Author photoAdrian Gubčo 29.01.2019 08:30

Práce na Blumentálskej sa pozastavujú, o rekonštrukcii rozhodnú poslanci

Včera večer prebehlo na pôde Miestneho úradu Staré Mesto stretnutie s občanmi k téme rekonštrukcie časti Blumentálskej ulice. Tá sa nedávno začala meniť z priestoru obsadeného a zdevastovaného parkujúcimi autami na príjemnú ulicu, ktorá pamätá na potreby chodcov i cyklistov. To sa však nestretlo s pochopením časti obyvateľov.

Nespokojní obyvatelia sa obrátili na niektorých miestnych poslancov, ktorí vyvinuli snahu pozastaviť rekonštrukciu ulice a dotvoriť ju v zmysle navrhovaného projektu. Na základe tlaku tejto skupiny zvolala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová verejné stretnutie, ktoré malo určiť ďalší postup pri obnove Blumentálskej.

Medzi účastníkmi stretnutia výrazne prevažovali nespokojenci, ktorí sa zhodli na nevhodnosti daného riešenia, predovšetkým na nahradení parkovacích miest cyklotrasou. Súčasťou rekonštrukcie je totiž zmena režimu parkovania z kolmého na pozdĺžne, čo v spojení so zjednosmernením ulice vedie k redukcii počtu parkovacích miest asi o tretinu. Získaný priestor bol využitý pre vedenie segregovanej cyklotrasy a rozšírenie zelených plôch.

Občania argumentovali neinformovanosťou, absentujúcou participáciou, zhoršením komfortu parkovania, prítomnosťou veľkého počtu starších ľudí, ktorí sú odkázaní na automobily alebo účelnosťou cyklotrasy, objavila sa dokonca aj výhrada proti lepším podmienkam pre zeleň. Minimálne s prvými dvomi bodmi sa stotožnila aj starostka, napriek tomu, že v danej fáze realizácie už považuje dokončenie projektu za vhodnejšie.

„Diskusia“ tak nepriniesla definitívne riešenie. Starostka sa preto rozhodla zveriť rozhodnutie do rúk poslancov Miestneho zastupiteľstva, ktorí 19.2. rozhodnú o ďalšom smerovaní rekonštrukcie Blumentálskej ulice. Dovtedy budú práce pozastavené, hoci klimatické podmienky by aj tak prácu obmedzovali.

Podľa vyjadrenia starostky, preinvestovať ešte ostáva 175-tisíc eur, doterajšie práce stáli 263-tisíc eur. Celkovo tak rekonštrukcia vychádza na 438-tisíc eur bez obnovy vozovky.

V tejto chvíli nie je známe, ako sa zachovajú poslanci, hoci prevažná časť poslancov zvolených za okolitú štvrť sa stotožňuje práve s nespokojnou časťou obyvateľov, ktorých je podľa mojich informácií menšina. Projekt bol pripravovaný v spolupráci s proaktívnymi lokálnymi združeniami, ktoré už priniesli v oblasti pozitívne zmeny, napríklad obnovu Kmeťovho námestia. Daný postoj si teda nedokážem vysvetliť, zvlášť preto, lebo daní poslanci sa prihlásili k podpore presne tých istých krokov, ktoré sa práve realizujú na Blumentálskej.

Prevažná väčšina námietok proti revitalizácii ulice súvisí s obavou, že sa zníži komfort života. Opak je však pravdou. Stanovenie poriadku na ulici, spoločne s uvažovaným zavedením parkovacej politiky už v relatívne blízkej dobe, eliminuje snahy zaparkovať v tomto území zo strany nerezidentov. Kvalita pešieho pohybu sa zvýši, z čoho budú najviac profitovať seniori a rodičia s kočíkmi, teda najslabšie skupiny obyvateľstva, kým cyklotrasa má ohromný zmysel ako spojnica Nového Mesta a historického jadra, čo sa posilní s postupným budovaním cyklistickej siete (a je súčasťou Územného plánu). A nakoniec ani širšia participácia by projekt pravdepodobne výrazne nezmenila, keďže po koncepčnej stránke je nastavený dobre.

 

Nezrekonštruovaná časť ulice predstavuje všetko, len nie kvalitný verejný priestor

 

Priebeh stretnutia zároveň ukázal limity „participácie“, resp. toho, čo sa za participáciu v našich podmienkach vydáva. Stretnutie vedenia sediaceho za vysokým stolom s anonymným publikom občanov možno nazvať prinajlepšom prezentáciou, ale nemá to nič spoločné s demokratickým procesom spolutvorby mesta, ktorý je založený na vysvetľovaní, argumentovaní, vypočutí každého hlasu, hľadaní konštruktívnych opatrení a predovšetkým na informovaní o ich dôsledkoch a zodpovednosti nad nimi.

Neprofesionalita pri podobných stretnutiach a vo všeobecnosti pri komunikácii investičných zámerov preto vedie ku zbytočnej polarizácii, kedy protestujúci v mnohých prípadoch ani netušia, proti čomu protestujú. Výsledkom sú populistické reaktívne rozhodnutia, ktoré vo výsledku prinesú ešte väčšie problémy, čo situáciu len ďalej zhoršuje.

Čoskoro sa teda uvidí, či sa Blumentálska stane naozaj príjemnou ulicou pre ľudí, alebo zostane polodokončeným hybridom. Druhá možnosť by bola veľmi zlou správou po funkčnej, finančnej, ekologickej aj symbolickej stránke.

Bratislava, mimo niektorých súkromných developmentov, sa len veľmi opatrne posúva k vyspelému európskemu mestu. Odmietnutie pokračovania rekonštrukcie by jasne ukázalo, že bude nutná hlbšia mentálna transformácia a úplne iný typ komunikácie, aby konečne mohol nastať výraznejší pokrok.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube