YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.02.2021 15:59

Začína sa odhaľovať budúca podoba Krížnej ulice a Amerického námestia

Po zavŕšení podstatnej časti modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály pripravuje Hlavné mesto modernizácie ďalšej dvojice radiál. Vajnorská aj Ružinovská by mali prejsť komplexnou premenou, ktorá prinesie nielen zlepšenie technických parametrov tratí, ale aj skvalitnenie okolitého verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály, zahŕňajúca aj úseky v centre mesta, začína získavať konkrétne rysy.

Zdroj: Dopravoprojekt

Zdroj: Dopravoprojekt

Modernizácia Ružinovskej radiály sa týka dlhého úseku električkových tratí medzi Americkým námestím v Starom Meste až po Astronomickú v Ružinove. V centre sa bude nová trať napájať na zrekonštruovaný úsek na Špitálskej, pričom modernizovať sa bude až po Trnavské mýto, kde bola trať taktiež pred niekoľkými rokmi obnovená. Druhý modernizovaný úsek siaha od Líščích nív až po Astronomickú (resp. po zastávku Chlumeckého), hoci samotná zastávka a obratisko sa nijako meniť nebudú, keďže sa v blízkej budúcnosti očakáva jeho presun k budúcemu TIOPu Ružinov.

Hlavným cieľom mesta je v tomto smere skvalitnenie a skapacitnenie električkovej dopravy, overenie polohy zastávok, lepšie integrovanie električkovej dopravy do verejného priestoru, rozvoj súvisiacich módov dopravy (cyklistického a pešieho), ako aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Trať má byť odhlučnená, jej súčasťou bude preferencia električiek na križovatkách, umožňovať bude vyššie traťové rýchlosti (50-65 km/h) a v neposlednom rade sa má zvýšiť aj komfort cestujúcich.

Stopka Stopka Stopka Stopka

Hlavné mesto v priebehu roka 2019 uzavrelo Zmluvu o dielo na projekt modernizácie Ružinovskej radiály so spoločnosťou Dopravoprojekt. Práve táto firma odhalila prvé časti dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré sa sústredia na najviac exponovaný priestor od Amerického námestia po zastávku Krížna (predtým Legionárska). Už pri podpise Zmluvy o dielo sa očakával vznik prestupného uzla na Americkom námestí a veľká rekonštrukcia Krížnej od fasády k fasáde. Na túto tému zorganizoval Metropolitný inštitút Bratislavy občiansku participáciu.

Dokumentácia naznačuje, že Americké námestie aj Krížna prejdú veľkou premenou. Najvýznamnejšia z nich spočíva v zmene centrického vedenia električkovej trate na Americkom námestí na excentrické, pričom sa trať presunie smerom k parčíku na námestí. Tento krok umožní vytvorenie združenej zastávky električiek a trolejbusov v smere do centra, rozšírenie plôch zelene na Odborárskom námestí aj čiastočné rozšírenie chodníkov v tesných pomeroch pri vyústení Špitálskej či Mickiewiczovej do Amerického námestia. Zlepšiť by sa mali aj podmienky pre cyklistov.

Veľká premena čaká Krížnu ulicu, kde sa rozšíria súčasné chodníky a bude tu vedená cyklotrasa (jednosmerné po oboch stranách ulice) a čiastočne sa obmedzí parkovanie, aby tu bolo možné umiestniť obojstranné stromoradie. Ulica tak dostane toľko potrebnú zeleň. Samotný povrch trate bude betónový, výrazne by sa však mala zvýšiť kvalita povrchov chodníkov a električkových zastávok, kde sa očakáva jednotiaci dizajn.

Dané riešenie by mohlo viesť k výraznému utlmeniu tranzitu v tejto časti mesta. Z Krížnej ulice sa napríklad nebude dať cez Americké námestie pokračovať priamo na Mickiewiczovu či Špitálsku, potrebná bude pravdepodobne obchádzka okolo Avionu. Pokračovať sa síce bude dať zo Záhradníckej na Mickiewiczovu, dané riešenie ale umožňuje realizovať víziu „Bulváru Mickiewiczova“, teda utlmenie Mickiewiczovej ulice pre tranzitujúce automobily, ako to navrhuje kancelária Architekti Šebo Lichý. Ak by sa to skutočne podarilo, výsledkom projektu by mohlo byť radikálne ukľudnenie dopravy v oblasti, kde by verejná či cyklistická doprava hrala prím.

Modernizácia Ružinovskej radiály má priniesť viac benefitov.Vzniknúť má niekoľko ďalších združených zastávok, napríklad na Krížnej, Nemocnici Ružinov, Herlianskej a Tomášikovej (v jednom smere). Trať bude miestami pojazďovaná autobusmi, aby sa zrýchlila verejná doprava. Všetky zastávky budú vybavené elektronickými tabuľami, budú bezbariérové a nové zastávky štandardne predĺžené. Úpravami však prejdú aj dávnejšie modernizované zastávky na Saleziánoch či Líščích nivách. Na Ružinovskej by mala mať trať zväčša vegetačný kryt.

Dopravoprojekt ešte stále pracuje na zhotovovaní dokumentácie, ktorá by mala byť hotová v lete tohto roka. Následne bude prebiehať povoľovanie a verejné obstarávanie na zhotoviteľa náročnej stavby, ktorá prinesie rekonštrukciu trate na úseku 3,4 kilometra, obnovu 9 zastávok, vznik novej meniarne na Astronomickej a rekonštrukciu ďalších dvoch, prestavbu piatich veľkých križovatiek a výraznú modernizáciu osvetlenia alebo trolejového vedenia. Realizácia sa preto predpokladá medzi novembrom 2022 a koncom roka 2024. Odhadované náklady sú na úrovni 39 miliónov eur. 

 

Budúca podoba Krížnej a križovatka s Vazovovou. Zdroj: Dopravoprojekt

 

Zverejnená dokumentácia naznačuje skutočne významnú zmenu režimu v oblasti, nepochybne však pozitívnym smerom. Utlmenie tranzitu v tejto časti mesta určite prinesie aj negatívne reakcie časti verejnosti, ide však o ďalší krok pri realizácii dlhodobého cieľa Bratislavy preniesť tranzit na mestské okruhy a radiály, kým centrálna mestská oblasť bude ukľudnená. Postupne sa tak môžu plochy, dnes okupované dopravou, meniť na širšie chodníky, cyklotrasy, pobytové priestory námestí alebo na zeleň.

Ak budú pripravované úpravy dotvorené kvalitným dizajnom a vysokým materiálovým štandardom, ďalšia časť Amerického námestia a celá Krížna sa premenia na územia veľkomestského charakteru, kde bude príjemné sa pohybovať a bude sa aj zdravšie žiť.  Rekonštrukcia trate a zastávky na námestí nastavila určitú úroveň (hoci prevedenie by mohlo byť lepšie, lebo trať je tu už prakticky po dvoch mesiacoch narušená), ktorý snáď mesto v tomto prípade dosiahne alebo prekročí. Metropolitný inštitút budúcu podobu Krížnej na vizualizáciách zatiaľ neodhalil, bude to však pravdepodobne len otázka času.

Advertising

Z dnešného pohľadu je veľká škoda, že sa aj iné rekonštrukcie električkových tratí v nedávnej minulosti nevnímali ako vynikajúca šanca pre rekonštrukciu ulice od fasády k fasáde. Takúto premenu by nepochybne potrebovala Špitálska, z ktorej by mohla kvalitná obnova spraviť príťažlivú mestskú triedu, alebo Ulica Imricha Karvaša, Námestie slobody či Štefanovičova, ktoré sú v podstate súčasťou vládnej a univerzitnej štvrte, napriek tomu sú zanedbané a pre chôdzu nepríjemné. Možnosť, že by sa ulice výraznejšie prestavali v blízkej dobe, je mizivá.

Ak by sa to však zmenilo, výhodou bude existencia koncepčných dokumentov a pozitívnych precedensov – ktorým môže byť nová Krížna a výrazná redukcia dopravných priestorov na Americkom námestí. V Bratislave sa niekedy stáva, že aplikácia nových či doteraz netradičných riešení trvá dlho, po ich úspešnom využití sa však už v meste šíria rýchlo. Rozvoj verejných priestorov a premena nielen staromestských ulíc tak, aby boli priateľskejšie pre peších, cyklistov či verejnú dopravu, by si zvýšenú dynamiku, ale aj pozitívnejšie prijatie a tlak na ďalšie zmeny, zaslúžili.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Americké námestie. Zdroj: Dopravoprojekt
  • Krížna. Zdroj: Dopravoprojekt

Súvisiace články

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

25.03.2022 13:25:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Mesto sa posúva v príprave modernizácie Ružinovskej radiály

08.06.2021 12:25:00 Adrian Gubčo

Bratislava konkretizuje svoje predstavy o podobe zmodernizovanej Ružinovskej radiály. Magistrát udelil kladné záväzné stanovisko pre projekt, ktorý má výrazne zlepšiť nielen prevádzkové a technické parametre trate medzi Americkým námestím a Čmelíkovou ulicou v Ružinove, ale priniesť aj skvalitnenie jej blízkeho okolia. Spustenie realizácie sa predpokladá na konci roka 2022.

Čítať viac

Modernizácia Ružinovskej radiály začne v novembri 2022

16.04.2021 12:16:06 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa už začína otvorene pripravovať na ďalší veľký zámer, ktorý by mal zvýšiť kvalitu verejnej dopravy a súvisiaceho verejného priestoru. Modernizácia Ružinovskej radiály je zároveň reakciou na havarijný stav existujúcej električkovej trate. Realizácia projektu ovplyvní život Bratislavy na viac ako dva roky, na druhej strane, jej efekty by mali tieto komplikácie viac ako vyvážiť.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Aktivita Metropolitného inštitútu rastie, čoskoro rozbehne ďalšie súťaže a participáciu

11.02.2020 08:50:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) začína byť v meste čoraz viac aktívny a na najbližšie obdobie pripravuje rozbeh ďalších projektov a procesov. Ide o súčasť nového prístupu k verejnému priestoru i zapájaniu verejnosti do rozvoja mestského prostredia. Rast aktivity súvisí s postupným posilňovaním personálnych kapacít inštitúcie, ktorá má byť elitným pracoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Čítať viac

Hlavné mesto vybralo projektanta modernizácie Ružinovskej radiály

06.11.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Po modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály sa môže Bratislava čoskoro dočkať obnovy ďalších tratí. Ako som už spomínal v poslednom príspevku, Hlavné mesto podpísalo zmluvu s projektantom modernizácie trate do Ružinova, ktorým je spoločnosť Dopravoprojekt. Realizácia modernizácie sa očakáva v roku 2022. 

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube