Author photoAdrian Gubčo 30.05.2022 17:18

Začína sa obnova okolia pamätníka Daniela Tupého

Hlavné mesto rozbehlo realizáciu ďalšieho zo Živých miest. Novej podoby sa dočká okolie pamätníka Daniela Tupého na Tyršovom nábreží na pravom brehu Dunaja. Revitalizácia okolia má zvýšiť dôstojnosť pamätníka a priniesť novú zeleň. Ide zároveň o jednu z aktivít, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejného priestoru v tejto významnej rekreačnej časti Bratislavy.

Pamätník Daniela Tupého, alebo aj pamätník obetiam extrémizmu, vznikol v roku ako 2006 ako pripomienka všetkých tých, ktorí zbytočne zomreli alebo im bolo ublížené v dôsledku politického násilia – v prvom rade zo strany neonacistov a rasistov. Umiestnený je v blízkosti miesta, kde bol v roku 2005 zavraždený študent Daniel Tupý. Tvorený je sochou vtáka so zlomeným krídlom, umiestnenou v hájiku stromov. Riešenie diela od Pavla Dubinu a Pavla Dubinu odkazuje na rozlet ľudí, ktorý niekto nezmyselne prerušil.

Hoci samotný pamätník pôsobí dôstojne, jeho okolie už takú úroveň donedávna nemalo. Pamätník sa nachádzal uprostred divokého parkoviska a bol obparkovaný automobilmi. Povrchy v okolí boli zdevastované a mali nízku kvalitu – išlo o zmes asfaltu a hliny. Išlo tak absolútne nevhodnú situáciu, zvlášť s ohľadom na teoretický potenciál územia. Miesto má krásny výhľad na Bratislavský hrad, nachádza sa v dotyku so Sadom Janka Kráľa, promenádou aj ožívajúcou časťou Tyršovho nábrežia.

Zaradenie plochy do iniciatívy Živé miesta, v rámci ktorých sa majú revitalizovať prehliadané a zanedbané miesta v Bratislave, tak bolo absolútne logické. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý na zámere spolupracuje s kanceláriou KATEdesign, predstavil víziu revitalizácie už v roku 2020. Navrhovaná úprava priestoru je vcelku jednoduchá a triezva – ako píšu sami architekti, zámerom bolo jednoduché riešenie, ktoré nekonkuruje objektu pamätníka, ale naopak dopĺňa jeho pôsobenie. Takisto zohľadňuje frekvenciu využívania územia a existujúce funkčné a kompozičné väzby – teda rekreačno-tranzitný charakter lokality a pešie ťahy.

Výsledkom tak je pamätník ako centrálny bod, od ktorého sa odvíja zvlnenie územia v podobe  terénnych vĺn. To zdôrazňuje pamätník a zároveň reflektuje dopad udalosti na spoločnosť. Vlny sú prerazené pešími trasami, ktoré sa križujú neďaleko pamätníka a prepájajú nástupné priestory do lokality. Tým je zachovaná jeho pietnosť, keďže sa nachádza mimo centrálne dianie a ruch verejnej prevádzky. Zvyšné plochy budú riešené ako pobytový trávnik, čo nadväzuje na rekreačnú funkciu nábrežia.

Projektová príprava trvala pomerne dlho, rovnako ako povoľovacie procesy a obstarávanie zhotoviteľa. Konečne v uplynulých dňoch sa na nábreží spustili stavebné práce. Hlavné mesto už predtým zrušilo parkovanie pri pamätníku a zregulovalo priľahlú plochu, takže dnes je úroveň priestoru už vyššia. Keďže nejde o natoľko náročný projekt, realizácia by nemala trvať príliš dlho – azda niekoľko týždňov až mesiacov. Každopádne, okolie pamätníka bude mať civilizovanejšiu podobu ešte v priebehu tohto roka.

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Zo všetkých projektov Živých miest patrí tento k najracionálnejším a najlogickejším. Doterajší stav priestoru bol nielen nedôstojný, ale aj absolútne nevyhovujúci s ohľadom na význam a polohu územia. Tyršovo nábrežie bude už o niekoľko rokov jedným z najnavštevovanejších a najdôležitejších verejných priestorov v celej Bratislave. Preto je potrebné postupne zvyšovať jeho kvalitu.

Význam Tyršovho nábrežia je daný jeho polohou na priesečníku významných osí a v dotyku s dôležitými bodmi verejného záujmu. V prvom rade ide o súčasť nábrežnej promenády, ktorá síce nie je natoľko frekventovaná ako ľavobrežná, napriek tomu je už teraz obľúbená a navštevovaná. V blízkej budúcnosti sa bude predlžovať, keď sa začne budovať Nové Lido. To prinesie do dnes prakticky nevyužitého územia novú zástavbu, ktorá rozšíri centrum mesta, spojenú so vznikom atraktívnych mestotvorných priestorov. Tyršovo nábrežie bude akýmsi nástupnym bodom.

Druhou osou je totiž severojužná, spájajúca centrum mesta s Petržalkou a onedlho dokončenou Petržalskou električkovou radiálou. Keďže význam nábrežia je celomestský, už čoskoro bude električka privážať tisíce návštevníkov nielen z ľavobrežnej časti Bratislavy, ale z celej Petržalky. Pre mnohých obyvateľov pôjde o najjednoduchší a najrýchlejší spôsob dopravy, čo predpokladá radikálny nárast návštevnosti.

Napokon treba pripomenúť, že samosprávny kraj alebo mesto vykonávajú ďalšie aktivity, ktoré zvyšujú úroveň aj atraktivitu tejto časti Bratislavy. Kým prvá menovaná inštitúcia napreduje v rekonštrukcii historického Divadla Aréna, Magistrát a MIB kúsok po kúsku zlepšujú stav Sadu Janka Kráľa. Po minuloročnej rekonštrukcii toaliet alebo obnove zelene sa nedávno vymenil mobiliár. Onedlho by mal na západnom okraji parku vzniknúť veľký skatepark medzinárodneho štandardu, bývalý erotický salón premeniť na bistro a súkromný investor avizuje úpravu vstupu do Mostu SNP.

Vyvrcholením týchto aktivít bude medzinárodná architektonicko-krajinárska súťaž na Sad Janka Kráľa, ktorá prinesie víziu komplexnej obnovy tohto významného historického parku, najväčšieho a najvýznamnejšieho v Bratislave. Ak budú výsledky kvalitné a Sad podľa nich zrekonštruovaný, môže ísť o projekt, ktorý v dobrom zmení celé mesto. Súčasťou v súťaži riešeného územia má byť zároveň aj Tyršovo nábrežie. V spojení s Novým Lidom tak môže vzniknúť celistvá upravená oblasť s atraktívnym verejným priestorom, na ktorý postupne nadviaže Bratislavský dunajský park.

Pravý breh Dunaja v metropole tak čakajú zlepšenia, ktoré z tohto územia spravia špičkové miesto pre rekreáciu, šport, ale aj ochranu životného prostredia alebo kultúru. Táto zmena už prebieha. Na jej konci získa Bratislava priestor, ktorý bude mimoriadnym v celoeurópskom kontexte.

 

Fotografie z 29.5.2022. Pozrite si obnovu verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube