Author photoAndrej Sárközi 23.03.2023 14:32

Mesto získalo dlhoočakávané povolenie: Modernizácia Ružinovskej radiály sa posúva

Skvalitňovanie verejnej dopravy je označované za prioritu z hľadiska rozvoja mesta. Magistrát preto roky pripravuje komplexné rekonštrukcie jednotlivých električkových radiál. Jedna z takýchto modernizácií sa už mala začať, no neudialo sa tak. Ružinovská radiála sa dlho trápila so získaním potrebných povolení, po dlhej dobe však nastal progres.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Električková doprava je nosným systémom mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, pričom cieľom Hlavného mesta je rozšíriť radiály do najľudnatejších častí metropoly. Popri týchto zámeroch sa pracuje aj na rekonštrukcii už existujúcich, kde je cieľom zvýšiť ich technicky zaostalú úroveň. Jednou z takých je Ružinovská radiála, kde boli staršie časti trate naposledny modernizované v roku 1990. Niektoré časti však už prešli obnovou v roku 2008 (Trnavské mýto – Líščie nivy). 

Obnova sa tak týka najmä zastaraného úseku medzi Americkým námestím v Starom Meste po Krížnu a následne úseku medzi Líščími nivami a Chlumeckého v Ružinove. Trať pretína významné lokality – Krížnu ulicu, Trnavské mýto, Miletičovu, okolie Štrkovca, nemocnice v Ružinove a ďalšie. Ide teda o dopravne dôležitú tepnu, na ktorej modernizáciu prebehlo zisťovacie konanie EIA ešte v roku 2015. Problémom ale bola projektová dokumentácia, ktorú sa nepodarilo dokončiť načas. V roku 2018 sa začala projektová dokumentácia obstarávať opäť, zmluva bola podpísaná v októbri 2019. Víťazom sa stal Dopravoprojekt. V roku 2020 mesto dodatkom k zmluve zmenilo požiadavky na projektovanie niektorých priestranstiev.

Pôvodne mala byť dokumentácia dokončená v lete roku 2021, termín sa však posunul na december roku 2022, čo oddialilo celú realizáciu. Predpokladom totiž bolo spustenie prác už v novembri 2022. Teraz je plánované začatie prác v marci roku 2024 a skončiť by sa mali v októbri 2025.

Galéria

  • Ružinovská radiála by mala byť zazelenená. Zdroj: Google Maps
  • Nové riešenie Amerického námestia. Zdroj: Dopravoprojekt
  • Nové riešenie Krížnej. Zdroj: Dopravoprojekt
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Magistrátu tiež chýbalo územné rozhodnutie, územné konanie bolo totiž ovplyvnené pripomienkami viacerých dotknutých strán, prípadne strán, ktoré sa pri posudzovaní cítili byť opomenuté. Všetky podklady pre vydanie územného rozhodnutia boli doplnené vo februári tohto roka. Hlavné mesto tak dnes konečne získalo potrebné povolenie – mestská časť Ružinov, ako príslušný stavebný úrad, vydala začiatkom marca tohto roka územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Ambíciou tejto modernizácie nie je len zlepšenie rýchlosti či spoľahlivosti električkovej dopravy, ale aj radikálne zvýšenie jej atraktivity, spoločne so zvýšením úrovne priľahlého verejného priestoru. Preto súčasťou projektu nie sú len trate a zastávky, ale aj úpravy celých ulíc.

Modernizácia Ružinovskej radiály predpokladá prebudovanie 5 kilometrov dlhej dvojkoľajnej trate, z čoho na 3,75 km vznikne úplne nová trať. Rozdelená je na tri úseky. Prvý sa nachádza medzi Americkým námestím a Krížnou (zastávka Legionárska), druhý medzi Krížnou a Líščími nivami (teda už zrekonštruovaný úsek) a tretí až po Chlumeckého, resp. Čmelíkovu. Prevádzková rýchlosť by mala dosiahnuť 50 kilometrov za hodinu.

Predkladaný projekt predpokladá úpravu dopravných tokov, čo umožní rozšírenie verejného priestoru aj zelene, doplnenie cyklotrasy či lepšie a jednoduchšie prestupy medzi električkami a trolejbusmi. Revitalizáciou by malo prejsť Odborárske námestie aj Krížna, ktorá sa zrekonštruuje od fasády k fasáde. Súčasťou tejto premeny bude predláždenie chodníkov, výsadba zelene, doplnenie mobiliáru, reorganizácia parkovania alebo zriadenie cyklopruhov.

Úpravy sa predpokladajú aj na Ružinovskej. Spojiť by sa mali s pripravovanou výstavbou cyklotrasy holandskej úrovne, ktorá môže radikálne zvýšiť kvalitu cyklodopravy v Bratislave. Premenou prejdú aj križovatky, ktoré budú prispôsobené električkám aj bicyklom. V úseku Legionárska – Líščie nivy, kde sa modernizácia trate uskutočnila v roku 2008, sa zrealizujú modernizačné úpravy nástupíšť a prístreškov na zastávkach Saleziáni a Líščie nivy. Rovnako pribudnú bezbariérové priechody, výmena stožiarov, verejného osvetlenia a doplnené budú informačné panely na zastávkach. 

Vybudovaná bude aj nová meniareň, nachádzať sa bude v obratisku električiek na konci Ružinovskej ulice. Pôjde o prízemnú budovu v tvare kvádra so suterénom s plochou strechou. Rekonštrukciou prejde okolie meniarne, resp. prístupová komunikácia.

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

V územnom rozhodnutí patria k najnovším stanoviskám pripomienky od Starého Mesta. Mestská časť napríklad nesúhlasí so zrušením cestného smeru Krížna ulica – Centrum a žiada tento priamy smer zachovať. Navrhované riešenie, výjazd od Krížnej ulice, bude po zavedení opatrení umožnený iba vpravo na Májkovu ulicu s pokračovaním na Floriánske námestia a okolo ČSPH. Predĺži tak trasu a zároveň bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, s čím Staré Mesto nesúhlasí. 

Ružinov sa rovnako vyjadril k projektu s niekoľkými pripomienkami. Mestská časť chce zachovať autobusové zálivy a situovanie zastávok MHD (Tomášikova smer centrum a Súmračná v oboch smeroch). Medzi ulicami Súmračná a Jadrová požaduje vytvoriť obratisko pre motorové vozidlá, aby bolo vodičom umožnené obrátiť sa cez električkovú trať. 

Mesto tak po problémoch s realizáciou druhej etapy Petržalskej radiály pomaličky pripravuje aj modernizáciu Ružinovskej. Konečne v tomto smere zaznamenalo pokrok, hoci o zelenú k realizácii ešte pre Magistrát nejde. Potrebné je stavebné povolenie a organizácia súťaže na zhotoviteľa stavby. Podľa dnešných predpokladov má byť ukončená v lete tohto roka.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo už v minulosti prízvukoval, že všetko bude závisieť od dostupnosti finančných prostriedkov. Projekt sa bude realizovať z eurofondov a podľa štátnej expertízy boli odhadované náklady viac ako 80 miliónov eur. Je však pravdepodobné, že medzičasom sa ešte zvýšili.

 

Krížna prejde redizajnom od fasády k fasáde. Zdroj: Google StreetView

 

Bratislava tak pomaly smeruje ku zlepšeniu stavu električkových tratí. Ružinovská radiála nie je jedinou, ktorá má prejsť zmenami. Len nedávno bola oznámená pozitívna správa v prípade Vajnorskej radiály. Mesto žiada o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu časti trate. V zámere národného projektu je členená na viaceré segmenty – od Kuchajdy po obratisko pri Železničnej stanici Nové Mesto, od Kuchajdy po Jurajov dvor a od zastávky Jurajov dvor po Zlaté piesky. Súčasťou modernizácie by mala byť aj oprava zastávok a ich mobiliáru.

Podľa tohto zámeru by chcelo mesto v rámci nenávratného finančného príspevku zrekonštruovať aj štvoricu meniarní (Februárová, Krasňany, Záhumenice, Dolné Hony). Celková suma nenávratného finančného príspevku tak dosahuje sumu 56.706.934,98 eur. 

Okrem rýchlejšej a pohodlnejšej jazdy prinesú modernizácie týchto radiál širšie a dlhšie zastávky, nový mobiliár a elektronické tabule, debarierizáciu, osvetlenie, cyklopriechody a ďalšie úpravy. Pre kvalitu verejnej dopravy v hlavnom meste tak ide o zásadnú správu. Používanie verejnej dopravy sa môže stať omnoho príjemnejším zážitkom. Kým to tak bude, ale ešte prejde veľa času. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube