak dalo reagovať aj na prehrievanie, nedostatok tieňa alebo zadržiavanie vody v území.

Mesto sa v osobe bývalej Hlavnej architektky Ingrid Konrad s touto víziou stotožnilo – preto v marci 2021 predložilo ideovú koncepciu (str. 33) premeny nárožia na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Odvtedy sa však očividne oveľa ďalej nepohlo. NBS plány mesta nepozná a rovnako je na tom aj MIB. „Metropolitný inštitút Bratislavy nemá momentálne k tomuto zámeru bližšie informácie,“ konštatuje A. Krchňavá. Či a kedy dôjde k realizácii, tak ostáva nateraz neznáme.

Určitú nádej predstavuje spustenie projektu Mesto pre deti. Jeho súčasťou je realizácia opatrení, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť cesty do školy. V praxi to znamená budovanie vyvýšených priechodov, zmien dopravného značenia a ďalších zásahov, ktoré spravia cestu do školy príjemnejšou. Škola na Vazovovej bola zaradená medzi zariadenia, ktoré sa zapoja do prvej etapy projektu (celkovo ich je 10).

Konkrétnosti však ešte známe nie sú. „Tieto opatrenia budú navrhnuté na základe dát z participácie a socio-priestorovej analýzy územia v priebehu najbližších mesiacov. Následne sa udeje druhá časť participatívneho procesu, kedy sa o jednotlivých možnostiach realizácie opatrení budeme rozprávať so všetkými dotknutými stakeholdermi (mestská časť, DPB, KDI a pod.),“ popisuje PR špecialistka. Realizácia bude následne závisieť od pripravenosti zriaďovateľov (mestských častí) na implementáciu navrhovaných opatrení. Či bude Vazovova medzi prvými piatimi školami, kde dôjde k realizácii, tiež nebolo potvrdené.

Popri okrášľovaní Bratislavy je rovnako dôležité skvalitňovanie kvality pešieho a cyklistického pohybu a zlepšovanie celkovej funkčnosti ulíc. Na Mýtnej boli dosiahnuté výrazné pokroky v prvom prípade a v priebehu tohto roka sa bude v premene lokality pokračovať. Na to, aby bola kvalita verejného priestoru v tejto časti mesta naozaj špičková, však toho treba ešte viac. Prestavba nárožia medzi Mýtnou a Vazovovou bude pritom nevyhnutným krokom.

 

Fotografie z 30.1.2023. Pozrite si zmeny bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube