Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.08.2021 12:35

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Article Big

NBS ohlásila svoj zámer zrevitalizovať priestranstvá pred bodovou zo strany Ulice Imricha Karvaša na konci leta minulého roka. Predmetom projektu bolo vytvorenie novej podoby plôch, spočívajúcej v predláždení pôvodného asfaltového chodníka, výsadbe nových stromov, zúžení súčasnej cesty s parkovacím pásom a zrealizovaní kvetinovej výsadby. Obnova súvisí s kooperáciou s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. NBS s miestnou samosprávou podpísala Memorandum o spolupráci, ktoré je zamerané práve na skvalitnenie verejných priestranstiev.

Práce sú v tejto chvíli ešte len v počiatočnej fáze, dokončené však budú ešte v priebehu tohto roka. Ide o veľmi potrebný zásah. NBS je jednou z najvýznamnejších inštitúcií v štáte, čo si vyžaduje adekvátnu podobu a reprezentatívnosť okolitého prostredia. Doteraz to v žiadnom prípade neplatilo, hoci samotná budova má vynikajúcu architektonickú úroveň. Nízka kvalita verejného priestoru je však jav typický nielen pre bežné bratislavské ulice, ale aj blízke okolie najdôležitejších vládnych budov a areálov.

Advertising

Týka sa to nanešťastie aj štvrte v okolí banky. V bezprostrednej blízkosti budovy sa nachádza Ministerstvo dopravy a výstavby SR, niekoľko fakúlt Slovenskej technickej univerzity, Slovenský rozhlas, Ministerstvo financií SR alebo Úrad vlády SR. Priamo pod budovou smerom k areálu nemocnice sa rozkladá prázdny nezastavaný pozemok s náletovou zeleňou. Existujúce chodníky sú zanedbané a obparkované autami, kým zeleň je ošetrovaná len minimálne. Celkovú mizériu územia dotvára fakt, že najväčšou udalosťou v rozvoji verejného priestoru v poslednom období bolo odstránenie reklamy spred budovy rozhlasu.

Takto dnes vyzerá bratislavský, resp. slovenský pokus o vybudovanie reprezentatívnej vládnej a univerzitnej štvrte. Architektúra jednotlivých budov je veľkorysá, no údržba ich okolia mimoriadne zlá. V mnohom to svedčí o meste aj o štáte.

Na druhej strane, predsa len existuje viacero dôvodov pre optimizmus. Okrem úprav v réžii NBS pripravuje v spolupráci s ČSOB nadáciou Hlavné mesto revitalizáciu električkovej zastávky Žilinská. Pozemok pod NBS by mal byť v dohľadnej dobe zdevelopovaný, pričom architektúru nových objektov majú mať na starosti kancelárie ako Vietzke&Borstelmann, GutGut a JRKVC – teda vysoko renomované pracoviská. Nepochybne sa popritom „zvezú“ aj verejné priestranstvá. Napokon, Hlavné mesto sľubuje v dohľadnej dobe aj revitalizáciu fontány na Námestí Slobody, spoločne s ukončením jeho obnovy.

Nemožno popritom prehliadnuť, že výrazne sa na obnove verejného priestoru v meste podieľa súkromný sektor, príp. organizácie mimo samosprávu. Či už ide o NBS, Nadáciu ČSOB, alebo z nedávnych príkladov aj nákupné centrum Avion alebo developer HB Reavis, Bratislava ťaží zo spolupráce s firmami a inštitúciami. Pre týchto aktérov ide o dobrú reklamu, mesto či mestská časť môžu získať benefit trvalejšieho charakteru.

 

Vydláždený priestor na nábreží - našťastie bez reklamy

 

Najviac sa snaží zo spolupráce s firmami a externými partnermi vyťažiť už dlhodobo mestská časť Staré Mesto. V minulosti sa podarilo vďaka spolupráci s developermi obnoviť alebo zafinancovať obnovu Barossovho parku (donedávna známeho ako Landererovho parku) na Šafárikovom námestí, parčíku na Kmeťovom námestí alebo nábrežnej promenády medzi Mostom SNP a River Parkom. Dnes sa vyvíjajú podobné snahy v prípade Medickej záhrady (partner HB Reavis) a nábrežnej promenády pred Námestím Ľudovíta Štúra.

Druhý menovaný projekt, vznikajúci v spolupráci s Priorom Bratislava, si vyslúžil v poslednej dobe pozornosť verejnosti aj médií. Miestny poslanec totiž upozornil, že v rámci výmeny povrchu bude do dlažby osadená smerová ružica – zhodou okolností rovnaká ako logo sponzora. Išlo by teda o trvalé osadenie reklamy do verejného priestoru. Vedenie mestskej časti odpovedalo veľmi nepresvedčivo. Podľa starostky Zuzany Aufrichtovej pôjde o malú kocku, ktorá priestor osvieži.

Advertising

Práce sa dnes blížia k dokončeniu a predláždený je už takmer celý priestor. Reklama sa tu našťastie, asi aj po kritike, nenachádza. Použité boli kamenné kocky, uložené do vejárovitého vzoru. Ide o nový typ, vzor či farbu dlažby, ktorá sa tak pridáva k minimálne piatim iným, ktorého možno na Námestí Ľ. Štúra nájsť. Priestor vyzerá skutočne lepšie, zároveň ale nejde o veľmi koncepčnú úpravu. Staré Mesto síce hovorí, že zámer bol prekonzultovaný s Hlavným mestom, očividne však bola riešená len technologická, nie architektonická stránka projektu.

Nie každý zásah tak prináša len pozitíva. Mnohé dôkazy svedčia o tom, že investície do verejného priestoru musia v Bratislave vydržať dlhodobo. Aj napriek snahám mesta a mestských častí, metropola jednoducho nie je tak bohatá, aby dokázala pred väčšinou ľudí ospravedlniť prerábanie nedávno dokončených úprav. Z tohto dôvodu by tak mali všetky intervencie vychádzať z vopred stanovenej koncepcie, mať vysokú úroveň a byť kvalitne udržiavané.

Doteraz boli problémom všetky tri podmienky. Pokrok azda nastal v koncepčnosti, ale iba na strane Hlavného mesta – toto postupne prijíma dokumenty a vízie, vrátane jednotlivých sekcií Manuálu verejných priestorov alebo Technických listov. Pred ich vznikom však zrealizovalo niekoľko sporných zásahov (asfaltové chodníky na Palisádach alebo Radlinského) a bez vôle mestských častí nedokáže vyžadovať, aby tieto mestské koncepcie dodržiavali. O zlepšení v iných otázkach je ešte skoro hovoriť.

Lepšia úroveň verejného priestoru v Bratislave je každopádne jednou z kľúčových tém súčasnosti. Na rozdiel od minulosti, dnes je zreteľné, že ide o prioritu. Mesto z toho musí vyťažiť čo najviac a využiť všetky možnosti, ako zapojiť do realizácie zmien externých partnerov – tak, ako sa to podarilo pri NBS, na zastávke Žilinská, pri Avione a s určitými výhradami aj na nábreží. Zároveň je potrebné, aby boli existujúce koncepčné dokumenty aktívne využívané v čo najväčšej miere a prípadne postupne skvalitňované.

Ak sa to podarí, budú podobné úpravy, ako v tomto článku, bežnou súčasťou života v čoraz príťažlivejšom meste. Nepôjde o stále ešte pomerne výnimočné aktivity, ktoré len po troškách menia obraz zanedbanosti a úpadku. Lebo aj napriek ekonomickým úspechom, presne tak Bratislava ešte stále vo veľkej miere pôsobí.  

 

Fotografie z 1.8.2021 a 5.7.2021 (parčík Krížna - Karadžičova). Pozrite si meniace sa verejné priestory vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Priestor pred NBS, 1.8.2021
  • Priestor pred NBS, 1.8.2021
  • Zdroj: NBS
  • Zastávka Žilinská, 1.8.2021
  • Určité úpravy sa realizujú aj na Rudnayovom námestí, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Nábrežie, 1.8.2021
  • Parčík Krížna - Karadžičova, 5.7.2021
  • Parčík Krížna - Karadžičova, 5.7.2021. Úprava bude plne dokončená po odstránení bariér, vrátane reklamy

Súvisiace články

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube