Author photoAdrian Gubčo 16.04.2019 14:09

Dúbravská cesta prešla čiastočnou obnovou, pribudla aj cyklotrasa

Dúbravská cesta v blízkosti administratívnej zóny Westend prešla rekonštrukciou, v rámci ktorej sa obnovil a zjednosmernil 330 metrov dlhý úsek medzi kancelárskym súborom Westend Gate a budovou Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied. Popritom pribudla aj segregovaná cyklotrasa a chodník pre peších.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Rekonštrukcia bola súčasťou vyvolaných investícií v súvislosti s výstavbou posledného z kancelárskych komplexov v rámci zóny developovanej spoločnosťou J&T Real Estate, Westend Plazza. Nové bizniscentrum by malo byť definitívne dokončené v priebehu niekoľkých týždňov a doplní kampus, v rámci ktorého sa postavil alebo zrekonštruoval celý rad administratívnych objektov, čo z Patrónky robí jednu z najvýznamnejších koncentrácií pracovísk v Bratislave.

Rekonštrukcia Dúbravskej cesty patrí k iným zásahom, ktoré boli v súvislosti s komerčnou výstavbou zrealizované. Developer napríklad obnovil kruhovú križovatku pred vstupom do areálu Slovenskej akadémie vied alebo zrekonštruoval podchody pod Lamačskou cestou. Najnovší zásah prispeje k lepšiemu spojeniu s mestskou časťou Dúbravka, čo sa má odraziť aj na odľahčení blízkych križovatiek.

V rámci rekonštrukcie zanikol problematický bod na Dúbravskej ceste, kde bola v blízkosti Botanického ústavu SAV zábrana. Vďaka tomu bola cesta do veľkej miery využívaná ako parkovisko, čo sa teraz mení, výrazne sa zlepšia aj možnosti cyklistického a pešieho pohybu.

„Vďaka sfunkčneniu tejto jednosmernej cesty získali Dúbravčania novú rýchlejšiu možnosť ako sa dopraviť z práce domov. Veríme, že vybudovaním nového cyklochodníka a chodníka pre peších zároveň podporíme aj rozvoj iných druhov mobility,“ hovorí Pavol Pelikán, výkonny riaditeľ J&T Real Estate.

Hoci samotný cyklistický úsek je krátky, z hľadiska ďalšieho rozvoja je dôležitý – jeho predĺženie už pripravuje developer ITB Development, ktorý vybuduje spojenie existujúceho úseku s Harmincovou pozdĺž ulice Polianky, čo je dĺžka vyše 1,2 kilometra. Aj v tomto prípade ide o vyvolanú investíciu, tentoraz k projektu Čerešne Living. Súčasťou náročného procesu bol aj výkup pozemkov popod budúcou cyklotrasou, čo zabezpečil developer.

 

Schéma obnovy, nadväzujúcu cyklotrasu vybuduje developer ITB Development. Zdroj: J&T Real Estate

 

Po vzniku tohto úseku získajú cyklisti z Dúbravky výrazne lepšie spojenie nielen s rekreačným územím Železnej studničky, ale aj s pracoviskami v okolí Patrónky. Význam tejto lokality v budúcnosti ešte vzrastie, keď si tu svoj kampus vybuduje spoločnosť ESET. Ide teda o malé, no veľmi dôležité zásahy v snahe o zlepšenie dopravnej obsluhy lokality.

V poslednom období to boli najmä takéto zásahy, ktoré prispeli k rozšíreniu cyklistickej infraštruktúry v Bratislave. Lokálne úseky vybudovali developeri v blízkosti svojich projektov, napríklad pozdĺž Račianskej pri Urban Residence, popri Košickej pri projekte Landererova 12, pozdĺž Karadžičovej v rámci výstavby Twin City Tower alebo čoskoro v Slnečniciach, kde sa konečne chodníkom aj cyklotrasou prepoja zóny Viladomy a Mesto. Z verejných projektov mestských (teda nie rekreačných) cyklotrás v poslednom období možno registrovať (nedokončenú) cyklotrasu na Starohájskej a na Blumentálskej, prípadne lokálne úpravy na tzv. Historickom okruhu či v Ružinove.

Mnoho ľudí vyčíta novým trasám, že vedú „odnikiaľ nikam“ a teda nemajú zmysel. Takáto „salámová metóda“ je však napriek tomu potrebná, zvlášť v prípade, že Hlavné mesto či mestské časti nie sú projektovo pripravené na budovanie rozsiahlejších úsekov, čo je v Bratislave smutnou realitou.

 

Cyklotrasy dnes budujú hlavne developeri popri svojich projektoch. Zdroj: J&T Real Estate

 

Našťastie, tohtoročný rozpočet začína situáciu v tomto ohľade meniť. Hoci sa nebude realizovať také množstvo nových cyklotrás – predpokladá sa dokončenie Starohájskej, úpravy na Hodžovom námestí, výstavba trasy na Odborárskej a vybudovanie zmiešaných cyklotrás a chodníkov na Vrakunskej ceste, Tomášikovej a Račianskej ulici a na Mlynských nivách – do projekcie má byť alokovaných asi pol milióna eur, za ktoré by chcelo mesto získať projekty na asi 70 kilometrov nových cyklotrás.

Ak sa podarí všetky tieto cyklotrasy v dohľadom čase naprojektovať a v najbližších rokoch aj realizovať, Bratislava by získala viacmenej kompletnú základnú sieť cyklotrás, ktoré sa tak stanú reálnou a bezpečnou alternatívou voči iným druhom dopravy, najmä na krátke vzdialenosti do niekoľkých kilometrov. Zároveň sa tieto trasy budú môcť napojiť na úseky, ktoré už vybudovali developeri, príp. bude oveľa jednoduchšie developerov motivovať do spolufinancovania, ak budú dané úseky hradené v rámci Poplatku za rozvoj.

V oblasti cyklodopravy sa tak črtajú zlepšenia, hoci je tak ako pri iných veciach potrebné povedať, že je na to už najvyšší čas. Bratislava bude musieť teraz zintenzívniť svoje snahy o zmenu dopravného správania obyvateľov, ak chce aktívne prispieť k boju proti zmenám klímy a k vyššej kvalite verejných priestranstiev. Výmenou dostane priaznivejšie životné prostredie a zdravšie obyvateľstvo, čo sa v žiadnom prípade nedá vyvážiť nákladmi na samotnú realizáciu nových cyklotrás.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube