Author photoAdrian Gubčo 05.06.2023 15:26

Dobrá správa nielen pre cyklistov: Bratislava sa blíži k vybudovaniu kľúčovej cyklotrasy

Napriek opakovanému zdôrazňovaniu významu cyklodopravy zo strany verejného sektora je postup prípravy nových kvalitných cyklotrás veľmi pomalý. Aktuálne pribúdajú v Bratislave len krátke úseky, najčastejšie vo forme ochranných pruhov. V pláne sú však aj omnoho prepracovanejšie zámery, ktoré môžu urobiť z bicyklov alternatívu pre široké skupiny verejnosti.

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

Zdroj: Marek Zahradník / Cyklokoalícia

Z pohľadu rozvoja cyklodopravy je v súčasnosti kľúčovou úlohou vybudovanie celistvých radiál na dobrej úrovni, aby sa zlepšili možnosti pre dochádzanie do práce či za vzdelaním. Pod vysokou kvalitou je myslené oddelenie koridorov od ciest, aby boli cyklisti, vrátane tých slabších – detí alebo starších ľudí – v bezpečí pred automobilovou dopravou. Dôležitá je aj adekvátna šírka cyklotrás, aby boli fyzicky lepšie vybavení cyklisti schopní predbiehať pomalších bez rizika zrážky.  

Bratislava pripravuje niekoľko takýchto radiál, ktoré majú spojiť najväčšie mestské časti s centrom mesta. Najbližšie k realite je pravdepodobne hlavná cyklotrasa v Petržalke, ktorá vznikne s dokončením dnes rozostavanej električkovej trate. Pre najväčšie sídlisko v meste sa tak radikálne zlepšia možnosti pre využívanie zdravých foriem mobility.

Ďalšie kvalitné cyklotrasy by mali vzniknúť v Karlovej Vsi či v Ružinove. Najmä radiála, vedúca zarovno so Záhradníckou a Ružinovskou ulicou, by mohla mať kvalitu, takmer porovnateľnú s cyklotrasami v cyklisticky vyspelých krajinách – možno aj s Holandskom. Jedným z najdôležitejších koridorov je však Račianska ulica, ktorá by radiálu v dobrej kvalite mala získať tiež.

Galéria

 • Križovatka Jozefa Čabelku. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Vedenie popri Ministerstve spravodlivosti. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Sliačska. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Mladá garda. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Námestie Biely kríž. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Vinohrady. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Vozovňa. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Malokrasňanská. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Pekná cesta. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Černockého. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Hečkova. Zdroj: Cyklokoalícia
 • Hybešova. Zdroj: Cyklokoalícia

Račianska ulica, resp. jej pokračovanie v podobe Žitnej a Púchovskej, je extrémne zaťaženou komunikáciou. Nie je len hlavným dopravným koridorom pre tisíce dochádzajúcich z Rače, Krasnian či Nového Mesta, ale aj množstvo cestujúcich z malokarpatských obcí a miest, ktoré v súčasnosti výrazne rastú. Mesto je tak konfrontované s potrebou zlepšenia možností mobility – a cyklodoprava môže hrať významnú úlohu.

V roku 2022 tak začala v spolupráci Hlavného mesta a developera Corwin vznikať štúdia, ktorá prináša víziu vzniku celistvej trasy medzi Račianskym mýtom a Hybešovou v Rači (oficiálne známa ako R13). Bližšie sa jej analýze venuje občianske združenie Cyklokoalícia, ktoré sa sústredí na úsek medzi Križovatkou Jozefa Čabelku (teda križovatka Račianskej, Jarošovej a Pionierskej) a Hybešovou.

Ako približuje Cyklokoalícia, štúdia navrhuje umiestnenie cyklotrasy pozdĺž Račianskej ulice v dĺžke asi 4,7 km. Takmer v celej dĺžke je navrhnutá samostatná cestička pre cyklistov na jednej strane ulice, doplnená na druhej strane chodníkom so zmiešaným pohybom cyklistov s chodcami. V niektorých kratších úsekoch je kvôli priestorovým pomerom navrhovaný spoločný pohyb chodcov a cyklistov na oboch stranách. Šírka obojsmernej cyklotrasy má byť štandardne 3 metre, minimálne však 2,5 metra.

Začiatok analyzovaného úseku je vyššie zmienená križovatka, po ktorej obvode vznikne obojsmerná cyklistická komunikácia. Radikálne sa tak zlepšia možnosti prechádzania cez križovatku pre cyklistov, pričom sa na nové úseky napoja aj existujúce ochranné pruhy na Pionierskej. Cyklokoalícia navrhuje prepojenie nových úsekov s trasou na Jarošovej.

 

Navrhované vedenie od križovatky s Riazanskou. Zdroj: Marek Záhradník / Cyklokoalícia

 

Od križovatky bude obojsmerná cyklotrasa pokračovať popri budove Ministerstva spravodlivosti SR, čo si vyžiada úpravu parkoviska. Napojený takto bude aj pripravovaný development na mieste Výskumného ústavu zváračského. Pred Sliačskou je podľa združenia šírka ulice nadostatočná, preto bude cyklotrasa na krátkom úseku zdieľaná. Následne už ale bude existovať štandardná samostatná trasa v zelenom páse.

Odtiaľto bude pokračovať popred internát Mladá Garda, kde bude cyklopriechod a napojenie na existujúci úsek pri Guthause. Cyklokoalícia pripomína, že v prípade zriadenia priecestia cez dnes nevyužívanú železničnú trať môže vzniknúť napojenie na Kuchajdu cez Pluhovú.

Výraznejšie zmeny nastanú v priestore Námestia Biely kríž, kde sa prebuduje celá križovatka. To súvisí s pripravovanou výstavbou v areáli Palmy od Corwinu. Súčasťou projektu je presun cyklotrasy na druhú stranu – smerom k Palme, Novej Cvernovke a železničnej stanici Predmestie. V úrovni zastávok MHD vznikne prejazd z železničnej stanici Vinohrady. Aktivisti konštatujú, že kvalitnejšie riešenie by bolo možné zrealizovať až po hypotetickej komplexnej prestavbe celého uzla.

Za stanicou bude pokračovať samostatná cestička pre cyklistov popri električkovej trati až po Malokrasňanskú, kde sú navrhované dve alternatívy vedenia trasy (pri chodníku alebo medzi cestou a električkovou traťou). Od Hliníckej po Peknú cestu trasa povedie po existujúcej komunikácii, za križovatkou opäť povedie samostatná cyklotrasa.

To platí až po Žitnú, kde budú priechody pre cyklistov na opačnú stranu ulice. Medzi Černockého a Hečkovou vznikne pri cyklotrase dnes chýbajúci chodník. Od Žitnej po Kubačovu povedie trasa vpravo od električiek, hoci sa posudzujú rozličné varianty jej vedenia. Štúdia končí napojením na ochranné pruhy na Kubačovej ulici.

Ako dodáva Cyklokoalícia, aktuálne sa do štúdie zapracúvajú posledné pripomienky zo strany mesta. Následne sa začne povoľovacie konanie (cyklotrasa bude pravdepodobne rozdelená na viacero častí), po ktorom sa môže začať výstavba. Aktivisti však predpokladajú, že optimisticky by sa mohla začať budovať o dva roky.

 

Vznik štúdie podporil developer Corwin, pripravujúci prestavbu Palmy. Zdroj: Corwin

 

Cyklotrasa nebude realitou tak skoro, napriek tomu ide o pokrok. Cyklistická aj široká verejnosť sa predsa len priblížila k zisku dôležitej radiály, ktorej vznik a využívanie môže odľahčiť enormne zaťaženú Račiansku ulicu a pomôcť obslúžiť aj priľahlé štvrte či inštitúcie. Zlepšenie cyklodopravy zároveň prichádza aj s prísľubom skvalitnenia infraštruktúry pre peších.

Prirodzene, otázkou ostáva, ako bude vyzerať prislúchajúci úsek medzi Križovatkou Jozefa Čabelku a Račianskym mýtom, resp. Radlinského. Zdá sa, že Bratislava (alebo skôr aktivisti, ktorí sa snažia z Magistrátu získať čo najviac informácií) konečne predstaví riešenie cyklodopravy na Radlinského ulici. Podľa doteraz známych informácií by sa mala pravdepodobne vylúčiť automobilová doprava v smere do centra mesta, pričom pruh pre autá bude nahradený obojsmernou cyklotrasou.

Ak by sa to naozaj stalo (a nebodaj by sa podarilo vytlačiť autá aj zo zastávky Blumentál), v tejto časti centra mesta by došlo k radikálnej zmene dopravného správania. Na projekt sú naviazané aj iné zámery, napríklad modernizácia Ružinovskej radiály, rekonštrukcia Kollárovho námestia či výhľadové utlmenie Mickiewiczovej ulice. Ich kombinácia by zmenila tranzitný charakter viacerých ulíc a mohla prispieť k ich upokojeniu, spojenému s rozvojom verejného priestoru.

Rastie tak počet štúdií, projektov a zámerov, ktorých realizácia môže z Bratislavy spraviť mesto so zdravou mobilitou. Zaujímavé pritom je, že nejde o finančne extrémne náročné zámery. Časť z nich sa môže zriadiť za pomoci dopravného značenia, iné budú stáť nanajvýš jednotky miliónov a tie drahšie sa dajú financovať z eurofondov. Ich vznik stojí najmä na nepripravenosti príslušných dokumentácií, v určitých prípadoch na absencii odvahy.

Bez tej je ale reálne zlepšenie mesta v konečnom dôsledku nepredstaviteľné. Predstava, že sa podarí radikálne zvýšiť podiel ľudí, dochádzajúcich do práce, do školy či za zábavou inak ako autom bez priameho tlaku na zmenu správania, je nereálna. To je skúsenosť mnohých miest po celom svete. Boj o ulicu sa bez skutočného nasadenia vyhrať nedá.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube