Author photoAdrian Gubčo 04.08.2023 13:14

Veľká zmena na nábreží. Hlavné mesto chce radikálne zlepšiť podmienky pre cyklodopravu

Podmienky pre cyklodopravu nie sú v Bratislave ideálne, čo sa týka aj najfrekventovanejších úsekov v meste. K takým patrí aj ľavobrežné nábrežie Dunaja prakticky v celej svojej dĺžke. Chodci a cyklisti sa tu tlačia v úzkom priestore nábrežnej promenády, zvlášť medzi Mostom SNP a Slovenským národným múzeom. Tomu ale bude onedlho koniec.

Zdroj: Google StreetView, Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Google StreetView, Bratislava - Hlavné mesto SR

Dunajská promenáda medzi Mostom SNP a Starým mostom je jedným z najdôležitejších verejných priestorov mesta. Jeho atraktivita vzrástla v súvislosti s rozvojom v priestore medzi Starým mostom a Mostom Apollo, otvorením zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie či rastúcim cestovným ruchom, najmä v dôsledku pristávania veľkých výletných lodí. Po nábreží je navyše vedená významná medzinárodná cyklotrasa EuroVelo 6.

Napriek tomu nemajú cyklisti a ani chodci ideálne podmienky pre bezpečný pohyb. V podstatnej časti územia sú vedení v priestore zdieľaného chodníka, čo vedie k potenciálnym konfliktom. Najviac skloňovaný je síce úsek pri River Parku, široký sedem metrov, omnoho viac to ale cítiť na Rázusovom nábreží, kde je priestor ešte užší – má totiž len štyri metre.

Mesto hovorilo o samostatnej cyklotrase už na začiatku minulej dekády, doteraz sa ale nič neudialo. To isté platí o spojení medzi nábrežím a historickým jadrom, kde cyklisti prekonávajú širokú štvorprúdovú cestu a električkovú trať.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Jeden z úsekov, ktorý prejde zmenou. Zdroj: Google Street View
  • Jeden z úsekov, ktorý prejde zmenou. Zdroj: Google Street View

Aktuálne vedenie Hlavného mesta tvrdí, že si je vedomé problému. Preto sa rozhodlo pristúpiť k výraznej zmene. „Aby sme spravili nábrežie dostupnejšie a bezpečnejšie pre chodcov aj cyklistov, v úseku od Mosta SNP po Šafárikovo námestie v oboch smeroch zriadime vo vonkajšom jazdnom pruhu samostatný oddelený pruh pre cyklistov,“ oznámil primátor Hlavného mesta Matúš Vallo. Magistrát tak plánuje citeľne obmedziť priestor pre automobily v prospech chodcov a cyklistov.

Mesto pripomína, že úpravy ovplyvnia aj verejnú dopravu. „V mieste zastávok MHD bude cyklopruh vedený cez priestor zastávky. V niektorých úsekoch, najmä pri Šafárikovom námestí, pôjde o zmiešaný cyklopruh a buspruh, aby sme minimalizovali dopad tejto zmeny na MHD. Buspruhy budú doplnené aj na Dostojevského rade a tesne pred križovatkou pod Mostom SNP na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v smere do centra,“ zhŕňa Magistrát.

Mesto dodáva, že aj dnes má individuálna automobilová doprava na niektorých miestach k dispozícii len jeden jazdný pruh. „Uvedomujeme si, že táto zmena bude mať dopad na individuálnu automobilovú dopravu a predpokladáme jej čiastočné utlmenie,“ pripomína Magistrát. „Tým, ktorí cestu po nábreží používajú ako tranzit medzi východnou časťou Bratislavy a Ružinovom, odporúčame využívať obchvat cez Einsteinovu s použitím Mosta Apollo, ktorý je na rozdiel od nábrežia pre takúto tranzitnú dopravu dimenzovaný.“

Práce sa začnú už v pondelok 7. augusta. Mesto obnoví vonkajšie pruhy, aby na nich mohla byť vyznačená cyklotrasa. V prvej etape sa vo vybraných úsekoch vyfrézuje starý asfalt, následne položí nový a celý cyklopruh bude podfarbený červenou farbou, čo sa stáva štandardom pri všetkých nových cyklotrasách. V poslednom kroku sa zrealizuje vodorovné dopravné značenie. S vyhradením cyklopruhu budú súvisieť aj viaceré zmeny v križovatkách, o ktorých bude mesto informovať v priebehu prác. Predpokladané ukončenie úprav je začiatok septembra.

Primátor zdôrazňuje, že sa týmto projektom zlepší bezpečnosť cyklistov a chodcov. Navyše sa tým vytvorí významná cyklistická tepna. „Som si vedomý, že táto zmena nemusí byť najmä pri jej spustení všeobecne populárna,“ konštatuje Vallo. „Utlmenie tranzitu cez nábrežie a presmerovanie dopravy na cesty, ktoré sú na tranzit dimenzované (obchvat, Einsteinova, Most Apollo) je ale krok, ktorý neznamená veľkú obchádzku ani pre vodičky a vodičov. Nám všetkým však prinesie lepšie prepojenie centra a Dunaja a bezpečnejší priestor pre oddych, relax a prechádzky mestom.“

 

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ohlásený projekt predstavuje dosiaľ jeden z najvážnejších a najodvážnejších zásahov, namierených na podporu cyklodopravy a vo všeobecnosti udržateľnej dopravy v Bratislave. Sotva možno nájsť porovnateľné príklady, keďže sa dosiaľ nerealizovalo výraznejšie obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy v prospech cyklodopravy na tak rušnej ceste.

Vybudovaním tohto projektu vznikne na bratislavské pomery nebývalo kvalitná infraštruktúra, keďže po oboch stranách cesty budú trojmetrové jednosmerné cyklotrasy. Na časti nábrežia tak vzniknú takmer až cyklodiaľnice, vhodné pre rýchlych aj pomalších cyklistov, pre dochádzajúcich do práce či školy i pre cykloturistov. Od automobilov budú oddelení lepeným obrubníkom, takže úroveň bezpečia by mohla byť skutočne vysoká.

Mesto strategicky ohlásilo tento zámer len niekoľko dní pred spustením prác. Inšpirovalo sa pritom pravdepodobne zahraničnými mestami, ktoré tiež realizovali výrazné úpravy dopravného režimu v čo najkratšom čase, aby sa nestihli zorganizovať odporcovia úprav (známe príklady sú New York alebo Sao Paulo). V Bratislave, kde je v myslení mnohých ešte cyklodoprava zaznávaná a individuálna automobilová doprava jediný správny spôsob prepravy, to bol rozumný prístup. Nie je vylúčené, že na ňom mesto spolupracovalo aj s poradenskou firmou Bloomberg Associates.

Nový zásah môže prispieť k zvýšeniu významu cyklistickej dopravy, ale aj k citeľnému útlmu dopravy na nábreží. Ako pre YIM.BA potvrdil hovorca Magistrátu Peter Bubla, výhľadovo sa uvažuje nad pokračovaním cyklopruhov až k River Parku. Na pokračovanie v okolí River Parku aj jeho ďalšej časti sa zas podľa faktúr MIBu spracúva (resp. sa spracovala a bude sa dopĺňať) štúdia.

Do budúcnosti sa tak teoreticky otvára možnosť celkového zníženia dopravnej záťaže na nábreží, a to azda v celom úseku medzi Mostom Lanfranconi a Šafárikovym námestím. Tranzit by mal byť vytlačený na obchvat a existujúca cesta bude slúžiť len obsluhe okolitých budov a verejnej doprave – a na to by mal upravený režim stačiť. Ide o kľúčový krok k tomu, aby mohlo jedného dňa dôjsť aj ku komplexnej rekonštrukcii nábrežia.

Ohlásený projekt je prekvapením – a veľmi príjemným. Okrem zlepšenia podmienok pre cyklodopravu a pešiu dopravu je potrebné oceniť najmä odvahu mesta takto otvorene potlačiť automobilovú dopravu. Doteraz bola verejnosť zvyknutá skôr na riešenia, ktoré boli opatrné a nikomu veľmi neublížili, čo ale neprinieslo výraznejšie výsledky. Teraz ale Magistrát urobil veľmi zásadné gesto. Snáď ide len o začiatok omnoho radikálnejších zmien, ktoré výrazne zvýšia kvalitu dopravy aj života v slovenskej metropole.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube