Author photoAdrian Gubčo 22.03.2022 18:34

Rekonštrukcia Divadla Aréna začala

Divadlo Aréna je malým, no významným doplnkom pravobrežného nábrežia Dunaja. Historický objekt sa tu nachádza už od roku 1901, odkedy prešiel len menšími úpravami. Zmeniť sa to má v najbližších rokoch. Po generálnej rekonštrukcii v réžii Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa spustila v posledných mesiacoch, sa výrazne zvýši jeho technická úroveň, ako aj obnoví pôvodná historická hmota.

Divadlo Aréna sa hrdí tým, že ide o jedno z najstarších divadiel na Slovensku. V podobe nekrytého amfiteátra, teda letného divadla, bolo založené už v roku 1828. Vzniklo v kontakte s obľúbeným verejným parkom a rozširovalo jeho rekreačnú ponuku. To platí v podstate doteraz – aj napriek tomu, že historizujúca budova, postavená v rokoch 1899-1901, bola po Druhej svetovej vojne na päť desaťročí zatvorená. V tom čase bola využívaná ako sklad. Znovuoživenie divadla nastalo po roku 1994, kedy prebehli zatiaľ posledné opravy. BSK ho získalo v roku 2002.

Vedenie divadla v posledných rokoch vyvíjalo aktivitu, ktorej cieľom mala byť generálna rekonštrukcia. Súčasťou projektu, ktorý teraz vstúpil do realizácie, bolo zvýšenie technologického štandardu budovy, ako aj dobudovanie veže povraziska a bočných traktov divadelného zázemia. Zrušené bude valcové prestrešenie zázemia v zadnej časti budovy, nahradené bude šikmou pultovou strechou. Podporu – a to aj finančnú - pre tieto zámery získalo divadlo už pred piatimi rokmi.

Napriek tomu sa práce spúšťajú len teraz. Objekt je dnes ohradený a v interiéri prebiehajú asanačné práce. Kľúčovou časťou aktuálnej etapy rekonštrukcie je búranie pôvodnej strechy a úprava novej konštrukcie. Po jej prestavbe budú pokračovať stavebné práce vo vnútri objektu pre zabezpečenie priestoru technológom. Následne sa prejde na inštalovanie technológií a súvisiace úpravy. Ako posledné budú dobudované rozličné súvisiace objekty či vybavené interiéry. Rekonštrukcia by tak mala trvať viac ako rok (18 mesiacov od spustenia prác).

Po obnove získa Divadlo Aréna preriešené foyer, pričom na hornom foyer bude umiestnený bar so zázemím so salónikmi, umiestnenými vo vežiach divadla. Takisto sa upravia konštrukcie podláh, ktoré sa vyrovnajú, vznikne nový prístup na balkón z foyer a priestory nad vstupmi do sály z prízemia budú využité ako balkóny. Hlavná sála bude mať charakter variabilného divadelného priestoru, ktorý možno modifikovať podľa požiadaviek produkcie na jeho scénickú organizáciu (čo je jeden z dôležitých prínosov rekonštrukcie). Hľadisko bude zasúvateľné a umožňovať variabilitu v počte divákov (327-400).

Veľkým prínosom bude rozšírenie zázemia po oboch stranách divadla. Z nábrežnej strany bude umiestnený sklad kostýmov a vstup návštevníkov do malej sály – Loftu. Na poschodí zas bude vstupná hala do malej sály so schodiskom a výťahom, toaletami pre návštevníkov a malým barom so zázemím. V prístavku zo strany Viedenskej cesty vznikne na prvom podlaží nakladacia rampa s nákladným výťahom, denná miestnosť divadelných technikov, sklad rekvizít, maskérňa a šatňa pre hosťujúcich umelcov a na druhom nákladný výťah, sklad kulís a fundusu experimentálnej scény, maskérňa a šatne hercov. Z priečnej prepojovacej chodby sú prístupné toalety, elektrorozvodňa, šatne hercov, miestnosť inšpicienta, schodisko do poschodia a služobný vstup s vrátnicou, na druhom kancelárie administratívy divadla alebo kuchynka.

Napokon, k novým technológiám bude patriť napríklad vykurovanie vďaka tepelnému výmenníku voda – voda, umiestnenému vo vodnej veži vedľa divadla, nová vzduchotechnika a klimatizácia, ale aj divadelná technológia. To zahŕňa novú javiskovú mechaniku, riadiaci systém javiskových mechanizmov, scénické osvetlenie alebo elektroakustické ozvučenie.

Bratislavský samosprávny kraj do rekonštrukcie investuje viac ako 4,2 miliónov eur. Architektonický návrh pripravila architektonická kancelária G&D.

Ako BSK uzatvára, hlavné mesto aj Bratislavský kraj získajú kvalitný moderný divadelný priestor pre rozvoj divadelného umenia, ktorý doplní súčasnú multifunkčnú ponuku. Divadlo zároveň získalo podobu, akú malo do Druhej svetovej vojny, kedy pravdepodobne zanikla veža povraziska aj bočné trakty zázemia.

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Divadlo Aréna je peknou súčasťou nábrežia, rekonštrukcia mu však jednoznačne prospeje. Nové dostavby zmenia jeho zaužívanú podobu, na čo si bude treba zvyknúť. Výmenou za to sa však budú môcť rozvíjať náročnejšie produkcie a diváci aj personál budú mať k dispozícii lepšie podmienky. Divadlo Aréna bude opäť vynikajúco dotvárať lokalitu, ktorá je populárnym miestom pre relax, prechádzky, športovanie alebo návštevu gastronomických zariadení. Umiestnenie kultúrneho objektu je v takejto lokalite úplne správne.

Jej stav však nie je napriek intenzívnemu využívaniu natoľko kultúrny. Sad Janka Kráľa, Viedenská cesta aj Tyršovo nábrežie sú pomerne zanedbané. Zlepšovať sa to začína len pomaly. V priebehu minulého roka Hlavné mesto zrekonštruovalo zanedbané parkovisko pri Starom moste a mierne upravilo priľahlé okolie. K parkovisku bola presunutá tradičná letná pláž, čo sa ukazuje ako vcelku správne rozhodnutie – najmä letné koncerty na tomto mieste fungujú výborne. Zlepšenie verejného priestoru by malo prísť aj tento rok v podobe úprav okolia pamätníka Daniela Tupého. Magistrát už miesto ohradil a vytláča odtiaľto parkujúce autá.

Skutočne komplexná úprava však má prísť až v nadchádzajúcich rokoch. Vychádzať má z výsledkov architektonicko-krajinárskej súťaže, ktorej vyhlásenie Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy avizujú už na tento rok. Súčasťou územia, riešeného v súťaži, je nielen Sad Janka Kráľa, ale aj priľahlá časť nábrežia, vrátane Tyršovho nábrežia. Ak budú výsledky a následná realizácia na vysokej úrovni, metropola získa nesmierne atraktívny park s nábrežím, ktorý bude mať celomestský význam. Divadlo Aréna bude do istej miery v srdci tohto vynikajúceho priestoru.

Dôvodov pre optimizmus je ale ešte viac. Verejnosti sa má totiž v blízkej dobe (v tomto desaťročí) začať otvárať aj rozľahlé územie východne od estakády Starého mosta. Pripravovaný development Nové Lido bude obsahovať nielen byty a kancelárie, ale aj obchody a služby v aktívnom parteri jednotlivých domov, verejné priestory so zameraním na peší pohyb, ako aj novú dunajskú promenádu, dvojicu parkov, vrátane poloprírodného parku na nábreží, alebo obnovenú pláž Lido. Na upravené Tyršovo nábrežie tak nadviaže ďalší zrevitalizovaný úsek.

Napokon, len včera bola bližšie predstavená vízia Bratislavského Dunajského Parku, veľkolepého plánu zlepšiť rekreačný potenciál dunajských nábreží v spojení s ochranou prírody. Pravý breh Dunaja si zachová zelený charakter, ktorý sa do istej miery stane značkou Bratislavy. Do série pláží, scénických výhľadov, príťažlivých lužných lesov, prírodných unikátov, upravených parkov a živých promenád sa zaradí aj obnovená budova Divadla Aréna. Jej charakteristická historická architektúra bude jedným zo symbolov územia.

Nábrežie Dunaja v Bratislave začína konečne priťahovať pozornosť. Našťastie, nejde len o obnovu verejných priestorov, ale aj kultúrnych objektov a navyše pamiatok. V podobných zámeroch treba pokračovať a do budúcna ich aj rozvíjať v podobe úplne nových projektov. Bratislavské nábrežia tak potvrdia stav, ktorý je do veľkej miery platný už dnes: že ide z hľadiska obrazu mesta o jeho najdôležitejší priestor.

 

Fotografie z 20.3.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Foyer. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Loft. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube