Author photoAdrian Gubčo 28.02.2022 13:45

Známa je budúca podoba priestoru pod petržalskou stranou Mostu SNP

V roku 2018 šokovala verejnosť výrazná premena podmostia Mostu SNP na petržalskom nábreží Dunaja. Spoločnosť Zemegula, s.r.o., ktorá prevádzkuje vyhliadkovú plošinu a reštauráciu na Moste SNP, naplánovala rekonštrukciu tohto priestoru. To, čo začalo vznikať, však bolo v rozpore s povoleniami. Riešenie kauzy zabralo niekoľko rokov a len teraz sa odhaľuje, ako by malo toto miesto definitívne vyzerať.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Práce, ktoré sa začali v podmostí Mostu SNP realizovať v priebehu roka 2018, začal investor realizovať bez akýchkoľvek povolení. Chýbalo mu stavebné povolenie aj povolenie od pamiatkarov, ktoré je dôležité – Most SNP bol totiž v tom istom čase vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Zemegula s.r.o. zámer odkomunikovala jedine s Hlavným mestom a mestským zastupiteľstvom. To s jeho prípravou súhlasilo pod podmienkou, že projekt bude rešpektovať pripomienky Hlavnej architektky mesta Bratislava. Ani to sa však nepodarilo a pôvodné prvky boli úplne odstránené.

Firma argumentovala havarijným stavom priestoru, ktorého súčasťou bolo schodisko z mostovky a nástupná plošina pred vstupom do jedného z pilierov mosta – teda k výťahu do reštaurácie a k vyhliadkovej plošine. Nové riešenie malo zvýšiť úroveň plochy. Postupne tu začala vznikať mohutná konštrukcia, ktorej dominantou sa stal zaoblený objekt z dreva, očividne určený pre novú komerčnú prevádzku. V žiadnom prípade nespĺňal požiadavku Hlavnej architektky na „minimalistické dotvorenie architektúry Mosta SNP“ a „nadčasové riešenie, ktoré musí kompozične a tvarovo rešpektovať Most SNP“.

Po zúrivej kritike sa realizácia zastavila a rozostavaná konštrukcia ostala pod Mostom SNP opustená. V roku 2019 nariadil stavebný úrad v mestskej časti Petržalka jej odstránenie. Stavebník sa odvolal, medzičasom však do kauzy vstúpilo Hlavné mesto, a to už pod novým vedením. V priebehu roka 2020 oznámilo, že podporuje snahu Petržalky o odstránenie objektu – a zároveň sa s investorom dohodol na novom postupe.

Na preriešenie územia sa mala vyhlásiť menšia architektonická súťaž, pričom víťazný návrh musí byť v súlade s pamiatkovým statusom mosta a požiadavkami na vysokú kvalitu priestoru. Primátor Bratislavy Matúš Vallo aj neskôr potvrdzoval, že v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a investorom mesto túto súťaž vyhlási. Uvažovaný tu pôvodne bol nástup do UFO a turistický informačný bod.

Teraz však prichádza novinka. Primátor na sociálnej sieti predstavil približnú podobu obnovy podmostia Mostu SNP. „Rekonštrukcia priestoru pod Mostom SNP bude citlivo sledovať jedinečnú architektúru mosta,“ píše Matúš Vallo. „Som veľmi rád, že po takmer troch rokoch vyjednávania o vzhľade tohto priestoru sa mestu podarilo nájsť s nájomníkom reštaurácie v tzv. UFO riešenie, ktoré citlivo skultivuje prístup do tejto národnej kultúrnej pamiatky na petržalskej strane.“ Primátor k správe pripojil aj sériu aktuálnych vizualizácií.

Z návrhu vyplýva, že uvažované riešenie úzko nadväzuje na pôvodnú podobu podmostia. „Nový návrh prinavracia hodnotné prvky pôvodnej architektúry, je minimalistický a priehľadný, čím lepšie zachováva výhľady na staromestskú panorámu a návštevníci sa jednoduchšie dostanú do výťahu do výhliadkovej reštaurácie,“ hodnotí primátor. Obnoviť sa má aj priľahlý verejný priestor, čo je s ohľadom na význam mostu pre Bratislavu mimoriadne dôležité. Realizáciu projektu bude hradiť súkromná spoločnosť a následne ho odovzdá bezodplatne mestu. Most SNP je totiž mestským majetkom.  

Projekt teraz pôjde do dodatočného povolenia stavby, v rámci ktorého bude predložený aktualizovaný návrh. Hlavné mesto a Krajský pamiatkový úrad už predbežne predloženú koncepciu odsúhlasili, súhlasiť ešte musí špeciálny stavebný úrad na Hlavnom meste. Harmonogram realizácie však známy nie je. To isté platí o definitívnej podobe, ktorá sa ešte spresní.

 

Čierna stavba pod Mostom SNP

 

Predstavená vízia je krokom vpred, hoci vedenie Bratislavy zamlčalo, že na riešenie sa mala pôvodne konať architektonická súťaž. Dôvody, prečo to tak nie je, preto neuvádza. Navrhovaná podoba by bola pravdepodobne absolútne nekonfliktná a bezproblémová, keby sa realizovala už na začiatku celého príbehu podmostia. Dobrá je aj teraz, hoci je otázne, či by sľubovaná súťaž nepriniesla ešte niečo omnoho lepšie. Od vedenia mesta, ktoré sa architektonickými súťažami hrdí, je daný postup nešťastný.

V každom prípade, ide o jeden z viacerých krokov k zlepšeniu stavu podmostí Mosta SNP. Na petržalskej strane sa pripravuje aj ďalší projekt, v rámci ktorého vznikne na dnes ohradenej ploche medzi Sadom Janka Kráľa a začiatkom Petržalského korza veľký univerzálny skatepark. Podľa Teodora Kuhna, podpredsedu Asociácie skateboardingu Slovenskej republiky, by mal spĺňať parametre pre organizáciu medzinárodných podujatí. Prístupný bude aj pre BMX, inline-istov alebo kolobežkárov a obsahovať bude fitness stanicu pre bežcov na rozcvičenie. Jeho realizácia by sa mala spustiť možno už počas tohto roka.

Budúcnosť najviac exponovaného podmostia – na ľavobrežnej strane – však ostáva aj naďalej zahalená tajomstvom. Mesto ešte pred niekoľkými rokmi tvrdilo, že skvalitnenie tohto priestoru je veľkou prioritou. Nemožno sa čudovať. Dnes ide o zanedbané a nepríjemne pôsobiace priestranstvo v priamom dotyku s pravdepodobne najkrajším námestím v Bratislave. V najbližších rokoch sa ale význam plochy zvýši, keďže po dokončení druhej etapy Vydrice pôjde o spojnicu historického jadra a obnovenej podhradskej štvrte. Navyše, jej tretia etapa je závislá od riešenia priestoru a dopravy v ňom.

Ako sa bude územie riešiť, dnes nie je známe. V posledných rokoch sa hovorilo o architektonickej súťaži, priamom zadaní vybraným významným medzinárodným architektom (plochu údajne analyzovala aj kancelária Gehl Architects) a o úpravách priľahlých dopravných stavieb. Zlepšenie situácie je totiž len ťažko predstaviteľné bez toho, aby sa neodstránila spojnica nábrežnej komunikácie so Staromestskou, prípadne aj zjazd z Mosta SNP smerom na nábrežie. To by však bol na pomery Bratislavy radikálny zásah, keďže by bol narušený rýchlostný charakter cesty na Moste SNP.

Mesto v tejto chvíli nevysiela žiadne náznaky o budúcnosti plochy, rovnako ako developer Vydrice, ktorý pripomína, že je to v kompetencii Magistrátu. Ak by sa ale našlo optimálne riešenie (ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spočíva v úplnom odstránení spojenia nábrežia so Staromestskou a Mostom SNP inak ako peši a na bicykli), otvorí sa veľké územie, vhodné nielen na vznik upravené verejného priestoru v pokračovaní Hviezdoslavovho námestia (navyše prestrešeného), ale aj pre výstavbu, teoreticky významného verejného objektu. Pod Hradom by mohlo vzniknúť napríklad kultúrne centrum, s programom presahujúcim do podmostia.

Most SNP, aj naďalej najelegantnejší a najmodernejší most cez Dunaj v Bratislave, ktorý je Stavbou 20. storočia (medzi Inžinierskymi stavbami), doteraz trpel na zlý stav priľahlého okolia, nedostatočné prepojenie s narušenou mestskou štruktúrou a nešťastné zásahy, narúšajúce jeho vyznenie. Je čas, aby sa to začalo meniť. Cestou k tomu sú citlivé rekonštrukcie jeho podmostí, oživovanie „nepriestorov“ a využívanie existujúceho potenciálu. Hrubý vstup do mesta, ktorý jeho výstavba bohužiaľ priniesla, sa tak môže zjemniť – čím sa posunie nielen verejný priestor mesta, ale aj Bratislava samotná.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube