Author photoAdrian Gubčo 26.02.2021 13:17

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Potvrdilo sa tak, že mesto v dohľadnej dobe predstaví nové verejné priestory, ktoré sa pridajú k lokalitám, vytypovaným na obnovu už v priebehu minulého roka. Ide skôr o menšie plochy, tradične vnímané ako zanedbané. Podľa MIBu majú ich plánované rekonštrukcie spoločný dôraz na obnovu zelených plôch, rekonštrukcie chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám. Takisto ide o dnes pomerne frekventované miesta.

Inštitút ďalej pripomína, že tieto priestranstvá boli vybraté po konzultáciách so starostami a starostkami mestských častí. Ako prvé sa predstavujú zámery v Ružinove, Dúbravke, Starom Meste, Vrakuni a Rači, ďalšie by mali pribudnúť v priebehu roka. Podľa Magistrátu a MIBu je cieľom takto obnovovať verejné priestory vo všetkých mestských častiach. Ide zároveň o odpoveď na kritiku, že sa MIB zatiaľ zameriava len na širšie centrum Bratislavy, čo s výnimkou projektov nájomných domov či úprav v lesoparku naznačuje aj pohľad na mapu projektov Metropolitného inštitútu.

Advertising

Asi najvýraznejším verejným priestorom v tomto kontexte – resp. priestorom, kde môže hoci aj nenáročná revitalizácia priniesť najväčšie pozitívne zmeny – je ružinovský projekt obnovy okolia „jazera“ Rohlík. Toto územie využívajú najmä lokálni obyvatelia na prechádzky, aktivity s deťmi, venčenie alebo rybárčenie. Podľa MIBu je cieľom obnovy nielen zachovať a skvalitniť tieto funkcie doplnením mobiliáru, zlepšením komunikácií a dobudovaním orientačného systému, ale aj podporiť biodiverzitu skvalitnením podmienok pre vtáky, obojživelníky alebo hmyz. MIB organizuje k tomuto projektu aj online participáciu formou dotazníka.

V Dúbravke sa plánuje celková revitalizácia priestoru pred Domom služieb, kde sa uvažuje s krátkodobým pobytom návštevníkov tohto značne zanedbaného zariadenia a s tranzitom z neďalekej zastávky verejnej dopravy, ktorá bola zmodernizovaná. MIB za prioritu považuje preriešenie povrchov v okolí a na terasách objektu, debarierizácia okolia, prepojenie so zeleňou a doplnenie mobiliáru pre pobyt či lokálne trhovisko so zázemím. Za seba dodám, že objektu by najviac pomohlo (okrem asanácie) vyčistenie vizuálneho smogu.

V Starom Meste sa chce mesto venovať obnove Odborárskeho námestia, konkrétne zelenej plochy medzi Záhradníckou a Krížnou. Ide o reakciu na zlý stav stromoradia v existujúcich výsadbových jamách alebo nízku kvalitu asfaltu na chodníkoch. Architekti majú svojimi zásahmi túto situáciu napraviť a dodať sem vhodný mobiliár či otvoriť vnútornú zelenú plochu. Plán revitalizácie tohto priestoru je logický, keďže výraznou zmenou má v dohľadnej dobe prejsť Americké námestie aj Krížna v súvislosti s modernizáciou Ružinovskej radiály. Malý projekt na tieto úpravy logicky nadviaže.

Veľmi zaujímavou by mohla byť zmena na Kazanskej vo Vrakuni v blízkosti zdravotného strediska na Bebravskej. Cieľom je podľa MIBu zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšliapanými neupravenými chodníkmi, doplniť osvetlenie a vytvoriť možnosti pre organizáciu občasných trhov. Pribudnúť majú lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a prvky drobnej architektúry alebo viacúčelový mobiliár, ktorý môže slúžiť ako “stánok" na predaj. Inštitút taktne opomína, že ide o priestor, kde dochádza k zvýšenej koncentrácií osôb v sociálnom vylúčení, humanizácia priestoru by mohla prispieť k zvýšeniu variability zloženia návštevníkov aj zlepšeniu povesti územia.

V Rači sa plánuje obnova až dvoch priestorov. Prvým z nich je úprava plochy, dnes využívanej ako parkovisko, pri vozovni Krasňany. Mesto chce zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov rozšírením chodníka, skvalitnením povrchov alebo debarierizáciou. Parkovanie má byť zachované, zeleň sa plánuje preriešiť. Úpravy pravdepodobne nadviažu na zmeny, ktoré tu postupne realizuje mestská časť Rača, napríklad vo forme vzniku segregovanej cyklotrasy.

Posledným nateraz predstaveným projektom je revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ulici. Umiestnených tu je viacero zariadení občianskej vybavenosti a územie je veľmi frekventované. MIB hovorí o revitalizácii zelene, oživení Kozmickej fontány z roku 1973 a posilnení komunitnej funkcie parku. Preriešené majú byť aj spevnené plochy a mobiliár, obnova priestoru pred miestnym úradom tak, aby tu vzniklo nástupné priestranstvo s infopointom a miestom pre zdieľané bickyle či kolobežky, a v neposlednom rade zníženie bariérovosti. Tomuto projektu predchádzalo mapovanie priestoru, anketa a online dotazník s obyvateľmi.

Zámer dobre nadviaže na kvalitnú revitalizáciu spodnej časti Detvianskej medzi Kubačovou a Čachtickou, ktorú zrealizovala mestská časť v priebehu minulého roka. V priebehu tohto by chcela pokračovať aj v ďalšej časti ulice od Čachtickej po Park J.M. Hurbana (kde sa tiež plánuje obnova), čím získa celá centrálna časť tzv. Starej Rače ucelenú, príťažlivú podobu.

Na jednotlivých projektoch by mali pracovať kancelárie Atrium, PLURAL a Studený architekti, nie je však presne známe, ako si jednotlivé priestranstvá rozdelia. Metropolitný inštitút vysvetlil, že odpoveď bude známa po zverejnení zmlúv v priebehu budúceho týždňa. Výber architekta potrvá dlhšie pri riešení projektu Rohlíka, keďže tu ešte prebieha participácia.

 

Novej podoby sa dočká zanedbaný priestor na Odborárskom námestí. Zdroj: Google Maps

 

Postupne sa tak rozširuje zoznam pripravovaných úprav verejných priestorov, ktoré sa v Bratislave zrealizujú v najbližších rokoch. Pri započítaní plánov mestských častí alebo projektov, ktoré podporila Vláda SR na konci roka 2019, ide už o pomerne veľký počet, možno až desiatky menších zásahov, ktoré majú v najbližšej dobe zmeniť Bratislavu. Metropolitný inštitút síce nešpecifikoval termíny realizácii jednotlivých zámerov, je však len málo pochybností o tom, že kľúčovým bude november 2022 – dátum najbližších komunálnych volieb. Dovtedy by mala byť realizácia väčšiny z projektov ukončená.

Medzičasom, o niektorých z veľkých plánovaných zámerov, o ktorých sa hovorilo v minulosti, je pomerne ticho. Súťaž na Živé námestie – teda rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia – by mala byť každou chvíľou ukončená a mať vyhlásené výsledky, no jej realizácia sa pravdepodobne nestihne ani v roku 2022. Iné zámery, napríklad rekonštrukcia Kollárovho námestia, transformácia Podmostia Mostu SNP a dobudovanie Námestia Slobody, si však ešte nejakú dobu počkajú. Ide o mimoriadne komplikované plány, náročné na organizáciu aj financie, čo odsúva ich realizáciu na neskôr.

Advertising

Ak sa však podarí v dobrej kvalite dokončiť väčšinu z plánovaných „mikrozásahov“, nebude sa dať poprieť, že sa Bratislava v mnohom zmenila. Zároveň sa ukáže potenciál pomerne jednoduchých úprav, ako je obyčajné „vyčistenie priestranstiev“ od nánosov reklamy, stánkov či iného vizuálneho smogu, výmeny povrchu a doplnenia mobiliáru. V dobrom prípade by to mohlo odštartovať výraznejšie zmeny mesta, ktoré nebudú zaťažené velikášskymi ideami predstaviteľov samospráv (čo ukazujú nešťastné projekty obnovy Malokarpatského námestia v Lamači alebo trhoviska v Podunajských Biskupiciach), kedy sa za veľké peniaze realizovali zlé riešenia.

Aktuálne vedenie Hlavného mesta zároveň lepšie potvrdí svoj sľub, že sa chce zamerať na zvýšenie kvality verejného priestoru. Dnes sa z toho stáva absolútne zásadný pilier politiky Magistrátu, lebo v tomto smere sú badateľné najväčšie pokroky. V iných oblastiach, azda s výnimkou obmeny vedení mestských podnikov a prístupe k sociálnej politike, je postup oveľa menej viditeľný, preto to dáva zmysel. Rozšírenie lokalizácie plánovaných zásahov aj o mestské časti je mimoriadne dôležitý krok, ktorým sa zvýši dosah úprav na prakticky celú populáciu mesta.

Je tak možné, že počas najbližších dvoch rokov uvidíme doteraz nebývalú mieru úprav a rekonštrukcií, a to aj napriek pandémii a jej následkom. Dobrou správou je, že narozdiel od minulosti, tentokrát by už malo ísť o kvalitné realizácie, za ktorými stoja overené ateliéry a nie rozliční neznámi projektanti. Tou horšou, že prílišné zameranie sa na verejný priestor môže odviesť pozornosť (a financie) od riešenia iných, omnoho zásadnejších problémov – dostupnosti bývania, ekonomickej budúcnosti mesta alebo jeho postavenia. Dobré mesto totiž potrebuje viac, ako len lepšie priestranstvá.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube