Author photoAdrian Gubčo 02.11.2022 13:33

Bratislava získa cyklotrasu holandskej úrovne. Vyvolať môže cyklorevolúciu

Posledné roky sa v Bratislave niesli skôr v znamení sľubov, zameraných na zvýšenie úrovne cyklotrás. Pribudlo síce viacero cyklistických koridorov alebo ochranných pruhov, naozaj kvalitných, širokých a segregovaných úsekov vzniklo minimum. Čoskoro by sa to mohlo zmeniť, keďže na rysovacích doskách je dnes  trasa, ktorá svojou úrovňou takmer dosahuje holandskú kvalitu.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia

Staronové vedenie Hlavného mesta pri svojom nástupe pred štyrmi rokmi sľubovalo vznik najprv 25 a potom až 75 kilometrov segregovaných cyklotrás. Z tohto sľubu sa podarilo splniť málo a dnes sa trošku zmenila aj rétorika – zo slova „segregovaných“ sa stalo „bezpečných“. Problémom bol nedostatok kapacít aj dokumentácií. V najbližších štyroch rokoch sa však majú ľady konečne prelomiť: mesto už má minimálne v hrubých rysoch pripravených niekoľko projektov, ktoré bude priebežne realizovať.

Ako konštatuje Cyklokoalícia, občianske združenie, venujúce sa rozvoju cyklistickej a pešej dopravy, vlajkovou loďou by medzi nimi mohla byť Ružinovská radiála (odborne nazývaná R16), ktorá spojí centrum mesta (Námestie SNP) s druhým najväčším bratislavským sídliskom. Predmetom riešenia nového projektu, resp. štúdie z roku 2021, je úsek medzi Karadžičovou a Astronomickou. Ak sa ho podarí zrealizovať minimálne na úrovni, akú prezentuje štúdia, ružinovskí cyklisti získajú v podstate koridor, kvalitou presahujúci doterajšie realizácie a takmer sa približujúci k cyklodiaľnici.

Riešenú trasu možno rozdeliť na viacero úsekov. Prvým z nich je sekcia medzi Karadžičovou a Bajkalskou. Ako popisuje Cyklokoalícia, koridor sa začína za trolejbusovou zastávkou Karadžičova, kde sa mení z vyhradeného pruhu pre cyklistov na vozovke na samostatné segregované cestičky po jednotlivých stranách Záhradníckej. Na križovatke majú pribudnúť cyklopriechody cez všetky ramená, pričom pribudnú aj zárodky okružnej cyklotrasy O2, ktorá bude vedená popri Karadžičovej ulici. Nový cyklopriechod vznikne aj pri vyústení Jelačičovej alebo Svätoplukovej, kde štúdia naznačuje novú trasu, smerujúcu na Kvačalovu. Križovatka Záhradníckej a Miletičovej obsahuje cyklopriechody len čiastočne, keďže podobu priestoru zásadne ovplyvní budúca električková trať na Košickej.

Priestorové podmienky spôsobia, že pri Saleziánoch bude severná vetva cyklotrasy viesť po vozovke vo vyhradenom pruhu šírky 1,5 metra, pravdepodobne oddelenom obrubníkom. Jazdné pruhy sa zúžia na 3 metre. Cyklopriechod bude pri vyústení Jégého, čím vznikne aj teoretické napojenie na cyklotrasu na tejto ulici. Zúžené podmienky sú aj pri zastávke Líščie Nivy, kde budú musieť cyklisti v prípade stretu s autobusom počkať za zastávkou. Na južnej strane povedie trasa poza zastávku. Napokon, zúženie cyklotrasy nastane pod podjazdom pod Bajkalskou, kde budú mať jednotlivé cestičky 1,5 metra.

Na Ružinovskej ulici sú však podmienky lepšie. Na južnej strane ulice bude viesť komfortná obojsmerná cyklotrasa, ktorá sa bude zároveň napájať na úsek, smerujúci na cyklotrasu R26 po Trenčianskej. Na severnej bude zdieľaný pohyb chodcov a cyklistov. Výnimkou bude vyústenie Herlianskej, kde bude zriadený cyklopriechod spoločne so zárodkom budúcej obojsmernej cyklotrasy na severnej strane Ružinovskej. Veľkou premenou prejde križovatka Ružinovskej a Tomášikovej, kde sa majú vysunúť nárožia, aby bolo možné zabezpečiť bezpečné prechádzanie cyklistov na jednu fázu. Na Tomášikovej vzniknú zárodky cyklotrasy O5.

Od tejto križovatky budú obojsmerné cyklotrasy po oboch stranách ulice, na severnej zatiaľ po Jadrovú ulicu. Na južnej strane je komplikovaným miestom parkovisko pri projekte City House Ružinov. Riešenie zo štúdie, navrhujúce prejazd cyklistov cez parkovisko, je Cyklokoalíciou označované za nepravdepodobné. Okrem toho by však už mala trasa nasledovať hladko ďalej až po obratisko električiek, kde sa má napojiť na pripravovanú cyklotrasu po Hradskej ulici.

Napriek určitým drobným nedostatkom by malo ísť s prehľadom o jeden z najkvalitnejších projektov rozvoja cyklodopravy v Bratislave. „Trasa ponúkne kvalitný a príjemný koridor na bezpečnú cestu na bicykli. Na projekte je potrebné oceniť konzistentnosť návrhu a nekompromisnosť v dodržiavaní stanoveného štandardu cyklotrás,“ hodnotia cykloaktivisti. Radiála bude charakteristická dnes preferovaným materiálovým riešením z červeného asfaltu, väčšina jednosmerných úsekov bude mať dva metre, obojsmerné tri. Vďaka tomuto riešeniu bude použiteľná pre všetky generácie cyklistov, pričom Cyklokoalícia dokonca hovorí o potenciáli pre cyklorevolúciu.

Otázkou ostáva ešte dátum realizácie. Pripravená je len štúdia, čo znamená, že mesto musí prejsť územným či stavebným konaním a miestami aj majetkovoprávnym vysporiadaním. Na druhej strane, azda aspoň časť projektu by sa mohla „zviezť“ s modernizáciou Ružinovskej radiály, teda komplexnou rekonštrukciou električkovej trate. Ak by sa to podarilo, z Ružinovskej ulice sa stane moderná trieda s atraktívnymi možnosťami pre využívanie alternatívnych foriem dopravy.

Galéria

 • Záhradnícka pri vyústení Jelačičovej. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Križovatka Záhradnícka - Karadžičova. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Vyústenie Svätoplukovej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Križovatka Záhradníckej s Miletičovou. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Vyústenie Jégého. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Líščie Nivy. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Podjazd pod Bajkalskou. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Nemocnica Ružinov. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Vyústenie Herlianskej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Križovatka Ružinovskej s Tomášikovou. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Vyústenie Jašíkovej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Komplikovaný prechod parkoviska pri City House Ružinov. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia
 • Vyústenie radiály pri Astronomickej. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / Cyklokoalícia

Projekt Ružinovskej cyklistickej radiály bol predstavený len niekoľko dní potom, ako bol odhalený zámer inej radiály, ktorá prinesie vznik koridoru na Mlynských nivách medzi Bajkalskou a Hraničnou. Aj tento sa prezentuje dobrou kvalitou, čo azda potvrdí aj realizácia. Prebehnúť by mala už v priebehu budúceho roka. Pôjde o prvý úplne nový úsek, naplno prezentujúci nové štandardy kvality, o ktorých Hlavné mesto doteraz viac hovorilo, ako ich aj napĺňalo.

Príslušní ľudia na Magistráte upozorňujú, že prekonanie nedostatkov v plánovaní a príprave nových úsekov bolo zdĺhavé a len teraz budú viditeľné konkrétne výstupy. Za pravdu im dáva aj Cyklokoalícia, ktorá už nejakú dobu naznačuje, že sa skutočne pripravujú zaujímavé zmeny. Nové kvalitné úseky sa údajne pripravujú aj na Račianskej či Karloveskej radiále alebo v Petržalke na okruhu O4, vedúcom po Rusovskej ceste, Námestí hraničiarov (tu už existuje), Furdekovej, Poloreckého, Gettingovej a ďalej smerom na hrádzu.

Pochybnosti verejnosti sú napriek tomu veľké. Výrazne k tomu prispieva Hlavné mesto, ktoré zanedbáva komunikáciu. Cyklokoalícia pripomína, že v minulosti, v rokoch 2010-2014, sa síce pripravovalo menej projektov, práca na nich sa však veľmi otvorene prezentovala smerom navonok. Združenie si muselo informácie o tomto i o ďalších zámeroch priamo vyžiadať. V tomto smere tak nejde o novú úroveň komunikácie, ktorú mesto sľubovalo taktiež.

Je to škoda, keďže vznik cyklistického mesta nie je len o infraštruktúre. Je to aj o budovaní kultúry, čo si vyžaduje aktívnu spoluúčasť samosprávy. Vznik kvalitných cyklotrás, križovatiek, stojanov, zdieľaných systémov a ďalších opatrení nepochybne pomôže. Verejnosť však musí predovšetkým zmeniť vnímanie, že bicyklovanie nie je záležitosťou turizmu a ani výlučne mladých zdravých ľudí. Práve naopak, ide o riešenie pre všetkých. Odmenou bude čistejšie, tichšie, funkčnejšie a lepšie mesto.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube