YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.05.2022 15:45

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

Hoci bola existencia Vodnej veže známa z historických záznamov, samotný objekt bol odhalený až v súvislosti s búraním podhradských štvrtí Vydrica a Zuckermandel. Relikty stredovekej pevnosti, ktorá strážila prechod cez dunajský brod a vyberalo sa tu mýto, boli skryté pod neskoršou zástavbou (najmä pod neslávne známym hostincom U modrej šťuky). Neskoršie výskumy dokázali, že najstaršie časti objektu sú dokonca ešte staršie – už z 2.-11. st. n. l. Vodná veža je dnes prezentovaná a čiastočne dotvorená.

Objekt sa v takejto podobe nachádza v Podhradí a na nábreží už niekoľko desaťročí a je pomerne prehliadaný. Situácia sa však zmení po dobudovaní novej Vydrice. Polyfunkčný development od spoločnosti Vydrica Development, blízky developerovi Lucron, je už po dlhšej príprave aktuálne vo výstavbe. Vyplniť má celý priestor medzi Kúriami a Mostom SNP a rozdelený je na tri etapy. Vodná veža sa nachádza prakticky v jadre územia medzi prvou a druhou etapou.

História, poloha aj požiadavky mesta, ktoré je majiteľom objektu a má záujem z neho vytvoriť jedinečný doklad dejín Bratislavy a kultúrny bod, predurčujú Vodnú vežu k výraznej úprave jej prezentácie aj zovňajšku. Za týmto účelom vypísala Vydrica Development v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) na konci minulého roka vyzvanú architektonickú súťaž, do ktorej oslovila popredné české a slovenské ateliéry. Súťaž bola podmienkou Magistrátu, definovanou v rámci Memoranda o spolupráci medzi mestom a investorom. Zadanie a podmienky boli okrem MIBu konzultované aj s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Podľa zadania má obnovená Vodná veža fungovať ako verejný priestor, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí. S tým sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra. Pôvodná forma prezentácie pamiatky, ktorá podľa odborníkov už nezodpovedá súčasným nárokom na prezentáciu historického dedičstva, sa má prispôsobiť súčasným nárokom, no za predpokladu zachovania pamiatkových hodnôt. Samozrejmou požiadavkou bolo aj optimálne prepojenie Vodnej veže do novovznikajúcej urbanistickej štruktúry.

Podľa poroty, ktorej súčasťou boli viacerí poprední architekti, ako aj zástupcovia mesta, mestskej časti a developera, na toto zadanie odpovedal najlepšie ateliér Superatelier. Hlavným elementom víťazného návrhu je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Ako zdôvodňuje porota, z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu. Pamiatka je integrovaná do mesta a stáva sa funkčným a plnohodnotným mestským priestorom.

Objekt Vodnej veže bude dotvorený náznakovou prezentáciou objemu a tvaru pôvodnej historickej stavby za pomoci zváraných oceľových sietí. Takouto formou sa pamiatky bežne prezentujú aj v zahraničí. Súčasťou areálu bude aj sprístupnené archeologické nálezisko.

Dané riešenie oceňuje predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov, doc. Ing. arch. Jiří Buček. „Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz ako žiť a koexistovať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku,“ približuje víziu. „Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor“.

Porota verí, že víťazný návrh vytvorí pozitívnu dominantu, ktorá nebude bariérou – fyzickou ani mentálnou - v území. Pozitíva vidí aj expert poroty, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel, ktorý upozorňuje, že doterajšia podoba vychádza zo starších metodických kritérií. „Koncept uzavretej lokality, určenej iba na edukačné účely, sa však ukázal ako málo životaschopný. Preto bolo potrebné v súčasnosti predstaviť nový koncept prezentácie pamiatky s použitím moderných technológií, založený na princípe otvorenosti voči širokému okoliu“.

Na riešení od Superatelieru bola jednomyseľná zhoda. Developer dodáva, že všetky návrhy na budúcu podobu Vodnej veže, vrátane toho víťazného, si verejnosť bude môcť pozrieť na výstave, ktorá bude prebiehať na Rudnayovom námestí od 23. mája do 19. júna 2022. 

 

Zdroj: Vydrica Development / Superatelier

 

Súťaže sa zúčastnili skutočne niektoré z najlepších kancelárií v Česku aj na Slovensku, čo je viditeľné na kvalite predložených návrhov. Ich porovnanie však ukazuje, že porota rozhodla správne – koncepcia od Superatelieru neprináša len splnenie požiadaviek vyhlasovateľov súťaže, ale sama je aj sebavedomým vstupom do územia, hoci stále dostatočne citlivým. Realizáciou návrhu získa Vydrica aj Bratislava príťažlivý a reprezentatívny kultúrny bod, ideálny pre organizáciu menších a komorných podujatí (do 200 divákov). Miesto však bude živé aj v čase, kedy sa tu nebude konať žiaden oficiálny program, keďže pamiatka bude prezentovaná pútavým spôsobom.

Ide presne o ten typ vybavenosti, ktorý projekt ako Vydrica potrebuje. Ambíciou developera je v Podhradí vybudovať štvrť, ktorá bude v mnohých ohľadoch tým najlepším z Bratislavy: má nadviazať na historické jadro, priniesť vysoko nadštandardné bývanie, spoluformovať obraz mesta, obsahovať živú obchodnú ulicu, prepojiť nábrežie s Hradom a vytvoriť začiatok „kultúrnej osi“ alebo „muzeálnej míle“, ktorá bude siahať od Vydrice po novú budovu Slovenského národného divadla. S opravenou Vodnou vežou v takejto podobe je dosiahnutie týchto cieľov o čosi reálnejšie.

Developera snáď neodradia náklady. Pôvodne sa totiž hovorilo, že úprava Vodnej veže má vyjsť na 1,5 milióna eur, čo si pri danom návrhu neviem predstaviť. Nábrežie Bratislavy a priestor priamo pod Bratislavským hradom si však zaslúži určitú veľkorysosť, čo oprávňuje aj o čosi vyššie náklady. Z ekonomického hľadiska by nakoniec mohlo ísť aj o výhodné riešenie. Pamiatka bude súčasťou ústredného verejného priestoru Vydrice, do ktorého majú byť orientované najaktívnejšie prevádzky. S kvalitne riešenou Vodnou vežou sa zvýši potenciál priestorov na prenájom.

Vydrica Development nateraz nešpecifikovala, kedy bude rekonštrukcia pamiatky dokončená. Trúfnem si však odhadnúť, že to bude v čase dobudovania druhej etapy projektu. Jej odhalenie sa predpokladá už v lete tohto roka. Samotné vizualizácie Vodnej veže ukazujú aj viacmenej finálnu podobu ďalšej časti Vydrice. V tejto chvíli sa zdá, že by mohlo ísť o nadčasovú súčasnú architektúru, ktorá nadviaže na prvú etapu.

Tá postupuje celkom rýchlo. Aktuálne sa pracuje na budovaní podzemných podlaží, prvé domy tak začnú čoskoro rásť aj nad zemou. Vzniknúť má štvorica bytoviek a jedna kancelárska budova, v čase ich dokončenia by mal byť dobudovaný aj ďalší dom priamo nad Vodnou vežou. Do verejného priestoru bude orientovaný aktívny parter s početnými obchodmi a službami. Developer hovorí aj o špičkovej kvalite verejných priestorov, ktoré budú mať z veľkej časti charakter pešej zóny. Dobudovanie prvej etapy sa očakáva v druhej polovici roka 2024.

 

Rozostavaná Vydrica, Vodná veža je v pravej časti fotografie

 

Dátum celkového dobudovania Vydrice nie je v tejto chvíli ešte úplne známy. Závislý je nielen na rýchlosti vydávania príslušných povolení, ale aj na úspešnosti pri riešení ďalšieho problematického miesta – podmostia Mostu SNP. Most SNP je mimoriadnou bariérou, vizuálnou aj fyzickou. Odstránením časti nájazdových rámp na Staromestskú ulicu z nábrežia by sa mohlo podmostie lepšie otvoriť a po rekonštrukcii premeniť na omnoho prívetivejší priestor. To by následne lepšie otvorilo Vydricu mestu.

Podmostie by malo byť predmetom ďalšej architektonickej súťaže, ktorej vyhlásenie avizuje primátor Bratislavy Matúš Vallo na budúci rok. Hlavné mesto zaraďuje vyriešenie tohto problému do série projektov revitalizácie bratislavského „Ringu“, teda zlepšenia verejných priestorov po obvode bývalého opevnenia. Ak by sa skutočne podarilo všetky tieto priestranstvá obnoviť, vzniknúť môžu atraktívne prepojenia do ďalších centrálnych štvrtí. Centrum Bratislavy sa tým citeľne rozšíri.

Kľúčovým smerom rozšírenia bude pritom Vydrica s novým jadrom okolo Vodnej veže. Barbarský zánik pôvodného Podhradia sa tým nevyváži. Vznikne však nová kvalita, ktorá posunie Bratislavu a vráti život tam, kam po storočia patril.

 

Fotografie zo 7.5.2022. Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Zdroj: Vydrica Development / Superatelier
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)
  • Aktuálny stav výstavby (7.5.2022)

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube