YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 23.10.2020 11:02

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Nové Korzo. Zdroj: Vydrica Development

Nové Korzo. Zdroj: Vydrica Development

Predmetom predaja bola dvojica menších pozemkov z veľkej časti v prudkom svahu s celkovou výmerou len 945 metrov štvorcových. Z hľadiska budúceho rozvoja priestoru sú však dôležité, lebo tu má byť umiestnená budova, ktorá už má územné rozhodnutie. V praxi tak nie je možné s pozemkom narábať a odpredajom dôjde k sceleniu územia. Navyše sa tým mesto zbaví nutnosti priestor revitalizovať na vlastné náklady, v opačnom prípade by totiž v susedstve nového developmentu mohla existovať zanedbaná plocha.

Schválená predajná cena je tak vo výške 1.000.500 eur, čo bola jedna z dvoch alternatív. Druhou bol predaj za 380-tisíc eur. Táto však vychádza zo znaleckého posudku z roku 2018, medzičasom sa ceny pozemkov v dôsledku očakávania redevelopmentu zvýšili. Predmetom predaja v minulosti mala byť aj budova na Zámockých schodoch, kde dnes Magistrát uvažuje o zriadení nájomných bytov.

Nido

Hlavné mesto využilo situáciu aj vo forme podpisu Memoranda o spolupráci so spoločnosťou Vydrica Development, v rámci ktorej sa definovali určité požiadavky, ktoré majú prispieť k zachovaniu historického charakteru Vydrice a dodržaniu vysokých ekologických štandardov. Mesto upozorňuje, že ide o súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie a dôležitej mestskej panorámy. Dosiahnuté zlepšenia, spolu s podmienkami predaja, považuje za mimoriadne prospešné.

K ekologickým úpravám patria rozličné sadovnícke úpravy, výsadba stromov v uliciach a na námestiach novej Vydrice, zlepšenie podmienok pre vysadené stromy, zelené strechy či zeleň na fasádach a opornom múre hradného brala. Iné opatrenia majú podporiť biodiverzitu, zadržiavanie vody, či zlepšenie klimatického komfortu verejných priestorov.

Memorandum taktiež stanovuje, že exteriéry budú skutočne verejne prístupné, a pripomenuté v nich budú odkazy na minulosť – napríklad na Kempelenov vodovod, zaujímavé technické dielo od bratislavského rodáka a vynálezcu Wolfganga Kempelena. Trasa vodovodu bude zvýraznená a vzniknúť by mal herno-edukačný Kempelenov park.

Najvýznamnejším zásahom však bude revitalizácia okolia a areálu Vodnej veže, kde vznikne nielen nový verejný priestor, ale aj objekt kultúrno-spoločenského charakteru. Vodná veža je jednou z najstarších stavebných pamiatok Bratislavy a bude tvoriť akési centrum novej Vydrice. Developer do nového objektu a okolitého priestoru investuje 1,5 milióna eur, jeho podoba má byť výsledkom spolupráce Vydrica Development, mesta, Metropolitného inštitútu a mestskej časti. Mesto sa má podieľať na dramaturgii výstav a kultúrnych podujatí.

Nakoniec, súčasťou memoranda je aj spolupráca pri riešení dopravy. Mesto investorovi umožní zriadenie integrovanej zastávky MHD, teda spojenia električkovej a autobusovej zastávky, teoreticky prepojenej s pontónom pre vystupovanie z lode. Z tohto priestoru by mal byť ľahký bezbariérový prístup k „vertikálnemu dopravnému zariadeniu“, teda uvažovanej lanovke či výťahu (ten je pravdepodobnejší) na Hradný kopec. Riešenie závisí aj od prístupu NR SR, mesto však myšlienku podporuje.

Prijatie Memoranda je obojstranne výhodné pre mesto aj pre investora. Kým Bratislava získala potvrdenie viacerých plánov (o ktorých investor síce hovoril už predtým) čierne na bielom, pre developera to znamená, že môže v príprave a realizácii projektu pokračovať bez prerušení a s kompletne scelenými pozemkami. Ide o príklad prospešnej spolupráce pri developmente územia, ktorý ukazuje, že spokojné môžu byť obe strany.

 

Priestor pred Vodnou vežou, kde by malo byť akési centrum Vydrice. Zdroj: Vydrica Development

 

Medzičasom priamo na nábreží pokračujú prípravné práce pred spustením samotnej výstavby. Okrem kľúčového územia pre výstavbu prvej etapy medzi zachovanými zvyškami Zuckermandlu (tzv. Kúriami) a Vodnou vežou Vydrica Development realizuje úpravy už aj na mieste druhej (a tretej) etapy. Odhaľujú sa tak zvyšky pivníc zaniknutých vydrických domov, ako aj hradné bralo. To vedie mnohých ľudí k obavám, že dochádza k zániku prírodných či pamiatkových hodnôt.

V skutočnosti však na to nie je dôvod. Ide len o logický dôsledok rozsahu projektu, v rámci ktorého vznikne zástavba v troch úrovniach nad sebou, pričom bude založená bude na spoločnom podzemnom parkovacom dome. V snahe o zmenšenie rozsahu parkingu pristúpil developer k netradičnému riešeniu, v rámci ktorého si budú obyvatelia a návštevníci parkovacie miesta prenajímať a nie kupovať.

Nad parkovacím domom bude v prvej etape vybudovaných niekoľko blokov domov s maximálne piatimi, resp. siedmimi podlažiami, s aktívnym prízemím s obchodnými prevádzkami, 207 bytmi a 6-tisíc metrami štvorcovými kancelárií na prenájom (5,5-tisíc metrov štvorcových) či predaj. Okrem toho sú naplánované verejné priestory, ktoré budú riešené kompletne ako pešia zóna, alebo plochy parkového charakteru.

Developer pri koncipovaní projektu vychádzal z Územného plánu zóny Podhradie, ktorý hovorí o obnovení mestskej štruktúry, tvorbe nových priehľadov a či zachovaní pamiatkových hodnôt. Architektúru zveril viacerým tímom architektov. Lídrami sú Compass Architekti, kancelársku budovu navrhli Šujan_Stassel, koncept verejných priestorov a víziu územia Marko&Placemakers, sadové úpravy 2ka landscape architects, projekciu realizujú Siebert + Talaš. Výsledkom je sebavedomá, no pritom citlivá architektúra vysokého štandardu.

Ambíciou developera je vytvoriť atraktívnu a živú štvrť, ktorá bude predĺžením bratislavského korza a prepojením medzi historickým jadrom, Hradným kopcom a nábrežím. Preto tu majú vzniknúť verejné priestory s vysokým architektonickým aj materiálovým štandardom, prepracovanou podobou jednotlivých prevádzok a množstvom reštaurácií, kaviarní, ako aj umeleckých či remeselných dielní. Vydrica má takýmto spôsobom prispieť ku vzniku „najdlhšieho korza v Európe“, ktoré bude siahať od Zuckermandlu ko Kollárovmu námestiu.

Dokončenie prvej etapy sa očakáva v priebehu roka 2023, druhá a tretia by mala nasledovať približne v roku 2025. Bratislava by tak v dohľadnom čase mala získať väčšie centrum a novú reprezentatívnu štvrť. Táto bude, aj vďaka potvrdeniu viacerých riešení a úprav, azda citlivým spojením súčasnej architektúry a tradičného urbanizmu, ako aj prepojením medzi starou a novou Bratislavou. Pre mesto, ktoré sa bude vyrovnávať s následkami pandémie, pôjde o veľmi vítané a dôležité zlepšenie.

 

Pozrite si prípravu výstavby Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube