Author photoAdrian Gubčo 26.08.2023 20:44

Zánik jednej bariéry: Električková zastávka pre Vydricu sa stáva realitou

Na nábreží napredujú práce na úpravách električkových tratí. Ich súčasťou je aj vybudovanie novej električkovej trate v susedstve rozostavaného projektu Vydrica. Developer Vydrica Development tvrdí, že čoskoro dôjde k rozšíreniu centra mesta. Kvalitné spojenie verejnou dopravou k tomu môže skutočne prispieť.

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Vydrica Development

Zdroj: Nino Belovič / YIM.BA, Vydrica Development

Vydrica je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších rozostavaných projektov v Bratislave. V extrémne exponovanom priestore medzi Hradným kopcom a Nábrežím arm. gen. L. Svobodu (NAGLS) vzniká prvá etapa polyfunkčného súboru, ktorý prinesie niekoľko stoviek exkluzívnych bytov, kancelárske priestory a obchody, doplnené o verejné priestranstvá aj kultúrne zariadenie v podobe zrekonštruovanej Vodnej veže. Development vzniká na mieste zaniknutých historických štvrtí Vydrica a Zuckermandel.

Developer, kde hrá významnú rolu spoločnosť Lucron, tvrdí, že v novom projekte vznikne rozšírenie historického jadra mesta s jeho kvalitami: príjemným urbanizmom, pešími zónami aj uvoľnenou atmosférou, ktorá sem láka domácich aj zahraničných návštevníkov. Vďaka výstavbe Vydrice sa navyše prepoja roztrhnuté časti Podhradia, mesto sa viac privinie k Hradu a aj lepšie spojí s nábrežím.

Ide po viacerých stránkach náročný projekt, spojený s viacerými výnimočnými riešeniami – či už ide o mohutný oporný múr vo svahu Hradného kopca, urbanizmus, čiastočne nadväzujúci na podobu historickej štvrte, či architektúru, ktorá má verne zopakovať princípy kompaktného rastlého mesta. Napriek tomu ale úspech projektu nie je zaručený

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Vydrica Development

Problémom je najmä bariéra Mostu SNP, resp. príjazdovej cesty Staromestskej a rámp mosta, ktoré ho spájajú s nábrežím. Chodci ju dokážu prekonať len prostredníctvom jedného podchodu (Podchodu pamäte), ktorý je v aktuálnom stave v prudkom kontraste voči pôvabnému prostrediu historickej časti Bratislavy. Pre developera je tak zásadnou otázkou, ako návštevníkov motivovať k prechodu do Vydrice prostredníctvom kvalitných prístupových trás.

Podchod pamäte bude preto skôr či neskôr zrekonštruovaný. Ako potvrdzuje animácia, ktorou Vydrica Development prezentujú celú budúcu Vydricu, priestor je upravený a v značne vyššej kvalite oproti súčasnosti. Má ísť o hlavnú pešiu spojnicu projektu s historickým jadrom. Vyžívať ju však majú aj ľudia, smerujúci z centra na Bratislavský hrad.

Druhým zásadným miestom, ktorý vtiahne návštevníkov do jadra Vydrice, zas bude električková zastávka. Hoci bola zobrazovaná už v rámci prvotných vizualizácií, až v priebehu tohto roka bolo potvrdené jej zriadenie. V tomto momente je už v realizácii a postupne získava podobu.

Električková zastávka je lokalizovaná priamo naproti centrálnemu verejnému priestoru novej štvrte – medzi prvou etapou a Vodnou vežou. Jej vybudovaním sa nielen zlepší prístup pre ľudí, ktorý cestujú verejnou dopravou, ale aj pre užívateľov nábrežia. Spolu so zastávkou totiž vznikne nový priechod pre chodcov. Zastávka aj priechody bude v súlade so súčasnými normami bezbariérová a pravdepodobne aj vydláždená kvalitnou dlažbou. Vhodne tak dotvorí moderné a upravené prostredie Vydrice aj nábrežnej promenády.

Okrem zastávky by sa mali práce dotknúť aj samotnej trate. Predpokladá sa totiž pojazďovanie trate autobusmi, keďže má ísť o zdieľanú zástavku. To si v určitom čase vyžiada úpravu povrchu a rovnako aj dopravné obmedzenia. Práce majú podľa portálu iMHD.sk trvať do polovice októbra.

Dopravný podnik Bratislavy sa pokúsil využiť letné obdobie s menšou intenzitou dopravy. Okrem napojenia Vydrice sa totiž realizuje aj oprava koľajovej trate na Námestí Ľ. Štúra, vrátane koľajového oblúku. Práce by mali trvať do polovice septembra.

Napokon, na nábreží sa realizuje aj jeden z najskloňovanejších aktuálnych bratislavských projektov, spočívajúci v premene vonkajších pruhov na Rázusovom a Vajanského nábreží na cyklopruhy, lokálne kombinované s buspruhmi. Pôjde o dramatickú zmenu, pričom cyklisti získajú mimoriadne komfortný priestor, kým pre motoristov sa zúži. Výhľadovo by to malo prispieť k ukľudneniu nábrežnej komunikácie.

 

Úprava trate v centre. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Aktuálne zásahy menia podobu nábrežia a dopravnej infraštruktúry. Mesto očividne posilňuje preferenciu verejnej dopravy na úkor automobilovej dopravy. Argumentuje pritom tým, že nábrežie nemá byť tranzitnou komunikáciou – na to slúži Einsteinova. Preto je akceptovateľné a žiadúce, aby boli posilnené ekologické formy prepravy.

Z pohľadu Vydrice to je dobrá správa, keďže sa tým lokalita stane atraktívnejšou. Mesto výhľadovo plánuje rozšíriť aktuálne realizované cyklopruhy západným smerom až po River Park. Vydrica by tak získala vynikajúce cyklistické napojenie, čo je do budúcna strategicky výhodné.

Most SNP (ktorý inak dnes oslavuje 51 rokov od uvedenia do prevádzky) a predovšetkým jeho nájadzové rampy však ostávajú výrazným pomníkom preferencie automobilovej dopravy na úkor kvalitného mestského prostredia, v ktorého centre bol človek. Dôsledkom sú bariéry a zanedbané a neatraktívne ne-priestory v jeho okolí.

Po odvážnych krokoch mesta, ktoré sa rozhodlo pre obmedzenie IAD na nábreží, zriadenie električkovej zastávky a výstavbu novej infraštruktúry pre cyklistov, tak prichádza rad na ďalší radikálny krok: na postupne odstraňovanie rámp a nájazdov. Len po ich zbúraní sa Vydrica bude môcť skutočne spojiť s historickým jadrom a Bratislava byť kompletnejšou.

 

Fotografie zo 17.8.2023. Pozrite si rekonštrukcie električkových tratí vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube