Author photoAdrian Gubčo 23.10.2020 11:02

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Nové Korzo. Zdroj: Vydrica Development

Nové Korzo. Zdroj: Vydrica Development

Predmetom predaja bola dvojica menších pozemkov z veľkej časti v prudkom svahu s celkovou výmerou len 945 metrov štvorcových. Z hľadiska budúceho rozvoja priestoru sú však dôležité, lebo tu má byť umiestnená budova, ktorá už má územné rozhodnutie. V praxi tak nie je možné s pozemkom narábať a odpredajom dôjde k sceleniu územia. Navyše sa tým mesto zbaví nutnosti priestor revitalizovať na vlastné náklady, v opačnom prípade by totiž v susedstve nového developmentu mohla existovať zanedbaná plocha.

Schválená predajná cena je tak vo výške 1.000.500 eur, čo bola jedna z dvoch alternatív. Druhou bol predaj za 380-tisíc eur. Táto však vychádza zo znaleckého posudku z roku 2018, medzičasom sa ceny pozemkov v dôsledku očakávania redevelopmentu zvýšili. Predmetom predaja v minulosti mala byť aj budova na Zámockých schodoch, kde dnes Magistrát uvažuje o zriadení nájomných bytov.

Nido

Hlavné mesto využilo situáciu aj vo forme podpisu Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Vydrica Development, v rámci ktorej sa definovali určité požiadavky, ktoré majú prispieť k zachovaniu historického charakteru Vydrice a dodržaniu vysokých ekologických štandardov. Mesto upozorňuje, že ide o súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie a dôležitej mestskej panorámy. Dosiahnuté zlepšenia, spolu s podmienkami predaja, považuje za mimoriadne prospešné.

K ekologickým úpravám patria rozličné sadovnícke úpravy, výsadba stromov v uliciach a na námestiach novej Vydrice, zlepšenie podmienok pre vysadené stromy, zelené strechy či zeleň na fasádach a opornom múre hradného brala. Iné opatrenia majú podporiť biodiverzitu, zadržiavanie vody, či zlepšenie klimatického komfortu verejných priestorov.

Memorandum taktiež stanovuje, že exteriéry budú skutočne verejne prístupné, a pripomenuté v nich budú odkazy na minulosť – napríklad na Kempelenov vodovod, zaujímavé technické dielo od bratislavského rodáka a vynálezcu Wolfganga Kempelena. Trasa vodovodu bude zvýraznená a vzniknúť by mal herno-edukačný Kempelenov park.

Najvýznamnejším zásahom však bude revitalizácia okolia a areálu Vodnej veže, kde vznikne nielen nový verejný priestor, ale aj objekt kultúrno-spoločenského charakteru. Vodná veža je jednou z najstarších stavebných pamiatok Bratislavy a bude tvoriť akési centrum novej Vydrice. Developer do nového objektu a okolitého priestoru investuje 1,5 milióna eur, jeho podoba má byť výsledkom spolupráce Vydrica Development, mesta, Metropolitného inštitútu a mestskej časti. Mesto sa má podieľať na dramaturgii výstav a kultúrnych podujatí.

Nakoniec, súčasťou memoranda je aj spolupráca pri riešení dopravy. Mesto investorovi umožní zriadenie integrovanej zastávky MHD, teda spojenia električkovej a autobusovej zastávky, teoreticky prepojenej s pontónom pre vystupovanie z lode. Z tohto priestoru by mal byť ľahký bezbariérový prístup k „vertikálnemu dopravnému zariadeniu“, teda uvažovanej lanovke či výťahu (ten je pravdepodobnejší) na Hradný kopec. Riešenie závisí aj od prístupu NR SR, mesto však myšlienku podporuje.

Prijatie Memoranda je obojstranne výhodné pre mesto aj pre investora. Kým Bratislava získala potvrdenie viacerých plánov (o ktorých investor síce hovoril už predtým) čierne na bielom, pre developera to znamená, že môže v príprave a realizácii projektu pokračovať bez prerušení a s kompletne scelenými pozemkami. Ide o príklad prospešnej spolupráce pri developmente územia, ktorý ukazuje, že spokojné môžu byť obe strany.

 

Priestor pred Vodnou vežou, kde by malo byť akési centrum Vydrice. Zdroj: Vydrica Development

 

Medzičasom priamo na nábreží pokračujú prípravné práce pred spustením samotnej výstavby. Okrem kľúčového územia pre výstavbu prvej etapy medzi zachovanými zvyškami Zuckermandlu (tzv. Kúriami) a Vodnou vežou Vydrica Development realizuje úpravy už aj na mieste druhej (a tretej) etapy. Odhaľujú sa tak zvyšky pivníc zaniknutých vydrických domov, ako aj hradné bralo. To vedie mnohých ľudí k obavám, že dochádza k zániku prírodných či pamiatkových hodnôt.

V skutočnosti však na to nie je dôvod. Ide len o logický dôsledok rozsahu projektu, v rámci ktorého vznikne zástavba v troch úrovniach nad sebou, pričom bude založená bude na spoločnom podzemnom parkovacom dome. V snahe o zmenšenie rozsahu parkingu pristúpil developer k netradičnému riešeniu, v rámci ktorého si budú obyvatelia a návštevníci parkovacie miesta prenajímať a nie kupovať.

Nad parkovacím domom bude v prvej etape vybudovaných niekoľko blokov domov s maximálne piatimi, resp. siedmimi podlažiami, s aktívnym prízemím s obchodnými prevádzkami, 207 bytmi a 6-tisíc metrami štvorcovými kancelárií na prenájom (5,5-tisíc metrov štvorcových) či predaj. Okrem toho sú naplánované verejné priestory, ktoré budú riešené kompletne ako pešia zóna, alebo plochy parkového charakteru.

Developer pri koncipovaní projektu vychádzal z Územného plánu zóny Podhradie, ktorý hovorí o obnovení mestskej štruktúry, tvorbe nových priehľadov a či zachovaní pamiatkových hodnôt. Architektúru zveril viacerým tímom architektov. Lídrami sú Compass Architekti, kancelársku budovu navrhli Šujan_Stassel, koncept verejných priestorov a víziu územia Marko&Placemakers, sadové úpravy 2ka landscape architects, projekciu realizujú Siebert + Talaš. Výsledkom je sebavedomá, no pritom citlivá architektúra vysokého štandardu.

Ambíciou developera je vytvoriť atraktívnu a živú štvrť, ktorá bude predĺžením bratislavského korza a prepojením medzi historickým jadrom, Hradným kopcom a nábrežím. Preto tu majú vzniknúť verejné priestory s vysokým architektonickým aj materiálovým štandardom, prepracovanou podobou jednotlivých prevádzok a množstvom reštaurácií, kaviarní, ako aj umeleckých či remeselných dielní. Vydrica má takýmto spôsobom prispieť ku vzniku „najdlhšieho korza v Európe“, ktoré bude siahať od Zuckermandlu ko Kollárovmu námestiu.

Dokončenie prvej etapy sa očakáva v priebehu roka 2023, druhá a tretia by mala nasledovať približne v roku 2025. Bratislava by tak v dohľadnom čase mala získať väčšie centrum a novú reprezentatívnu štvrť. Táto bude, aj vďaka potvrdeniu viacerých riešení a úprav, azda citlivým spojením súčasnej architektúry a tradičného urbanizmu, ako aj prepojením medzi starou a novou Bratislavou. Pre mesto, ktoré sa bude vyrovnávať s následkami pandémie, pôjde o veľmi vítané a dôležité zlepšenie.

 

Pozrite si prípravu výstavby Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube