Author photoAdrian Gubčo 20.10.2023 13:41

Múr na Bratislavskom hrade je poškodený. Kritici vidia súvis s Vydricou, odborníci sú skeptickí

V bratislavskom Podhradí pokračujú práce na výstavbe projektu Vydrica od Vydrica Development, ktorý si vyžiadal rozsiahle stabilizačné práce na Hradnom kopci. Podľa kritikov to neostalo bez následkov – v areáli Bratislavského hradu bolo zdokumentované poškodenie múru a chodníka. Niektorí naznačujú, že to má súvisí s výstavbou, developer ale tvrdí, že to je inak.

Priestor, kde bolo objavené poškodenie múru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Priestor, kde bolo objavené poškodenie múru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Poškodenie v areáli Bratislavského hradu bolo zdokumentované v blízkosti Žigmundovej brány. Na jednej z terás je zreteľný odklon hradobného múru nad bránou od chodníka, ktorý je taktiež mierne poškodený. Podľa niektorých to musí jasne súvisieť s výstavbou Vydrice – v rámci realizácie projektu sa totiž spravili do Hradného kopca výrazné zásahy. Časť kopca bola odstránená, aby vzniklo dosť priestoru pre umiestnenie parkovania. Stavebník musel zároveň vybudovať mohutný oporný múr.

Rozsah prác a už v minulosti medializované informácie o prasklinách v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky vedú niektorých k záveru, že výrazná stavebná aktivita sa negatívne podieľa na stabilite kopca. Výsledkom je poškodzovanie areálu Hradu a možné riziko do budúcna. Podobné náznaky boli publikované aj v článku na stránkach denníka Nový Čas.

Investor však akýkoľvek súvis poškodenia s Vydricou kategoricky odmieta. „Tému bulvárnym spôsobom spracoval aj celoplošný denník, ktorý zavádzajúcim titulkom navodil dojem, že k týmto poškodeniam mohlo dôjsť v dôsledku výstavby projektu Vydrica,“ hovorí otvorene. Pripomína však, že aj priamo v článku od Nového Času to oslovení znalci v oblasti statiky v podstate odmietajú.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Priestor, kde bolo objavené poškodenie múru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Priestor, kde bolo objavené poškodenie múru. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Developer konštatuje, že poškodenie nemá súvislosť s ním vykonávanou aktivitou. „Z pasportizácie verejných priestorov z roku 2014 vyplýva, že zobrazený odklon múru aj praskliny v dlažbe boli zdokumentované už v tom čase, t. j. 5 rokov pred zahájením našej stavebnej činnosti,“ tvrdí. „Uvedený nevyhovujúci stav potvrdila aj opakovaná pasportizácia objektov v území v roku 2022, ktorú sme zrealizovali v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na spevňovaní hradného brala nad 1. etapou projektu Vydrica.“

Hradný areál je v správe Kancelárie NR SR, ktorá o probléme vie a developer s ňou priebežne komunikuje počas výstavby Vydrice. Poškodenie nie je zdraviu nebezpečné a nikoho neohrozuje. Developer zároveň pripomína, že samotné hradné bralo a skalný masív pravidelne monitoruje a vyhodnocuje. „Neevidujeme žiadne deformácie alebo posuny,“ upozorňuje.

Podľa Vydrica Development sa vďaka jeho projektu stabilita kopca zlepšila. „Zároveň považujeme za dôležité zdôrazniť, že stabilizácia, ktorá je súčasťou výstavby projektu Vydrica a realizujú ju svetové špičky v odbore zakladania stavieb, priniesla oproti minulosti oveľa lepšiu stabilitu hradného brala, a tým aj vyššiu bezpečnosť celej lokality,“ uzatvára.

Niekoľkých odborníkov oslovil aj Denník SME. Hoci jednoznačné stanovisko nezaznelo, nemožno jednoznačne potvrdiť ani vyvrátiť súvis poškodení s Vydricou. Žulové podložie Hradného kopca je v každom prípade narušené. Z toho sa dá usudzovať, že k podobnému poškodeniu, k akému aktuálne došlo v areáli Bratislavského hradu, môže dôjsť aj bez akejkoľvek stavebnej aktivity v blízkosti kopca.

 

Výstavba Vydrice si vyžiadala vybudovanie veľkého oporného múru. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Faktom je, že výstavba Vydrice si vyžiadala výrazné zásahy do podložia, ktoré boli pravdepodobne zrealizované dokonca v ešte väčšom rozsahu, ako stavebník očakával – práve kvôli nestabilite kopca. Prípravné práce trvali pomerne dlho a vyžiadali si vznik obrovskej steny, na ktorú sa široká verejnosť pozerala len s nevôľou. Išlo o pochopiteľnú reakciu, hoci samotná stena bude obložená a zazelenená a pred ňou vznikajú budovy novej Vydrice.

Rozsah stavebných prác významne súvisí s potrebou zabezpečiť parkovanie v počte, ktorý predpisujú parkovacie normy. Hoci projekt vzniká v dotyku s centrom mesta, autobusovým terminálom aj električkovou traťou (pričom dostane vlastnú električkovú zastávku), i tak tu bolo potrebné vybudovať 700 parkovacích miest. Keďže pred výstavbou išlo o mimoriadne tesné územie medzi nábrežnou cestou a masívom kopca, potrebné boli aj jeho úpravy.

Dá sa namietnuť, že keď chcel investor budovať menej parkovacích miest, mal zmenšiť celý zámer, to je však naivná pripomienka. Vydrica vychádza z Územného plánu zóny Podhradie a potrebuje aj určitú kritickú veľkosť, aby bola investícia do nej návratná. Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo bolo absolútne vylúčené, aby sa obnovovala pôvodná tvár historických štvrtí Vydrica a Zuckermandel – z pohľadu súkromných spoločností by sa to neoplatilo.

K ďalším dôvodom možno pridať terénne úpravy pod pôvodnými lokalitami, prítomnosť širokej nábrežnej cesty a rámp Mostu SNP alebo svetlotechnické normy, ktoré historická štvrť z dnešného pohľadu v žiadnom prípade nespĺňala. Keďže pôvodné domy už zanikli a opätovnú výstavbu nemožno nazvať rekonštrukciou, musia novopostavené budovy tieto normy spĺňať. Napokon, obnovu Vydrice nepripúšťal ani zmienený Územný plán zóny.

Treba tak pripustiť, že v Podhradí môže vzniknúť jedine nový development, ktorý bude aspoň nadväzovať na základné kvality tradičných štruktúr – teda kompaktná zástavba, práca s terénom, aktívny parter, verejný priestor pre peších, využitie prírodný materiálov či otváranie sa k Dunaju. Zatiaľ sa zdá, že všetky tieto atribúty by mal aktuálne rozostavaný projekt spĺňať.

Dokončenie prvej etapy Vydrice sa predpokladá v roku 2024 a celého developmentu v roku 2028. Jeho dobudovaním by sa malo prepojiť historické jadro so zachovanými zvyškami Zuckermandlu, novým Zuckermandlom aj nábrežnými súbormi západne od neho. Developer očakáva, že dôjde k „preliatiu“, resp. expanzii rušného života z historického centra mesta aj sem, pričom zároveň vznikne atraktívna spojnica na Bratislavský hrad v podobe nového výťahu.

Vydrica Development má silné ambície, ktoré zatiaľ skôr potvrdzuje – hoci priebeh výstavby je spojený s otázkami okolo stability Hradného kopca alebo budovania oporného múru. V tomto prípade očividne platí, že čas na komplexné hodnotenie príde až po ukončení výstavby a vyplnení komerčných aj obytných priestorov. Vtedy sa ukáže, či je Vydrica skutočne tým prínosom, ako to sľubuje investor, alebo slabo využitou šancou na oživenie exponovaného územia.

 

Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube