Author photoAdrian Gubčo 27.01.2020 10:27

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Zastávka Záhumenice. Zdroj: Google Street View

Zastávka Záhumenice. Zdroj: Google Street View

Predmetom projektu je rekonštrukcia trate v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. Dôvodom obnovy je už výrazne zlý stav opotrebenia trate spojený s hlučnosťou, čo by sa malo po realizácii projektu zásadne zlepšiť. Okrem samotnej trate získa novú podobu aj zastávka Záhumenice.

Dopravný podnik zmluvu podpísal po niekoľkomesačnom meškaní oproti pôvodnému predpokladu, ktorý počítal s vyhotovením prác už na jeseň roka 2019. Tento termín mal súvisieť aj s ukončením prác na prvých dvoch etapách modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, od ktorých je oprava trate v Rači závislá – inak by totiž nebolo možné do Rače vypravovať obojsmerné električky.

TSS Grade, ktorý okrem iného realizuje aj modernizáciu trate v Karlovej Vsi a Dúbravke, má projekt vyhotoviť za 2,31 miliónov eur. Zmluva o dielo nešpecifikuje presný dátum realizácie prác, každopádne, najneskorší možný termín ukončenia rekonštrukcie je 30. november 2020. Za každý deň omeškania hrozí zhotoviteľovi sankcia 500 eur.

Súčasťou projektu je zmena konštrukcie električkovej trate, kde budú pôvodné panely nahradené monolitickou betónovou doskou, bude vybudovaný nový kryt a predĺžené nástupištia. Koľajový zvršok bude v celom úseku izolovaný antivibračnou rohožou. Väčšia časť krytu bude realizovaná z asfaltu, na asi stometrovom úseku budú zrealizované sadovnícke úpravy, buď z kombinácie suchomilných a tučnolistých trvaliek, alebo rozchodníkov rodu Sedum (ktoré sú aj v Karlovej Vsi). Povrch priecestia na Detvianskej bude z cementobetónu.

Čo sa týka zastávok, nástupištia budú mať dĺžku 66 metrov, obrubníky budú zo žuly a povrch z betónovej dlažby. Farba povrchu bude grafitová a vodiace pásy sivé, čo znamená, že farby budú inverzné oproti tomu, čo sa zrealizovalo v Karlovej Vsi a Dúbravke. Na zastávke v smere do centra mesta bude zachovaný a obnovený súčasný prístrešok, inštalovaná elektronická odchodová tabuľa a zachovaný automat na lístky. Prí zastávke smer obratisko sa takéto prvky nenavrhujú, keďže ide o výstupnú zastávku. Obe zastávky získajú zábradlie rovnakého typu, ako je na Šafárikovom námestí alebo Špitálskej ulici. Oproti zastávke bude vysadený živý plot.

Počas prác bude na Račianskej radiále za zastávkou Detvianska ulica (Cintorín Rača) vylúčená električková doprava. Na Čachtickej ulici však bude vybudovaná koľajová výhybka („kaliforňan“), ktorá umožní obsluhu obojsmernými električkami, kým zvyšok radiály bude obslúžený zahustenou L59. Nanešťastie, nízky počet obojsmerných električiek neumožní zahustiť intervaly električkových liniek L3 a L7, ktoré budú v špičke premávať každých osem minút (L7 však bude mať celodennú prevádzku po zastávku Vinohrady). L5 bude premávať medzi Dúbravkou a Vozovňou Krasňany.

Zmluva o dielo označuje za najvhodnejší čas na rekonštrukciu letné mesiace. Dopravný podnik zatiaľ nešpecifikoval, kedy sa tento projekt reálne spustí, dátum však pravdepodobne naznačí blízka verejná prezentácia postupu prác na Karlovesko-dúbravskej radiále, ktorej čo najskoršie ukončenie je predpokladom aj tejto investičnej akcie.  

 

Priechod na Detvianskej, začiatok rekonštruovaného úseku. Zdroj: Google Street View

  

Oprava trate v Rači patrí spoločne s obnovou električkovej trate na Americkom námestí k dôležitým, no meškajúcim dopravným projektom, ktoré Hlavné mesto sľubovalo dokončiť už v roku 2019. Kým v prípade prvej rekonštrukcie ide o dôsledok obštrukcií pri modernizácii Karlovesko-dúbravskej radiály, v druhom prípade došlo k zlyhaniu prvej súťaže na zhotoviteľa, kde účastníci žiadali za vykonanie prác ďaleko viac peňazí, ako Hlavné mesto predpokladalo.

Predlžovanie lehôt a odďalovanie termínov sa negatívne podpisuje na komforte dopravy pre cestujúcu verejnosť a spôsobuje zvýšené náklady aj Dopravnému podniku. Tieto problémy by sa dali vyvážiť aspoň výrazným zvýšením kvality nových tratí a zastávok, v prípade aktuálneho projektu v Rači je však viacero otáznikov.

Prekvapivé je napríklad ponechanie pôvodného prístrešku na Záhumeniciach v smere do centra alebo vyasfaltovanie pomerne veľkej časti koľajiska. Nové trakčné vedenie nebude v antracitovej farbe, objednávateľ takisto pristúpil k zmene farby dlažby namiesto postupného zjednocovania podoby zastávok v meste.

S výnimkou vyasfaltovania jazdnej dráhy, čo je údajne spôsobené umožnením prístupu k zadným dvorom domov od Detvianskej (hoci sa vraj uvažovalo aj s pojazďovateľnými gumovými profilmi, teda umelou trávou), sú ostatné zmeny oproti štandardu v Karlovej Vsi údajne vyvolané nedostatkom pozornosti mestských architektov. Kým však neexistuje jednotný architektonický a dizajnový štandard zastávok verejnej dopravy (zatiaľ je definovaný len technicko-prevádzkový), je aktívne posudzovanie investičných zámerov mesta buď zo strany Kancelárie Hlavnej architektky, alebo Metropolitného inštitútu Bratislavy, potrebné.

V opačnom prípade to nevyvolá zlý pocit len zo strany dotknutých obyvateľov Rače, ale aj z pohľadu budúcej modernizácie Račianskej radiály, ktorá príde po modernizácii RužinovskejVajnorskej. Aktuálne vedenie Hlavného mesta zdôrazňuje svoj príklon k preferovaniu verejnej dopravy a kvalitného verejného priestoru, pričom modernizácie radiál a priľahých ulíc sú jedným z najlepších príkladov. Dá sa predpokladať, že aj projekt Račianskej radiály bude vo výsledku na vysokej úrovni.

Je však možné, že tento úsek, ktorý už bude z modernizácie vyňatý, bude na citeľne nižšej úrovni ako zvyšok trate. Pôvodne deklarovaný cieľ aktuálneho vedenia – neopakovať chyby minulosti, teda realizovať lacnejšie riešenia len preto, aby boli – sa tak stáva iluzórnym.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube