Author photoAdrian Gubčo 26.10.2022 19:42

Prvá naozaj kvalitná cyklotrasa. Hlavné mesto pripravuje nový úsek na Mlynských nivách

Pred štyrmi rokmi bol rozvoj cyklodopravy stanovený ako jedna z priorít nového vedenia Hlavného mesta. Dnes to isté vedenie pripúšťa, že v tomto ohľade zlyhalo a nedokázalo zabezpečiť výstavbu nových kvalitných cyklistických úsekov. Jedným dychom však dodáva, že sa to čoskoro zmení. Príkladom má byť cyklotrasa na Mlynských nivách, ktorá má spĺňať medzinárodné štandardy.

Ilustračné zábery. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Ilustračné zábery. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Na Mlynských nivách v úseku medzi Bajkalskou a Hraničnou ulicou sa o umiestnení kvalitnej cyklotrasy hovorí už dlhšie. Dnes sa tu nachádza úsek s typickou bratislavskou úrovňou – teda chodník so zmiešaným pohybom chodcov a cyklistov. Jediným dôkazom, že tu je umožnený pohyb bicyklov, je dopravné značenie. Platí to aj napriek tomu, že by tadiaľto mala prechádzať významná mestská cyklotrasa, radiála R17, hoci nie je pre cyklodopravu úplne kľúčová.

Mesto tak začalo tento úsek riešiť ako jeden z prioritných, keďže ide o vhodné miesto, kde sa dá otestovať nový prístup k rozvoju tohto typu dopravy. Vedenie Magistrátu avizovalo, že chce vybudovať do konca roka 2022 približne 25 kilometrov segregovaných cyklotrás, ktoré majú spĺňať vysoké kvalitatívne parametre. Už dnes sa v praxi ukazuje, že inšpiráciou je predovšetkým Holandsko, ktoré je v tomto smere globálnym lídrom. Doterajšie pokusy o takéto cyklotrasy však dopadli rozporuplne.

Tentokrát by sa to ale malo zmeniť. Ako hodnotí vo svojom článku Cyklokoalícia, pripravovaný projekt vytvára predpoklad na vznik kvalitnej cyklotrasy podľa holandských štandardov, môže ísť dokonca o v mnohých ohľadoch vzorový príklad aplikácie nových riešení. Dnes je už vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, nový úsek by tak mohol byť v optimistickom prípade realitou už na budúci rok.

Na Mlynských nivách tak vznikne trasa v podobe dvoch jednosmerných komunikácií na jednotlivých stranách ulice. Trasa bude výškovo oddelená od vozovky, jej povrch bude ako pri iných nových trasách z červeného asfaltu. Šírka jednosmerného pruhu bude štandardne 2,1 metra, miestami však až 2,3 metra a v stiesnených priestoroch 1,5 metra. Chodník aj cyklotrasa budú kontinuálne, autá budú musieť dať pri križovaniach dať prednosť cyklistom. Priestor pre chodcov bude široký 1,5-2,5 metra. Vhodne je riešený aj priechod pri Bajkalskej alebo križovanie s cyklotrasou O4 na Prístavný most.

Cykloaktivisti dodávajú, že tento úsek prinesie napojenie developmentu Nuppu a umožní spojenie s cykloradiálou na Trenčianskej ulici, ktorá je aj so svojimi pokračovaniami pravdepodobne jedinou dokončenou radiálou v Bratislave. Náročnejšou úlohou bude podľa Cyklokoalície budúce pokračovanie R17 po Mlynských nivách k autobusovej stanici a predovšetkým prekonanie Bajkalskej ulice.

 

Mesto sa v poslednej dobe zameriavalo skôr na maľovanie nových cyklopruhov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Bude tak trvať približne päť rokov od zmeny vedenia, kým vznikne prvá naozaj kvalitná cyklotrasa. Magistrát vysvetľuje, že plány narazili na realitu, keď neboli k dispozícii predpripravené projekty ani aparát, ktorý by ich bol schopný rýchlo vytvárať a obstarávať. Tento problém sa podarilo prekonať len celkom nedávno. Pokiaľ však išlo o prioritu, je zvláštne, že sa príslušné pozície obsadili relatívne neskoro.

Je to škoda, keďže mesto malo počas pandémie jedinečnú príležitosť na zriadenie dočasných cyklopruhov, ktoré sa mohli medzičasom stať trvalými. To isté platí aj v prípade niekoľkých úsekov, kde síce vznikli lepšie podmienky pre cyklodopravu, s niekoľkými jednoduchými zásahmi však mohli byť naozaj kvalitné. Príkladom je Vajnorská ulica, kde sa síce dosiahlo zlepšenie presunom cyklistov za rad parkujúcich áut – čo je riešenie pôvodom z Kodane – po miernom stavebnom oddelení by ale išlo o skutočne silný posun. Komplikovanejšie zásahy sa nezrealizovali prakticky vôbec a ak áno, vypracovali ich projektanti v službách developerov.

Výraznejšie prírastky by mali byť viditeľné až v budúcich rokoch. Z týchto je známy plán na výstavbu segregovanej cyklotrasy pri Hradskej ulici vo Vrakuni, popri električke v Petržalke a priblížiť by sa mala aj výstavba úseku, spájajúceho Jarovce s Rusovcami. Mesto sa dohodlo s developerom Corwin, ktorý pripraví štúdiu cyklotrasy pozdĺž značnej časti Račianskej, popri tej istej ulici vybuduje nový úsek pri svojom projekte aj Penta Real Estate. Z nových trás možno spomenúť aj sekcie, súvisiace s výstavbou Eurovey, prestavbou Chalupkovej a Košickej ulice, úpravou Velehradskej alebo časti Mlynských nív pri Novom Apolle. Bez súkromných investorov by boli prírastky len veľmi obmedzené.

Hlavné mesto tak bude musieť výrazne zabrať a preniesť príklad z Mlynských nív medzi Bajkalskou a Hraničnou aj na iné miesta. Nemožno pritom zabudnúť na základný imperatív: maľovanie pruhov nie je výstavba cyklotrás. Skutočným zlepšením sú až stavebne oddelené úseky, kde sa nebudú obávať pohybovať aj najohrozenejší cyklisti, teda deti alebo seniori. Až potom si bude Bratislava môcť povedať, že je mestom s kvalitnou cykloinfraštruktúrou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube