Author photoAdrian Gubčo 14.01.2019 14:15

Rekonštrukcia Blumentálskej pokračuje a nastavuje štandard pre bratislavské ulice

V priebehu posledného roka samospráva v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zrealizovala väčší počet rekonštrukcií bratislavských ulíc, ktoré výraznejšie zvýšili ich dovtedajšiu úroveň. Výnimočné miesto medzi nimi zastáva Blumentálska ulica, ktorej obnova ešte prebieha.

Rekonštrukcia tejto inak príjemnej a pokojnej ulice sa týka časti medzi Vazovovou a Májkovou, teda jej západnej časti. Obnova sa dotkne celého uličného priestoru od fasády k fasáde, aktuálne je dokončená revitalizácia severnej strany ulice.

Už v čase písania posledného príspevku k tejto téme som musel konštatovať vyššiu než zvyčajnú úroveň tejto obnovy. Na rozdiel od iných zásahov, kde zväčša prebehla len výmena povrchu vozovky a vydláždenie chodníka, na Blumentálskej sa zreorganizovalo parkovanie, rozšírila sa plocha pre zeleň, vybudoval samostatný chodník pre cyklistov a osadili nové kamenné obrubníky. Všetky tieto opatrenia výrazne zvýšili prívetivosť ulice pre chodcov a cyklistov.

Práce sa aktuálne rozbehli aj na južnej strane ulice, kde sa predpokladá zopakovanie rovnakého dizajnu. Vo výsledku tak vznikne v tejto časti Blumentálskej kvalitná segregovaná cyklotrasa, bezpečné chodníky a civilizované parkovanie, ktoré nebude negatívne zasahovať do výzoru ulice. Vďaka zachovaným stromoradiam bude táto časť Blumentálskej jednou z najpríjemnejších ulíc v Bratislave.

Toľko pozornosti kvôli jednej ulici môže pôsobiť zvláštne, v skutočnosti to však svedčí o nízkej úrovni verejného priestoru v Bratislave. Hlavné mesto Slovenska čelí mimoriadnemu investičnému dlhu v tejto oblasti, čoho dôsledkom sú zanedbané ulice devastované divokým parkovaním, nekvalitnými a úzkymi chodníkmi, absenciou cyklotrás či lacnými málo trvanlivými materiálmi.

 

Ulica bola doteraz zanedbaná, ako vidno na fotografii východnej časti Blumentálskej

 

Samozrejme, aj Blumentálskej možno čo-to vytknúť, stále však ostáva na bratislavské pomery skvele obnovenou ulicou, ktorá by mala nastaviť základný kvalitatívny štandard. Ten treba potvrdiť aj v podobe koncepčných a v určitých prípadoch aj záväzných dokumentoch – najmä vo forme Manuálu tvorby verejných priestranstiev či určení materiálovej palety bratislavských ulíc.

Takéto opatrenie by zároveň zabránilo tomu, čo nastalo pri Blumentálskej, kde to musela byť silná miestna komunita, ktorá dané riešenie vybojovala. Podobné obnovy by nemali byť výnimkou, ale pravidlom.

Obnova Blumentálskej ulice bude pokračovať dokončením južnej strany chodníka, ktorá by podľa označenia stavby mala byť dokončená ešte v priebehu tohto mesiaca, hoci podľa informácii s kuloárov má mestská časť mierne problémy s financovaním.

Nanešťastie, financie sa nepodarilo zatiaľ zohnať ani na úsek ulice medzi Vazovovou a Legionárskou, kde prebehli len lokálne opravy v rámci výstavby projektu Stein2. Celá Blumentálska si tak ešte na úpravu do špičkového stavu potrvá, dôležité však je, že ukázala príklad, že sa to v Bratislave dá aj inak.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zrekonštruovaná časť Blumentálskej s novým chodníkom a cyklotrasou
  • Zrealizované boli nové kamenné obrubníky, čo je výrazne pozitívny krok
  • Samostatná cestička pre cyklistov patrí k málu nových úsekov bezpečných bratislavských cyklotrás z roku 2018
  • Južná časť ulice v obnove
  • Východný úsek Blumentálskej medzi Vazovovou a Legionárskou na obnovu stále čaká

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube