Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.04.2019 14:20

Rekonštrukcia Blumentálskej je pred dokončením

V týchto dňoch sa dokončuje obnova a transformácia časti Blumentálskej ulice, ktorá si v nedávnej dobe vyslúžila veľkú publicitu. Úsek Blumentálskej medzi Floriánskym námestím a Vazovovou sa tak stáva jedným z prvých reálnych príkladov kompletnej ulice v Bratislave.

Article Big

Rekonštrukcia ulice prebiehala v dvoch fázach. Prvá fáza, týkajúca sa severnej časti ulice, bola dokončená už na konci roka 2018, jej nová podoba však vyvolala v časti verejnosti veľké kontroverzie. Súčasťou premeny uličného priestoru bola totiž zmena režimu parkovania, čo malo za následok, že došlo k miernemu úbytku parkovacích miest. Získaný priestor poslúžil na rozšírenie chodníka, zelene a vznik segregovanej cyklotrasy.

V podobnom duchu mala pokračovať aj druhá etapa obnovy, vedenie mestskej časti však dalo po odpore niektorých miestnych obyvateľov a poslancov vec na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. To po rozsiahlej debate dalo zelenú pokračovaniu projektu v pôvodnej podobe.

Druhá etapa je teraz už pred dokončením, zhotoviteľovi po dokončení obnovy chodníka, vybudovaní cyklotrasy a výmene povrchu vozovky ostáva ešte vyznačiť vodorovné dopravné značenie. Blumentálska ulica bude už o niekoľko dní schopná plne slúžiť verejnosti, a je nutné povedať, že oveľa širšej, ako to bolo v minulosti.

 

Blumentálska po položení nového asfaltu. Zdroj: Sledovateľ YIM.BA

 

Blumentálska totiž v súčasnosti poskytuje komfortné podmienky chodcom, cyklistom, ale aj parkujúcim, ktorí teraz parkujú plne legálne, narozdiel od minulosti, keď parkovaním na koreňoch stromov narúšali a poškodzovali zeleň, čo je samozrejme nelegálne. Zmenou režimu sa zvýšila dopravná kapacita ulice, zlepšili sa podmienky pre zeleň a ulica pôsobí ďaleko estetickejším dojmom.

Isteže, existuje ešte viacero podnetov pre zlepšenie, súvisiacich s typom dlažby, priečnych križovaní s výjazdmi z dvorov či absenciou prídlažby. Vedenie mestskej časti aj poslanci sa zhodli, že pri možnom pokračovaní rekonštrukcie ďalších úsekov ulice treba vec podrobnejšie konzultovať s verejnosťou. Otázkou teraz ostáva, kedy by sa mohlo pokračovať.

Určitý optimizmus je však na mieste. Mestskej časti sa podario získať grant na pokračovanie rekonštrukcie, ktorá by sa mala týkať úseku medzi Vazovovou a Bernolákovou, hoci pripravovaná štúdia revitalizácie ulice má preveriť celý úsek až po Legionársku ulicu. Jej súčasťou by taktiež mala byť cyklotrasa, hoci presná forma ešte nie je známa.

Blumentálska ulica je každopádne v rámci Bratislavy unikátom, ktorý spĺňa všetky základné nároky na organizáciu uličného priestoru v mestskom prostredí – pre všetky základné skupiny používateľov obsahuje dostatok priestoru pre pohyb, je bezpečná, zlepšuje možnosti údržby ulice v budúcnosti, je klimaticky adaptabilná vďaka prítomnosti a zlepšeniu ochrany zelene a celkovo pôsobí priateľskejším dojmom.

Blumentálska je vzorom, ktorý by sa v Bratislave mal replikovať, ak chce mesto zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Môže slúžiť ako podklad pre tvorbu Manuálu tvorby verejných priestranstiev, ktorého vypracovávanie by sa malo spustiť už tento rok v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy. Ešte nie je známe, akú bude mať tento manuál formu, či len odporúčaciu, alebo bude obsahovať aj nejaké záväzné podmienky, v oboch prípadoch je však Blumentálska inšpiráciou.

Zároveň môže Blumentálska slúžiť aj ako poučenie pre všetky budúce participačné aktivity – tie nemôžu fungovať podobnou formou, ako to bolo v tomto prípade. Základom je otvorená komunikácia, jasné vymedzenie zodpovednosti, zreteľná vízia a dodržovanie určitých termínov a rámcov debaty, mimo ktorých sú už výhrady zbytočné. Bratislavu nutne čaká premena viacerých ulíc – naučiť sa, ako zvládať verejnú diskusiu, je preto kľúčové.

Galéria

  • Fotené 4.4.2019
  • Fotené 4.4.2019
  • Cyklotrasa sa vyhýba stromom. Fotené 4.4.2019
  • Fotené 4.4.2019
  • Styk cyklotrás na Blumentálskej a Májkovej. Fotené 4.4.2019
  • Výjazd z cyklotrasy na severnej strane ulice blokuje ilegálny stánok. Fotené 4.4.2019
  • Fotografia od fanúšika
  • Fotografia od fanúšika

Súvisiace články

Práce na Blumentálskej sa pozastavujú, o rekonštrukcii rozhodnú poslanci

29.01.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Včera večer prebehlo na pôde Miestneho úradu Staré Mesto stretnutie s občanmi k téme rekonštrukcie časti Blumentálskej ulice. Tá sa nedávno začala meniť z priestoru obsadeného a zdevastovaného parkujúcimi autami na príjemnú ulicu, ktorá pamätá na potreby chodcov i cyklistov. To sa však nestretlo s pochopením časti obyvateľov.

Čítať viac

Je rekonštrukcia Blumentálskej ohrozená?

25.01.2019 14:45:00 Adrian Gubčo

Nedávno som písal o revitalizácii Blumentálskej ulice, ktorá patrí spomedzi iných rekonštrukcií ulíc v Bratislave k unikátnym. Ide o jeden z prvých príkladov skutočne kompletnej ulice, kde je každému vyhradený adekvátny priestor – peším, cyklistom, parkujúcim aj šoférujúcim. Napriek tomu je pokračovanie obnovy ohrozené.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube