Author photoAdrian Gubčo 17.02.2024 16:53

Nová atrakcia Bratislavy spravila krok vpred. Hradná spojka spojí podhradie s Bratislavským hradom

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Bratislavský hrad je nespochybniteľnou dominantou mesta, čomu vďačí svojej architektúre aj umiestneniu na vŕšku nad centrom metropoly. Pre mnohých návštevníkov, najmä ľudí so zhoršenými možnosťami pohybu, je však ťažšie prístupný. Zmeniť by to mala tzv. Hradná spojka, teda scénický výťah, spájajúci areál Bratislavského hradu a Národnej rady SR s novou Vydricou.

Zdroj: Vydrica Development

Zdroj: Vydrica Development

Bratislavský hrad je jednou z najnavštevovanejších atrakcií v meste. Turisti sa k nemu dostanú peši prechádzkou z historického centra alebo verejnou dopravou. Veľkú skupinu tvoria aj organizované zájazdy, v rámci ktorých sú návštevníci autobusmi dopravovaní k Viedenskej bráne a následne absolvujú pešiu prehliadku Hradu a jeho areálu. Jednotlivé spôsoby môžu byť nepohodlné, zvlášť pre ľudí, ktorí nie sú súčasťou organizovaného zájazdu a majú problémy s pohybom – napríklad seniori.

Aj z tohto dôvodu sa už dlhšie hovorí o možnosti novej spojnice podhradia s Hradom, resp. hradným kopcom. Prvýkrát bola po vzore Budínskeho hradu navrhnutá už pred viac ako storočím, v tom čase však bol Bratislavský hrad opustenou ruinou. Dnes je jedným z najdôležitejších symbolov Slovenska a po nedávnej rekonštrukcii je aj vo výbornom stave. Zlepšenie jeho dostupnosti by ďalej zvýšilo jeho atraktivitu.

V tom istom čase sa navyše po desaťročiach diskusií pristúpilo k výstavbe novej štvrte na mieste bývalej Vydrice a časti Zuckermandlu. Pôvodne išlo o historické podhradské osady, ktoré boli do veľkej miery zbytočne zbúrané v priebehu 20. storočia. Za socializmu sa uvažovalo v priestore medzi hradným kopcom a Dunajom s výstavbou modernistického sídliska, v praxi sa však z neho postavili len tri bytové domy. Zvyšok ostával dlhodobo prázdny.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

V druhom desaťročí 21. storočia sa ale všetko zmenilo: v západnej časti Zuckermandlu vznikol rovnomenný development od J&T Real Estate. V priestore medzi Mostom SNP a Kúriami (teda zachovaným zvyškom Zuckermandlu v podobe kostola a niekoľkých palácov) sa zas začala pripravovať výstavba Vydrice, polyfunkčného projektu pod hlavičkou Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj známy developer Lucron.

Dnes je prvá etapa Vydrice vo vysokom štádiu realizácie. Koncepcia projektu vychádza zo snahy o prepojenie historického jadra s nábrežím a novými nábrežnými štvrťami, pričom chce byť organickým predĺžením pešej zóny aj s jej kvalitami. Vyznačovať sa tak bude relatívne hustou kompaktnou zástavbou s triezvou mierkou, veľkým dôrazom na verejné priestory, aktívnym parterom alebo odkazmi na historické dedičstvo.

Ide o ambiciózny projekt, ktorého úspech stojí nielen na schopnosti developera predať byty a kancelárske priestory, príp. prenajať retailové priestory, ale ho aj dobre napojiť na okolie. Nepozerá sa pritom len na historické jadro alebo nábrežnú promenádu, ale aj na Bratislavský hrad. Preto sa už od predstavenia aktuálnej podoby projektu hovorí o zriadení spojnice s areálom Bratislavského hradu a NR SR. Kým spočiatku malo ísť o akúsi pozemnú lanovku, dnes sa uvažovanie posunulo. Malo by ísť o výťah.

Jeho rámce predstavil developer už v priebehu uplynulého leta. „Podoba výťahu, ktorú sme ukázali verejnosti, je zatiaľ našou víziou, ktorá pracuje s technológiou šikmého výťahu, kde kabína jazdí po koľajnici a o pohon sa stará motor umiestnený v hornej, alebo v dolnej stanici, v závislosti od konkrétneho výrobcu,“ vysvetlil v tom čase Pavel Baslík, Head of Marketing & PR, Lucron, zástupca Vydrica Development. Má ísť o bezbariérové riešenie, atraktívne pre peších, najmä turistov.

Príprava zámeru napreduje, pričom sa posúva od vízie v reálny projekt. Developer žiada o zlúčené územné a stavebné konanie stavby Hradná spojka. Jeho súčasťou má hlavný stavebný objekt, teda spodná stanica, a prípojka. Podľa dokumentácie bude tento objekt začlenený do terénu, pričom priznaná bude iba južná fasáda. Z východu bude tesne priliehať k bytovému domu V1a, zo západu a severu bude osadený do svahu. Strecha bude pokrytá intenzívnou vegetáciou.

Developer približuje, že dokončenie očakáva v júni 2025 a do objektu plánuje investovať 650-tisíc eur. To je jasný signál toho, že nepôjde ešte o výstavbu samotného výťahu, keďže ten je závislý aj od dohody s NR SR, ktorá pravdepodobne zatiaľ nebola uzavretá. Vydrica Development tak pripraví budúcu spodnú stanicu, ktorú bude zatiaľ využívať pre kultúrne účely. Architektom je kancelária Siebert + Talaš.

 

V rámci verejného priestoru budú prezentované historické artefakty. Zdroj: Vydrica Development 

 

Na samotný výťah si tak musí verejnosť aj návštevníci Bratislavy ešte nejakú dobu počkať. Keďže do hry vstupujú ďalší hráči, je ťažké odhadnúť akékoľvek termíny. Celá Vydrica by však mala byť dokončená azda okolo rokov 2027-2028. Bolo by ideálne, keby bol výťah dovtedy funkčný a umožnil naozaj plné zapojenie projektu do života mesta.

Nový development má potenciál prispieť k citeľnému oživeniu centra Bratislavy. Okrem komerčných častí projektu – 370 bytov, štvorice menších kancelárskych budov a rozsiahleho retailu vo forme 80 jednotiek má obsahovať aj kultúrny priestor v rámci obnovenej Vodnej veže a kultivované verejné priestory. Tie zahŕňajú hlavné námestie pri Vodnej veži, menšie námestie a niekoľko parčíkov. Jeden z nich vznikne v priestore, kde sa od nábrežia oddeľuje Žižkova ulica, druhý medzi prvou etapou a Kúriami. Tento sa bude nazývať Kempelenov park.

V názve sa skrýva odkaz na Wolfganga von Kempelena, známeho vynálezcu pôvodom z Bratislavy, ktorý bol autorom čerpadla, dodávajúceho vodu na Bratislavský hrad. Jeho relikty budú prezentované priamo v rámci parku. Z historických artefaktov budú vo Vydrici prezentované aj zvyšky ľadových jám, kde kedysi obyvatelia uchovávali potraviny.

Developer je tak presvedčený, že projekt poskytne dostatok dôvodov pre návštevu. Ľudí chce lákať na mix histórie, atraktívnych verejných priestorov, príťažlivých spojení v rámci centra Bratislavy aj širokej ponuky obchodov, reštaurácií aj kaviarní. Veľa značiek zatiaľ oznámených nebolo. Potvrdené bolo len umiestnenie nadštandardných potravín YEME a prvým majiteľom kancelárií sa stane slovenská inovatívna spoločnosť XIMEA, ktorá obsadí 4. podlažie v rozostavanej budove Vydrica Offices.

Náznak úspechu projektu sa ukáže už v priebehu tohto roka. Developer totiž smeruje k dokončeniu prvej etapy, ktorá prinesie štvoricu polyfunkčných bytových domov, o čosi neskôr aj kancelárskej budovy. Taktiež vzniknú dve, resp. tri nové ulice, doplnené o priečne prepojenia, ako aj nová električková zastávka.

Bratislava tak bude o krok bližšie k vyplneniu jedného z najexponovanejších dosiaľ nezastavaných území v meste. Bude tak kompaktnejšia, jej centrum bude dávať väčšiu logiku a pribudne nová destinácia. Zároveň sa zvyšuje šanca na vznik novej netradičnej atrakcie. Slovenská metropola sa tak môže stať zaujímavejšou a príjemnejšou pre tisíce návštevníkov.

 

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ O VYJADRENIE VYDRICA DEVELOPMENT: Spomínaná žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie sa vzťahuje na projekt nástupnej stanice tzv. hradnej spojky, ktorej víziu sme predstavili pred časom v zverejnenej 3D animácii budúcej Vydrice.

Realizácia hradnej spojky predpokladá najmä vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov mimo územia Vydrice a súčinnosť zainteresovaných externých partnerov, ktoré môžu predlžovať všetky súvisiace procesy a oddialiť spustenie realizácie. Z uvedených dôvodov podnikáme kroky, vrátane prehodnotenia spomínaného konania, ktorých cieľom je umožniť začiatok realizácie hradnej spojky kedykoľvek v budúcnosti, ale nie nevyhnutne v priebehu dokončovacích prác na aktuálne prebiehajúcej 1. etape.

Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube