Author photoSimona Schreinerová 09.04.2024 16:30

Kvalitný verejný priestor na periférii Bratislavy. Živé miesto vo Vajnoroch sa blíži k výstavbe

Iniciatíva obnovy zanedbaných verejných priestorov Živé miesta už priniesol revitalizáciu pomerne veľkého množstva miest. Stále je však viac priestranstiev, ktoré na nový šat ešte len čakajú. Patrí k nim aj plocha na Ulici Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Živé miesto v prehliadanej časti mesta

Program revitalizácie verejných priestorov Živé miesta bol predstavený v roku 2021. Jeho víziou bola premena desiatok lokalít formou jednoduchých zásahov, ktoré budú mať viditeľný i citeľný efekt. Objednávateľom a prijímateľom projektových dokumentácií je Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

MIB je príspevková organizácia Hlavného mesta, ktorá spolupracuje s externými architektonickými kanceláriami a prípadne aj mestskými časťami. Realizátorom následných investícií je Hlavné mesto, ktorému sú obstarané dokumentácie zverené do majetku. Dokončených je už viacero projektov, najmä v Starom a Novom Meste.

K realizácii sa teraz približuje ďalšie Živé miesto, tentokrát ale umiestnené v okrajovej mestskej časti Vajnory. Obnova sa týka priestoru pri križovatke ulíc Za farou a Kataríny Brúderovej. Výber lokality do projektu Živé miesta MIB konzultoval s mestskou časťou a hlavným mestom.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Multifunkčný Park Suchá Vydrica. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Hájovňa na Peknej ceste. Autor: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Trnavské Mýto. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Aktuálne má toto miesto ďaleko od funkčného verejného priestoru. Studňa uprostred križovatky pôsobí ako bariéra, funkčne využité nie sú ani rozsiahle asfaltové plochy, ktoré sa počas letných horúčav prehrievajú. Priestor dnes slúži takmer výlučne pre tranzit automobilovej a pešej dopravy, spevnené plochy sa využívajú na parkovanie či pre nádoby na zber odpadu. 

Revitalizáciou by sa mal priestor zmeniť aj pobytový. Podiel spevnených plôch by sa mal znížiť, miernou zmenou prejde aj trajektória tranzitnej miestnej komunikácie. Prestavbou prejde existujúca studňa s cieľom vytvoriť miesto posedenia s jej vizuálnym odkrytím. Rekonštrukcia zasiahne i verejné osvetlenie s doplnením o nové osvetľovacie telesá (5 kusov) a nové lineárne pásové osvetľovacie telesá.

Plocha využívaná na parkovanie bude nahradená dažďovou záhradou s pobytovými spevnenými mólami a s mobiliárom. Projekt rieši aj odvod dažďovej vody z naklonených spevnených plôch komunikácie a chodníkov priamo do dažďových záhrad, resp. trávnatých plôch.

Časť ulice sa teda premení na pešiu zónu, zachová sa však dopravná obsluha rodinných domov. Priestor okolo studne sa bude dať využívať napríklad na stretávanie sa obyvateľov. Asfaltové plochy sa nahradia dlažbou, resp. zeleňou a lavičkami, čo zlepší pobytovú funkciu a zároveň zníži prehrievanie plochy.

Projekt revitalizácie získal súhlasné záväzné stanovisko mesta, čo naznačuje, že sa dáva do pohybu. Architektonickú štúdiu, ktorá bola pred časom zverejnená, vypracovali architekti z kancelárií Atrium architekti, ARZ, Livinark a DOXA.

MIB na svojom webe uvádza, že samotná realizácia sa začne v roku 2025. Predpokladaný rozpočet na revitalizáciu ulice je okolo 300-tisíc eur bez DPH. 

 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Mnohé Živé miesta sú už zrealizované

Niektoré Živé miesta sú už zrevitalizované, pričom najviac ich je v mestskej časti Staré Mesto. Medzi prvými bol dokončený Pocket park (vreckový park) Židovská, ktorý vznikol na rohu Židovskej a Skalnej ulice. Spevnením oporného múrika pribudol priestor na sedenie, povrchov peších komunikácií sa zmenil z asfaltu na kamenná dlažbu. 

Ľahší zásah prebehol na Štúrovej ulici, na ulici pribudla zeleň, pražské lavičky, nové smetné koše aj cyklostojany. Úprava Hodžovho námestia pozostávala skôr z reorganizácie, aby bol priestor prehľadnejší a bezpečnejší. Okrem toho sa doplnil mobiliár. Revitalizácia reinterpretovala pôvodnú zeleň, zachovala hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body. Úspechu pomohla modernizácia fontány.

Medzi Živé miesta je zaraďovaná aj obnova Námestia slobody. V tomto prípade však ide skôr o veľký samostatný projekt. Magistrát aj MIB túto úpravu považujú, celkom oprávnene, za veľký úspech. Najväčším prínosom revitalizácie je sfunkčnenie fontány Družba, ktorá je po zimnej odstávke opäť sprevádzkovaná.

 

 Fontána Družba na Námestí slobody. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

K známym zásahom patrí úprava na Trnavskom mýte, kde bolo pred Novou tržnicou v roku 2021 vysadených 5 veľkých, 12 metrov vysokých platanov. Po zazelenaní ihneď poskytli tieň, takže výrazne zmenili atmosféru priestoru pri Novej tržnici. K stromom pribudli lavičky a kamenná dlažba.

Úprava areálu Malý Slavín v račianskej záhorskobystrickej časti Bratislavského lesoparku je ďalší dokončený projekt, ktorý navyše získal hlavnú cenu CE ZA AR v kategórii Exteriér. Areál navrhli Bakyta Architekti. V rámci revitalizácie areálu vznikol kompaktný altánok s efektívnejším tvarom strechy.

Rekonštrukciou prešla Hájovňa na Peknej ceste, ktorá ju zmenila na pavilón na trávenie voľného času. V rámci obnovy sa uskutočnila sanácia muriva a podláh pivnice. Nad ňou architekti z ateliéru Office110 a DIVO navrhli altánok v tvare sedlovej strechy, ktorý odkazuje na dobový vzhľad budovy. 

Jedným z dokončených Živých miest je aj multifunkčný Park Suchá Vydrica, nachádzajúci sa v blízkosti zastávky MHD Riviéra. V priestore bolo vysadených 37 sakúr, vznikla dažďová záhrada, športová zóna so skateparkom a s plochami pre parkour, detská zóna a multifunkčná zóna s bežeckou dráhou, fitness prvkami a pingpongom. Ide taktiež o laureáta ceny CE ZA AR, autorom je AWE Atelier. 

Postupne tak pribúdajú upravené miesta vo viacerých mestských častiach. Rovnako veľký počet zámerov je zároveň v príprave. Živé miesta už vo viacerých prípadoch ukázali, že zvýšenie úrovne prostredia je možné aj s menšími úpravami. Bratislava však potrebuje aj veľké zásahy, napríklad obnovu Námestia SNP. Čakanie na ich realizáciu nanešťastie trvá omnoho dlhšie.

 

Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube