Author photoAdrian Gubčo 30.01.2020 16:30

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Ide už o druhú súťaž na tento projekt, keďže v prvej súťaži nebol žiaden z uchádzačov schopný obnovu zrealizovať za cenu očakávanú Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy. V druhej súťaži sa mierne zmenili podmienky v podobe zvýšenia odhadovanej ceny zákazky o 50-tisíc eur na 2.850.000 eur. Pôvodné ponuky prevyšovali odhad o približne pol milióna.

Aj v tomto prípade bola navrhnutá ponuka vo výške 3.125.000 eur, TSS Grade je však zhotoviteľom modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, kde sa výraznejšie omeškal s dodaním stavby. Hlavné mesto si preto voči spoločnosti nárokuje zmluvnú pokutu, ktorá je totožná s rozdielom medzi vysúťaženou a dohodnutou cenou. Bratislava tak pokutu „odpustila“ tak, že znížila cenu rekonštrukcie trate na Americkom námestí.

Trať na Americkom námestí a priľahlej časti Radlinského ulice patrí k tratiam v najhoršom stave v meste. Komplexnou obnovou dôjde k náprave tohto stavu, čo zvýši aj komfort cestujúcej verejnosti. Ten bude ďalej zlepšený určitými úpravami verejných priestranstiev, vrátane zastávok a okolitých chodníkov.

V rámci projektu sa zmení poloha trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k parčíku na Americkom námestí. To umožní takmer dvojnásobne rozšíriť úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Povrch trate bude vydláždený, od chodníkov bude oddelený kamennými obrubníkmi.

Nástupiská budú predĺžené a vydláždené veľkoformátovou betónovou dlažbou, podobnou ako v Karlovej Vsi, t.j. chodník bude bledý (farba andezit) a vodiaci pás tmavý (farba grafit). Mimo nástupíšť bude na chodníkoch použitý asfaltový betón. Na Radlinského ulici bude pôvodná a dnes už nevyužívaná zastávka Floriánske námestie premenená na zelený pás.

Skvalitniť sa má aj vybavenie zastávky, predpokladá sa osadenie veľkoformátového dizajnového prístrešku, inštalovanie elektronickej tabule a osadenie nových lavičiek na okraji parku, takže sa zlepšia možnosti sedenia, čo ocenia najmä seniori. Označník zastávky bude v novom dizajne, ktorý Dopravný podnik inštaloval na trati v Karlovej Vsi. Samotná zastávka bude o niečo vyššie, čo zlepší nástup do nízkopodlažných električiek.

Projekt bol pripomienkovaný Kanceláriou Hlavnej architektky a mal by byť aj v súlade so zámerom revitalizácie Floriánskeho námestia. Jeho výsledkom tak bude lokálne zvýšenie kvality verejného priestoru.

Realizácia bude priebiehať v dvoch etapách. V prvej sa zrekonštruuje úsek na Americkom námestí. Pre automobilovú dopravu sa zruší pravé odbočenie z Radlinského na Americké námestie. V druhej etape sa zrekonštruuje úsek na Radlinského ulici. Pre automobilovú dopravu bude uzavretý smer od Májkovej a Radlinského smer Račianske mýto. Doprava na Radlinského smer Obchodná bude presmerovaná na Fazuľovú, ktorá bude v celom úseku jednosmerná.

Práce sa dotknú aj električkovej dopravy, úplná výluka električiek na Americkom námestí bude podľa portálu iMHD.sk trvať približne 60 dní, výluka električiek na Radlinského a Blumentáli má trvať 40 dní. Výlukou na Americkom námestí bude dotknutá električková linka 3 a výlukou na Radlinského aj linky 9 a 7, prípadne aj autobusové linky premávajúce cez uzol Blumentál.

Presné termíny zatiaľ Hlavné mesto ani Dopravný podnik špecifikovať nechceli. Druhá menovaná organizácia však pripravuje viac informácii v tomto smere podať už v blízkej dobe.

 

Okolie Amerického námestia sa môže čoskoro výraznejšie zmeniť, potrebné však bude strategické uvažovanie o polohe, význame a budúcnosti územia. Zdroj: Endorfine + Martin Gajdoš

 

Americké námestie a jeho bezprostredné okolie čakajú v blízkej dobe veľké zmeny. Okrem rekonštrukcie trate sa chystajú veľké zásahy do verejného priestoru aj infraštruktúry verejnej dopravy. Hlavné mesto sa totiž pripravuje na modernizáciu Ružinovskej radiály, v rámci ktorej pravdepodobne na Americkom námestí pribudne prestupný terminál medzi električkami a trolejbusmi, čo zásadne zmení jeho podobu.

Súčasťou tejto modernizácie bude aj totálna rekonštrukcia Krížnej ulice, ktorá sa má zmeniť od fasády k fasáde a má konečne získať zeleň, ale aj úpravy Odborárskeho námestia. Ďalšou investíciou do verejného priestoru sú menšie zmeny v parčíku na Americkom námestí, realizované z iniciatívy mestskej časti Staré Mesto. Predpokladaná je oprava chodníkov, údržba zelene alebo doplnenie mobiliáru.

Nakoniec, veľkým projektom bude revitalizácia Floriánskeho námestia, ktorého vízia bola predstavená už v roku 2018. V roku 2019 veľký pohyb v tomto smere nenastal, do budúcna je ale očakávané oživenie aktivít, keďže lokálni aktéri zoskupení do združenia Blumentálska partia spúšťajú profesionálnu komunikáciu jednotlivých verejnoprospešných zámerov.

Nanešťastie, nie všetky zmeny sú pozitívne. Aj v prípade aktuálneho projektu rekonštrukcie trate bude časť chodníkov len z asfaltu namiesto dlažby. Úpravy parčíku na Americkom námestí vznikajú bez komplexnejšej vízie a stále zablokované ostávajú inak nevyužité pozemky Štátnej nemocnice, čo územiu mimoriadne ubližuje. Nakoniec, aj súčasné vedenie Hlavného mesta odmietlo zámer utlmenia Mickiewiczovej, argumentujúc prenosom dopravnej záťaže na Májkovu ulicu, hoci to je v rozpore s existujúcimi dopravnými modelmi.

Americké námestie spoločne s Floriánskym by mohli byť atraktívnym a veľmi živým srdcom štvrte Blumentál a miestom, ktoré by harmonicky prepájalo vládnu a univerzitnú štvrť v okolí Námestia slobody s downtownom cez zelenú líniu Medickej záhrady a Ondrejského cintorína. Do okolia by boli napojené príjemnými bulvármi, kde je bezpečné a bezproblémové chodiť či bicyklovať a kde sa rozvíja mestský parter a služby. Tento cieľ nie je nereálny, Bratislava sa však k nemu blíži len čiastkovo.

Ide o klasický problém absencie širšieho, strategického uvažovania v meste, kde sú kompetencie, právomoci a záujmy rozdelené na veľký počet aktérov s odlišnými agendami. Výsledkom môže byť nevyrovnaná kvalita verejného priestoru a fragmentovanosť riešení. Takým spôsobom však mesto so špičkovou kvalitou života nevznikne.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube