Author photoAdrian Gubčo 23.05.2022 15:45

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

Hoci bola existencia Vodnej veže známa z historických záznamov, samotný objekt bol odhalený až v súvislosti s búraním podhradských štvrtí Vydrica a Zuckermandel. Relikty stredovekej pevnosti, ktorá strážila prechod cez dunajský brod a vyberalo sa tu mýto, boli skryté pod neskoršou zástavbou (najmä pod neslávne známym hostincom U modrej šťuky). Neskoršie výskumy dokázali, že najstaršie časti objektu sú dokonca ešte staršie – už z 2.-11. st. n. l. Vodná veža je dnes prezentovaná a čiastočne dotvorená.

Objekt sa v takejto podobe nachádza v Podhradí a na nábreží už niekoľko desaťročí a je pomerne prehliadaný. Situácia sa však zmení po dobudovaní novej Vydrice. Polyfunkčný development od spoločnosti Vydrica Development, blízky developerovi Lucron, je už po dlhšej príprave aktuálne vo výstavbe. Vyplniť má celý priestor medzi Kúriami a Mostom SNP a rozdelený je na tri etapy. Vodná veža sa nachádza prakticky v jadre územia medzi prvou a druhou etapou.

História, poloha aj požiadavky mesta, ktoré je majiteľom objektu a má záujem z neho vytvoriť jedinečný doklad dejín Bratislavy a kultúrny bod, predurčujú Vodnú vežu k výraznej úprave jej prezentácie aj zovňajšku. Za týmto účelom vypísala Vydrica Development v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) na konci minulého roka vyzvanú architektonickú súťaž, do ktorej oslovila popredné české a slovenské ateliéry. Súťaž bola podmienkou Magistrátu, definovanou v rámci Memoranda o spolupráci medzi mestom a investorom. Zadanie a podmienky boli okrem MIBu konzultované aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Podľa zadania má obnovená Vodná veža fungovať ako verejný priestor, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí. S tým sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra. Pôvodná forma prezentácie pamiatky, ktorá podľa odborníkov už nezodpovedá súčasným nárokom na prezentáciu historického dedičstva, sa má prispôsobiť súčasným nárokom, no za predpokladu zachovania pamiatkových hodnôt. Samozrejmou požiadavkou bolo aj optimálne prepojenie Vodnej veže do novovznikajúcej urbanistickej štruktúry.

Podľa poroty, ktorej súčasťou boli viacerí poprední architekti, ako aj zástupcovia mesta, mestskej časti a developera, na toto zadanie odpovedal najlepšie ateliér Superatelier. Hlavným elementom víťazného návrhu je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Ako zdôvodňuje porota, z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu. Pamiatka je integrovaná do mesta a stáva sa funkčným a plnohodnotným mestským priestorom.

Objekt Vodnej veže bude dotvorený náznakovou prezentáciou objemu a tvaru pôvodnej historickej stavby za pomoci zváraných oceľových sietí. Takouto formou sa pamiatky bežne prezentujú aj v zahraničí. Súčasťou areálu bude aj sprístupnené archeologické nálezisko.

Dané riešenie oceňuje predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov, doc. Ing. arch. Jiří Buček. „Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz ako žiť a koexistovať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku,“ približuje víziu. „Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor“.

Porota verí, že víťazný návrh vytvorí pozitívnu dominantu, ktorá nebude bariérou – fyzickou ani mentálnou - v území. Pozitíva vidí aj expert poroty, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel, ktorý upozorňuje, že doterajšia podoba vychádza zo starších metodických kritérií. „Koncept uzavretej lokality, určenej iba na edukačné účely, sa však ukázal ako málo životaschopný. Preto bolo potrebné v súčasnosti predstaviť nový koncept prezentácie pamiatky s použitím moderných technológií, založený na princípe otvorenosti voči širokému okoliu“.

Na riešení od Superatelieru bola jednomyseľná zhoda. Developer dodáva, že všetky návrhy na budúcu podobu Vodnej veže, vrátane toho víťazného, si verejnosť bude môcť pozrieť na výstave, ktorá bude prebiehať na Rudnayovom námestí od 23. mája do 19. júna 2022. 

 

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

 

Súťaže sa zúčastnili skutočne niektoré z najlepších kancelárií v Česku aj na Slovensku, čo je viditeľné na kvalite predložených návrhov. Ich porovnanie však ukazuje, že porota rozhodla správne – koncepcia od Superatelieru neprináša len splnenie požiadaviek vyhlasovateľov súťaže, ale sama je aj sebavedomým vstupom do územia, hoci stále dostatočne citlivým. Realizáciou návrhu získa Vydrica aj Bratislava príťažlivý a reprezentatívny kultúrny bod, ideálny pre organizáciu menších a komorných podujatí (do 200 divákov). Miesto však bude živé aj v čase, kedy sa tu nebude konať žiaden oficiálny program, keďže pamiatka bude prezentovaná pútavým spôsobom.

Ide presne o ten typ vybavenosti, ktorý projekt ako Vydrica potrebuje. Ambíciou developera je v Podhradí vybudovať štvrť, ktorá bude v mnohých ohľadoch tým najlepším z Bratislavy: má nadviazať na historické jadro, priniesť vysoko nadštandardné bývanie, spoluformovať obraz mesta, obsahovať živú obchodnú ulicu, prepojiť nábrežie s Hradom a vytvoriť začiatok „kultúrnej osi“ alebo „muzeálnej míle“, ktorá bude siahať od Vydrice po novú budovu Slovenského národného divadla. S opravenou Vodnou vežou v takejto podobe je dosiahnutie týchto cieľov o čosi reálnejšie.

Developera snáď neodradia náklady. Pôvodne sa totiž hovorilo, že úprava Vodnej veže má vyjsť na 1,5 milióna eur, čo si pri danom návrhu neviem predstaviť. Nábrežie Bratislavy a priestor priamo pod Bratislavským hradom si však zaslúži určitú veľkorysosť, čo oprávňuje aj o čosi vyššie náklady. Z ekonomického hľadiska by nakoniec mohlo ísť aj o výhodné riešenie. Pamiatka bude súčasťou ústredného verejného priestoru Vydrice, do ktorého majú byť orientované najaktívnejšie prevádzky. S kvalitne riešenou Vodnou vežou sa zvýši potenciál priestorov na prenájom.

Vydrica Development nateraz nešpecifikovala, kedy bude rekonštrukcia pamiatky dokončená. Trúfnem si však odhadnúť, že to bude v čase dobudovania druhej etapy projektu. Jej odhalenie sa predpokladá už v lete tohto roka. Samotné vizualizácie Vodnej veže ukazujú aj viacmenej finálnu podobu ďalšej časti Vydrice. V tejto chvíli sa zdá, že by mohlo ísť o nadčasovú súčasnú architektúru, ktorá nadviaže na prvú etapu.

Tá postupuje celkom rýchlo. Aktuálne sa pracuje na budovaní podzemných podlaží, prvé domy tak začnú čoskoro rásť aj nad zemou. Vzniknúť má štvorica bytoviek a jedna kancelárska budova, v čase ich dokončenia by mal byť dobudovaný aj ďalší dom priamo nad Vodnou vežou. Do verejného priestoru bude orientovaný aktívny parter s početnými obchodmi a službami. Developer hovorí aj o špičkovej kvalite verejných priestorov, ktoré budú mať z veľkej časti charakter pešej zóny. Dobudovanie prvej etapy sa očakáva v druhej polovici roka 2024.

 

Rozostavaná Vydrica, Vodná veža je v pravej časti fotografie

 

Dátum celkového dobudovania Vydrice nie je v tejto chvíli ešte úplne známy. Závislý je nielen na rýchlosti vydávania príslušných povolení, ale aj na úspešnosti pri riešení ďalšieho problematického miesta – podmostia Mostu SNP. Most SNP je mimoriadnou bariérou, vizuálnou aj fyzickou. Odstránením časti nájazdových rámp na Staromestskú ulicu z nábrežia by sa mohlo podmostie lepšie otvoriť a po rekonštrukcii premeniť na omnoho prívetivejší priestor. To by následne lepšie otvorilo Vydricu mestu.

Podmostie by malo byť predmetom ďalšej architektonickej súťaže, ktorej vyhlásenie avizuje primátor Bratislavy Matúš Vallo na budúci rok. Hlavné mesto zaraďuje vyriešenie tohto problému do série projektov revitalizácie bratislavského „Ringu“, teda zlepšenia verejných priestorov po obvode bývalého opevnenia. Ak by sa skutočne podarilo všetky tieto priestranstvá obnoviť, vzniknúť môžu atraktívne prepojenia do ďalších centrálnych štvrtí. Centrum Bratislavy sa tým citeľne rozšíri.

Kľúčovým smerom rozšírenia bude pritom Vydrica s novým jadrom okolo Vodnej veže. Barbarský zánik pôvodného Podhradia sa tým nevyváži. Vznikne však nová kvalita, ktorá posunie Bratislavu a vráti život tam, kam po storočia patril.

 

Fotografie zo 7.5.2022. Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube