Author photoAdrian Gubčo 12.04.2023 13:50

Lepší verejný priestor, súčasná architektúra aj spojka na Hrad. Odhaľuje sa celá Vydrica

Výstavba Vydrice na extrémne exponovanom pozemku pod Bratislavským hradom je spojená s mimoriadnymi ambíciami. Developer Vydrica Development tvrdí, že sa vďaka projektu rozšíri historické jadro mesta, vznikne atraktívna lokalita pre domácich i turistov a vytvorí sa najexkluzívnejšie bývanie v Bratislave. Naznačuje to aj v novom videu, ktoré odhaľuje celú Vydricu.

Zdroj: Vydrica Development

Zdroj: Vydrica Development

Súčasná podoba Vydrice bola predstavená v roku 2019 ako vyústenie roky trvajúcich snáh o obnovenie zástavby v bratislavskom Podhradí. Projekt preberá názov po rovnomennej osade a neskôr mestskej štvrti, ktorá sa tu rozvíjala už od stredoveku. V polovici 19. storočia začala pomaly upadať a na začiatku 20. storočia sa už otvorene hovorilo o nutnosti jej prestavby napriek nepopierateľnému historickému pôvabu. Priama deštrukcia začala po druhej svetovej vojne.

Klincom do rakvy bola výstavba Mosta SNP, s ktorého vznikom bolo spojené odstránenie zostávajúcich domov. Z Vydrice sa okrem niekoľkých pivníc nezachovalo prakticky nič. Urbanisti a architekti to vnímali ako problém, v priebehu rokov tak bolo vyhlásených viacero súťaží a predstavených niekoľko ideí, ako má lokalita vyzerať. Vo všetkých prípadoch boli koncepcie spojené s diskusiami o správnom spôsobe obnovy urbanistickej štruktúry.

Debaty sa ukončili až v zmieňovanom roku 2019, kedy Vydrica Development, kde je kľúčovým partnerom skúsený investor Lucron, predstavila podobu nového projektu. Urbanisticky vychádza z Územného plánu zóny Podhradie z roku 2006, ktorý nastavil základné pravidlá rozvoja lokality. Tie mali čiastočne asociovať tradičnú staromestskú štruktúru, tvorenú hustou kompaktnou zástavbou, členením blokov na menšie sekcie, aktívnym parterom a dôrazom na kvalitný verejný priestor.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development

Developer aj jeho architekti tak mali dané rámce, v ktorých sa mohli pohybovať. Skúsení autori z kancelárií Compass Architekti, Marko&Placemakers alebo Šujan_Stassel sa museli vyrovnať s úzkym priestorom, vrazeným medzi masív Hradného kopca, nábrežnú komunikáciu a rampy Mosta SNP. Sem museli osadiť dostatočný bytov, kancelárskych a komerčných priestorov alebo parkovacích miest pri zachovaní všetkých regulatívov. Okrem toho sa developer netajil tým, že z Vydrice hodlá urobiť populárnu lokalitu s luxusným bývaním a aktívnym životom.

Predstavená tak bola prvá etapa, ktorá demonštruje viacero vyššie zmienených princípov. Uličná sieť rámcovo kopíruje pôvodné ulice, ktoré sa v lokalite v minulosti nachádzali. Jednotlivé bloky sú rozčlenené na viaceré sekcie, ktoré sa líšia stvárnením alebo materiálovým riešením, čo dodáva zóne dojem rastlosti štruktúry. Na staršiu architektúru sa autori snažia nadviazať predovšetkým tradičnou materialitou – na fasádach sa tak objaví kameň, tehla alebo brizolitové omietky. Sekundovať im majú kvalitné kamenné dlažby.

Jadrom územia bude priestranstvo v okolí Vodnej veže. Vzácna historická pamiatka bude zrekonštruovaná a obnovená ako kultúrno-spoločenský areál. Na jeho riešenie developer spolu s mestom zorganizoval samostatnú architektonickú súťaž, v ktorej sa s presvedčivým a atraktívnym návrhom presadil Superatelier.

Napriek tomu, že prvá etapa projektu je po dlhšej príprave a povoľovaní už v pokročilej fáze výstavby, doteraz bola Vydrica spojená s viacerými otáznikmi. Tie sa týkali najmä druhej a tretej etapy a ich podoby. Diskusie sú však spojené aj s avizovaným novým spojením Vydrice a areálu Bratislavského hradu, resp. Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako aj prepojením na historické jadro mesta. Od toho obnovenú štvrť oddeľuje bariéra v podobe Mosta SNP a jeho podmostia s nízkou kvalitou verejného priestoru. Prechod popod most je dnes skôr odpudzujúci.

Developer už začal pomaly naznačovať, ako si predstavuje riešenie ďalšej časti Vydrice. Detailnejšie ju však odhaľuje až teraz s predstavením prezentačného videa. V tomto sa nezameriava len na prvú etapu, ale aj na ostatné časti novej štvrte vo väzbe na okolie.

 

 

Vydrica Development chce videom ukázať, že v Podhradí vznikne skutočne atraktívne územie. „Vydrica je naším vlajkovým projektom, v ktorom sa stretáva to najlepšie z pohľadu lokality, architektúry, ale aj použitia moderných technológií a kvalitných materiálov,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development Zoltán Müller. „Je úžasné sledovať, ako Vydrica napreduje, a že už čoskoro sa budeme môcť reálne prejsť jej ulicami. Nové video ukazuje, ako sa po dokončení Vydrica prirodzene prepojí s historickým centrom mesta a svojím bezprostredným okolím.“

Animácia ukazuje Vydricu po úplnom dokončení. Video sa začína v priestore tzv. Podchodu pamäti – pešieho podchodu popod vyústenie Staromestskej ulice do Mosta SNP. Pre projekt ide o kľúčovú spojnicu historického jadra s novým developmentom. Ďalšia sekvencia zobrazuje hradnú spojku, teda bezbariérové prepojenie Hradu a štvrte.

V oboch prípadoch ide skôr o víziu ako o definitívny vzhľad. „Finálny vzhľad aj prevedenie Podchodu pamäti, ktorý má byť aj symbolickým pripomenutím historického kontextu tejto lokality, bude riešené v spolupráci s Hl. mestom a ďalšími partnermi z radov kultúrnej obce,“ tvrdí developer. „Videoanimácia zobrazuje aj možné technické riešenie hradnej spojky, ktorá by mala prepájať Vydricu s časťou mesta na hradnom kopci. Okrem turistov zo zahraničia, takáto atraktívna možnosť prepravy medzi dvomi navštevovanými časťami mesta by bola určite zaujímavá aj pre obyvateľov Bratislavy,“ predpokladá.

Video približuje niekoľko ďalších kľúčových priestorov. Špeciálny priestor je venovaný riešeniu Vodnej veže, pričom vyzdvihuje formu rekonštrukcie historickej hmoty aj využitie jej areálu pre spoločenské účely. Pred Vodnou vežou bude električková zastávka. Taktiež zobrazuje nové ulice, ktoré sa majú vyznačovať atraktívnou retailovou ponukou, zahŕňajúcou obchody, gastronomickú ponuku, ale aj umenie v podobe galérií či ateliérov. Animácia ďalej približuje menej exponovaný pohľad na uličku, priamo opretú do masívu kopca – dnes je práve táto časť projektu predmetom kritiky, keďže verejnosť vidí mohutné betónové oporné steny, ktoré však majú byť obložené kamenňom.

Naostatok, prezentované sú byty, ktoré majú patriť k najluxusnejším (a najdrahším) v Bratislave. Developer otvorene na svojom webe hovorí, že Vydrica bude na každej pohľadnici mesta. Vo videu sa zameriava na mestský životný štýl, výhľady či dostupnosť možností, ktoré v rámci projektu vzniknú. V celom súbore bude 370 rezidencií, čo je nemalý počet. Developer tak má náročnú úlohu presvedčiť kupujúcich o jedinečnosti produktu, ktorý sa musí vyrovnať s konkurenciou iných nadštandardných bratislavských projektov.

 

Developer pripomína, že v lokalite budú početné odkazy na históriu Vydrice. Zdroj: Vydrica Development

 

Animácia v každom prípade jasne ukazuje silné stránky Vydrice, ale aj tie problematické. Štvrť sa bude vyznačovať súčasnou architektúrou, hoci so zreteľnou snahou o citlivé nadviazanie na tradičnú štruktúru aj podobu starších častí mesta. Pokiaľ sa podarí dodržať vysokú materiálovú úroveň, zrealizovať vysoko kvalitné verejné priestory a aktivovať parter, je vcelku reálne, že Bratislava získa novú reprezentatívnu časť mesta.

Problémom aj naďalej ostávajú spojenia s okolím. Zatraktívnenie Podchodu pamäti je dôležitým krokom, sám osebe ale nedostatočným. Kľúčovou úlohou – hoci to už nie je v rukách developera – je riešenie problému podmostia, kde je dnes autobusový terminál. Od okolia, vrátane obľúbeného a navštevovaného Hviezdoslavovho námestia, je oddelené rampami. Tieto tvoria bariéru aj pri pohybe smerom k Vydrici.

Okrem videí súkromného projektu tak postupne prichádza čas aj pre mesto, aby jasne predstavilo svoju víziu a plány pre riešenie tohto priestoru. Dávnejšie bola sľubovaná architektonická súťaž, neskôr sa hovorilo o priamom zadaní pre bližšie nešpecifikované prestížne architektonické štúdio. Ak chce ale Bratislava pomýšľať nad expanziou svojho jadra, potom je nevyhnutnou podmienkou riešenie problému Mosta SNP a jeho zasadenie do mestského prostredia.

Kým sa nepodarí humanizovať tieto plochy, možno aj s odstránením niektorých rámp (ideálne všetkých), bude Vydrica atraktívnou, no predsa len trochu odtrhnutou štvrťou. Bolo by obrovskou stratou – a nielen pre developera – keby mala pod Hradom vzniknúť polomŕtva lokalita, ktorá sa síce vyznačuje dobrou kvalitou architektúry aj urbanizmu, no kvôli fyzickej aj mentálnej bariére dopravnej stavby ostane „neobjavená“.

Dokončenie prvej etapy Vydrice sa očakáva už v priebehu budúceho roka, ďalšie by mali pribudnúť v rokoch 2025, resp. 2026. Kedy sa ale štvrť naplno začlení do centra Bratislavy, ostáva nateraz otázne.

 

Pozrite si výstavbu Vydrice vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube