Author photoAdrian Gubčo 30.05.2024 10:00

Vydrica je tesne pred dokončením. Navštívili sme najprestížnejšiu štvrť v meste, pozrite sa dovnútra

Bratislava je už len krôčik od ďalšieho zásadného kroku k sceleniu Podhradia i mesta samotného. Prvá etapa Vydrice, teda polyfunkčného projektu na mieste bývalých štvrtí Podhradia Vydrice a Zuckermandlu, je tesne pred dokončením. Developer Vydrica Development predstavil nielen nový kus metropoly, ale aj niekoľko exkluzívnych bytov s dizajnovým zariadením.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Vydrica sa stáva realitou

Podhradské osady Vydrica a Zuckermandel patrili k najstarším častiam Bratislavy. Vyvinuli sa už v stredoveku, pričom profitovali z výhodnej polohy medzi Bratislavským hradom a Dunajom vrátane strategicky významného dunajského brodu. Od mesta boli administratívne nezávislé až do roku 1851. V tomto čase sa oficiálne spojili s Bratislavou a začalo sa storočie úpadku.

Napriek prítomnosti historicky vzácnej architektúry si Vydrica i Zuckermandel postupne získali povesť štvrtí s vysokou kriminalitou a chudobou. Situáciu zhoršovala preľudnenosť aj požiar v roku 1913, ktorý spustošil časť Podhradia. Už od začiatku 20. storočia sa vyskytovali úvahy o odstránení pôvodnej zástavby a jej nahradení novými štruktúrami.

Cesta k zániku pôvodných štvrtí sa otvorila po roku 1948. Vtedajší režim umožnil asanáciu drvivej väčšiny historickej zástavby v troch etapách, pričom predpokladal, že v krátkom čase ju nahradí modernistickým sídliskom. V praxi sa ale vybudovali len tri vežové domy na západnom okraji Zuckermandlu a zvyšok lokality zostal prázdny. Napriek viacerým súťažiam a víziám to tak bolo donedávna.

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Zdroj: Vydrica Development
 • Zdroj: Vydrica Development

Až v roku 2019 bola predstavená v podstate definitívna podoba projektu. Projekt, ktorého prípravu zastrešuje spoločnosť Vydrica Development, ktorej súčasťou je aj známy developer Lucron, nadväzuje na Územný plán zóny Podhradie z roku 2006. Ten stanovil základné urbanistické východiská, do istej miery vychádzajúce z tradičných foriem budovania miest. Do Podhradia sa tak vracia kompaktná zástavba s preferenciou pešieho pohybu.

Stavebník rozbehol v krátkom čase prípravné práce. So samotnou výstavbou začal po dlhšom povoľovaní na začiatku roka 2022. Projekt rozdelil na tri etapy, pričom prvú umiestnil do priestoru medzi zachovanými zvyškami zástavby – tzv. Kúriami – a areálom Vodnej veže. Druhá etapa vyplní väčšinu zostávajúcich plôch smerom k Mostu SNP, tretia bude najmenšia a zameraná bude na styk medzi Vydricou a zástavbou na začiatku Židovskej.

Výstavba postupovala v priebehu uplynulých rokov vo vysokom tempe. V krátkom čase začali pribúdať podlažia na prvých štyroch rezidenčných blokoch V1A, V1B, V2A a V2B. V zmysle regulácie sú oddelené novou ulicou – Floriánskou – a ďalej členené na menšie sekcie. Tie majú novostavbám dodať charakter pôvodnej zástavby, ktorá vznikala postupne počas storočí. Budovy sú osadené do svahu, takže vizuálne dosahujú pri pohľade z nábrežia maximálne sedem, inak ale štandardne päť či šesť podlaží.

V tejto chvíli majú rezidenčné budovy dokončené nielen hrubé stavby, ale v štádiu finalizácie sú aj fasády – na niektorých sekciách sú už dokončené. V dobrom tempe postupuje aj realizácia interiérov, pričom vo viacerých bytoch sa už osádzajú podlahy, finalizujú inštalácie sanity či osádzajú vchodové dvere.

Budúci prevádzkovatelia obchodných priestorov v parteri začali miestami s fit-outami (zariaďovaním). V exteriéri sa pokračuje s realizáciou verejných priestorov aj prvých sadových úprav. Stavebník zabezpečuje ochranu pamiatkovo hodnotných nálezov, ktoré sa majú v rámci štvrte v budúcnosti prezentovať.

Okrem toho je v pokročilej fáze výstavby aj kancelársky blok V3. V päťpodlažnej budove priamo na nábrežnej promenáde budú butikové administratívne priestory aj občianska vybavenosť. Aktuálne sa stavia najvyššie podlažie.

Každým dňom tak je zreteľnejšie, ako bude prvá fáza dlhoočakávaného projektu vyzerať. Developer stavia v mimoriadne náročnom prostredí s vysokými nárokmi na architektúru, kvalitu verejného priestoru aj celkové prostredie. Sám na to odpovedá tvrdením, že vytvára novú destináciu, ktorá bude synonymom mestského života. O svojej vízii je presvedčený, a to až v takej miere, že otvoril priestory širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Ako vyzerá najprémiovejšie bývanie v Bratislave

Na stavenisku Vydrice je vysoký pohyb počas pracovných dní i mimo nich. Nedávny víkend bol však v niečom mimoriadny – k robotníkom pribudli aj bežní návštevníci. Možnosť prehliadnuť si vznikajúcu štvrť aj niektoré z exkluzívnych bytov zaujala stovky ľudí. Developer s tým počítal a pripravil okruh, v rámci ktorého mohli záujemcovia navštíviť rezidencie v bloku V2A, ktorý vzniká v priestore medzi východným začiatkom Žižkovej a budúcou Floriánskou.

Ľudia do domu vstúpili cez vjazd do podzemnej garáže, ktorá využíva zasadenie do terénu – kým od nábrežia ide o prvé nadzemné podlažie, od Floriánskej o podzemné. Následne sa po schodoch vystupuje vyššie, kde už sú otvorené prvé jednotky.

Človeku neujde, že ide väčšinou o menšie byty. Investor si je vedomý faktu, že blok V2A sa nachádza v relatívnej blízkosti frekventovanej cesty, - rozhodol sa tu preto umiestniť jednotky, ktoré sú ideálne z pohľadu tých, ktorí chcú byty kúpiť najmä pre investíciu. Pre rozličné skupiny užívateľov totiž môže ísť o výborné miesto pre dočasné bývanie.

Patria k nim rozliční expati, obchodní cestujúci alebo turisti, ktorí hľadajú miesto pre bývanie v Bratislave, kombinujúce dobrú dostupnosť centra, príťažlivé prostredie a kvalitný štandard. Vydrica je v tomto smere v podstate ideálna. Aby Vydrica Development ponuku ešte zatraktívnila, ponúka pomerne unikátnu službu, nazvanú FitOut & Rent.

Developer v rámci nej ponúka klientom predaj bytov, ktoré priamo zariadi v spolupráci s interiérovým dizajnérom a následne aj sám prenajíma. Z pohľadu zákazníka ide o pomerne pohodlný spôsob, ako získať investičné bývanie a rovno z neho profitovať bez zbytočného stresu z následného zariaďovania a vyhľadávania nájomníka. Ide o koncept, ktorý úspešne funguje v zahraničí, v Bratislave zatiaľ ale častý nie je.

Ako súčasť tohto konceptu boli odprezentované dva byty, jednoizbový a jedenapolizbový. Investor v rámci nich odprezentoval úroveň štandardu i vybavenia. Rezidencie majú drevené podlahy, veľkoformátovú dlažbu v kúpeľniach, stropné chladenie, podlahové kúrenie, a centrálne vetranie s rekuperáciou. Čo sa týka architektúry, Vydrica Development stavila na elegantný nadčasový dizajn, ktorý dobre zužitkoval ponúkaný priestor. V prípade jedenapolizbového bytu sa našlo miesto aj pre samostatnú šatníkovú miestnosť.

Odlišný typ zážitku ponúkali už väčšie byty – dvoj-, troj- a viacizbové. Architekti očividne pracovali s každým metrom štvorcovým. Vydrica napokon vzniká v komplikovanom prostredí, ktoré nepripúšťalo realizáciu „typových“ bytov a domov. Otvorených bolo niekoľko jednotiek, z toho dve boli zariadené. Aj tieto kombinovali eleganciu s funkčnosťou. Veľmi príjemným prvkom boli loggie, príp. balkóny, ktoré sú dostatočne hlboké pre umiestnenie sedenia a pobyt vonku.

Skutočnou špecialitou sú exkluzívne strešné byty s terasami. Veľká časť z nich je orientovaná na dve svetové strany, čo umožňuje ich prevetrávanie a udržiavanie príjemnej interiérovej mikroklímy. Zároveň poskytujú atraktívne výhľady na Dunaj, Hradný vrch vrátane veží Bratislavského hradu aj uličky štvrte. Prispieva k tomu aj blízkosť jednotlivých domov, ktorá je síce na slovenské pomery nezvyčajná, v zahraničí sa však takáto hustota výrazne podieľa na atraktivite prostredia.

Prirodzene, byty vo Vydrici patria k tomu najdrahšiemu na bratislavskom rezidenčnom trhu. Už dnes je ale očividné, že budúci obyvatelia si s bytom kupujú aj lokalitu, ktorá bude skutočne jedinečná. Prehliadka budov, ktoré sa z betónových skeletov premenili na príjemné domy, z ktorých viaceré majú nadčasové tehličkové fasády, dáva už veľmi dobrú predstavu o budúcej atraktivite štvrte. S pribúdajúcimi mesiacmi a informáciami o nových obchodoch sa bude len zvyšovať.

 

Vnútri trojizbového bytu vo Vydrici. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Mesto sa vracia do Podhradia

Z dôvodu stavebnej činnosti nebolo možné navštíviť aj ulice novej Vydrice, napriek tomu výhľady z okien či balkónov pomáhajú vytvoriť si dobrý obraz o charaktere prostredia. Stavebník začal s dláždením ulíc a na Floriánskej sa už realizuje aj výsadba stromov. Na prvých obchodných prevádzkach sa objavili logá a objavujú sa nové mená podnikov, ktoré v lokalite zakotvia. Veľmi dobrá predstava sa dá urobiť aj o budúcich priehľadoch či pohľadoch na pamiatky či výrazne dominanty v okolí.

Na základe toho vzniká predstava o novom charaktere územia. Pôvodná Vydrica bola kompaktne a husto zastavaná, priamo nadväzovala na historické jadro a dotvárala romantický kolorit starej Bratislavy ešte predtým, ako sa začala meniť na hlavné mesto. Nová Vydrica niečo z toho preberá, jej štruktúra i architektúra už ale zodpovedá súčasnému postaveniu metropoly.

Dokončovaný development tak nebude o dvoj-, maximálne trojpodlažných domoch so skrytými dvormi. Bude to ukážka nového urbanizmu, ktorý kombinuje striedanie funkcií, aktívny parter, preferenciu pešej dopravy, prácu s terénom a ľudskú mierku domov. Odkazy na minulosť budú viditeľné v zašikmení niektorých striech, striedaní fasád a materiáloch, zhodných so historickým jadrom. Dojem bude iný – no určite pozitívny.

Toto je totiž spôsob a prístup, ktorý sa považuje za ideálny pri budovaní mestských štvrtí. V Bratislave, ktorá je ovplyvnená modernistickým urbanizmom a jeho dedičstvom v podobe sídlisk viac ako iné mestá, je to pre časť ľudí stále nezvyk. Tisícročia skúseností ale ukázali, že práve takto možno spojiť súčasné nároky s overenými spôsobmi mestského života.

Bývanie vo Vydrici tak bude vo výsledku špecifické. Nejde o tuctový produkt, ktorý s určitými kozmetickými obmenami možno vidieť na mnohých projektoch napriek rečiam o ich výnimočnosti. Pôjde o unikátne byty i prostredie pre skutočne mestských ľudí, ktorým nebude prekážať vyššia frekvencia pešiakov, aktivít a podnetov v ich okolí.

Pokiaľ to niekomu nevyhovuje, je to v poriadku. Zároveň sa ale Vydricou vykrýva medzera na trhu veľkomestského bývania, v Bratislave bohužiaľ stále nedostatkového. Netreba sa preto čudovať ani záujmu o existujúce byty a prevádzky, ani ich cenám. Za unikát, ktorý je navyše už neopakovateľný (ak nerátame druhú a tretiu etapu projektu), sa platí. Pre Bratislavu je výborné, že v cenách, ktoré zaplatia klienti Vydrice, dostane mesto zároveň svoju stratenú štvrť.

 

Článok vznikol v spolupráci s Vydrica Development. 

Fotografie z 20.4.2024. Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube