YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.12.2021 17:57

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Úvodom, tak ako pred rokom platí, že z úplne nových tratí je jediným reálne rozbehnutým a konkrétnym projekt Petržalskej radiály. Ostatné zámery sú skôr v rovine štúdie. O niečo lepšie sú na tom modernizácie či rekonštrukcie tratí, z ktorých sú v príprave viaceré veľké a významné projekty. Vízia špičkového stavu bratislavskej siete, čo do kvality aj rozsahu tratí, je stále extrémne vzdialená. Na druhej strane, nemožno uprieť, že určité zlepšenia nastávajú. Električková doprava sa konečne začína brať ako nosný dopravný systém.

Tým bola, aspoň podľa vyjadrení mesta, už dlhé roky predtým, zlepšenia však prichádzali len veľmi pomaly. V najhoršom stave bola v prvých rokoch minulej dekády. Niektoré úseky, napríklad v tuneli alebo trať na Hlavnú stanicu, museli byť dokonca pre zlý stav uzavreté. Od tohto dna sa však Bratislava postupne odrazila. Hoci aj dnes ešte ostávajú v meste kúsky tratí v katastrofálnom stave (napríklad okolie Železničnej stanice Nové Mesto), pribúdajú aj inovácie v podobe bezbariérových zastávok a zelených koľajísk.

Najbližšie roky, resp. desaťročie, majú podľa predstáv aktuálneho vedenia Magistrátu priniesť radikálny rozvoj kvality aj rozsahu siete. Nové trate zlepšia napojenie viacerých sídlisk, skvalitnia obsluhu downtownu, lepšie prepoja električky so železnicou a prinesú skvalitnenie verejného priestoru a výzoru mesta. Ide o ambiciózne plány, zvlášť na pomery pomerne chudobnej Bratislavy. Pozrime sa bližšie na konkrétne informácie ohľadne jednotlivých zámerov.

 

Petržalská električková radiála, 2. etapa

Najvýznamnejším aktuálnym projektom je samozrejme pokračovanie výstavby Petržalskej radiály, ktoré sa konečne rozbehlo v priebehu predminulého týždňa. Ide o vyvrcholenie roky trvajúceho procesu, ktoré bolo takmer až do štartu výstavby spojené s kontroverziami. Tie sa týkajú najmä plánovaného termínu dokončenia – nová trať má byť v prevádzke do konca roka 2023.

Zhotoviteľ, konzorcium Združenie NS MHD PETRŽALKA má dovtedy vybudovať 3,78 kilometrov dlhú dvojkoľajnú trať so siedmimi zastávkami, štyrmi mostami, deviatimi prebudovanými križovatkami a cyklodiaľnicou v dĺžke šesť kilometrov. Okrem toho sa opraví aj 490 metrov existujúcej trate a zrealizujú sa rozsiahle zelené úpravy. Prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich denne v každom smere, cesta z konečnej v Janíkovom dvore na Šafárikovo námestie by mala trvať 12 minút. Električky budú premávať v špičke každé dve minúty.

Harmonogram je nastavený pomerne tesne, a to do takej miery, že prevádzka na trati bude spustená ešte predtým, ako bude úplne všetko dokončené. Snahou je totiž využiť ešte financovanie z programového obdobia 2013-2020, keďže projekt je z väčšej časti hradený z eurofondov. Mesto sa na možnosť, že nie všetko bude dokončené, pripravuje. „Projekt zahŕňa aj práce, ktoré súvisia s novou traťou, ale nie je nevyhnutné ich mať dokončené skôr, ako bude električka premávať,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Tieto práce sa môžu dokončovať aj po roku 2023, v zmluve je na zrealizovanie celej stavby stanovených 27 mesiacov. Ak nastane situácia, že by sa projekt výstavby petržalskej električky nestihol dokončiť do konca roka 2023, intenzívne pracujeme na tom, aby peniaze určené pre bratislavskú dopravu zostali v Bratislave.“

Mesto preto pripravilo náhradné projekty, ktoré sa budú financovať z nevyčerpaných peňazí, aby neprepadli. Patria k nim modernizácie a predĺženia trolejbusových tratí, modernizácie údržbových základní v depe Jurajov dvor a vo vozovni Krasňany alebo nákupy nových vozidiel. Detaily mesto zverejnilo v rámci rokovania Mestského zastupiteľstva na začiatku novembra.

Samotná trať má po dokončení priniesť výrazné zlepšenie dopravnej situácie v Petržalke, a to aj vďaka zabezpečeniu prestupov medzi autobusmi a električkami. Autobusy tak budú cestujúcich, ktorí to nebudú mať k trati tak blízko, k električke zvážať. Ide o bežný jav v mestách, kde funkciu nosnej dopravy tvorí metro. V Bratislave je (alebo bude) tento systém založený na kombinácii električiek a vlakov. V prípade železnice je však potrebné dobudovať nové zastávky v kontakte s električkami. To sa týka aj Petržalskej radiály.

Výhľadovo sa totiž uvažuje nad vznikom Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Janíkov dvor, pričom električková trať by sa potiahla k tomuto TIOPu. Mesto sa k tejto vízií nestavia odmietavo. „Projekt výstavby trate v lokalite Janíkov dvor uvažuje s realizáciou električkovej zastávky „Janíkov dvor“ a tiež realizáciou prevádzkového a technologického zázemia pre električky, ktoré predstavuje hlavne nová trakčná meniareň a hala pre prevádzkové ošetrenie električiek. Hlavné mesto uvažuje o možnosti vzniku ďalšej zastávky v Janíkovom dvore, ktorá by nadväzovala na nový TIOP,“ potvrdzuje K. Rajčanová. Nezabúda však dodať, že to nie je len v kompetencii mesta. „Tento projekt bude závislý od budúceho rozvoja železničnej infraštruktúry v rámci BA. V súčasnej Štúdii realizovateľnosti uzla Bratislava nie je tento TIOP odporúčaný. Uvedený TIOP bude posudzovaný po dokončení všetkých developerských projektov v území.“

Tieto developerské projekty sa však netýkajú Slnečníc, cez ktoré bude trať prechádzať, ale najmä rozvoja v Rusovciach alebo Rajke. Kým v prvom menovanom prípade sa určitá expanzia očakáva – hoci najmä v jej severnej časti – budúcnosť Rajky preveria aj dopady pandémie koronavírusu COVID-19 a ochota ľudí riskovať uzatvorenie hraníc, pred pandémiou roky neslýchaného javu.

 

Predĺženie Petržalskej električkovej radiály je konečne vo výstavbe. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Električková vetva Pribinova – Košická

Nová vetva, ktorá má prepájať Petržalskú a Ružinovskú radiálu koridorom cez Pribinovu, Košickú a čiastočne Miletičovu ulicu, sa považuje za jeden z hlavných nástrojov k zvládaniu problémov dopravy v novom centre mesta, teda bratislavskom downtowne. Zámer je dôležitý aj kvôli budúcemu napojeniu trate, ktorá má viesť do Prievozu, Podunajských Biskupíc či Vrakune. S víziou prišiel ešte pred niekoľkými rokmi developer J&T Real Estate, po preskúmaní a analýze možností sa s ňou stotožnilo aj Hlavné mesto.

Uplynulý rok priniesol zásadný posun, keďže koridor trate bol zanesený do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Bez súladu s plánom by sa žiadna trať budovať nemohla, zmenou plánu sa tak prekonala zásadná prekážka. Len to však nestačí, keďže trať je dlhodobo kritizovaná časťou verejnosti z viacerých dôvodov – kritici namietajú predovšetkým jej vedenie popred novú budovu Slovenského národného divadla, čím sa má narušiť verejný priestor námestia pred budovou. Druhou zásadnou výhradou je ohrozenie predstavení v divadle v dôsledku hluku a vibrácií. SND navyše tvrdí, že má v úmysle verejný priestor využívať pre organizáciu exteriérových podujatí.

Zriaďovateľ SND a vlastník pozemkov, Ministerstvo kultúry SR, preto nesúhlasí s uvoľnením priestoru v prospech výstavby trate. Nesúhlasilo ani s kompromisným riešením, ktorým je traťová slučka okolo divadla, používaná počas podujatí. Tento kompromis je do Územného plánu zanesený taktiež. „Mesto má voči stovkám tisícom obyvateľov Bratislavy zodpovednosť zabezpečiť fungujúci nosný dopravný systém, ktorý predíde kolapsu v zóne. Proces prípravy novej električkovej trate sme už nemohli odkladať,“ hodnotí K. Rajčanová. „Diskusia s ministerstvom sa tak presunie z územno-plánovacieho procesu do viacstupňového procesu umiestňovania, povoľovania a prípravy stavby a vo výsledku postavíme tú trať, s ktorou bude súhlasiť ministerstvo ako vlastník pozemkov.“

Aby mesto predstaviteľov ministerstva a SND presvedčilo, že trať divadlu neublíži, zriadilo odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na danú problematiku zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska za účelom vyhodnotenia najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym dopadom trate na divadlo. V komisii sú aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR a SND. Experti sa zhodli, že za prijatia náležitých opatrení je možné zabrániť negatívnym vplyvom na prevádzku divadla. 

Magistrát si vo výsledku nepripúšťa, že by sa trať nakoniec nestavala, a nepripravuje ani žiadne dočasné riešenia – napríklad postaviť trať od Pribinovej po Miletičovu s tým, že by spojenie so Šafárikovým námestím dobudovalo neskôr. „S budovaním iba čiastočného rozsahu trate bez zapojenia do siete električkových tratí v pozícii Šafárikovho námestia neuvažujeme,“ hovorí Rajčanová.

Termíny výstavby napriek tomu možno odhadnúť len sotva. Dokumentácia pre územné rozhodnutie by už mala byť viacmenej pripravená, pri chýbajúcom súhlase vlastníkov pozemkov ale môže trvať dlhé roky, kým sa reálne začne stavať. Aj keby ministerstvo zajtra zmenilo názor, trať nebude v prevádzke skôr ako v druhej polovici tejto dekády. Financovať sa bude pravdepodobne z eurofondov, 10 miliónov eur prisľúbil aj vyššie zmieňovaný developer.

 

Trať popred novú budovu SND je zanesená do Územného plánu, prekonať však musí odpor samotného SND. Zdroj: J&T Real Estate

 

Prievozsko-Biskupická radiála

Na trať na Košickej má nadviazať Prievozsko-Biskupická radiála, ktorá prepojí centrum mesta s juhovýchodnými štvrťami a sídliskami vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach. Po dokončení Petržalskej radiály pôjde o najľudnatejšie časti Bratislavy, ktoré nedisponujú električkovou traťou. V posledných rokoch možno badať silnejúci záujem o expanziu siete týmto smerom.

Hlavné mesto už dlhšie tvrdí, že možnosti vedenia trate analyzuje. Už v priebehu minulej jesene malo odhaliť štúdiu, kde by určilo presnú trasu radiály. Kľúčovou otázkou ostáva, či bude trať vedená po ulici Mlynské nivy, alebo po Prístavnej. „Hlavné mesto participuje na príprave urbanistickej štúdie. Predpoklad je, že bude hotová v roku 2022,“ popisuje aktuálny stav hovorkyňa mesta. „Štúdia preveruje viaceré alternatívy riešení. Z pohľadu mesta má vedenie trate po Mlynských nivách väčší potenciál v intenzitách cestujúcich aj z dôvodu blízkej občianskej vybavenosti ako aj hustoty obývaného územia.“

Mesto tým viacmenej opakuje to, čo hovorilo už predtým. Nechce upresniť, či sa radiála, pokiaľ pôjde naozaj po Mlynských nivách, stočí smerom k Slovnaftu už pri Bajkalskej (na východnej strane), Hraničnej alebo dokonca Parkovej, ako to predpokladali štúdie ešte za socializmu. V prospech posledného riešenia hrá vybudovaný podjazd pod diaľnicou D1, ako aj teoretická možnosť napojenia na výhľadovú tangenciálnu (okružnú) trať na Tomášikovej ulici. „Najvhodnejšie riešenie preverí štúdia. Nateraz by bolo predčasné robiť závery, keďže nemáme potrebné dáta na vyhodnotenie,“ zhŕňa Katarína Rajčanová.

O čosi viac Magistrát prezradil v prípade možnej realizácie. Ani v tomto prípade ale nejde o najlepšie správy, keďže projekt má ďaleko od vyjasneného financovania. „Skončenie výstavby a následne spustenie prevádzky sa predpokladá na rok 2030 za podmienky poskytnutia finančných prostriedkov zo strany štátu,“ vysvetľuje Rajčanová. „Investícia bude presahovať 100 mil. EUR, nie je v možnostiach mesta, aby finančne zabezpečilo prostriedky na výstavbu.“

 

Nenápadný objekt pod diaľnicou na Parkovej je v skutočnosti príprava pre električkovú trať. Či tu ale vznikne, je otázne. Zdroj: Google StreetView

 

Predĺženia električkových tratí v Dúbravke a Ružinove

Predĺženia tratí na západe aj východe mesta sú mimoriadne dôležité, keďže sú predpokladom k intenzívnejšiemu zapojeniu železnice do vnútromestskej dopravy. Tak severne od Dúbravky, ako aj v Ružinove sa pripravuje výstavba TIOPov. Dokončené by mali byť údajne do konca roka 2023. Pôvodne sa predpokladalo, že vznik terminálov bude zladený s predĺžením tratí, takže cestujúci budú mať možnosť prestupovať medzi vlakmi a električkami.

Nebude to však celkom tak. Mesto je v oboch prípadoch od realizácie stavieb ešte pomerne ďaleko. „V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi hlavným mestom SR Bratislava a jeho partnermi vo veci spolupráce pri plánovanom predĺžení električkovej trate v trase od obratiska v mestskej časti Bratislava-Dúbravka do územia Bory s jej pokračovaním až do mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, a to pre 1. etapu, po obytný súbor Bory Home I,“ špecifikuje stav v prípade západnej Bratislavy hovorkyňa mesta. „Predpoklad pre spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie je do dvoch rokov. Následne bude spracovávaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Ukončenie povoľovacích procesov, a tým aj začiatok realizácie, je závislý od viacerých faktorov, avšak predpoklad pre začatie realizácie pri priaznivej situácii je do štyroch rokov.“

K partnerom v rokovaniach patria developer Penta Real Estate, budujúci štvrť Bory, a Železnice SR. Rozličným plánom inštitúcií zodpovedá trasovanie trate. Mesto má dnes nasledovnú predstavu: „Uvažuje sa s navrhovanou trasou od obratiska v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, kde električková trať vedená v strednom deliacom páse medzi komunikáciami následne prechádza križovaním Saratovskej ulice do východného zeleného pásu, križuje Agátovú ulicu, pokračuje pozdĺž areálu transformačnej stanice Západoslovenskej distribučnej, a.s. a podúrovňovým križovaním železničnej trate prechádza do úrovňového križovania s cestou II/505 riadenou cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou električkovej dopravy, vedená popri nemocnici BORY až k obytnému súboru Bory Home I., kde bude ukončená obratiskom. V podúrovňovom križovaní električkovej trate so železnicou sa plánuje vybudovanie zastávky MHD.“

Pri Astronomickej ulici v Ružinove sa postupuje taktiež pomalšie. „Mesto pripravilo zadanie na predĺženie električkovej trate k TIOPu Ružinov. Tento rok pripravíme verejné obstarávanie na dodávateľa technickej štúdie. Samotnú štúdiu predpokladáme mať hotovú v roku 2022,“ zhodnotila K. Rajčanová. Od štúdie k vypracovaniu dokumentácií, verejnému obstarávaniu a výstavbe je ešte ďaleko – táto trať bude taktiež dokončená niekedy v druhej polovici dekády.

Na otázku, či sa Magistrát nejako koordinuje so ŽSR ohľadne architektonickej úrovne TIOPov a súvisiaceho verejného priestoru, mesto neodpovedalo.

 

Rozvoj Borov ráta s električkovou traťou. Tá ich lepšie prepojí nielen s Dúbravkou, ale aj novým TIOPom. Zdroj: Penta Real Estate

 

Modernizácie radiál

Hlavné mesto v priebehu minulého roka dokončilo (resp. uviedlo do užívania) rekonštrukciu Dúbravsko-Karloveskej radiály v úseku medzi Záluhami (Damborského) a tunelom. Projekt priniesol komplexnú obnovu trate, spojenú so zvýšením prevádzkových parametrov, skvalitnením zastávok alebo zazelenením podstatnej časti radiály. Nie je však dokonalý – meškalo sprevádzkovanie výťahov na niektorých zastávkach, trať mala problémy s dunením a niektoré úseky nie sú konštrukčne dobre navrhnuté. Mesto sa musí takýchto chýb vyvarovať, keďže pripravuje aj ďalšie modernizácie.

Najbližšie k realizácii je modernizácia Ružinovskej radiály. „Daný projekt sa nachádza vo fáze spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a podali sme žiadosť o vydanie územného rozhodnutia,“ špecifikuje aktuálny stav K. Rajčanová. „Začiatok výstavby je naviazaný na právoplatné stavebné povolenie. Na základe územného rozhodnutia, budeme vedieť verejnosť zodpovedne informovať o prípadnej aktualizácii daného termínu.“ Mesto už má každopádne odhad - do realizácie by trať mala ísť v novembri 2022.

Po dokončení prinesie okrem prevádzkových benefitov ešte veľkorysejšie úpravy verejného priestoru, ako v Karlovej Vsi. Najvýraznejšou zmenou bude celková rekonštrukcia Krížnej ulice „od fasády k fasáde“, po ktorej sa táto veľkomestsky pôsobiaca ulica, v Bratislave do istej miery ojedinelá, stane omnoho príjemnejšou. Pribudnúť tu má zeleň, cyklotrasy aj bezpečnejšie chodníky. Rozvoj cyklotrás sa predpokladá aj pozdĺž Ružinovskej ulice, kde sa má nadviazať na ideu veľkého bulváru. Očakávaná je mierna redukcia počtu zastávok a zlepšenie prestupov.

Pôvodne sa mala spoločne s modernizáciou Ružinovskej radiály realizovať aj modernizácia Vajnorskej radiály. Táto však nie je v takom vysokom štádiu prípravy a do hry vstupujú aj iné projekty. „Čas realizácie modernizácie Vajnorskej radiály je naviazaný na viacero faktorov,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta. „Prvým je dokončenie iných radiál – výstavba Petržalskej radiály a modernizácia Ružinovskej radiály. Snahou mesta aj DPB je hlavne v prípade Ružinovskej radiály minimalizovať prekryv realizácií, aby sa zmenšili negatívne vplyvy na dopravu v smere východne od Bratislavy. Druhý faktor je dostupnosť eurofondov na tento projekt z nového OP Slovensko 2021-2027.“

V každom prípade, mesto sľubuje vysokú kvalitu riešenia, zohľadňujú pripomienky expertov aj miestnych aktérov. „Do projektu Vajnorskej radiály  je zaangažovaná mestská časť rovnako ako odborné organizácie zamerané na dopravu, cyklodopravu, zeleň, KDI, Dopravný podnik Bratislava aj súkromný investor v okolí. Participácia prebieha so všetkými stakeholdermi, ktorí sú v tomto projekte zainteresovaní,“ vypočítava Rajčanová. „Zámerom mesta je začať stavbu modernizácie Vajnorskej radiály do r. 2025. Projekt ovplyvňujú prebiehajúce procesy, ktorými sú územné konanie, stavebné konanie a verejná súťaž na zhotoviteľa.“

Mesto chce zmodernizovať kompletne celý úsek trate od Trnavského mýta po konečnú na Zlatých Pieskoch. Vajnorská ulica by sa mala takisto zrekonštruovať od fasády k fasáde, a to v úseku od Trnavského mýta až po ulicu Za kasárňou. Na rozdiel od Krížnej, verejná participácia sa ale pravdepodobne konať nebude. „Napriek podobnostiam s Krížnou ulicou je situácia na Vajnorskej radiále iná. Hoci na ulici dôjde k zmenám, tieto zmeny sú limitované terajším a plánovaným využitím uličného priestoru,“ podotýka Katarína Rajčanová.

V prípade Vajnorskej radiály treba pripomenúť, že opäť začínajú ožívať úvahy o jej predĺžení až do mestskej časti Vajnory. Aktivizuje sa tu totiž JTRE, ktoré s partnerom pripravuje výstavbu celej novej veľkej štvrte Nové Vajnory. Naznačuje, že pri rád túto zónu napojil na električku a vlak. „Otázka predĺženia trate zo Zlatých pieskov do Nových Vajnôr bude závisieť od navrhnutých parametrov. Okrem iného, aby sa z električiek dalo prestúpiť na vlaky na vajnorskej železničnej stanici, aby existovali možnosti krátkych a bezproblémových prestupov na lokálne aj regionálne autobusové linky a aby v rozvojom území trať prechádzala husto urbanizovaným územím s veľkým počtom potenciálnych cestujúcich,“ zhŕňa požiadavky Bratislavy jej hovorkyňa. Samotné predĺženie je však ešte ďaleko.

Napokon, poslednou nezmodernizovanou radiálou je Račianska. Nedávno bola dokončená menšia rekonštrukcia trate medzi Cintorínom Rača a Záhumenicami, ktorá bola v havarijnom stave. Iné podobné projekty podľa všetkého nie sú bezprostredne pred spustením. „Hlavné mesto sa v súčasnosti s DPB zaoberá možnosťami modernizácie aj Račianskej radiály, pričom jednotlivé termíny prípravy PD a samotnej realizácie závisia okrem iného aj od dostupných finančných prostriedkov alokovaných na tieto projekty,“ konštatuje Magistrát. „V súvislosti s rekonštrukciou tejto radiály sa zatiaľ predpokladá realizácia prác v úseku Vinohrady - Komisárky.“

O rekonštrukcii úseku medzi Záhumenicami a Komisárkami, ktorá mala byť údajne na spadnutie a v réžii Dopravného podniku, mesto nepovedalo nič.

 

S modernizáciou Vajnorskej radiály by mala prísť aj komplexná rekonštrukcia Vajnorskej ulice od fasády k fasáde. Tento rok bola realizovaná menšia obnova, plány mesta by však mala zohľadňovať

 

Ďalší rozvoj a rekonštrukcie tratí

Popri vyššie zmienených projektoch je tu aj niekoľko ďalších, ktoré sú zatiaľ viac hypotetické. Jednou z nich je zámer prepojenia jednotlivých radiál vo východnej časti mesta – Račianskej, Vajnorskej a Ružinovskej, teoreticky dokonca aj Prievozskej – okružnou líniou (tangenciálou), ktorá by mala predbežne viesť po Tomášikovej ulici. Nie je to však bez komplikácii a ujasnené nie je ani vedenie (napokon, spojenie Tomášikovej s Račianskou zatiaľ chýba), nehovoriac o časových plánoch.

Potvrdzuje to nakoniec aj hovorkyňa Magistrátu Katarína Rajčanová. „Jasné riešenie bude známe po tom, ako sa preskúmajú jednotlivé varianty prepojenia, a to najmä z hľadiska cestovných časov, vedenia trate a intenzít prepravených cestujúcich. V súčasnej dobe mesto nepripravuje štúdie potrebné na vyhodnotenie prepojenia.“ Dôvody tohto rozhodnutia sú jednoznačné. „Z hľadiska potenciálneho počtu cestujúcich momentálne táto trať nepatrí medzi prioritné. Mesto sa chce zamerať najskôr na realizáciu tých tratí, kde je už dnes, alebo kde sa do budúcna predpokladá, významný dopyt cestujúcich.“

Inou hypotetickou traťou, no teoreticky oveľa frekventovanejšou a využiteľnejšou, je nové električkové prepojenie Hlavnej stanice a komplexu Nivy s autobusovou stanicou cez Štefánikovu, Suché Mýto a po Námestí SNP smerom na Dunajskú a Mlynské nivy. Takáto trať by umožnila rýchly prechod električiek jadrom Bratislavy a posilnila by význam Námestia SNP ako najdôležitejšieho električkového uzla v metropole – význam, ktorý sa má posilniť po realizácii jeho rekonštrukcie v rámci projektu „Živé námestie“.

Mesto sa na prípadný vznik takejto trate pripravuje aspoň výhľadovo. „Všetky projekty zasahujúce do územia potenciálnej električkovej trate Hlavná stanica - Štefánikova - Nám. SNP - Mlynské nivy sú pripravované tak, aby neznemožnili prípadnú realizáciu tejto električkovej trate,“ tvrdí Rajčanová. Okrem zmieňovanej rekonštrukcie sa pripravuje aj obnova Hodžovho námestia. Či sa zohľadnia teoretické plány pri konkrétnom riešení jeho revitalizácie, sa tak uvidí.

O niečo reálnejšie vyzerajú plány na rekonštrukciu električkovej trate na nábreží, a to v úseku medzi tunelom až po Most SNP, resp. Šafárikovo námestie. „Hlavné mesto v spolupráci s DPB a.s. predpokladá prípravu potrebnej dokumentácie v 2022-2023,“ hovorí Rajčanová a pridáva ďalšie detaily. „V oblasti Vydrice sa bude budovať nová združená zastávka Vodná veža. Momentálne hlavné mesto neuvažuje so zmenou polohy koľaje od zastávky Chatam Sofer po Most SNP.“ Zaujímalo ma, či je otvorená aj možnosť zdvojkoľajnenia úseku medzi Námestím Ľ. Štúra a Šafárikovým námestím. „Otázka zdvojkoľajnenia trate medzi Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovým nám. bude závisieť od výsledkov posúdenia dopadov premávky električiek na Šafárikovo námestie po vybudovaní radiály Pribinova - Košická. Toto posudzovanie momentálne prebieha.“

V prípade úprav na nábreží by som uvítal, keby boli súčasťou komplexnej vízie revitalizácie nábrežia od rieky až po fasády budov na severnej strane nábrežnej cesty. Táto vízia by mala byť výsledkom medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže svetového významu. Malo by ísť o ešte väčšiu súťaž, ako to bolo v prípade riešenia budúcnosti Živého námestia, vlajkového projektu súčasného vedenia Hlavného mesta.

 

Na Námestí SNP vznikne po jeho rekonštrukcii najvýznamnejší uzol električkovej dopravy v meste. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Zhrnutie

Bratislava sa teda krôčik po krôčiku pripravuje na posilnenie významu električiek v dopravnej obsluhe mesta. Treba povedať, že bolo načase. O niečo menšie Brno disponuje 71.5 kilometrami električkových tratí s 11 linkami oproti Bratislave s približne 42 kilometrami a 5 linkami. Vďaka tomu je moravská metropola schopná riešiť dopravné problémy oveľa efektívnejšie. Tlak na infraštruktúru sa navyše v Bratislave čoskoro zvýši, keďže mesto konečne spúšťa parkovaciu politiku a štát zrušil možnosť parkovania na chodníkoch.

Ambície mestá sú veľké a budú sa musieť konfrontovať s realitou. Rozvoj siete aj plány znejú dobre, treba ich však pripraviť a zaplatiť. Hlavné mesto, ako už bolo povedané, nemá finančné možnosti na to, aby dokázalo splácať rozvoj električkovej siete samo. Magistrát si to dobre uvedomuje. „Spolufinancovanie najväčších projektov zo strany EÚ, štátu, prípade súkromného sektora je nevyhnutné na ich realizáciu,“ potvrdzuje Katarína Rajčanová. Najlepším zdrojom pomoci môžu byť eurofondy, tieto však musia byť nastavené tak, aby sa financie dali na rozvoj verejnej dopravy v Bratislave čerpať. „Na nastavení operačných programov, konkrétne OP Slovensko 2021-2027 sa mesto koordinuje spolu s BSK a MDV,“ dodáva hovorkyňa mesta.

Druhou stránkou mince sú okrem infraštruktúry aj vozidlá. Súčasná flotila električiek by bola v prípade realizácie plánov nedostatočná (to možno bude už po dokončení Petržalskej radiály). Preto treba nakupovať nové električky, ktoré navyše zohľadnia súčasné požiadavky na kvalitu, bezbariérovosť a kapacitu. Mesto rozbehlo tender na obstaranie 30 jednosmerných električiek, očakávané sú aj tendre na obojsmerné električky, ako aj dlhšie jednosmerné. Dlhšie jednosmerné vozidlá budú potrebné najmä v Petržalke, kde sa očakáva obrovský dopyt, a v Rači, kde už tento dopyt je. Jedna bežná električka stojí okolo dvoch miliónov eur.

Zhrnutím, pred mestom stojí úloha za stovky miliónov eur, a to je len električková doprava. Ďalšie financie sú potrebné v prípade trolejbusov, autobusov, rekonštrukcií ulíc, v cyklodoprave, v rozvoji cestnej siete a podobne. Investície, predovšetkým do železníc, zanedbal aj štát. Aj v tomto prípade pôjde o stovky miliónov eur, a to je len investičný dlh na udržiavaní existujúcej siete a obnove. Úplne nové projekty posúvajú riešenie dopravy v Bratislave do miliardových čiastok.

Napriek tomu ich bude potrebné skôr či neskôr zaplatiť. Ak sa má mesto rozvíjať a nečeliť kolapsom a vážnym ekonomickým či environmentálnym škodám, je ich využitie nevyhnutné. Nie všetko je však prefinancovateľné z eurofondov. Pomôcť bude musieť aj štát, čo bude spojené s vysvetľovaním oprávnenosti investícií obyvateľom zvyšku Slovenska. To by nebol vôbec problém, keby tak ako v každej uvedomelej krajine štát podporoval svoje hlavné mesto. Slovensko má však od uvedomelej krajiny ďaleko, a preto sa vo verejnej debate tvorí falošná dichotómia o bohatej Bratislave a chudobnom zvyšku štátu. Platí tak unikátna situácia, že príliš veľká časť populácie svoje hlavné mesto neznáša.

V konečnom dôsledku však platí, že keď si kýchne Bratislava, chrípku dostane celé Slovensko. Bolo by dobré na to pamätať a podporiť metropolu práve pri takýchto projektoch, ktoré prinášajú široké benefity. Výsledkom bude nielen vyššia kvalita života a úroveň zdravia, ale aj hladší priebeh ekonomickej aktivity. Rozvíjať hlavné mesto je tou najracionálnejšou investíciou, akú môže štát zrealizovať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

22.09.2022 10:37:47 Adrian Gubčo

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Obnova prvých zastávok na Račianskej radiále je dokončená, ďalšie sa chystajú

12.07.2022 17:27:27 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) dokončili rekonštrukciu prvej série električkových zastávok na Račianskej električkovej radiále. Za relatívne krátku dobu sa tak čiastočne zvýšila úroveň vyčkávacích priestorov pre cestujúcu verejnosť. Úspech projektu mesto podnietil k príprave aj ďalších opráv.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Mesto opravuje zastávky na Račianskej radiále, definitívna rekonštrukcia Račianskeho mýta sa odsúva

13.06.2022 14:14:47 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) pristúpili k čiastočnej rekonštrukcii viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Tieto sa nesú v podobnom duchu ako minuloročná provizórna obnova zastávky na Račianskom mýte. Výsledkom je zlepšenie stavu vyčkávacieho priestoru pre cestujúcich. Skutočná modernizácia zastávok je však hudbou budúcnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto definitívne ukončilo obnovu zastávky na Račianskom mýte a ohlásilo veľkú obnovu prístreškov

21.09.2021 14:13:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava dnes oficiálne ukončilo provizórnu rekonštrukciu električkovej zastávky na Račianskom mýte. Bodkou za opravou bolo nainštalovanie zastávkových prístreškov a elektronickej tabule, čím získal priestor relatívne slušnú úroveň. V obdobnom zvyšovaní kvality zastávok plánuje Magistrát a DPB pokračovať – v dohľadnej dobe by sa malo v meste nainštalovať 200 ďalších prístreškov.

Čítať viac

Úpravy na Račianskom mýte sú pred dokončením

31.08.2021 15:31:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa chýlia k záveru rekonštrukčné práce na Račianskom mýte, ktorých cieľom bolo zlepšenie úrovne električkovej zastávky a prechádzania cez rušnú križovatku. Mesto tým reagovalo na doterajší desivý stav priestoru, nehodný súčasných požiadaviek na modernú verejnú dopravu. Magistrát a Dopravný podnik sľubujú, že zastávku aj upravené časti križovatky odovzdajú 2. septembra do plného užívania.

Čítať viac

Mesto spúšťa čiastočnú obnovu Račianskeho mýta

09.08.2021 09:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát spoločne s Dopravným podnikom Bratislava rozbehnú v priebehu tohto týždňa čiastočnú rekonštrukciu zastávky električiek na Račianskom mýte. Ďalšie zmeny sa dotknú ostrovčekov a priechodov, čím sa prechádzanie križovatky stane pre chodcov pohodlnejšie. Ide zatiaľ len o provizórne úpravy, mesto má v úmysle zrealizovať aj komplexnejšiu rekonštrukciu.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

08.06.2021 12:25:00 Adrian Gubčo

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

16.04.2021 12:16:06 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

11.03.2021 11:30:29 Adrian Gubčo

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

04.02.2021 15:59:00 Adrian Gubčo

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je dokončená

14.12.2020 11:48:48 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate na Americkom námestí ide do ďalšej fázy

16.11.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Dnešok je v bratislavskej doprave v znamení veľkých noviniek. Po viac ako roku a pol sa otvárajú Mlynské nivy, čo prispeje k výrazným zmenám v organizácii verejnej dopravy. Po určitej dobe sa dnes spúšťa aj iná dôležitá súčasť dopravnej infraštruktúry mesta: zastávka Blumentál, čo znamená, že obnova trate na Americkom námestí vstupuje do svojej záverečnej fázy.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

30.10.2020 18:40:13 Adrian Gubčo

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

02.07.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Aktivita Metropolitného inštitútu rastie, čoskoro rozbehne ďalšie súťaže a participáciu

11.02.2020 08:50:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) začína byť v meste čoraz viac aktívny a na najbližšie obdobie pripravuje rozbeh ďalších projektov a procesov. Ide o súčasť nového prístupu k verejnému priestoru i zapájaniu verejnosti do rozvoja mestského prostredia. Rast aktivity súvisí s postupným posilňovaním personálnych kapacít inštitúcie, ktorá má byť elitným pracoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Čítať viac

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

30.01.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

27.01.2020 10:27:03 Adrian Gubčo

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Detaily modernizácie Vajnorskej radiály sú známe

15.01.2020 10:55:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto napreduje v postupnej modernizácii svojich električkových tratí. Po ukončení prvej etapy modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály a uzavretí zmluvy s projektantom Ružinovskej radiály teraz predstavuje aj detaily k modernizácii Vajnorskej radiály. Strategicky dôležitú trať, ale aj jej bezprostredné okolie, čakajú výrazné zlepšenia.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

04.12.2019 09:43:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

30.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

23.07.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Nová zastávka na Špitálskej je vo finále

17.08.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončuje električková zastávka na Špitálskej ulici, ktorá sa nevybudovala v rámci minuloročnej rekonštrukcie úseku trate po tejto ulici. Projekt realizuje Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom svojej podriadenej firmy Dopravný podnik Bratislava.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Intenzívne práce na Špitálskej

07.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Špitálskej ulici sa tvrdo pracuje, aby sa čo najskôr spustila prevádzka električiek. Obnova trate bola reakciou na jej katastrofálny stav. Bratislava - hlavné mesto SR však nevyužilo príležitosť na kvalitatívnu transformáciu celej ulice a realizuje sa len na samotnej trati.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube