Author photoAdrian Gubčo 31.08.2023 14:05

Postup rýchlosťou korytnačky. Petržalská radiála sa pomaly stáva realitou

Najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave sa pomalými krokmi posúva vpred – aspoň na prvý pohľad. Predĺženie električkovej trate z Jungmannovej do Janíkovho dvora v Petržalke malo byť podľa pôvodných plánov dokončené do konca roka 2023. Aktuálny plán je koniec budúceho septembra, pričom mesto tvrdí, že pracuje na dodržaní termínu.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Vybudovanie druhej etapy tzv. Nosného systému verejnej dopravy v Bratislave, teda novej električkovej trate v Petržalke, sa medzi prioritami mesta objavovalo dlhé roky. Pôvodné predpoklady hovorili o spustení výstavby krátko po dokončení prvej etapy, v rámci ktorej sa premostil Dunaj a električka sa dostala do Petržalky. To bolo v roku 2016. Výstavba sa však spustila až na konci roka 2021, teda v čase, keď už mala byť ukončená.

Príprava a napokon aj realizácia projektu však bola stíhaná problémami. Mesto bolo konfrontované s infláciou a nárastom cien materiálov, čo viedlo k postupnému utlmovaniu stavebných prác v priebehu minulého roka. Práce sa opäť zdynamizovali po podpísaní nových dodatkov k pôvodnej zmluve na konci leta 2022. Dnes, teda rok po obnove výstavby, je ale trať ešte stále ďaleko od reality.

Stavebník, teda Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, ale vidí výrazné pokroky. „Práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke sa zintenzívnili,“ tvrdí Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta. „Pracuje sa na všetkých ucelených častiach stavby.“ K týmto patria viaceré stavebné objekty, ktoré patria k najnáročnejším v rámci celého projektu.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Bubla upozorňuje predovšetkým na výstavbu nových premostení cez Chorvátske rameno. „Vidno najmä progres na združenom moste na Rusovskej ceste, kde prebieha armovanie a postupne betonáž na jednotlivých dilatačných celkoch mostných opôr, ako aj príprava plochy pre montáž oblúkovej časti oceľovej nosnej konštrukcie,“ popisuje.

Po dobudovaní trate bude toto premostenie zároveň významnou križovatkou, možno najdôležitejšou v centre Petržalky. Rusovská cesta sa bude krížiť s Jantárovou, ktorá bude pokračovať k Romanovej, pričom obslúži pripravovaný development SOHO Petržalka od IURISu.

Hovorca pripomína, že významné zmeny nastali aj v iných úsekoch. „Taktiež na Jantárovej ceste, ktorá bola prednedávnom uzavretá, sa realizuje búranie betónov starej cestnej komunikácie. Neďaleko tohto úseku, na Tematínskej ulici, prebieha rozširovanie prístupovej cesty pre budúcu dočasnú prístupovú trasu do zdravotného strediska.“ V rámci výstavby trate vzniklo viacero dočasných ciest či obchádzok rozostavaných úsekov alebo križovatiek.

Viditeľné sú napokon zásahy na samotnom konci trate, v Janíkovom dvore. „V budúcom depe v časti Janíkov dvor sa na oboch meniarňach a budove zázemia vodičov realizuje hydroizolácia obvodových stien a strechy,“ hovorí P. Bubla. V ostatných úsekoch prebiehajú štandardné práce. „Na celom koridore stavby naďalej prebiehajú zemné práce, navážanie štrkodrvy, výkopy pre kladenie potrubí aj samotné kladenie potrubí.“

Hovorca Magistrátu sa tak nazdáva, že dokončenie projektu načas je reálne. „Mesto a zhotoviteľ robia všetko preto, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne, t j. 30.9.2024,“ hodnotí Peter Bubla. Hovorí to aj napriek tomu, že pochybnosti rastú v čoraz väčšej miere.

 

Budovanie premostenia Chorvátskeho ramena pri Rusovskej ceste. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Dôvodom sú nielen laické pozorovania. Na stavbe sa reálne pohybuje pomerne malý počet pracovníkov, z pohľadu človeka, ktorý je bližšie oboznámený s procesom výstavby, to ale nemusí znamenať veľa. Na druhej strane, realitu stavby možno konfrontovať s vyjadreniami viacerých strán, ktoré do projektu vidia lepšie.

Jedným z nich je samotný Magistrát, ktorý na začiatku júna tvrdil, že už v júli alebo auguste by sa mohli začať inštalovať prvé koľaje. Dodnes sa tak ale nestalo. Takisto sa nepodarilo naplniť ani míľniky, ktoré si mesto dohodlo so zhotoviteľom. 14. augusta tohto roka sa napríklad mali dokončiť nosné konštrukcie mostov na Rusovskej ceste a pri kostole Sv. Rodiny, zatiaľ sa ale na ich realizácii pracuje.

Mesto tak musí zabrať, aby stihlo štvrtý, finálny míľnik – vybudovanie koľajového zvršku do 13. septembra 2024. Existujú viacerí, ktorí o tom pochybujú. Patrí k nim starosta Petržalky Ján Hrčka či predseda Komisie pre dopravu pri mestskom zastupiteľstve a starosta Jaroviec Jozef Uhler. Podľa nich bude električková trať dokončená až v roku 2025.

Nanešťastie, ich hrozivá predpoveď nie je celkom nereálna. Hoci za posledný rok projekt skutočne pokročil, neschopnosť dosiahnuť aktualizované míľniky je dôkazom, že ani teraz nie je všetko na stavbe ideálne. Otázkou ostáva, do akej miery je zodpovednosť na zhotoviteľovi a do akej na stavebníkovi, teda bratislavskom Magistráte a jeho projektovom manažmente.

Časť verejnosti preto od mesta žiada, aby si voči zhotoviteľovi uplatnilo pokutu za omeškanie. Magistrát to v tejto chvíli odmieta, keďže by sa to podľa neho minulo účinku. Prípadnú pokutu si chce uplatniť po dokončení výstavby električkovej trate.

 

Mapa novej trate. Zdroj: iMHD.sk

 

Petržalka sa tak korytnačím tempom blíži k vytúženej trati, ktorá má byť hlavnou dopravnou osou mestskej časti v severojužnom smere. Vzniká v koridore, ktorý bol pôvodne určený pre rýchlodráhu – teda metro – no po roku 1989 sa jeho realizácia zastavila. Ďalšie roky boli poznačené hľadaním financovania alebo lacnejších alternatív. Po mnohých odkladoch sa napokon dospelo k cieľu vybudovať tu klasickú električkovú trať.

Projekt druhej etapy Petržalskej radiály je tvorený 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a azda aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Naostatok, centrálna časť Petržalky sa otvorí pre rozvoj. Mestská časť, ktorá je dnes titulovaná ako najväčšie sídlisko, sa tak bude môcť konečne pretvoriť na plnohodnotnú mestskú štvrť s verejnými priestormi, vybavenosťou a väčšou variabilitou typov architektúry, funkcií a lokalít. Ide tak o kľúčový projekt, ktorý má priniesť obrovské benefity. Na jeho dokončenie bolo už včera neskoro.

 

Fotografie z 28.8.2023. Pozrite si výstavbu električkovej trate vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube