Author photoAdrian Gubčo 03.01.2024 15:00

Nový kus centra v cieľovej rovinke. Prvá etapa Vydrice ukazuje tvár, druhá bude ešte drahšia

Jednou z najvýraznejších zmien v centre Bratislavy počas tohto roka bude dokončenie prvej etapy projektu Vydrica od Vydrica Development. Cieľom ambiciózneho zámeru je prepojenie historického jadra mesta s nábrežím, Hradom a novými štvrťami v okolí Dunaja a vytvorenie živej a atraktívnej mestskej zóny. Stavebník pritom stavil na vysoký štandard prevedenia aj nastavenia novej Vydrice.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Vydrica bola historickou podhradskou štvrťou, ktorá sa v danom priestore začala formovať ešte v stredoveku. Od mesta bola administratívne oddelená a mala vlastnú šľachtu, ktorá si tu budovala paláce a sídla. Ekonomicky však stála najmä na kombinácii rybárstva, lodníctva či remesiel. Spoločne so susedným Zuckermandlom sa rozvíjala až do polovice 19. storočia, keď došlo k oficiálnemu pričleneniu k Bratislave.

Tento krok priniesol úpadok štvrte. Šľachta sa vysťahovala do iných lokalít a z Podhradia sa stalo miesto, kde sa začala vo väčšej miere koncentrovať chudoba a kriminalita, spojená s rozsiahlou prostitúciou. Ďalšou ranou bol požiar Podhradia v roku 1913, ktorý zasiahol viacero domov v lokalite. V polovici 20. storočia už bol stav veľkej časti zástavby maximálne zúfalý.

Úrady, ktoré už desaťročia hovorili o potrebe nahradenia zástavby, tak v troch vlnách pristúpili k asanácii Vydrice i Zuckermandlu, pričom prežilo len niekoľko najvzácnejších budov (tzv. Kúrie) a miestny kostolík. Zvyšok územia ostal desaťročia prakticky prázdny, pripravený na vznik sídliska Podhradie, ktoré sa nikdy nedokončilo. Tak tomu bolo aj na začiatku 21. storočia.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

V druhom desaťročí tohto storočia však začal silnieť tlak na urbanizáciu pozemkov vo vynikajúcej polohe voči centru mesta. Do zámeru vstúpil developer Lucron, čo zdynamizovalo prípravu. Spoločnosť prizvala renomované kancelárie Compass Architekti a Marko&Placemakers, ktoré na základe doteraz zrealizovaných súťaží či existujúceho Územného plánu zóny Podhradie pripravili nový koncept Vydrice. Po dlhšej administratívnej aj stavebnej príprave sa na začiatku roka 2022 začala konečne stavať prvá etapa projektu.

Za takmer dva roky vyrástli pod Bratislavským hradom kontúry novej štvrte, tvorené štvoricou polyfunkčných blokov s bývaním. Umiestnené sú medzi Kúriami a Vodnou vežou, teda zvyškom stredovekej obrannej stavby, tvoriacej budúce jadro štvrte. Doplnené budú o administratívnu budovu, ktorá je dnes už v realizácii taktiež. Medzi objektami vznikli nové uličky, ktoré sa postupne napoja na uličnú sieť historického jadra. Pred komplexom bola navyše zriadená nová električková zastávka.

Výstavba sa dostala do bodu, keď už začína byť zreteľné, ako bude nová Vydrica vyzerať a fungovať – napokon, aj navonok sa finalizujú fasády a odhaľuje sa podoba prvých sekcií (vchodov), ktoré sú architektonicky rozčlenené, aby pripomínali tradičnú zástavbu. Najväčšie zmeny dnes prebiehajú na úrovni interiérov.

Potvrdzuje to aj Pavel Baslík, Head of Marketing & PR, Lucron, zástupca Vydrica Development. „Úspešne sme stavebne dokončili dopravné napojenie prvej etapy Vydrice t.j. križovatku s električkovou zastávkou a v dnešných dňoch pripravujeme podklady na jej kolaudáciu,“ popisuje. „Práce sú v plnom prúde na všetkých úrovniach interiérov aj exteriérov. Spúšťame technológie kúrenia a chladenia, postupne oživujeme systémy budov. Realizujú sa sadrokartónové konštrukcie na chodbách aj steny v bytoch, omietajú sa schodiská, obkladajú kúpeľne, prebieha montáž zábradlí schodísk, inštaluje sa systém vetrania.“

Okrem toho dostávajú podobu aj verejné priestranstvá. „Realizujú sa aj exteriérové dlažby z mrakotínskej žuly na budúcej Floriánskej ulici,“ hovorí Baslík. Floriánska je nová ulička, ktorá sa nachádza o úroveň vyššie nad súčasnou Žižkovou. V rámci Vydrice bude pravdepodobne hlavnou pešou osou v západovýchodnom smere.

Názvy verejných priestranstiev nevychádzajú z vlastnej obrazotvornosti developera. V skutočnosti ide o reálne historické názvy pôvodných ulíc, ktoré sa v tejto časti mesta kedysi nachádzali. Floriánska, Oeserova (kedysi Oeserov rad) či Vydrická (pôvodne Vydrica) sa tak stanú súčasťou obnovenej štvrte, čo už potvrdilo aj miestne zastupiteľstvo. Okrem toho vznikne medzi Kúriami a Vydricou Kempelenov park a zachovaná bude Žižkova.

 

Stavebník už rozbehol práce na výstavbe kancelárskej budovy V3. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V druhej etape by mohli lokalitu doplniť aj Námestie Márie Terézie a Námestie pri lejárni, príp. Námestie Dariny Lehotskej. Presný termín spustenia výstavby druhej etapy však ešte známy nie je – podľa Baslíka by mal byť v priebehu tohto roka byť len ohlásený termín začiatku stavebných prác. Ešte predtým sa ale každopádne začne výstavba niekoľkých ďalších dôležitých častí novej štvrte.

Ako prvá sa začne realizovať rezidenčná budova V4 nad Vodnou vežou. „Začiatok výstavby prémiovej budovy V4 je naplánovaný na prvú polovicu roka 2024 a stavebné práce budú trvať približne 1,5 roka,“ avizuje P. Baslík. „V rámci tejto výstavby je naplánovaná aj realizácia prvej fázy revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža. Bude zahŕňať úpravu niektorých objektov, ktoré nemajú pamiatkovú hodnotu, zníženie terénu na niekoľkých miestach v území a sadové úpravy.“ Pripomína však, že postup bude prebiehať pod gesciou Mestského ústavu ochrany pamiatok a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu SR.

Kľúčovou časťou prvej etapy projektu je bývanie, pričom v štvorici domov V1A, V1B, V2A a V2B vzniká celkovo 207 bytov a apartmánov. Voľných je ešte 77. Vo V4 bude 23 rezidencií, voľných je 17. Investor urobil v priebehu predajnej kampane nezvyčajný krok – zverejnil cenníky, čo nie je pri bytoch a apartmánoch danej cenovej úrovne štandardom. Vyplýva z nich, že ide o jeden z najdrahších projektov v Bratislave.

Napriek tomu ešte ceny rezidencií vo Vydrici nedosiahli strop. Podľa nepotvrdených informácií z kuloárov si príprava územia – najmä statické zabezpečenie hradného kopca – vyžiadala privysoké náklady, ktoré sa premietnu do cien bytov.

Hoci vplyv prác na kopci Baslík nepotvrdzuje, pripúšťa, že nehnuteľnosti budú v druhej etape ešte drahšie. „Keďže spustenie predaja druhej etapy projektu je naplánované na rok 2024, v súčasnej dobe je ešte predčasné hovoriť o konkrétnych cenách za meter štvorcový. Pri cenotvorbe druhej a tretej etapy Vydrice ale počítame s navýšením cien, keďže počet bytov, ktoré dáme do predaja bude takmer o polovicu nižší, ako v prvej etape,“ vysvetľuje.

Z Vydrice sa tak stane, čo sa týka cien bývania, jedna z najexkluzívnejších lokalít Bratislavy. Developer však vidí dané nastavenie ako logické – v projekte sa kombinuje poloha s pešou dostupnosťou do historického jadra, vyšší štandard prevedenia a architektúry, komornosť a rušný mestský život. Napokon, developer sa nijako netají tým, že sem chce rozšíriť mestské korzo, pritiahnuť domácich návštevníkov aj turistov a vytvoriť priestor pre podnikanie vo veľkom rozsahu.

 

Floriánska ulica by mala ožiť už v priebehu tohto roka. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Do akej miery sa to podarí, naznačí už druhá polovica tohto roka. Vo Vydrici sa bude nachádzať 80 obchodných jednotiek, z toho niekoľko desiatok v prvej etape. Oznámené zatiaľ bolo jediné meno. „Prvou prevádzkou, ktorú sme už oznámili verejnosti, je supermarket Yeme. Sme radi, že sa nám podarilo zazmluvniť niekoľko ďalších známych mien, najmä z gastro sektora a zo sektora služieb, ktoré mimoriadne zatraktívnia život vo Vydrici,“ sľubuje Pavel Baslík.

Klientov už má údajne aj kancelárska budova, ktorá poskytne na štyroch podlažiach 2,3-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov a obchodné prevádzky na prízemí. Developer pripomína, že kancelárie nebude prenajímať, ale predávať. Mená firiem aj obchodných konceptov plánuje ohlasovať v najbližšej dobe. Ako uzatvára hovorca, vraj sa je na čo tešiť.

Pre celkový úspech Vydrice to bude zásadné. Samotná poloha nestačí na to, aby sa z developmentu stal rušný a živý priestor. Výsledný efekt bude kombináciou množstva faktorov, od urbanizmu, cez architektúru, kvalitu verejných priestranstiev, spojenie s okolím a historickým jadrom, obyvateľstvo, vybavenosť, služby, retailové koncepty až po marketing. Okrem toho bude musieť nová štvrť bezpodmienečne pritiahnuť aj turistov.

Vydrica Development to očividne tuší, čo je zreteľné z vízie veľkej revitalizácie Vodnej veže, snahe o prezentáciu pamiatok či technických diel, ktoré sa tu nachádzajú (najmä Kempelenovho vodovodu či ľadových dier), vízií lepšieho prepojenie novej štvrte s historickým jadrom (revitalizáciou Podchodu pamäte) alebo plánu na vznik lanovky či výťahu medzi projektom a areálom Bratislavského hradu, resp. Národnej rady SR. Ide však o plány, ktoré sa bude realizovať dlhšie a v priebehu tohto roka ešte nebudú dokončené.

Pre Vydricu i pre Bratislavu tak prichádza významný rok. Opäť sa môže o čosi rozšíriť atraktívna časť centra mesta, určená nielen pre život alebo prácu, ale aj trávenie voľného času. Posunúť sa tým môže celá metropola. Urbanizáciou ďalšej časti Podhradia a prepojením roztrhnutých štvrtí bude dávať o čosi väčší zmysel a logiku. Opäť tak bude o čosi kompaktnejším a lepšie fungujúcim mestom, tak ako v minulosti.

 

Fotografie z 23.11.2023. Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube