YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.11.2019 10:40

Výstavba Zwirnu sa blíži, Pradiareň 1900 odhaľuje ďalšie časti obnovenej fasády

Komplexná premena celej veľkej zóny na okraji nového centra mesta naberá na obrátkach. Prvý z obytných blokov Zwirnu definitívne získal územné rozhodnutie, pričom bolo prehodnotené riešenie dopravy v oblasti, reagujúc na odpor časti miestnych obyvateľov. Medzičasom, najvýraznejší symbol územia – historický objekt Pradiarne 1900 – postupne odhaľuje svoju novú podobu.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Informácia o nadobudnutí územného rozhodnutia sa objavila na úradnej tabuli mestskej časti Ružinov a teraz ju potvrdil aj developer YIT Slovakia. Ide o zásadný krok, kedy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môže developer žiadať o stavebné povolenie. Okresný úrad zároveň potvrdil platnosť územného rozhodnutia pre prestavbu priestoru východne od Pradiarne 1900, kde má vzniknúť garáž a námestie. Voči pôvodnému rozhodnutiu sa totiž odvolala časť miestnych obyvateľov.

V zmysle rozhodnutia pre bytové domy sa na pozemku umiestni trojica budov s občianskou vybavenosťou a maximálnou podlažnosťou osem nadzemných podlaží. Svojim tvarom spoločne vytvoria vnútroblok, ktorý bude parkovo upravený. Prízemie od Košickej bude zasunuté, aby bolo možné umiestniť chodník a cyklotrasu.

V bloku vznikne celkovo 268 rezidenčných jednotiek, z toho 202 bytov a 66 apartmánov. Apartmány sa budú v menšej miere nachádzať už na prvom nadzemnom podlaží, druhé až šieste podlažie budú mať charakter typických podlaží. Dve najvyššie podlažia budú ustúpené a budú disponovať väčšími terasami.

Štandard má byť údajne na vysokej úrovni, hovorí sa drevených parketách, stropnom chladení či podlahovom vykurovaní. Presné ceny ešte známe nie sú, nemali by však ani zďaleka dosahovať úroveň dnes najdrahších projektov ako Vydrica alebo Eurovea II. Developer zatiaľ nepotvrdil dátum oficiálneho spustenia predaja, malo by to však byť v priebehu niekoľkých mesiacov, keďže zisk stavebného povolenia a teda definitívy výstavby je už len otázkou času.

Súčasťou prvej fázy je aktívny parter prakticky po celom obvode bloku, ktorý bude obsahovať občiansku vybavenosť. Dávnejšie sa hovorilo aj o možnosti umiestnenia menších kancelárií prístupných z ulice. Nároky na parkovanie budú riešené predovšetkým v podzemnej garáži, vznikne tu 488 parkovacích miest, z toho 482 v garáži.

YIT nateraz predpokladá, že výstavba prvej etapy by mohla prebehnúť medzi rokmi 2020 až 2022, resp. 2023.

 

Zdroj: YIT Slovakia

 

Popri prvej etape netreba zabúdať ani na to, že v príprave je aj tretia etapa projektu, blok najbližšie k nárožiu Košickej a Svätoplukovej ulice, ktorá okrem bývania obsahuje kancelárie vo výškovej dominante komplexu s trinástimi nadzemnými podlažiami.

Aj tento blok vytvorí vo svojom vnútri uzavretý priestor, ktorý však bude mať skôr charakter zeleného námestia, keďže bude zdieľaný aj s budovou strednej školy na Svätoplukovej. YIT očakáva, že tu vznikne 230 bytov a apartmánov, k čomu sa pridá 11-tisíc metrov štvorcových kancelárskych plôch. Parkovanie bude opäť riešené v podzemnej garáži, kde vznikne 548 miest, 12 bude na povrchu.

Developer aktuálne čaká na vydanie záverečného stanoviska v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, aby mohol postupovať v ďalších stupňoch povoľovania. Nateraz je predčasné odhadovať termíny výstavby, predbežne sa ale predpokladá, že by to mohlo byť v rokoch 2021-2023/2024.

Otázkou dlhšie ostávala druhá etapa, ktorej realizáciu komplikoval Územný plán, žiadajúci rozsiahlejšiu plochu občianskej vybavenosti. Ako však vysvetlil developer, tento problém sa podarilo prekonať a ukazuje sa, že aj druhá etapa by mala byť v súlade s ÚP. To znamená výrazný posun v príprave výstavby poslednej časti projektu. YIT bude teraz pravdepodobne žiadať o záväzné stanovisko a postupovať v povoľovacom konaní.

V tejto druhej etape, ktorá každopádne vznikne ako posledná, sa bude nachádzať najviac bytov – až 414 – ako aj najväčšie parkovacie kapacity. V podzemnej garáži bude 625 miest, na povrchu 14. Posledný blok prispeje k vzniku uličiek v predĺžení Oravskej a Tekovskej, vytvorí juhovýchodnú hranu námestia a doplní domoradie na Košickej ulici. Ukončenie výstavby, a tým aj dokončenie celého Zwirnu, predpokladám približne v roku 2025.

 

Nová podoba Košickej. Zdroj: YIT Slovakia

 

Je zrejmé, že výstavba komplexu, kde bude 902 bytov a apartmánov, približne 26-tisíc metrov štvorcových kancelárií a takmer 2-tisíc parkovacích miest, prinesie do predtým prakticky nevyužívanej lokality novú záťaž. Developer preto na základe pripomienok Hlavného mesta pripravil dopravné riešenie, ktoré malo absorbovať zvýšený tlak na cestnú sieť, aj s prihliadnutím na rozvoj vznikajúceho downtownu.

Dané riešenie počítalo s plným využitím Košickej ulice, ktorá je dnes štvorprúdovou cestou. Využívajú sa však len vnútorné pruhy, kým vonkajšie slúžia ako parkovacie miesta pre obyvateľov. Utlmenie možností parkovania sa, v Bratislave neprekvapivo, stretlo s radikálnym odporom časti miestnej verejnosti. YIT teraz oznamuje, že na pripomienky verejnosti reaguje a projekt upraví.

Výsledkom tak bude Košická ulica, ktorá bude pripomínať súčasný stav – dva pruhy ostávajú pre dopravu, vonkajšie pruhy sa ponechajú ako parkovacie miesta, na západnej strane Košickej zas vznikne obojsmerná cyklotrasa v šírke 2,5 metra. Plne zachovaný ostáva zelený pás so stromoradiami po bokoch ulice, nateraz nedotknutý ostáva aj stredový pás, ktorý je rezervovaný ako koridor pre električku. Hlavné mesto musí kvôli tejto zmene upraviť záväzné stanovisko.

„Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany prejavili záujem konštruktívne hľadať najvhodnejšie možné riešenie pre túto lokalitu. Aj vďaka ochote magistrátu znovu preveriť možný stav tak môže Košická ulica ostať zachovaná ako 2-prúdová komunikácia (namiesto pôvodne plánovaných 4 jazdných pruhov). Popritom plánujeme vybudovať aj novú bezpečnú cyklotrasu na úrovni chodníka. Dobrou správou tiež je, že zachovaný režim dopravy na Košickej nám umožní zachrániť čo najväčšiu plochu zelene a väčší počet stromov,“ dodáva Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Témou je ešte riešenie Páričkovej, k úprave stanoviska pravdepodobne dôjde aj v tomto prípade – pôvodne sa totiž rátalo s umiestnením obojsmernej cyklotrasy na južnej strane ulice, to by však cyklotrasa nenadväzovala na úsek popri Stanici Nivy, kde bude na severnej strane. Projekt aj príslušné stanoviská sa tak budú pravdepodobne meniť, aby bolo zabezpečené priame vedenia cyklistov.

 

Aktuálny stav Pradiarne 1900

 

Popri povoľovacích procesoch je už v realizácii najvýraznejšia súčasť budúceho Zwirnu, rekonštrukcia historickej budovy Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály. Po odhalení časti južnej fasády teraz lešenie postupne mizne aj na fasádach obrátených do budúceho námestia. Pracuje sa však na premene exteriéru celej budovy.

Nemenej dôležité práce prebiehajú v interiéri, ako to vidno aj v poslednom update priamo zvnútra Pradiarne. Na kancelárskych podlažiach sa budujú mezaníny, upravujú stĺpy a realizuje technická infraštruktúra. Developer odhaduje, že práce sú aktuálne vo svojej polovici.

Pradiareň 1900 by mala poskytnúť približne 11.760 metrov štvorcových kancelárskych plôch a vyše 3-tisíc metrov štvorcových retailu a vybavenosti. YIT aktuálne hlási, že budova je už zaplnená približne z jednej tretiny, prvým potvrdeným nájomníkom je Medusa Group, ktorá si tu zriadi svoje sídlo a na prvom podlaží vybuduje reštauráciu v rámci svojho nového konceptu, zameraného na priestory v novom centre mesta. Súčasťou projektu je aj objekt Silocentrály, kde bude auditórium, vznikne tak možnosť pre organizáciu kultúrnych podujatí a eventov.

Pradiareň 1900 by mala byť v podstate prvou dokončenou časťou Zwirnu, ak nerátam objekt zrekonštruovaného internátu na Páričkovej pod názvom Pari. Developer predpokladá ukončenie rekonštrukcie v 4Q 2020, o niečo neskôr bude dokončené aj námestie, ktoré bude doplnené umením či fontánou, ale bude charakteristické aj silnou prítomnosťou zelene. Podľa predstáv YIT by malo ísť o spoločenské srdce lokality.

 

Pozrite si všetky fotografie Pradiarne 1900 vo fotoalbume

 

 

Zwirn je jeden z najkomplexnejších projektov v súčasnej Bratislave. Developerská spoločnosť získala celý mestský blok a k jeho transformácii pristúpila veľmi zodpovedne. Na premenu územia vyhlásila architektonickú súťaž, ktorá bola ako prvá súkromná súťaž overená Slovenskou komorou architektov. Prizvané do nej boli popredné česko-slovenské ateliéry, medzi ktorými sa presadil koncept kancelárie Compass Architekti.

Tí sa pri návrhu urbanistickej štruktúry inšpirovali existujúcimi podmienkami v okolí, kde vznikli obytné štvrte čiastočne ešte v duchu tradičného urbanizmu, stavajúceho na blokovej zástavbe a veľkom význame ulíc a centrálnych verejných priestranstiev. V tomto smere navrhli trojicu blokov, nadväzujúcich na existujúce uličné ťahy a vytvárajúcich priestor pre veľkorysé námestie pri pradiarni. Compass je zároveň aj autorom architektúry, ktorá masívnym využitím tehly odkazuje na industriálnu minulosť lokality.

Čo sa týka Pradiarne 1900, jej rekonštrukciu YIT zverilo samostatnej kancelárii, ktorou sú Bouda Masár Architekti, experti na pamiatkovú obnovu, stojaci sa viacerými najvýraznejšími rekonštrukciami v Bratislave v poslednom období – Spilka v Steine, Gorkého 4 na Komenského námestí, ale predovšetkým aj za obnovou Bratislavského hradu.

Výsledkom práce popredných bratislavských architektov by mal byť vznik projektu, ktorý prispeje k zlepšeniu kompaktnosti nového centra mesta a jeho prepojeniu so staršími štvrťami, zvýši mestskosť danej lokality, transformuje nevyužitý priestor a naplní ho funkciami a aktivitou a prinesie obnovenie jednej z najkrajších „znovuobjavených“ pamiatok Bratislavy.

Mnohé iné bratislavské developmenty by si v tomto ohľade mohli brať príklad. Dobrou správou je, že čoraz viac developerov skutočne organizuje súťaže, aj keď interné. Každopádne, mnohé najvýraznejšie projekty, ktoré sa pripravujú – prestavba Istropolisu, výstavba nového sídla Esetu, alebo premena územia niekdajšieho ružinovského Prioru – si vyberali alebo budú vyberať z viacerých návrhov, ktoré snáď najlepšie doplnia bratislavské prostredie.

Čo sa týka samotného YIT, dobrá skúsenosť so súťažou developera podnietila k záväzku realizovať súťaž na každý väčší projekt. Prvým takýmto zámerom je obrovský development v lokalite Mlynských Nív – a skutočne, aj na toto územie prebehne podobná súťaž ako na Zwirn. Ak prinesie podobnú kvalitu návrhu, Hlavné mesto Slovenska sa môže tešiť na vznik ďalšej mikroštvrte, ktorá prispeje k jeho premene na vyspelé a moderné mesto 21. storočia.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Aktuálny stav Pradiarne 1900
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Súvisiace články

Druhá etapa Zwirnu konečne postupuje: Projekt získal dôležité rozhodnutie

21.12.2022 13:32:56 Andrej Sárközi

Územie medzi Svätoplukovou, Páričkovou, Košickou a ulicou Mlynské nivy napreduje v písaní nového príbehu premeny na novú štvrť. Postupne tu totiž rastie projekt Zwirn od developera YIT Slovakia. Len nedávno sa kompletne odhalila fasáda domov v prvej etape, vo výstavbe je tretia a bližšie k realizácii je aj druhá - hoci je paradoxne posledná.

Čítať viac

Jedinečná fasáda je kompletne odhalená. Zwirn sa blíži k dokončeniu

13.12.2022 19:15:14 Andrej Sárközi

Zwirn od developera YIT Slovakia postupne mení rozvíjajúci sa okraj bratislavského downtownu. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie a definitívnu podobu začína získavať aj prvá etapa developmentu. Komplex začína potvrdzovať tvrdenia o vzorovom projekte.

Čítať viac

Unikátnou nie je len tepláreň. Pradiareň 1900 si vyslúžila ocenenie za najlepšiu konverziu

03.12.2022 15:00:25 Martina Gregová

Prvý ročník architektonického ocenenia, ktoré sa zameriava na propagáciu inšpiratívnych príkladov konverzií priemyselného dedičstva na Slovensku, pozná svojho víťaza. Za najlepšiu realizáciu tohto druhu bola vyhlásená konverzia historickej budovy Pradiarne a Silocentrály - Pradiareň 1900. Do užšieho výberu sa dostali aj iné objekty, nachádzajúce sa v Bratislave.

Čítať viac

Najväčšia tehlová fasáda na Slovensku. Zwirn odhaľuje svoju tvár

17.10.2022 15:58:41 Adrian Gubčo

Prvá etapa polyfunkčného projektu Zwirn v novom centre mesta začína získavať definitívnu podobu. Postupne sa odhaľuje tehlová fasáda prvého z trojice blokov, ktoré budú po dokončení tvoriť celý development. V krátkom slede by mala nasledovať aj tretia etapa, ktorá je už vo výstavbe. Komplex od developera YIT Slovakia má asociovať industriálnu minulosť lokality.

Čítať viac

Dokončenie Zwirnu je bližšie, postupuje aj posledná etapa

16.06.2022 10:06:01 RED

Atraktívny projekt Zwirn od developera YIT Slovakia postupne rastie. Ožíva Pradiareň 1900, sprístupnené je námestie, dokončená je hrubá stavba prvej rezidenčnej etapy a vo výstavbe je aj tretia etapa s rezidenciami a kancelárskou vežou. Definitívu tak nemá už len druhá etapa, aj tu však nastal postup - projekt je v územnom konaní.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Zwirn 3 je právoplatné, projekt ide do výstavby

28.04.2022 11:42:25 Adrian Gubčo

Už onedlho sa v downtowne rozbehnú ďalšie stavebné práce. Právoplatné stavebné povolenie získala tretia etapa Zwirnu, polyfunkčného súboru, ktorý okrem bytov obsahuje aj kancelársku časť. Čoskoro tak začne pribúdať nový blok, doplnený o administratívnu výškovú dominantu celého projektu. Developerom Zwirnu aj Zwirn Offices je YIT Slovakia.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má stavebné povolenie

10.03.2022 13:44:29 Adrian Gubčo

V novom centre Bratislavy sa čoskoro rozbehne ďalšia výstavba. Stavebné povolenie získala tretia etapa projektu Zwirn od YIT Slovakia. Najnovšia časť projektu vznikne na nároží Svätoplukovej, Mlynských nív a Košickej a okrem dvojice bytových domov prinesie aj dominantu v podobe administratívneho objektu. Medzičasom, prvá etapa sa blíži k dosiahnutiu plnej výšky.

Čítať viac

V Pradiarni 1900 vznikne inovačné centrum globálnej firmy

10.02.2022 13:39:53 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že sa mu podaril veľký úspech. Časť priestorov v zrekonštruovanej industriálnej pamiatke Pradiareň 1900 si prenajala nadnárodná farmaceutická spoločnosť Takeda. V Bratislave plánuje vybudovať medzinárodné centrum pre inovácie (ICC). Zamestnať plánuje stovky špičkových expertov v oblasti technológií a IT. Ide o významnú správu – pre Bratislavu totiž ide o smer, akým by sa mala v budúcnosti uberať, ak chce byť úspešným a bohatým mestom.

Čítať viac

Ďalšia etapa Zwirnu sa blíži k výstavbe

14.01.2022 14:24:29 Adrian Gubčo

Výstavba polyfunkčného komplexu Zwirn od YIT Slovakia rýchlo napreduje. Do areálu pôvodnej Bratislavskej cvernovej továrne sa tak postupne vracia mestská štruktúra. V dohľadnej dobe by sa mohla pridať aj ďalšia etapa – developer spustil kampaň k predaju kancelárií v objekte Zwirn Offices a pripravuje územie pre výstavbu rezidenčných objektov. Výstavba by sa mohla začať už na jar.

Čítať viac

Námestie pri Pradiarni 1900 sa otvára

10.09.2021 14:58:00 Adrian Gubčo

Bratislava získa v týchto dňoch nové námestie. Dobudovaný bol verejný priestor severovýchodne od budovy Pradiarne 1900, ktorý bude hlavným exteriérovým priestranstvom v rámci developmentu Zwirn od spoločnosti YIT Slovakia. Po jeho konečnom dobudovaní pôjde o príťažlivé miesto so zeleňou, umením, obchodmi a reštauráciami a výhľadom na industriálnu kultúrnu pamiatku.

Čítať viac

Výstavba Zwirnu postupuje, podobu získava aj námestie pred Pradiarňou

14.06.2021 14:00:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa projektu Zwirn od developera YIT Slovakia napreduje v realizácii podzemných podlaží. Postupne sa tak realitou stáva prvá časť projektu, ktorý v blízkej budúcnosti prinesie prepojenie staršej časti štvrte Nivy a nového centra mesta – downtownu. Súčasťou projektu bude aj námestie, ktoré sa už začína formovať v susedstve industriálnej pamiatky Pradiareň 1900.

Čítať viac

Zwirn odštartoval oficiálny predaj bytov, podoba umeleckého diela na námestí zatiaľ nie je známa

11.02.2021 12:38:05 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pred niekoľkými dňami oficiálne odštartoval predaj bytov v rozostavanej prvej etape projektu Zwirn, významného developmentu, ktorý mení bývalý brownfield na atraktívnu súčasť nového centra mesta. Ide o ďalšiu novinku po udelení územného rozhodnutia pre tretiu etapu, ako aj ukončení súťaže na sochárske dielo, ktoré má dotvoriť budúce námestie medzi Zwirnom a Pradiarňou 1900.

Čítať viac

Tretia etapa Zwirnu má územné rozhodnutie

26.01.2021 18:06:31 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia opäť pokročil v príprave realizácie ďalších častí projektu Zwirn. Po dokončení rekonštrukcie Pradiarne 1900 a spustení výstavby prvej rezidenčnej etapy získal územné rozhodnutie pre tretiu etapu, zahŕňajúcu bývanie aj kancelársku vežu. Druhá etapa je v príprave taktiež, dobudovaná však bude ako posledná.

Čítať viac

Pradiareň 1900 je skolaudovaná

30.11.2020 15:20:32 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia ohlásil, že rekonštrukcia historického objektu pradiarne bývalej Bratislavskej cvernovnej továrne, známej ako Pradiareň 1900, je ukončená a budova skolaudovaná. Zároveň predstavil ďalších nájomníkov, ktorí budú v objekte sídliť. Pradiareň 1900 sa zaraďuje k najkrajším industriálnym pamiatkam v meste aj najdôležitejším rekonštrukciám v poslednom období.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je dokončená, pozrite sa dovnútra

28.10.2020 13:38:00 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch príprav a náročnej realizácii je konečne dokončená rekonštrukcia najikonickejšej časti vznikajúceho developmentu Zwirn – Pradiarne 1900 a Silocentrály, posledných zvyškov bývalej Cvernovky. Budova je už skolaudovaná, priestory sa pripravujú pre klientov a upravujú sa okolité priestranstvá. Developerom je YIT Slovakia.

Čítať viac

Zwirn ide do výstavby

22.09.2020 11:13:00 Adrian Gubčo

Po piatich rokoch od akvizície areálu sa konečne spúšťa výstavba projektu Zwirn, dôležitého polyfunkčného developmentu, ktorý prepojí nové centrum mesta so staršou štvrťou Nivy. Developer YIT Slovakia získal stavebné povolenie pre prvú trojicu bytoviek, ktorých realizácia sa rozbehne na začiatku októbra.

Čítať viac

Pradiareň 1900 sa začína kolaudovať

09.09.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jednej z najkrajších bratislavských industriálnych pamiatok ide do finále. Developer YIT Slovakia aktuálne realizuje posledné hrubé stavebné práce na obnove Pradiarne 1900 a priľahlej Silocentrály, posledných zvyškov niekdajšej Cvernovky. Už v týchto dňoch by sa malo začať kolaudačné konanie, po ktorom bude stavba odovzdaná klientom.

Čítať viac

Silocentrála v Pradiarni 1900 získava finálnu podobu, Zwirn žiada o stavebné povolenie

17.07.2020 18:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn na okraji bratislavského downtownu je opäť o čosi bližšie realite. Kým jeho prvá časť – rekonštrukcia historického objektu pradiarne a susednej silocentrály na kancelársky projekt Pradiareň 1900 – ide do finále, prvá rezidenčná etapa žiada o stavebné povolenie. Developer YIT Slovakia napreduje aj v asanácii administratívnej budovy, ktorá je jedným z posledných zvyškov pôvodnej Cvernovky.  

Čítať viac

Na návšteve v Pradiarni 1900

25.05.2020 17:05:00 Adrian Gubčo

Už tento rok by mal byť dokončený jeden z najpríťažlivejších projektov v Bratislave – rekonštrukcia historickej pradiarne, súčasť areálu Cvernovky na Svätoplukovej ulici v štvrti Nivy. Developer YIT Slovakia mení priemyselný objekt na modernú kancelársku budovu. Pôjde o prvú dobudovanú časť projektu Zwirn, ktorý premení celý blok na aktívnu súčasť nového centra mesta.

Čítať viac

Druhá etapa Zwirnu odhaľuje detaily

07.05.2020 11:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Zwirn patrí síce k najočakávanejším developmentom v Bratislave, jeho príprava sa však nezaobišla bez komplikácií. Tou najzásadnejšou bol Územný plán, ktorý sťažoval realizáciu polyfunkčného súboru v navrhovanej podobe. Aj preto sa v prípade Zwirnu vyskytla anomália – v projekte, pozostávajúcom z troch etáp, sa len teraz začala posudzovať druhá, kým tretia už získala záverečné stanovisko EIA.

Čítať viac

Ceny bytov v Zwirne sú známe, patrí k najdrahším bratislavským projektom

21.04.2020 17:14:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia spustil predpredaj bytov vo svojom vlajkovom projekte Zwirn už pred niekoľkými týždňami, no detaily k jednotlivým bytom, vrátane cien, odhalené neboli. Medzičasom však tieto informácie na verejnosť predsa len prenikli a ukazujú, že Zwirn patrí k najdrahším aktuálnym projektom v Bratislave. Výstavba sa má spustiť čoskoro, vznikať už začalo budúce námestie.

Čítať viac

Predaj bytov v Zwirne sa spúšťa, koronavírus ho neovplyvní

20.03.2020 15:23:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia po dlhej príprave spustil predaj bytov v prvej etape projektu Ziwrn, veľkého developmentu, ktorý premení celý mestský blok na aktívnu súčasť nového centra Bratislavy. Spustenie predaja bolo naplánované v rovnakej dobe, ako prepukla pandémia koronavíru, developer však napriek tomu v procese pokračuje.

Čítať viac

Nový život industriálnych budov

28.10.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

V priebehu dynamického stavebného rozvoja Bratislavy v posledných dvoch desaťročiach sa urobilo mnoho chýb. K najväčším patrí zánik veľkej časti industriálneho dedičstva v podobe viacerých priemyselných objektov a areálov. Našťastie, aspoň časť z tých najvzácnejších budov prežila a dnes sa postupne rekonštruuje a napĺňa novým obsahom, pričom známe sú prvé detaily.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 je spolovice dokončená, pozrite sa dovnútra

17.10.2019 15:35:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v rekonštrukcii vzácnej industriálnej pamiatky Pradiareň 1900 a priľahlej Silocentrály, ktoré sú poslednými zachovanými časťami niekdajšieho areálu Bratislavskej centrálnej továrne. V tomto čase je rekonštrukcia približne vo svojej polovici. Po jej dokončení sa Pradiareň 1900 premení na kancelársku budovu.

Čítať viac

Pradiareň 1900 začína odhaľovať fasádu, postupuje aj príprava Zwirnu

16.09.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Premena veľkého mestského bloku medzi novým downtownom a ružinovskou štvrťou Nivy, kde sa kedysi nachádzala Bratislavská cvernová továreň, naberá čoraz konkrétnejšie obrysy. Asi najvýraznejší prvok v lokalite – budova niekdajšej Pradiarne – už získava novú fasádu, kým pripravované tri etapy s bývaním a kanceláriami postupujú v povoľovaní. Developerom projektu Zwirn je YIT Slovakia.

Čítať viac

Obnova Pradiarne 1900 napreduje

24.07.2019 15:04:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia objektu pradiarne v niekdajšom priemyselnom areáli Cvernovka, ktorá sa mení na kancelársku budovu Pradiareň 1900, rýchlo postupuje. Jedna z najvzácnejších industriálnych pamiatok v Bratislave sa čoskoro dočká podoby, akú mala v časoch najväčšej slávy v 20-tych rokoch 20. storočia.

Čítať viac

Bratislavský industriál ožíva

25.06.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Hoci Bratislava v nedávnej minulosti prišla o mnohé vzácne areály industriálnej architektúry a viacero pamiatok bolo nenávratne zničených, v Hlavnom meste predsa len nemalé množstvo objektov aj prežilo. Našťastie, dnes sú si developeri (aj verejnosť) lepšie vedomí hodnoty takejto architektúry, vďaka čomu možno povedať, že bratislavský industriál sa dočká nového života.

Čítať viac

Zwirn sa posúva v povoľovaní, dopravné riešenie vyvoláva odpor

06.05.2019 09:55:00 Adrian Gubčo

Multifunkčný projekt Zwirn je čoraz bližšie k výstavbe. Už nejakú dobu prebieha rekonštrukcia objektu Pradiarne 1900, ešte tento rok by sa mala spustiť realizácia prvého z obytných blokov. Prvé povolenia už získala aj tretia etapa developmentu. Popri prípravách sa však začínajú ozývať kritici, útočiaci na dopravné riešenie.

Čítať viac

Prvá etapa Zwirnu je v územnom konaní

17.04.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Veľký multifunkčný projekt Zwirn od developera YIT Slovakia sa približuje k realizácii. Predpokladom pre to je však získanie všetkých potrebných povolení, predovšetkým územného rozhodnutia. Územné konanie pre prvú etapu projektu spoločne s priľahlou dopravnou a technickou infraštruktúrou sa spúšťa práve v týchto dňoch.

Čítať viac

Construction update: Pradiareň 1900, 11.2.2019

25.02.2019 13:45:00 Adrian Gubčo

V novom centre mesta napreduje okrem výstavby nových budov aj rekonštrukcia starších objektov – novú podobu získava niekdajšia pradiareň, súčasti areálu Cvernovka, spoločne so susednou Silocentrálou. Už čoskoro sa premenia na kancelársky komplex nazvaný Pradiareň 1900.

Čítať viac

Rekonštrukcia Pradiarne 1900 sa oficiálne spúšťa

18.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom spoločnosť YIT Slovakia za účasti zástupcov samosprávy oficiálne spustila rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 spoločne s priľahlým objektom Silocentrály. Budova bude transformovaná na administratívne centrum s multifunkčným eventovým priestorom.

Čítať viac

YIT Slovakia odhaľuje tretiu etapu Zwirnu

09.10.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia v týchto dňoch podáva na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt tretej etapy rozsiahleho developmentu Zwirn, ktorý premení blok po niekdajšom priemyselnom podniku na polyfunkčnú zónu s bývaním, kanceláriami, obchodmi a verejnými priestranstvami. Popri tom sa odhaľujú aj oficiálne vizualizácie.

Čítať viac

Príprava výstavby Zwirnu a rekonštrukcie Pradiarne 1900 napreduje

05.09.2018 12:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Už čoskoro sa spustí rekonštrukcia budovy pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky v lokalite Nivy. Budova bude niesť názov Pradiareň 1900 a premení sa na administratívny komplex, ktorý sa stane súčasťou rozsiahleho projektu Zwirn, ktorý vyplní celý blok kvalitnou mestskou zástavbou. Developerom je spoločnosť YIT Slovakia.

Čítať viac

YIT Slovakia oficiálne potvrdzuje začiatok obnovy Pradiarne

21.08.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia oficiálne oznámil, že spúšťa rekonštrukciu pradiarne v areáli niekdajšej Cvernovky pod názvom Pradiareň 1900. Na YIMBYm som o tom informoval už v čase vydania stavebného povolenia, teraz toto povolenie nadobudlo právoplatnosť. Pôjde o prvú súčasť projektu Zwirn.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Pradiareň 1900 udelené

13.07.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Projekt transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne - Cvernovky, resp. projektu Zwirn - sa dostáva do ďalšej fázy. Mestská časť Ružinov udelila developerovi, spoločnosti YIT Slovakia, stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Pradiarne, Silocentrály a súvisiacich objektov.

Čítať viac

Príprava Zwirnu napreduje

01.02.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia pokračuje v príprave realizácie projektu Zwirn. Po rekonštrukcii pamiatkovo chránenej Pradiarne a nového námestia, ktoré v rámci projektu vznikne, predložil na posudzovanie EIA aj prvú trojicu bytových domov, ktoré vytvoria prvý z troch blokov, ktoré budú Zwirn po dokončení tvoriť.

Čítať viac

Administratívna budova Bratislavskej cvernovej továrne je minulosťou

16.11.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Hoci nedávno jedna hanba v Bratislave pribudla (viď príspevok z pondelka), ďalšia definitívne zanikla. Developer YIT Slovakia dokončuje asanáciu niekdajšej administratívnej budovy v rámci prípravy na projekt Zwirn.

Čítať viac

Cvernovka sa mení na Zwirn a odhaľuje nové vizalizácie

02.10.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia napreduje v príprave projektu transformácie areálu niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne (Cvernovky), na ktorý v minulom roku usporiadal medzinárodnú architektonickú súťaž.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube