Author photoAdrian Gubčo 09.08.2022 16:50

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Výstavba električkovej trate v centrálnej časti Petržalky, ktorá spojí aktuálnu konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom, začala v novembri minulého roka. Už na jar však začalo byť zrejmé, že stavba mešká. Zhotoviteľ, konzorcium Združenie MHD Petržalka, tvorené hlavným členom Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., spoločne s firmami Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA, začal kvôli rastúcim cenám materiálov (najmä ocele, železa, betónu, či ropy) a inflácii postupne utlmovať aktivitu. Do leta sa práce zastavili takmer úplne, čo prinútilo Hlavné mesto hľadať riešenie problému.

Magistrát nebol jedinou zasiahnutou verejnou inštitúciou – prakticky celý verejný sektor trpí na zdražovanie. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) preto vydal všeobecné metodické usmernenie, podľa ktorého možno navýšiť ceny vysúťažených zákaziek cez dodatky k zmluvám. Predstavitelia Magistrátu preto podľa vlastných slov v posledných týždňoch intenzívne pracovali na tom, ako usmernenie ÚVO čo najlepšie aplikovať. Výsledkom je vlastná metodika, ktorá presne stanovuje skutočný dopad zdražovania na rôzne komodity.

Ako vysvetľuje Hlavné mesto, nový dodatok je založený na expertíznom posúdení súdneho znalca oficiálnej znaleckej organizácie – Ústavu stavebnej ekonomiky, ktorý podrobne zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiálov na svetových trhoch. Na základe toho stanovil aktuálnu mieru nárastu hodnoty zákazky oproti hodnote zákazky v novembri 2021, keď sa zmluva na električkovú trať podpisovala a zhotoviteľ nastúpil na stavbu. Zároveň navrhol aj metodiku, ktorou sa bude aktuálna cena prepočítavať priebežne počas celého trvania prác. Výsledná cena tak môže byť vyššia aj nižšia v závislosti od vývoja cien komodít. K júnu 2022 je projekt oproti vysúťaženej cene o 20,37% drahší. Výslednú cenu dnes ešte nemožno stanoviť.  

V každom prípade, ide o spôsob, ako môže mesto obnoviť práce na výstavbe, pričom už nebude riskovať ďalšie komplikácie. „Priebežné prepočítavanie pre mesto predstavuje najlepšiu hodnotu za peniaze a je aj v súlade s pravidlami EÚ, keďže projekt predĺženia električkovej trate je primárne financovaný zo zdrojov EÚ,“ tvrdí primátor Matúš Vallo. Podpísaním zmluvy získal záruky aj zhotoviteľ (z konzorcia medzičasom vystúpili firmy HANT-BA a CEDIS), ktorý tak môže naplno rozbehnúť výstavbu.

Práce by sa mali obnoviť už onedlho. „Rozbeh prác je otázka týždňov,“ hovorí pre YIM.BA námestníčka primátora pre dopravu Tatiana Kratochvílová. „Začne sa s preložkami inžinierskych sietí, budovaním mostných objektov a zakladaním trakčného vedenia. Konzorcium musí predtým podpísať dodatky so zhotoviteľmi, ktorí takisto čakali na podpísanie dodatku s mestom, ktorý by rešpektoval stúpajúce ceny materiálov.“ Podľa mesta deklaroval zhotoviteľ zámer práce akcelerovať tak, aby bol dodržaný pôvodne stanovený harmonogram, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo.

Nová trať by tak mohla byť funkčná už do konca roka 2023. „Je možné, že tam bude predčasné užívanie, teda bude v prvom rade sprevádzkovaná električková trať, zastávky a prístupové chodníky a následne budú dobudované križovatky a s tým súvisiace stavebné objekty,“ popisuje Kratochvílová. „Ďalší míľnik stavby je v novembri a zatiaľ po rozhovore so zástupcami združenia počítame s tým, že bude dodržaný.“ Ako Kratochvílová dodáva, mesto dnes predpokladá, že prevádzka na trati je na konci roka 2023 úplne reálna.

Azda tak už nenastane situácia, kedy budú práce opäť stagnovať. Podľa námestníčky to bolo spôsobené aj vojnou na Ukrajine a pandémiou. Teraz ale existujú záruky, aby sa projekt podarilo dodať včas.

 

Primátor Bratislavy Matúš Vallo

 

Projekt predĺženia Petržalskej električkovej radiály bol v posledných týždňoch predmetom záujmu verejnosti, médií aj politikov. Viaceré strany sa nechali počuť, že prístup k projektu je zlyhaním mesta a jeho vedenia. Ide totiž o najväčšiu stavbu, ktorú mesto v posledných rokoch realizuje a aj jednou z najdôležitejších. Električková trať môže zmeniť život v Petržalke – obyvatelia získajú rýchle a pohodlné spojenie s centrom mesta, čo im výrazne zvýši kvalitu života. Preto sa nemožno čudovať, že pri pohľade na neaktívne stavenisko rástla nespokojnosť.

Nová dohoda však dáva nádej, že by mesto mohlo predsa len ešte zvrátiť meškanie a projekt nanovo rozbehnúť. V princípe nejde o tak zložitú stavbu, navyše vznikajúcu v prostredí, ktoré je na výstavbu pripravené už desaťročia. Ak konzorcium skutočne zvýši tempo a zabezpečí dostatočné kapacity, Petržalská radiála môže čoskoro získať veľmi konkrétne kontúry a byť ku koncu roka 2023 pred dokončením. Bratislava sa tak nemusí dostať do situácie, že nestihne preinvestovať veľké prostriedky na projekt z aktuálneho programovacieho obdobia.

Pre vedenie mesta (samozrejme, za predpokladu, že sa v nadchádzajúcich voľbách nevymení) by to bolo veľké víťazstvo, a to nielen z hľadiska rozvoja mesta, ale aj politicky. Práve z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré má koordinovať financovanie eurofondových projektov, počuť najväčšie pochybnosti. Podľa primátora nebolo pri riešení problémov vôbec nápomocné, na rozdiel od Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré sa mimoriadne usilovalo pomôcť Magistrátu s opätovným rozbehom realizácie.

Veľké projekty takéhoto typu sú vždy politickou otázkou. Zároveň to takmer nikdy nie je na prospech veci a nezriedka na to doplácajú občania. Nanešťastie, politizácia ublížila aj rozvoju Petržalskej radiály a tým pádom aj desaťtisícom jej budúcich užívateľov z radov obyvateľov či návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska. Doterajšie chyby budú v prípade tohto projektu už snáď minulosťou. 

 

Pozrite si priebeh výstavby Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube